Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Creep (kríp) – tečení Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Creep (kríp) – tečení Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí"— Transkript prezentace:

1 Creep (kríp) – tečení Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí
Zkoušení creepového chování Charakteristiky odolnosti materiálu vůči creepu Deformace a lom při creepu Parametry ekvivalence teploty a času Spolupráce materiálového inženýra a konstruktéra při vývoji lopatek turbiny tryskového letadla

2 Vliv zvýšených teplot na vlastnosti materiálů
ODS oceli Intermetalika TiAl

3 Vliv teploty na tahový diagram oceli
Nízkouhlíková ocel

4 Vliv teploty na tahový diagram oceli
Nízkouhlíková ocel do 350°C – postupně mizí výrazná mez kluzu – hodnota Re klesá – deformace pohybem dislokací nad 350°C – zaniká výrazná mez kluzu – tvar tahového diagramu výrazně ovlivňuje jak teplota, tak i rychlost zatěžování – deformace difusí atomů – dochází k jevu označovanému jako tečení - creep

5 Co to je creep Creep - pomalá plastická deformace materiálu vyvolaná dlouhodobým působením teploty a času. Deformace Creep

6 Homologická teplota Co to je creep
Creep je významný za teplot >(0,3 až 0,5) Výjimka niklové superslitiny  0,75 Uhlíková ocel  350°C Parní turbina  550°C (P91  610°C) Turbodmychadlo  850°C Vlákno žárovky  2 000°C

7 Co to je creep

8 n = 1 difusní creep; n > 1 dislokační creep
Zkoušky creepového chování předpokládaná životnost součásti za zvýšených teplot je h = 11 let, v laboratoři se provádí zkoušky asi 10% životnosti tj h = více než rok. n = 1 difusní creep; n > 1 dislokační creep

9 Zkoušky creepového chování
Měkké zatížení - potrubí Tvrdé zatížení - šrouby

10 Zkoušky creepového chování
Schéma zkušebního stroje na creepové zkoušky při konstatntním zatížení (napětí)

11 Měří se: - deformace na čase - doba do lomu
Zkoušky creepového chování Měří se: - deformace na čase - doba do lomu

12 Zkoušky creepového chování
Andradeho zkouška tečení při konstantním skutečném napětí během rovnoměrné deformace zkušebního tělesa

13 - doba do lomu - závislost deformace na čase
Zkoušky creepového chování Měřené charakteristiky: - doba do lomu - závislost deformace na čase

14 Creep (kríp) – tečení Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí
Zkoušení creepového chování Charakteristiky odolnosti materiálu vůči creepu Deformace a lom při creepu Parametry ekvivalence teploty a času Spolupráce materiálového inženýra a konstruktéra při vývoji lopatek turbiny tryskového letadla

15 Charakteristiky odolnosti materiálu vůči creepu:
Charakteristiky odolnosti vůči creepu Charakteristiky odolnosti materiálu vůči creepu: Mez pevnosti při tečení (r) RTP MPa teplota / čas do lomu Mez tečení (A1) RT MPa teplota / velikost deformace/čas deformace RELAXACE Výchozí napětí RR MPa /teplota Zbytkové napětí RRZ MPa /teplota /čas zkoušky

16 Charakteristiky odolnosti vůči creepu
příklady Mez pevnosti při tečení RTP P265H (11 418) Mez tečení RT P265H (11 418)

17 Charakteristiky odolnosti vůči creepu
příklady Relaxace – výchozí a zbytkové napětí 13CrMo4-5 (15 121)

18 Charakteristiky odolnosti vůči creepu
Určování creepových parametrů

19 Charakteristiky odolnosti vůči creepu
Určování creepových parametrů 1/T

20 Deformace a lom při creepu
Příčinou creepu je difuse atomů mřížky pod účinkem napětí a zvýšené teploty. - viskózní creep n = 1 - creep polymerů n ≈ 1 - difúzní creep n ≈ 1 - dislokační creep n = (3-8) U kovových materiálů - dva typy tečení: - difusní creep - dislokační creep mechanismy

21 Deformace a lom při creepu
Difusní creep

22 Deformace a lom při creepu
Difusní creep Difuse probíhá objemem zrn Herring Nabarro (nižší napětí, vysoká teplota) Difuse probíhá po hranicích zrn Coble (nižší napětí, nižší teplota)

23 Deformace a lom při creepu
Dislokační creep šplh dislokací

24 Deformace a lom při creepu
Dislokační creep

25 Deformace a lom při creepu
Mapy deformačních mechanismů

26 Příklad AISI 316 (16Cr-13Ni-2,5Mo)
Deformace a lom při creepu Příklad AISI 316 (16Cr-13Ni-2,5Mo) Mapy deformačních mechanismů

27 Deformace a lom při creepu

28 Pokluzy po hranicích - vznik kavit
Deformace a lom při creepu Pokluzy po hranicích - vznik kavit Lom při creepu

29 Ponaučení: hranice kolmé na směr působícího napětí jsou nežádoucí
Deformace a lom při creepu Lomová mapa Ponaučení: hranice kolmé na směr působícího napětí jsou nežádoucí

30 Creep (kríp) – tečení Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí
Zkoušení creepového chování Charakteristiky odolnosti materiálu vůči creepu Deformace a lom při creepu Parametry ekvivalence teploty a času Spolupráce materiálového inženýra a konstruktéra při vývoji lopatek turbiny tryskového letadla

31 Laboratoř (1-2 roky) – provoz (10-20let)
Parametry ekvivalence teploty a času Laboratoř (1-2 roky) – provoz (10-20let)

32 Sherbyův – Dornův Larsonův – Millerův Mansonův - Haferdův
Parametry ekvivalence teploty a času Nejčastěji uváděné parametry ekvivalence teploty a času: Sherbyův – Dornův Larsonův – Millerův Mansonův - Haferdův

33 Při zkoušce i provozu je stejné napětí - Sherby & Dorn
Parametry ekvivalence teploty a času Při zkoušce i provozu je stejné napětí - Sherby & Dorn Po integraci a úpravě (Vypuštění integrační konstanty = zanedbání primárního stadia)

34 Parametry ekvivalence teploty a času Sherbyův – Dornův parametr
σc=27,6 MPa

35 Parametry ekvivalence teploty a času Sherbyův – Dornův parametr
Pro oceli Q ~ cal/mol Potřebná znalost aspoň jedné dvojice bodů

36 Parametry ekvivalence teploty a času Sherbyův – Dornův parametr
Příklad Součást vyrobená z legované oceli je vystavena tahovému napětí 150 MPa. Jaká je nejvyšší teplota, při které bude součást funkční alespoň 40 dní? V laboratoři došlo k lomu po 260 hodinách za teploty 530°C (Při výpočtu použijte bezpečnostní faktor 10) Pro oceli Q ~ cal/mol

37 Parametry ekvivalence teploty a času Larson - Millerův parametr
Potřebná znalost aspoň jedné dvojice bodů

38 Parametry ekvivalence teploty a času
Larson - Millerův parametr Příklad – předchozí, řešený podle PLM

39 Parametry ekvivalence teploty a času Mansonův - Haferdův parametr
předpokládáme, že závislost log(t) vs T za vysokých teplot je přímková Potřebná znalost aspoň jedné dvojice bodů

40 Spolupráce materiálového inženýra a designéra
Vývoj lopatek turbiny tryskového letadla Zvýšení účinnosti: - 50 léta vstupní teplota 700°C o 25 let později 1350°C další důvod ke zvyšování vstupní teploty byl výkon na jednotku hmotnosti motoru

41 Požadavky kladené na materiál lopatek turbiny
Spolupráce materiálového inženýra a designéra Vývoj lopatek turbiny tryskového letadla Požadavky kladené na materiál lopatek turbiny Odolnost vůči creepu Odolnost vůči vysokoteplotní oxidaci Houževnatost Odolnost vůči tepelné únavě Teplotní stabilita struktury

42 Spolupráce materiálového inženýra a designéra
Vývoj lopatek turbiny tryskového letadla Materiál: superslitiny na bázi Ni (Nimonic, Inconel) Požadavky: při startu napětí 250 MPa, teplota 850°C, 30 hod max. deformace   0,1% Prvek Ni Co W Cr Al Ta Mo C hm.% ,5 0,25 0,15 Co nejvíce atomů do tuhého roztoku (Co,W,Cr) Tvrdé stabilní částice (Ni3Al; Ni3Ti; MoC; TaC) Vytvořit na povrchu ochranný film (Cr2O3) Slitina je velice tvrdá, teplota tání 1280°C a používá se do 850°C.

43

44

45

46 Matrice vyztužující fáze geometrie vyztužující fáze
Jaké nové materiály? Kompozity a In-situ komposity Matrice vyztužující fáze geometrie vyztužující fáze Ni TaC vlákna Co TaC vlákna Ni3Al Ni3Nb destičky Co Cr7C3 vlákna Nb Nb2C vlákna TiAlNb

47 Spolupráce materiálového inženýra a designéra
Vývoj lopatek turbiny tryskového letadla


Stáhnout ppt "Creep (kríp) – tečení Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí"

Podobné prezentace


Reklamy Google