Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkoušení asfaltových směsí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkoušení asfaltových směsí"— Transkript prezentace:

1 Zkoušení asfaltových směsí
Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a

2 ČSN ČSN EN 12697 Vlastnosti Empirické Funkční

3 EMPIRICKÉ VLASTNOSTI Volumetrické (zrnitost, obsah asfaltového pojiva, maximální objemová hmotnost, zhutněná objemová hmotnost, mezerovitost, mezerovitost směsi kameniva, stupeň vyplnění mezer) Mechanicko-fyzikální (pevnost v příčném tahu, Marshallova zkouška, nasákavost, úbytek hmoty, číslo tvrdosti)

4 Funkční vlastnosti Tuhost Únava Odolnost vůči účinkům vody
Odolnost vůči tvorbě trvalých deformací Zhutnitelnost Přilnavost asfaltu ke kamenivu Stanovení k segregaci asfaltové směsi Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty Propustnost Cyklická zkouška v tlaku Drenážní schopnost Odolnost vůči pohonným hmotám

5 Obsah asfaltového pojiva, zrnitost ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 1: Obsah rozpustného pojiva ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 2: Zrnitost extrakci pojiva rozpuštěním v horkém nebo studeném rozpouštědle; oddělení minerálního materiálu od roztoku pojiva; stanovení množství pojiva z rozdílu nebo znovuzískáním pojiva;

6 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti Postup A: Volumetrický postup – pomocí pyknometru, kdy se objem vzorku měří jako objem vody nebo rozpouštědla vytěsněného vzorkem v pyknometru. Postup B: Hydrostatický postup – pomocí metody vážení pod vodou, kdy se objem vzorku vypočítává ze suché hmotnosti vzorku a z jeho hmotnosti ve vodě Postup C: Matematický postup, kdy se maximální objemová hmotnost vypočítá z jejího složení (obsah pojiva + obsah kameniva) a objemových hmotností složek.

7 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

8 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

9 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

10 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa objemová hmotnost – suchá (pro tělesa s velmi uzavřeným povrchem); objemová hmotnost – nasycený suchý povrch (pro tělesa s uzavřeným povrchem); objemová hmotnost – utěsněné zkušební těleso (pro tělesa s otevřeným nebo hrubým povrchem); objemová hmotnost podle rozměrů (pro tělesa s pravidelným povrchem mající geometrický tvar, tj. čtverce, obdélníky, válce apod.).

11 objemová hmotnost – suchá (pro tělesa s velmi uzavřeným povrchem);
ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa objemová hmotnost – suchá (pro tělesa s velmi uzavřeným povrchem);

12 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa objemová hmotnost – nasycený suchý povrch (pro tělesa s uzavřeným povrchem);

13 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

14 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa objemová hmotnost – utěsněné zkušební těleso (pro tělesa s otevřeným nebo hrubým povrchem);

15 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa objemová hmotnost podle rozměrů (pro tělesa s pravidelným povrchem mající geometrický tvar, tj. čtverce, obdélníky, válce apod.).

16 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

17 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

18 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

19 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška Rozměry 63.5±2.5 mm, 101.5±0.1 mm Hutnící energie 2x50, 2x75 úderů Teplota hutnění dle použitého asfaltového pojiva SM – stabilita podle Marshalla v kN PM – tuhost podle Marshalla v mm.10-1 TM – tuhost podle Marshalla (poměr SM/PM)

20 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška

21 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu 15°C 50 mm.min-1

22 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě 2x25 úderů Vakuový systém, který umožňuje snížit tlak v komoře na hodnostu 6,7 ± 3,0 kPa Temperování 40°C – 72 hodin Zkouška při 15°C (5°C – 25°C)

23 Ztráta hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (Marshallova)
ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního Ztráta hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (Marshallova) 300 otáček Jen těleso

24 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 18: Stékavost pojiva

25 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese krychli o rozměrech, délka hrany (70,7 ± 0,1) mm a výška krychle (70,7 ± 0,1) mm na Marshallově zkušebním tělese Válcový zkušební trn z nerezové oceli s kruhovým průřezem o průměru (11,3 ± 0,1) mm nebo (25,2 ± 0,1) mm 40°C Penetrace po 30 (číslo tvrdosti) a 60 minutách (přírůstek čísla tvrdosti)

26 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění kolem

27 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění kolem

28 ČSN EN Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění kolem

29 ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu
8/16 vzorek – 300 g 12 g pojiva 60 min – 60 °C (negativní působení vody) hodnocení

30 ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

31 ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

32 ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

33 ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí
zkouška spojení vrstev podle Leutnera kvality spojení vrstev a splnění návrhových předpokladů konstrukce vozovky Rychlost lisu 50 mm.min-1 Smykat ve směru jízdy

34 MODULY TUHOSTI x ÚNAVA 2 bodové zkoušky (2 – Point Bending Test) na komolém klínu 3 bodové zkoušky na trámečcích (prostý nosník) 4 bodové zkoušky na trámečcích (prostý nosník) zkoušky v příčném tahu (válečková tělesa)

35 2 bodová zkouška - Trapezoid
Teplota 15°C Frekvence zatěžování: 5,10,15,20,25 Hz Konstantní deformace: max m

36 4 bodová zkouška na trámečcích
Teplota: 15°C, 20°C Frekvence zatěžování: 2;5;8;10;20 a 30 Hz Konstantní deformace: m

37 4 bodová zkouška na trámečcích
OKRAJOVÉ PODMÍNKY ZKOUŠKY

38 zkouška v příčném tahu (válečková tělesa)
Teplota Konstantní deformace Konstantní zatížení


Stáhnout ppt "Zkoušení asfaltových směsí"

Podobné prezentace


Reklamy Google