Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.
člověk v pohybu Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.

2 PROVOZ V BYTĚ tj. souhrn funkcí bydlení a činností vykonávaných v domácnosti, výsledek mezilidských vztahů, životních způsobů a návyků sledovat z hledisek materiálních psychologických etických sociologických vyžaduje dostatek prostoru pro kontakty členů domácnosti pro společenský styk pro osobní soukromí …z toho vyplývá různá intenzita v různých sociálních skupinách, mění se s věkem soukromí… více v městech družnost…více na venkově

3 ZÁSADY RACIONÁLNÍHO PROVOZU
vyloučení nežádoucího slučování činností, podporující dobrý průběh činností vzájemně na sebe navazující provozní návaznost příprava pokrmů a stolování (vyloučení spaní z obývacího pokoje) vazby mezi ložnicemi a hygienickým příslušenstvím

4 VOLNOST POHYBU V BYTĚ rozmístění zařizovacích předmětů, aby nebyla rušena hlavní pásma pohybu volné plochy do souvislých celků klidová místa – pro umístění nábytku (zohlednění optimálních rozměrů pro odstupy a průchody) provoz ulehčuje příruční a přehledné ukládání věcí (dostatečná kapacita úložných prostorů)

5 SLOUČENÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ V JEDINÉM PROSTORU
v bytech I. kategorie s kuchyňskou sestavou v obytné místnosti nebo v nice v bytech větších obsazených neúplnou rodinou s dospív. dětmi ve starších přelidněných bytech sloučení vaření a stolování

6 PROVOZNÍ VZTAHY u větších bytů vyjádřené vzájemnými vazbami funkčních prostorů u málo diferencovaných bytech – účelné rozmístění nábytkových skupin dle funkce

7 FAKTOR ČASU působí na změnu provozních potřeb domácnosti
…stárnutí rodiny, změna počtu členů domácností …je třeba nově organizovat prostor, nově členit bytové prostory na provozní zóny

8 ZÓNOVÁNÍ účelné rozlišovat zónu společenskou a soukromou
…společenská zóna – činnost společenské a hospodářské funkce bydlení (účast všech členů domácnosti) …soukromá zóna – prostory jednotlivců, prostory generačních skupin

9 SHRNUTÍ BYTOVÝ PROVOZ složky
utilitární (racionální provoz, požadavek volnost pohybu v bytě, snadnost a plynulost výkonu činnosti psychické a etické (individuální proměnné – hl. v čase; je třeba pro změny vytvořit předpoklady už ve stavbě (variabilita či elasticita dispozice) vyplývá ze vzájemných vztahů členů domácnosti optimální poměr plochy volné a plochy zastavěné je 3:2 významná je volba měřítka (výměry), snadná pohyblivost nábytkových předmětů účelné rozmístění nábytkových skupin

10 vhodné rozmístění nábytkových skupin

11 provoz v pokoji

12 provoz v bytě

13 uvážené umístění dveřních otvorů

14 VSTUPNÍ A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY
vstup od ulice či z boku důležitý akcent a orientační bod ochrana před nepřízní počasí překrytí shora ochranná boční stěna zapuštění volba umístění vstupu závětří zvýšený od okolního terénu min. hloubka 900 – mm

15 zádveří předsíň prostor mezi exteriérem a interiérem
chrání před chladem, špínou…hygienický filtr povinné! … v našich zeměpisných podmínkách min. šířka mm vhodně doplnit o místnost na špinavé boty, šaty, základní hygienu případně doplnit o schodiště do sklepa předsíň komunikační funkce vnitřní, vytápěný prostor odkládání obuvi a šatstva – vrchního schodiště do 2. NP plošně větší…hala

16 hala může mít obytný charakter není zde pak šatník
jídelna 2. obytný prostor centrální rodinný prostor není zde pak šatník wc musí být odděleno předsíňkou

17 byt předsíňový

18 byt halový

19

20 hala

21 SCHODIŠTĚ konstrukce, která zajišťuje v budovách trvalou komunikaci mezi jejími jednotlivými úrovněmi musí umožňovat pohodlný a bezpečný výstup a sestup osob, stěhování nábytku a přesun břemen z hlediska dispozičního – tak, aby z žádného místa v podlaží budovy nebyla ke schodišti cesta delší než 40 m schodiště nebo schody – celá konstrukce, ale i jednotlivé stupně norma ČSN Schodiště – základní ustanovení – stanoví pro jednotlivé konstrukční části schodišť přesné názvy

22

23 Schodiště se skládá ze schodišťových ramen se stupni a schodišťových podest.
Schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů, ve které jsou nejméně tři výšky schodišťových stupňů Stupeň schodiště - schod vychází z délky lidského kroku Podesta – vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová ramena, slouží pro přechod nebo odpočinek osob Stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně, na kterou se našlapuje Podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně Výstupní čára – myšlená čára spojující přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu

24 Podle umístění : Podle použití :
vnitřní – uvnitř budovy, chráněné před povětrností vnější – vně budovy, vystavené vlivům počasí Podle použití : hlavní pomocné

25 Podle sklonu ramen : rampové – sklon 10°až 20°, výška stupně mm mírné – sklon 20°až 25°, výška stupně 130 – 150 mm běžné – sklon 25°– 35°, výška stupně 150 – 180 mm (175 mm) strmé – sklon 35°- 45°, výška stupně 180 – 210 mm žebříkové – sklon 45°- 58°, výška stupně 210 – 240 mm

26 Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť, schodišť v rodinných domcích a schodišť uvnitř bytů 18, minimálně však 3 stupně Šířka schodišťového ramene – násobek 550 mm, u rodinného domu min. 900 mm, u bytového domu 1100 mm Průchodná šířka podlažních a mezipodlažních podest musí být nejméně tak široká, jako je šířka přilehlého schodišťového ramene Otvírání dveřního křídla do prostoru podesty nesmí zužovat průchodnou šířku podesty Dveře otvíravé mimo prostor podesty mají vzdálenost vnitřní hrany zárubně aspoň 300 mm od hrany nejbližšího stupně

27 délka schodišťového ramene ses rovná vodorovné vzdálenosti hran prvního a posledního stupně v rameni. Je to vlastně součet šířek všech výstupních stupňů v rameni. průchodná šířka schodišťového ramene – vodorovná vzdálenost mezi stavebními konstrukcemi nebo zařízením, které omezuje průchod ramenem průchod dospělého člověka 600 mm mezihodnoty odstupňovány po 300 mm (od 900 do max 2400 mm), větší se rozděluje zábradlím na užší proudy průchodná šířka ramene má vliv na účel objektu a funkci schodiště volný prostor mezi schodišťovými rameny se nazývá zrcadlo

28

29

30 při návrhu rozměrů schodišťových stupňů se vychází z
anatomie člověka dispozičně provozního řešení budovy vhodný poměr výšky k šířce stupně určuje Lehmanův vzorec 2 h + b = 610 – 630 mm výška stupně h – je dána svislou vzdáleností předních hran stupnic dvou po sobě následujících stupňů. Výška stupňů v jednom rameni i v celé budově (mimo schodiště do podzemního podlaží a na půdu) musí být stejná. výška stupně b – se rozvná vzdálenosti předních hran dvou po sobě následujících stupňů

31 poměr stupňů v závislosti na stoupání
SCHODIŠTĚ V RD poměr stupňů v závislosti na stoupání výpočet počtu stupňů konstrukční výška / výška stupně=počet stupňů výška stupně (max na 1 desetinné místo) konstrukční výška / počet stupňů = výška stupně šířka stupně (zaokrouhluje se na 5 mm) 2 * h + b = 610 – 630 mm délka schodišťového ramene b * (počet stupňů – 1) = l výška st. h (cm) 15 15,5 16 17 17,5 18 šířka st. b (cm) 33 32 31 29 28 27

32 ZÁBRADLÍ Madlo – prvek sloužící k přidržování při chůzi po schodišti nebo rampě, může být součástí zábradlí nebo samostatné Rameno schodiště širší než 2750 mm je vhodné rozdělit mezilehlým zábradlím Zábradlí pro schodišťová ramena je min. 90 cm vysoké u rodinných domů, 100 cm u bytových domů do 8 podlaží, 9 a více podlaží 110 cm Zábradlí na volném okraji pochůzné plochy – nejmenší povolená výška zábradlí včetně madla : Snížená 90 cm ( hloubka do 3 m ) Základní 100 cm Zvýšená 110 cm ( hloubka větší než 12 m ) Zvláštní 120 cm ( hloubka větší než 30 m )


Stáhnout ppt "Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google