Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel"— Transkript prezentace:

1 Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel
CZ.1.07/1.1.04/ , realizace – INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt je spolufinancování Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk

2 Základní škola Uničov, Haškova 211
Leží v historickém centru malého města Má tři budovy : bývalý minoritský klášter (první zmínky ze 14.století, od roku škola), dívčí obecná a měšťanská škola (1900) a jídelna z osmdesátých let Je nejmenší ze tří škol v Uničově

3 Základní škola Uničov, Haškova 211
V posledních pěti letech proběhla řada oprav a modernizací: rekonstrukce vestibulu, šaten, keramická dílna, páteřní počítačová síť se serverem, multimediální F-Ch laboratoř, školní družina, počítačová učebna s 25 místy, multimediální učebna, multifunkční hřiště a řada dalších.

4 Základní škola Uničov, Haškova 211
Škola se profiluje na výuku angličtiny a ICT Snažíme se o praktické využití získaných dovedností formou školních i mezinárodních projektů Klademe důraz na vlastní zkušenosti žáků Naším cílem je komplexní služba pro rodiče dětí od 6 do 15 let, v čase od 6,30 do 16,30 hodin Snažíme se o rozvoj volnočasových aktivit a vtažení rodičů do života školy

5 Základní škola Uničov, Haškova 211
Projekty, které naše škola zpracovává, řeší primárně pocit úspěchu pro většinu účastnících se žáků. Je v nich obsažena široká škála činností, ve kterých mohou uspět žáci s různými typy i rozsahem nadání. Díky aktivitě učitelů podáváme ročně několik větších projektů (Comenius, Interreg, OP VK, rozvojové programy MŠMT, ESF, OP Česko- Polsko, soukromé nadace a fondy,….) celou řadu menších (město Uničov, Olomoucký kraj, soukromé fondy a nadace, sponzoři,…) Spolupracujeme nebo se účastníme projektů (VIP-Kariéra, RŠPP)

6 Základní škola Uničov, Haškova 211
Důvodem našeho zapojení do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel je, že na naší škole mají exkurze do místních podniků dlouhou tradici. V projektu jsme viděli možnost rozšířit naši nabídku a podělit se o zkušenosti. Možnost získat nové informace od dalších škol. Materiály pro podporu výchovy k práci. Chceme dát možnost zažít pocit úspěchu i dětem více zaměřeným na manuální dovednosti. Proto jsme v loňském roce také vybudovali keramickou dílnu, chceme ji doplnit o modelářskou část se sadou obráběcích strojů.

7 Základní škola Uničov, Haškova 211
Dnes je u nás hlavní náplní pracovních činností péče o domácnost, kde jsme podali projekt na modernizaci cvičné kuchyně svět práce s poznáváním jednotlivých profesí a jejich prostředím) rozšíření jazykové a počítačové gramotnosti, kde očekáváme výsledek podaného projektu z ledna letošního roku Se světem práce se ale žáci potkávají i v jiných předmětech a aktivitách

8 Základní škola Uničov, Haškova 211
ICT učebna: kurz psaní na klávesnici, grafické a reklamní techniky, ovládnutí PC jako pracovního prostředku ….. Fyzika : interaktivní učebna s žákovským slaboproudým obvodem umožňujícím praktické pokusy s elektrickým proudem Keramika: rozvoj manuálních dovedností v hodinách Vv, Pč Školní družina: keramika, paličkování, výtvarné a textilní techniky

9 Základní škola Uničov, Haškova 211
Jakoukoliv práci, při níž žák zpracovává nějaký materiál, považujeme za rozvoj manuálních dovedností. Činnosti, při nichž žák řeší „aby to fungovalo“ rozvíjí jeho technickou představivost. To všechno spolu se zájmem a praktickou zkušeností tvoří jeho předpoklady pro další technické vzdělávání. Jakmile žáci a jejich rodiče pochopí, že jakákoliv práce má budoucnost, máme všichni vyhráno. Žáci budou mít celoživotní náplň, rodiče děti zabezpečené na celý život a společnost osoby s odpovědností za sebe sama i své okolí.

10 Základní škola Uničov, Haškova 211
třída/ rok počet žáků z toho gymnázium SOŠ SOU tech.obory % dívky 06/07 A / /11 5/ 06/07 B /0 24/10 3/ 06/07 celkem /7 38/21 8/ 07-08, A / /6 7/ 07/08 B / /0 5/ 07/08 celkem / /6 12/ 08/ / /7 10/ / /3 5/ Šatny před rekonstrukcí

11 Základní škola Uničov, Haškova 211
Rady při výběru povolání našich žáků poskytuje školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence) Testy studijních předpokladů Testy profesního zaměření Osobnostní testy Řadu psychologických testů Individuální konzultace s jednotlivými odborníky podle zájmu Pravidelná návštěva Úřadu práce a Scholarisu Využívání internetového portálu a dalších portálů Exkurze do podniků pro lepší poznání pracovního prostředí

12 Základní škola Uničov, Haškova 211
Co nám účast v projektu „Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel“ dala: Setkáním s ostatními školami jsme získali řadu dobrých nápadů do výuky Kvalitní a dobře zpracovanou metodiku pro výuku předmětu „Člověk a svět práce“ Katalog firem, které jsou ochotny pustit žáky do provozu a ukázat jim skutečnou práci Vzdělání výchovným poradcům

13 Základní škola Uničov, Haškova 211
Chci tímto poděkovat zpracovatelům tohoto projektu za kvalitní myšlenku využitelnou i v budoucnu. Zkušenosti, které jsme v projektu získali, nápady a zkušenosti sdílené s ostatními považuji za hlavní zdroj posunu naší školy. Metodika a i katalog jsou pro nás zdrojem inspirace při generování nových nápadů a mají vliv i na tvorbu našich dalších projektů. Jmenovitě chci poděkovat paní Ing.Haně Houšťové za aktivitu a odhodlání, se kterými tento projekt organizuje, A Bc. Heleně Malíkové, která dokáže tu spoustu činností zkoordinovat do časového harmonogramu.

14 Děkuji Vám za pozornost a loučím se pozdravem
Mgr. Svatopluk Vlk


Stáhnout ppt "Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel"

Podobné prezentace


Reklamy Google