Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet:"— Transkript prezentace:

1 Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet:
Počítačové sítě (LAN, WAN), práce s Internetem Kapitola 1.3:

2 Počítačové sítě a Internet
1. Informace -Počítačové sítě v dnešní době hrají obrovskou roli hlavně pro aktuální informovanost a přenos dat v elektronické podobě. Navíc díky Internetu je možné přenášet elektronické data takřka v reálném čase a přes celý svět. -Základním pojmem informačních technologií a výpočetní techniky je informace. -Informace je výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat. Informace předpokládá existenci vysílače a přijímače a je tedy nějakou zprávou, kterou se vysílač „rozhodl“ vytvořit. -Informace je tvořena daty, což jsou údaje pro popis jevů a vlastností jakéhokoliv objektu. -Počítačová síť je potom označení pro technické prostředky, které umožňují spojení a výměnu informací pomocí komunikace s určitými pravidly. Schéma komunikace – informační tok: Informační zdroj Komunikační kanál Přijímač signálu Kódování zprávy Dekódování zprávy Zpracování zprávy Vysílač signálu Příjemce zprávy INFORMACE Kapitola /13

3 Počítačové sítě a Internet
2. Historie a vývoj lokálních počítačových sítí -Téma počítačových sítí je velice rozsáhlé a šlo by o něm povídat hodiny, my se omezíme na základní poznatky z tohoto oboru. -Historie počítačových sítí se datuje přibližně od padesátých let 20. století. Tento vývoj až zas tak podstatný nebyl, zajímavé to začíná být až s přícho-dem první verze dnešního Internetu, ale k tomu se ještě dostaneme. -Počítačové sítě začali uživatelům nejvíce chybět v době uvedení prvních personálních počítačů na trh a to hlavně v podnicích, kde se čím dál více hromadily data a informace na různých počítačích a neexistovala možnost, jak je nějakým způsobem účelně sdílet. Z tohoto důvodu v nich samozřejmě začal být neuvěřitelný nepořádek, protože např. na jednom počítači se nalézaly aktuální data, na dalším již aktuální (stejná) data nebyly a nikdo postupem času nebyl schopen říct, která z těchto dat jsou v pořádku. Tímto způsobem docházelo ke ztrátám dat a dalším kolizím, a proto se začali počítače navzájem propo-jovat do lokálních sítí (LAN). Kapitola /13

4 Počítačové sítě a Internet
3. LAN – Lokální počítačové sítě -Lokální počítačová síť (LAN) je malá síť, sestavená z počítačů umístěných relativně blízko sebe. Tyto sítě si zpravidla vytváří sami uživatelé nebo podniky. Nejpoužívanější technologií pro LAN je Ethernet. Ethernet je síťové rozhraní s jednoduchými protokoly. -Protokol představuje soubor pravidel pro komunikaci dvou a více počítačů, ale i jiných přístrojů či účastníků komunikace. Díky protokolu je možné navázat spojení, protokol také zajišťuje autorizaci uživatelů v síti a další funkce spojené s komunikací. -Zapojení počítačů v síti je možné realizovat různými způsoby. Tyto způsoby se nazývají Topologie počítačové sítě. Topologií existuje řada, z našeho pohledu jsou ovšem nejdůležitější dvě, a to kruhová a hvězdicová. -Existuje řada síťových prvků, které pomáhají připojit jednotlivé počítače do sítě. Mezi ty nejvýznamnější patří Hub, Switch a Router. Každý z těchto prvků má trošku jinou funkci, ovšem ve výsledku mají všechny za úkol rozvětvení sítě (možnost připojení dalších počítačů) a směrování paketů v síti. -Paket je nejmenší blok informace určený pro přenos po síti. Kruhová topologie Hvězdicová topologie Kapitola /13

5 Počítačové sítě a Internet
4. Technické prostředky -Je potřeba ještě zmínit alespoň ve stručnosti, jaké další (kromě topologie a síťových prvků) síťová zařízení jsou potřeba pro chod počítačových sítí. -Přenosovým médiem rozumíme druh spojení jednotlivých prvků sítě. Patří sem kabeláž (kroucená dvojlinka, koaxiální kabel a optické kabely), bezdrátové spoje (laser, infračervené spoje) a ultrazvuk. -Další důležitou skupinu představují uzly, mezi které patří např. počítačové stanice, servery, tiskárny a datová úložiště. Server je většinou výkonný počítač nebo také softwarová služba. -Poslední významnou skupinou jsou síťové operační systémy běžící na straně serverů. Tyto OS jsou speciálně připravené pro správu velkého množství uživatelů a dat, i když při prvním pohledu vypadají podobně jako standardní OS, v mnohém se od nich liší. Kroucená dvojlinka Koaxiální kabely Výkonný server Dell Kapitola /13

6 Počítačové sítě a Internet
5.1. Ověření znalostí Otázka 1: Co je to Paket? nejmenší blok dat přenášených po síti kapesní počítač program pro ovládání počítače první uznaná počítačová síť A B C D Vyber jednu z možností Kapitola /13

7 Otázka 2: Co rozumíme pod pojmem Protokol?
Počítačové sítě a Internet 5.2. Ověření znalostí Otázka 2: Co rozumíme pod pojmem Protokol? záznam v souboru přenosové médium aktivní síťový prvek soubor pravidel pro komunikaci A B C D Kapitola /13

8 Počítačové sítě a Internet
4.3. Ověření znalostí Otázka 3: Co je to Server? běžný počítač doma na stole jakýkoliv počítač připojený do sítě výkonný počítač nebo softwarová služba způsob připojení počítačů v síti A B C D Kapitola /13

9 Rozvoj ARPANetu na Americkém kontinentu
Počítačové sítě a Internet 6. Historie Internetu -V šedesátých letech 20. století se americká armáda snažila najít způsob, jak propojit vzdálené počítače tak, aby při zásahu jednoho či více z nich zbytek sítě dál fungoval, tedy snažili se vytvořit síť bez centrálního uzlu. První takovouto síť představila Kalifornská univerzita v roce 1969 s názvem ARPANET, která byla spojením čtyř univerzit z různých státu USA. První věta, kterou se dalo pomocí této sítě odeslat zněla „Are You receiving this?“, což volně přeloženo znamená „obdrželi jste to?“ K této síti a její modifikaci se postupně připojovali další univerzity a v počátku byla tato síť (později Internet) ryze nekomerčního charakteru. -V roce 1989 přišel Tim Berners-Lee s novým způsobem komunikace, kterým byly hypertextové dokumenty, v dnešní podobě známé jako www stránky (World Wide Web). Tento způsob komunikace již byl využitelný pro komerční sektor, a proto v roce 1992 začíná být Internet mohutně využíván právě pro tyto účely. Rozvoj ARPANetu na Americkém kontinentu Kapitola /13

10 Počítačové sítě a Internet
6.1. Vyhledávání na Internetu -Internet je celosvětová počítačová síť a jako taková představuje nesmírnou databázi znalostí a informací. Tyto informace je ovšem potřeba nejdříve nějak vyhledat, abychom je mohli použít. K vyhledávání informací na Internetu slouží Internetové vyhledávače. Ty jsou ve formě webových stránek umístěny buď samostatně (google.com) nebo na tzv. portálech, jako je například seznam.cz nebo atlas.cz. -Internetový portál je webová stránka, která kromě vyhledávače obsahuje rychlé odkazy, možnost využití ových schránek a další informace. Použití vyhledávačů předpokládá minimální znalosti. -Kromě standardních Internetových vyhledávačů existují ještě specializované vyhledávače, které jsou úzce orientované na vyhledávání určitého druhu informací (mapy, firmy, jízdní řády apod.). Přepnutí na vyhledávání obrázků Zde zadáváme klíčová slova dotazu Detailní nastavení vyhledávání Cílová stanice Výchozí stanice Omezení Kapitola /13

11 Nalezený výskyt hledaného výrazu
Počítačové sítě a Internet 6.2. Vyhledávání na Internetu - zásady -Pro vyhledávání na Internetu platí jisté zásady, které pro úspěch našeho snažení musíme dodržovat: -Do Internetového vyhledávače zadáváme vždy výraz, který nejlépe odpovídá předmětu hledaného zájmu, a to všechny výrazy nejlépe v prvním pádě. -Můžeme si vybrat, zda výraz do vyhledávače napíšeme s diakritikou nebo bez, ale pokud již začneme psát jedno slovo s diakritikou, je vhodné celý výraz uvést také s diakritikou. -Po načtení výpisu stránek, obsahujících dané hledané pojmy, vybereme několik z odkazů, které nejlépe odpovídají našemu tématu. Nejvýstižnější stránky nemusí být nutně řazeny od vrchu, tedy je potřeba otevřít více stránek a vybrat si ty, které nejlépe odpovídají naší potřebě. Vyhledávač hledá výskyt slov na indexovaných stránkách, tedy najde i stránky, kde jsou sice slova použita, ale nejsou v žádném kontextu. - Některé stránky mohou obsahovat velké množství nesetříděných údajů, a proto je potřeba ještě na již vyhledané konkrétní stránce najít požadovaný údaj. K tomu slouží funkce prohlížeče Najít, nebo v některých prohlížečích Najít na této stránce. Dialog pro zadání hledaného výrazu lze také rychle vyvolat horkými klávesami Ctrl+f. Pokud se údaj na stránce nalezne, označí se viditelnou formou (do bloku). tunning auto zpevavy ptak vystava zpěvavý ptak vystava zpěvavý pták výstava Nalezený výskyt hledaného výrazu Vyhledávaný výraz Kapitola /13

12 Otázka 1: Kde vznikl Internet?
Počítačové sítě a Internet 7.1. Ověření znalostí Otázka 1: Kde vznikl Internet? Velká Británie Japonsko USA Polsko A B C D Kapitola /13

13 Počítačové sítě a Internet
7.2. Ověření znalostí Otázka 2: Jaký bude mít tvar dotazu ve vyhledávači, pokud chceme vyhledat stránky s výrazem „placebo“? placebo A B C D Kapitola /13

14 Počítačové sítě a Internet
7.3. Ověření znalostí Otázka 3: Jaká je klávesová zkratka pro vyhledání výrazu na webové stránce? ctrl+g alt+ctrl+v alt+d ctrl+f A B C D Kapitola /13

15 Počítačové sítě a Internet
Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

16 Počítačové sítě a Internet
Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

17 ŠPATNÁ ODPOVĚĎ! PROSTUDUJ ZNOVU
Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi ŠPATNÁ ODPOVĚĎ! PROSTUDUJ ZNOVU

18 Počítačové sítě a Internet
Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

19 ŠPATNÁ ODPOVĚĎ! PROSTUDUJ ZNOVU
Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi ŠPATNÁ ODPOVĚĎ! PROSTUDUJ ZNOVU

20 Počítačové sítě a Internet
Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

21 Počítačové sítě a Internet
Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

22 VŠECHNY ODPOVĚDI SPRÁVNĚ GRATULUJEME!
Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi VŠECHNY ODPOVĚDI SPRÁVNĚ GRATULUJEME! návrh a zpracování: Petr Prokšenka cílová skupina: žáci 2.a 3. ročníku OU online zdroje:


Stáhnout ppt "Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet:"

Podobné prezentace


Reklamy Google