Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tiskárny Plottery.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tiskárny Plottery."— Transkript prezentace:

1 Tiskárny Plottery

2 Tiskárna Je výstupní zařízení počítače sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Existuje velké množství technologií tisku. Pro různé oblasti použití jsou vhodné různé typy tiskáren.

3 Druhy tiskáren Tiskárny s typovým kolečkem Válcové (bubnové) tiskárny
Tepelné (termo) tiskárny Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Laserové tiskárny LED tiskárny

4 Parametry tiskáren Parametr Vysvětlení Typ tisku Způsob tisku
Rychlost tisku Počet znaků (stránek) vytištěných za jednotku času Kvalita tisku Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (dpi) Barevnost Schopnost tisknout pouze černobíle nebo i barevně Pořizovací náklady Pořizovací cena tiskárny Cena za vytištěnou stránku Cena, kterou uživatel zaplatí za vytištěnou stránku

5 Připojení tiskáren Paralelní port (bývá označován jako LPT)
Sériový port (bývá označován jako COM) USB port Síťové připojení

6 Tiskárna s typovým kolečkem
Mechanický typ tiskárny. Na tomto principu tisku pracuje většina elektrických psacích strojů. Není schopna tisknout v grafickém módu. V dnešní době se téměř nepoužívá.

7 Tiskárna s typovým kolečkem Princip
Tisková hlava má jediný elektromagnet - úderník. Mezi barvící páskou a úderníkem se pohybuje typové kolečko. Má tvar jako kopretina a na konci každého paprsku je jeden znak. Tisková hlava se pohybuje podél papíru, typové kolečko se natočí tak, aby před úderníkem byl požadovaný znak a ten se úderníkem přes barvící pásku otiskne na papír. Celý znak se vytiskne najednou.

8 Válcová (bubnová) tiskárna
Mechanický typ tiskárny. Princip tisku je obdobný jako u tiskárny s typovým kolečkem. Jde o průklepovou tiskárnu, která využívá pásku s barvou. Jednotlivá písmenka jsou umístěna na otočném řetězu.

9 Tepelná (termo) tiskárna
Termotisk - Tiskárna používající k tisku druh papíru citlivý na teplo. Jemné statické jehličky se pohybují a zahřívají se. V kontaktu s papírem způsobují jeho zabarvení. Druhým typem jsou tiskárny používající speciální barviva, jde o termotransferový tisk. Této technologie využívají kromě počítačových tiskáren, které jsou málo rozšířené, zejména faxové přístroje, pokladní systémy apod.

10 Tepelná (termo) tiskárna Princip - Termotisk
Potiskované médium je termopapír procházející pod tiskovou hlavou. Ve chvíli, když je tiskový bod vyhřátý na provozní teplotu, termopapír v místě, kde se tohoto bodu momentálně dotýká, zčerná. Výhoda - není třeba žádné barvivo a tiskový mechanismus je velmi jednoduchý a tedy levný. Nevýhoda - omezená životnost potisku a vyšší opotřebování tiskové hlavy.

11 Tepelná (termo) tiskárna Princip – Termotransferový tisk
Je prováděn přes speciální barvící pásku, která v místě, kde je zahřátá tiskovou hlavou, uvolní barvu na papír. Všechny termotransferové tiskárny mohou potiskovat i termopapír a tedy pracovat i jako termotiskárny. Lze tisknout na různé materiály. Jako barvivo se používá tuhý inkoust. Výhodou - jeho dlouhá životnost a univerzálnost. Tisková hlava má delší životnost než při přímém tepelném tisku. Nevýhodou ve srovnání s termotiskem - větší složitost tiskové mechaniky. Na obdobném principu je barevný tisk, využívá se fólie s třemi základními barvami nanesenými v pruzích. Ty jsou postupně přenášeny na papír.

12 Jehličková tiskárna Je označována také jako maticová tiskárna (dot matrix printer ). Jedny z prvních počítačových tiskáren, jejichž význam v současné době klesá. Nevýhoda jehličkových tiskáren spočívá v jejich malé rychlosti, hluku a nižší kvalitě tisku než u tiskáren laserových. Výhoda je v nižší ceně.

13 Jehličková tiskárna Princip
Využívá se tisková hlava obsahující sadu pod sebou umístěných jehliček. Tvoří znaky pomocí uspořádané skupiny bodů a to tak, že jehličky připojeny k elektromagnetu jsou vystřelovány proti papíru přes barvící (černou nebo barevnou) pásku. Jehličkové tiskárny se obvykle vyskytují ve dvou kategoriích – 9-jehličkové a 24-jehličkové, přičemž kvalita 24-jehličkového tisku je velmi přijatelná. 1, 2 a 7 jehličkové se nepoužívají pro svoji nízkou kvalitu tisku.

14 Inkoustová tiskárna Je označována také jako trysková.
Ink-jetová technologie využívá stříkání kapiček barvy na médium. Ink-jet technologie mohou být černobílé i barevné; barevného tisku lze docílit řazením několika hlavic a příslušných barevných kazet za sebou. Vyznačuje se kvalitou jen mírně nižší než u laserových tiskáren, její kvalita je však výrazně vyšší než u jehličkových tiskáren. Průkopníky v této oblasti jsou firmy Hewlett Packard a Canon.

15 Inkoustová tiskárna Princip
Ink-jet technologie používá tiskových hlavic vytvořených rastrem několika desítek velmi tenkých trubiček (trysek). Každá trubička je kapilárou, do které je až po její ústí nasáta barva. Inkoustový tisk Drop on demand Kontinuální tisk Termický princip Piezoelektrický princip

16 Inkoustová tiskárna Princip - Drop on demand tisk
Kapky jsou z tiskové hlavy „vystřeleny“ pouze tehdy, mají-li na potiskované médium opravdu dopadnout. Využívá se piezoelektrického nebo termického principu nanášení barviva na papír. Termický princip: u každé trubičky je v určitém místě topné tělísko, do kterého lze přivádět proud a tímto ho silně zahřát. Zahřátím se malinké množství inkoustu v trubičce odpaří a díky zvětšení objemu plynu oproti kapalině dojde k vystříknutí drobné kapičky z trysky. Piezoelektrický princip: využívá piezoelektrické trubičky nebo destičky. Po přivedení proudu na tento prvek dojde k změně rozměrů a tím k vzniku rázových vln v kanálku s inkoustem. Rázová vlna způsobuje vystříknutí inkoustu z trysky. Pro použití v domácnostech a malých až středních podnicích, kdy není potřeba velkého objemu tisku.

17 Inkoustová tiskárna Princip – Kontinuální tisk
Tiskárny vytvářejí nepřetržitý proud velkého množství kapiček inkoustu, kde vybrané kapky jsou vychýleny tak, aby dopadly na potiskované médium a ostatní kapky jsou odváděny sběrným systémem zpět do zásobníku. Výhodou této technologie je zejména vysoká rychlost tisku a tak je kontinuální inkoustový tisk používán především v zařízeních pro velkoformátový tisk.

18 Laserová tiskárna Tiskárna, která využívá ke generování tisku laserové technologie. Laserová tiskárna tak používá totožnou technologii jako většina kopírek. Laserová tiskárna má většinu výhod, které z ní činí oblíbenou výstupní periférii, je ale nejdražší periférií.

19 Laserová tiskárna Princip
Laserový paprsek kreslí požadovaný obraz pohybujícím se paprskem na rotující válec. Tento válec je citlivý na světlo - v místě, kam paprsek dopadne, vznikne na válci elektrostatický náboj. Tento válec se při svém otáčení dotýká povrchem vrstvičky černidla (toneru), které se vlivem náboje "přilepí" k ozářeným místům. Při dalším otáčení válce se k němu přitiskne běžný kancelářský papír, který černidlo převezme. Papír pak putuje do pícky, ve které je do něj pomocí zvýšené teploty černidlo zapečeno. Další zařízení pak zruší nabití válce a smete zbytek toneru do zásobníku. U barevného tisku se využívá základních barev – pracuje se na principu subjektivního míchání barev.Vrstvičky barviva se přilepí k ozářeným místům přímo nebo se využívá jako mezi prvek přenosový pás.

20 LED tiskárny Princip tisku je obdobný jako u laserové tiskárny, jen zdrojem světla při tisku je místo laseru polovodičová tisková hlava LED. Diody v pásu jsou nahuštěny těsně na sebe a každá dioda reprezentuje jeden tiskový bod. Tento konstrukční rozdíl umožňuje zmenšit rozměry tiskárny. Tiskárny mají jednodušší konstrukci a tím i údržbu. Kvalita tisku se rovná laserovému. Z tisků je zřejmá jasnost a živost barev, jednotlivé odstíny jsou syté a tiskový rastr je vidět jen při pohledu z blízka.

21 Historie a vývoj jehličkových tiskáren
V roce pro Olympijské hry v Tokiu vyvinula japonská firma Seikosha, která byla oficiálním časoměřičem, malou a praktickou jehličkovou tiskárnu. Firma Seikosha na základě názvu tiskárny (EP-01) založila dceřinou společnost Epson (syn EP), která se pak stala na dlouhá léta lídrem trhu s jehličkovými tiskárnami. V roce První sériově vyráběná tiskárna Electronic printer 101 (EP-101). V roce první devítijehličková tiskárna firmy Epson. Název TX-80 naznačoval, že tiskárna umí vytisknout 80 znaků na řádek. Vylepšená verze této tiskárny (MX-80) se pak stala bestsellerem po celém světě. Stala se tak standardem pro všechny další jehličkové tiskárny pro osobní počítače.

22 Historie a vývoj jehličkových tiskáren
Jehličkové tiskárny nebyly původně určeny pro tisk grafiky. S dalším vývojem přišlo i zvýšení kvality tisku a pseudo-barevný tisk. Barevné jehličkové tiskárny pro svou nízkou kvalitu tisku nikdy nedošly většího rozšíření. Ke konci osmdesátých let 20. století byly 24-jehličkové tiskárny na vrcholu svého rozšíření. V následujících letech je ale velmi rychle vytlačily z trhu nastupující technologie inkoustového a laserového tisku. Jehličkové tiskárny se tak do současnosti udržely pouze tam, kde se vyžaduje co nejlevnější a nejspolehlivější provoz - při hromadném tisku faktur a reportů, v elektronických pokladnách, bankomatech a dalších podobných zařízeních.

23 Historie a vývoj inkoustových tiskáren
80. léta 20. století – vynalezen princip inkoustového tisku. V roce 1977 Siemens přišla s technologií drop-on-demand. V roce 1979 firma Hewlett-Packard vyvinula termický inkoustový tisk. Oblíbenost stoupla s příchodem renovace tonerů. Princip kontinuálního tisku byl doménou IBM, která jej ale pro jeho finanční náročnost nedokázala rozšířit pro domácí a kancelářské použití. S rozvojem digitální fotografie navíc inkoustové tiskárny získaly další pole působnosti a fotografové si mohou tvořit papírové fotografie v pohodlí domova, v průmyslové kvalitě.

24 Historie laserových tiskáren
V roce 1975 vyrobila firma IBM první laserovou tiskárnu, byla to obří tiskárna pro sálové počítače. V roce 1984 představila společnost HP první tiskárnu HP Laserjet – první laserovou tiskárnu, která byla určena pro použití doma a v kanceláři.

25 Plotter Výstupní zařízení produkující fyzickou (papírovou) kopii obrazu v počítači. Původně termín plotter označoval pouze takové zařízení, které tvořilo výkres kreslením čar pomocí per. V posledních letech se používají velkoformátová tisková zařízení, která jsou svou technologií vlastně "zvětšenými tiskárnami", přesto se označují termínem plotter. Rozlišujeme dvě základní provedení plotterů – deskové a stojanové.

26 Deskový plotter Označovány také jako stolní plottery.
Papír se umísťuje celý na kreslící plochu. Kreslí pero. Toto zařízení využívá buď pohybu papíru v jedné ose a pera v ose druhé nebo pohybu pera na ortogonálním zařízení v obou osách nad pevným papírem. Od deskových plotterů se v poslední době upouští (z důvodu větších rozměrů, je limitován rozměr obou směrů obrazu velikostí kreslící plochy).

27 Stojanový plotter Stojanový plotter posunuje kreslící hlavu pouze v jednom směru - napříč papírem. Papír volně visí po obou stranách plotteru. Pohyb papíru bývá zajišťován přítlačnými válečky podobně jako u mandlu. Má složitý mechanismus pro posun papíru, který musí zabezpečit, že i při několikerém posuvu se papír nepohne a bod s určitými souřadnicemi bude ležet na stále stejném místě papíru.

28 Stojanový plotter Typickými představiteli stojanových plotterů jsou:
Ink-jet plotter (tryskový plotter), který je zvětšenou inkoustovou tiskárnou a využívá stříkání kapiček tuše na papír. Elektrostatický plotter, jehož princip vychází z laserové tiskárny. Termo plotter (tepelný plotter), který využívá zbarvování citlivého papíru působením tepla.

29 Tisk v pravěku

30 Literatura http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan...
Mark Minasi: Velký průvodce hardwarem


Stáhnout ppt "Tiskárny Plottery."

Podobné prezentace


Reklamy Google