Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová generace vyhledávání & dodávání informací: za samostatné a spokojené uživatele Martin Vojnar

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová generace vyhledávání & dodávání informací: za samostatné a spokojené uživatele Martin Vojnar"— Transkript prezentace:

1 Nová generace vyhledávání & dodávání informací: za samostatné a spokojené uživatele Martin Vojnar vojnar@multidata.cz

2 2 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Obsah dnešního semináře •jak a kde dnes pracují naši uživatelé? •proč usilovat o jednotné prostředí ? •spojení všech knihovních sbírek a rovnoprávnost elektronických zdrojů •ukázky systému Primo a porovnání s jinými systémy •přidané služby Primo Central a bX •diskuse

3 3 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Úvod v kostce •v rámci vyhledávání a dodávání nastupují nové nástroje, které mohou být označovány jako: •katalogy nové generace (next-gen OPACs) •„discovery“ systémy •jejich hlavní důraz je kladen na koncového uživatele, jeho potřeby a prostředí tak, aby byla zajištěna jeho maximální samostatnost a spokojenost •uvažujme vždy v kontextu informační gramotnosti

4 4 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Úvod v odkazech •základní přehled „discovery“ systémů (Marshall Breeding) http://www.librarytechnology.org/discovery.pl http://www.librarytechnology.org/discovery.pl •přehled nejlepších v analýze „Web Scale Discovery Services“ (Jason Vaughan, obsah není volně dostupný) http://www.alatechsource.org/taxonomy/term/106/web-scale-discovery-services http://www.alatechsource.org/taxonomy/term/106/web-scale-discovery-services •Federated Search blog (Sol Lederman) http://federatedsearchblog.com/2011/01/21/must-read-article-on-discovery- services/ http://federatedsearchblog.com/2011/01/21/must-read-article-on-discovery- services/ •Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace (Vilém Sklenák, ProInflow) http://pro.inflow.cz/informacni-gramotnost-uzivatelu-vs-vyhledavaci-nastroje- nove-generace http://pro.inflow.cz/informacni-gramotnost-uzivatelu-vs-vyhledavaci-nastroje- nove-generace

5 5 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 1: jak a kde pracují naši uživatelé

6 6 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Kde pracují naši uživatelé •„google“ generace •„mobilní“ generace •„domácí“ generace – odkudkoliv

7 7 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Jak pracují naši uživatelé •rychle •snadno •pohodlně •sociálně •bez kontextu •bez pevného rámce •věří prvním výsledkům

8 8 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Kde pracují knihovny •knihovní systém •nativní rozhraní placených databází •metavyhledávání •linkovací server •digitální knihovny a repozitáře •systémy pro podporu výuky •proxy server, jednotné přihlašování

9 9 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Jak pracují knihovny •orientovány svým fondem •orientovány tradičními službami •reaktivně, pod tlakem okolního prostředí (rozpočty, …) •v konsorciích, pokud je to nutné •knihoven je mnoho – jak velkou synergii produkují? •dále se budeme věnovat problematice vyhledávání a dodávání

10 10 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Když se knihovny a uživatelé potkávají (1) •co mohou uživatelé v knihovnách nalézt? •tištěné dokumenty •z fondu Vaší knihovny •na objednávku z fondu jiných knihoven •elektronické dokumenty •z placených databází •volně přístupné („open access“) •digitalizované dokumenty •vybraný obsah internetu (nejen archivace webu)

11 11 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Když se knihovny a uživatelé potkávají (2) •jak se mohou uživatelé k obsahu dostat? •různým způsobem v různých systémech •často podle typu dokumentu •každý způsob má obvykle: •vlastní vyhledávání •vlastní nápovědu •vlastní řazení výsledků •vlastní cestu k primárnímu dokumentu

12 12 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Když se knihovny a uživatelé potkávají (3) •míra spokojenosti s vyhledáváním ve stávajících systémech? •jak se spokojenost vyvíjí v čase? •efektivita vyhledávání / dodávání dokumentů •doporučí Vás uživatelé svým známým? •co říkají statistiky? •co říkají výzkumy informační gramotnosti?

13 13 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Výzva pro knihovny •sjednocení vyhledávacího prostředí •sjednocení služeb na něj navázaných •výsledek: •efektivnější využívání zdrojů knihovny •častější využívání zdrojů knihovny •získání nových uživatelů •opakované využívání zdrojů knihovny •podobné řešení představují právě discovery systémy (např. Primo a Primo Central)

14 14 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 2: proč usilovat o jednotné prostředí

15 15 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Očekávání ze strany uživatelů •rychlé, jednoduché, intuitivní používání •jednotné rozhraní •navigace pomocí faset •DYM, návrhy/našeptávání •RSS •pokrytí relevantního obsahu

16 16 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Chceme mít spokojené uživatele… •každý dotaz musí být prováděn ve všech zdrojích knihovny (tištěné, elektronické, digitalizované) •jedna výsledková množina •zobrazení plného textu na jedno kliknutí •podpora SSO (Shibboleth, např. eduid.cz) integrace objednávání a čtenářského konta •lépe jedno kvalitní řešení než pět průměrných

17 17 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Chceme mít samostatně pracující uživatele… •chytré vyhledávání v elektronických zdrojích probíhá automaticky podle IP adresy nebo podle přihlášení •lokální sbírky knihovny jsou vždy viditelné •automatické sledování nových titulů •automatické doporučování souvisejících dokumentů

18 18 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Co není jednotné prostředí •pokud uživatel musí přecházet do jiných systémů •pokud se musí uživatel opakovaně přihlašovat •pokud ztrácí kontinuitu svého vyhledávání •pokud musí začínat v discovery systému •pokud nenabízí jednotné výsledky •pokud neumožňuje začlenění libovolného zdroje

19 19 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 3: spojení knihovních sbírek a rovnoprávnost elektronických zdrojů

20 20 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Spojení knihovních sbírek •různé fyzické a virtuální umístění sbírek •různá povaha dokumentů v nich uložených •různé metadatové formáty •různí vlastníci, resorty a instituce •ideální příležitost pro knihovny v akademickém prostředí •dokumenty mimo tradiční knihovní sbírky •zařazení starých i nových médií •datové množiny •  spojení uživatelské komunity

21 21 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Rovnoprávnost knihovních sbírek •všechny dokumenty ze všech sbírek jsou kandidáty na úspěšný výsledek •každý dotaz prohledává všechny zdroje - zejména elektronické: •výrazný podíl elektronického publikování •výrazné náklady •srovnatelné statistiky jejich využívání •ale ne každá sbírka/dokument musí mít stejnou relevanci

22 22 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Relevance knihovních sbírek/dokumentů •je různá •discovery systém to musí respektovat •knihovna musí umět stanovit, co je pro ni důležitější více a co méně (např. referenční a doporučená literatura, nové přírůstky, statistiky o využívání tištěného i elektronického fondu, lokální sbírky apod.) •cílem je vyváženost jednotné výsledkové množiny •je dobré se poučit z chování webových vyhledávačů

23 23 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Specifika elektronických zdrojů •různé typy elektronických zdrojů (plné texty, abstrakty, bibliografie, citační databáze, apod.) •různá kvalita jednotlivých zdrojů •zachování původu záznamu •deduplikace vs. frbrizace výsledků •vazba mezi záznamem a plným textem by měla být volná a neměla by být determinována konkrétním zdrojem •dodávání plných textů by mělo proběhnout v kontextu

24 24 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 4: Primo a podobné systémy

25 25 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo - úvod (1) •cílem Ex Libris je poskytnout nejlepší nástroj pro vyhledávání a dodávání tištěných i elektronických dokumentů •Primo = samostatný systém, lokální index sbírek •Primo Central = služba, „velký“ index (ca 250+200 mil. odborných dokumentů, včetně plného textu)

26 26 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo - úvod (2) •Primo zajišťuje jednotný přístup ke všem zdrojům knihovny včetně Primo Central a včetně čtenářského konta •je k dispozici formou lokální instalace, hostované služby nebo jako aplikace z oblaku •umožňuje individuální i konsorciální nasazení

27 27 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo – jak funguje •Primo lze chápat jako knihovní „google“ •nenahrazuje stávající systémy (knihovní, linkovací server, apod.), pouze jejich rozhraní pro koncové uživatele •skládá se ze 3 částí: •samostatné rozhraní pro koncové uživatele •na pozadí vyhledávací stroj, který provádí dotazy •samostatné rozhraní pro knihovníka-správce, který zejména: •definuje zdroje dat, ze kterých je plněn lokální index •nastavuje frekvenci procesu plnění •upravuje vlastnosti koncového rozhraní •sleduje statistiky

28 28 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo – ukázka vyhledávání bez přihlášení

29 29 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo ve světě – pár příkladů •více než 800 knihoven •kompletní národní řešení pro finské knihovny, muzea a archivy •kompletní národní řešení pro islandské a lucemburské knihovny •Oxford University, British Library •rakouské konzorcium OBV •německá knihovní síť KOBV •dánské konzorcium v čele s KB •evropské univerzity: ETH, Mannheim, Aalborg, KU Leuven, Berlin •americké univerzity: Vanderbilt, Iowa, Notre Dame, Brigham Young •a další: Yonsei, Haifa, Auckland, Melbourne, …

30 30 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Zahraniční zkušenosti •z elektronické konference uživatelů: •30. srpna: TUG (Waterloo, Guelph, Wilfrid Laurier), Canada •9. září: Curtin Univ., Australia •21. září: Swinburne Univ., Australia •29. září: Oxford, UK (http://solo.bodleian.ox.ac.uk/)http://solo.bodleian.ox.ac.uk/ •18. října: British Library, UK (http://searchbeta.bl.uk/) „This is offering Primo v3 to our users for the first time which clearly brings a significant improvement to their experience.“http://searchbeta.bl.uk/ •19. října: KB, Denmark (http://rex.kb.dk/) „Our general experience with the new version has been positive overall.“http://rex.kb.dk/ •lepší přehled z www stránek uživatelů: •http://el-una.org/product-groups/primo-group/primo-sites/http://el-una.org/product-groups/primo-group/primo-sites/

31 31 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo ve světě – Oxford

32 32 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Testování systémů Primo a Primo Central •nabídka zazněla na konferenci INFORUM v květnu 2010 •demo prostředí bylo připraveno v polovině června 2010 •nyní tuto možnost využívá ca 20 knihoven (~ 8 mil. záznamů) •90% příprav zajišťujeme na naší straně, trvá ~ 1-2 týdny •typické fáze, které následovaly po domluvě: •stažení dat, včetně exemplářových údajů k lokálnímu indexování •jejich kontrola, normalizace, doplnění z externích zdrojů, deduplikace a frbrizace •po skončení importu indexování v prostředí Prima •úprava vzhledu, vlastní nastavení a autentizace čtenářů •zapojení Primo Central

33 33 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Testování Prima – různé případy Národní knihovna ČR •katalogy, digitální knihovny, webarchiv, elektronický obsah Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové •regionální knihovny, katalog, digitalizovaný a elektronický obsah Západočeská univerzita •katalog, elektronický obsah a databáze Ostravská univerzita •katalog, databáze, kvalif. práce, elektronický obsah a MSVK Knihovna Akademie věd ČR •katalog, digitalizovaný a elektronický obsah, webarchiv, publikační činnost, vydavatelský archiv

34 34 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo – další informace + testování •podrobnosti najdete v: •prezentaci a příspěvku z akce INFORUM 2010 www.inforum.cz/sbornik/2010/55/ www.inforum.cz/sbornik/2010/55/ •speciální www stránky www.multidata.cz/produkty/primo www.multidata.cz/produkty/primo-central www.multidata.cz/produkty/primo www.multidata.cz/produkty/primo-central •Primo blog www.multidata.cz/produkty/primo/primo-blog www.multidata.cz/produkty/primo/primo-blog •rovněž se můžete zúčastnit testování Prima •na vlastních datech •zkušenost se sjednoceným vyhledáváním je lepší jednou zažít než desetkrát slyšet

35 35 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo blog – informace pod pokličkou

36 36 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Primo - další vývoj •očekávané nové vlastnosti •podpora „open data“, integrace datových množin •pokročilé vyhledávání ve speciálních formátech •personalizace relevance •nabídka služeb podle kontextu uživatele (místo, čas, …) •integrace licencovaného českého (slovenského) obsahu •propojení s dalšími knihovními systémy podle zájmu

37 37 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 4: Primo a podobné systémy

38 38 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Discovery systémy v odkazech •základní přehled „discovery“ systémů (Marshall Breeding) http://www.librarytechnology.org/discovery.pl http://www.librarytechnology.org/discovery.pl •přehled nejlepších v analýze „Web Scale Discovery Services“ (Jason Vaughan, obsah není volně dostupný) http://www.alatechsource.org/taxonomy/term/106/web-scale-discovery-services http://www.alatechsource.org/taxonomy/term/106/web-scale-discovery-services •Federated Search blog (Sol Lederman) http://federatedsearchblog.com/2011/01/21/must-read-article-on-discovery- services/ http://federatedsearchblog.com/2011/01/21/must-read-article-on-discovery- services/ •Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace (Vilém Sklenák, ProInflow) http://pro.inflow.cz/informacni-gramotnost-uzivatelu-vs-vyhledavaci-nastroje- nove-generace http://pro.inflow.cz/informacni-gramotnost-uzivatelu-vs-vyhledavaci-nastroje- nove-generace

39 39 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Základní atributy „discovery“ systémů •nevěřit, ale ověřit! •rychlé, jednoduché, intuitivní používání •jednotné rozhraní •navigace pomocí faset •DYM, návrhy/našeptávání •RSS •pokrytí relevantního obsahu

40 40 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Podobné nástroje jako Primo •komerční (EDS, Summon, WorldCat Local, …) •open source systémy (VUfind, Blacklight, …) •podobné neznamená stejné! •pozor na rozdíly: •k čemu nástroj slouží ? •splňuje základní podmínky ? •podpora metavyhledávání ? •jaká je míra Vaší kontroly ? •dokážete zajistit neutralitu ? •jiný vývojový cyklus a obchodní/provozní model

41 41 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Hledejte jedinečné vlastnosti •které se vyrovnávají s informačním přehlcením: •konfigurovatelná relevance (zlato vs. šum) •seskupování výsledků (FRBR) •doporučení a statistiky •integrace uživatelského prostředí včetně aktivit •otevřené rozhraní pro vlastní vývoj a jejich sdílení

42 42 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Co je třeba u discovery systémů sledovat •vývoj a rozvoj uživatelské komunity •elektronické konference a dostupné informace •dlouhodobé a udržitelné plány •srovnávací studie •plnění vzdáleného indexu elektronických zdrojů •podporu metavyhledávání •vhodnost a zkušenosti s nasazením v rámci typu instituce

43 43 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Spolupráce s open source systémy •Blacklight i VUfind řeší vyhledávání v lokálních sbírkách •zapojení elektronických zdrojů je podporováno pouze v rámci samostatného vyhledávání •architektura open source řešení má svá omezení •Primo Central Bridge umožňuje sjednocení výsledkové množiny •nyní se podívejme podrobněji na službu Primo Central

44 44 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 5: služby Primo Central a bX

45 45 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Co je Primo Central ? •„velký“ index elektronických zdrojů na základě smluv •250+200 mil. záznamů (podmínky vstupu) •cestovní mapa, podílíte se na plnění •měříme zastoupení Vašich elektronických zdrojů •každý záznam je opatřen informací o původu •vlastní profil, ve kterém rozhodujete, jaké zdroje se mají aktivovat

46 46 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Různé možnosti zapojení Primo Central •společná výsledková množina •samostatná výsledková množina •Primo Central Bridge pro spolupráci s open source nástroji •Primo Central jako zdroj v Metalibu (NK, CVTI) •Primo UI pro uživatele MetalibPrimo UI

47 47 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Národní obsah v Primo Central •volně dostupný obsah (souborný katalog, článková báze, oborové bibliografie, wiki, šedá literatura, aj.) •licencovaný obsah •agentury zabývající se monitoringem médií a přehledy tisku •tisková kancelář, televizní a rozhlasový archiv •právní databáze •elektronické knihy

48 48 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Měříme Váš obsah v Primo Central •analýza procentuálního zastoupení •počet elektronických titulů (ISSN/ISBN/název) •počet předplácených titulů •počet recenzovaných titulů

49 49 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 5: služby Primo Central a bX

50 50 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Co je bX ? •doporučovací služba •analýza užívání elektronických zdrojů, chování uživatelů a míra podobnosti dvou článků •jak se liší od impact faktoru? •přidaná hodnota pro vědeckou komunitu a pravá vlastnost „discovery“ systému •může vycházet z celosvětových nebo jen Vašich statistik •výborné zkušenosti z NK ČR, UK i UTB ve Zlíně

51 51 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin 6: shrnutí

52 52 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Jedno prostředí pro uživatele •volba nové generace vyhledávání je důležité rozhodnutí •v pravý čas, když jste připraveni •integrace všech zdrojů •důraz je třeba klást na využívání zdrojů •vyzkoušejte si sami na svých datech

53 53 Nová generace vyhledávání a dodávání informací, 15. března 2011, Martin Otázky / diskuze. vojnar@multidata.cz


Stáhnout ppt "Nová generace vyhledávání & dodávání informací: za samostatné a spokojené uživatele Martin Vojnar"

Podobné prezentace


Reklamy Google