Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život za vlády prvních přemyslovců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život za vlády prvních přemyslovců"— Transkript prezentace:

1 Život za vlády prvních přemyslovců

2 Život prostých lidí Přemyslovský stát vznikal dlouho.
Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami a hlavně násilím. Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích. Bohatí v kamenných domech. Panovníci a velmoži bydleli ve vznikajících hradech. Kolem hradů se tvořily první osady, kvetl tam obchod a rozvíjela se řemesla. Po obrázku následuje otázka: Kdo asi bydlel v takovém domě?

3 Oblečení a jídlo Oblečení prostých lidí pokrývalo celé tělo.
Látky byly jednobarevné, zhotovené z vlny a lnu. Jídlo se připravovalo převážně z mouky (kaše, placky), luštěnin a zeleniny. Maso bylo buď z domácích nebo z ulovených zvířat. Sladilo se medem. Na hostinách se pilo pivo a víno. Po objevení obrázku se žáci snaží sami popsat oblečení prostých lidí.

4 Církev – nositel vzdělanosti
Kněží a mniši byli jediní, kdo uměl číst a psát. Provozovali školy, které byly zakládané při kostelech a klášterech. Součástí kostelů a klášterů byly písařské dílny, kde mniši ručně opisovali knihy. Knihy měly náboženský obsah a byly bohatě zdobené, doplněné kresbami.

5 Pergamen Psalo se brkem z ptačího pera namáčeným do inkoustu.
Místo papíru měli pergamen, který se získával úpravou jehněčí kůže. Iniciála- počáteční ozdobné písmeno. Kraje stránek byly zdobené drobnými obrázky geometrických tvarů.

6 knihtisk Ručně se knihy opisovaly do poloviny 15. století, kdy byl objeven knihtisk. Vynalezl jej Johann Gutenberg (původně zlatník a řemeslník). Zdokonalil písmolijectví, tedy odlévání písmen z kovu. Knihtisk se velmi rychle rozšířil po Evropě i do celého světa. Ukáže se nejprve obrázek. Jak se podle vás jmenuje tento stroj a k čemu by mohl sloužit? Teprve pak se objasní o co jde.

7 Románský sloh Do českých zemí se dostal z Říma (Roma- románský).
Typické stavby- rotundy a baziliky. Rotunda sv. Jiří na Řípu a bazilika sv Petra a Pavla v Řeznovicích.

8 Románský sloh Znaky románského slohu: stavby postavené z kamene
tlusté zdi bez omítky malá půlkruhová okna nebo sdružená okna malé a tmavé vnitřní prostory Objeví se nejprve obrázky a na jejich základě se žáci sami pokusí sestavit hlavní znaky románského slohu.

9 Kosmas, kosmova kronika
Kosmas byl slavný kronikář, působil jako děkan (kněz) v Praze. Napsal Kroniku českou- psána v latině. Původní rukopis se nedochoval, pouze 15 pozdějších opisů. Kronika začíná stavbou babylonské věže a příchodem praotce Čecha („bájné vyprávění starců“) a končí rokem 1125, kdy Kosmas zemřel.

10 Život za vlády prvních Přemyslovců
Zápis: Život za vlády prvních Přemyslovců Přemyslovský stát vznikal dlouho, rozšiřoval se sňatky i všudypřítomným násilím. Lidé bydleli: chudí v dřevěných chatrčích bohatí v kamenných domech panovníci a velmožové si stavěli hrady. Oblečení pokrývalo celé tělo Pokrmy vařili převážně z mouky, luštěnin a zeleniny. Církev Byla nositelem vzdělanosti. Při kostelech zakládala školy a písařské dílny, kde se opisovaly knihy. V polovině 15.století byl vynalezen knihtisk. Do té doby se psalo na pergameny brkem namáčeným v inkoustu. Románský sloh Dostal se k nám z Říma, stavěly se převážně rotundy a baziliky. Hlavní znaky: stavby z kamene, silné zdi malá půlkruhová nebi sdružená okna malé a tmavé vnitřní prostory Kosmas- děkan působící v Praze. Napsal kroniku v latinském jazyce, ve které zachycuje dějiny českého národa od příchodu praotce Čecha.

11 otázky Jak a kde žili lidé za vlády prvních Přemyslovců?
Jak se v té době šířily knihy? Čím a na co se psalo? V jakém jazyce? Vyjmenuj hlavní znaky románského slohu. Kdo byl Kosmas a co důležitého udělal pro český národ? Otázky pro mladé historiky: Co je to iniciála? Jak se jmenuje vynálezce knihtisku?

12 Použité prameny: Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart


Stáhnout ppt "Život za vlády prvních přemyslovců"

Podobné prezentace


Reklamy Google