Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz zubní instrumentářka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz zubní instrumentářka"— Transkript prezentace:

1 Kurz zubní instrumentářka
ANATOMIE Kurz zubní instrumentářka

2 Obsah prezentace: Dutina ústní + zuby Pouze ve vztahu k dutině ústní:
Soustava kostry Soustava svalová Cévní zásobení Inervace Mízní uzliny

3 Dutina ústní

4 Dutina ústní = cavitas oris
Ohraničena Ventrálně- rty Laterálně- tvářemi Spodina- svalová ploténka pod jazykem Strop- patro Dorzálně přechází do hltanu

5 Dělení a obsah: Ústní štěrbina (Rima oris)
Hltanová úžina (Istmus faucium) Zubní oblouky rozdělují DÚ: Předsíň DÚ (Vestibulum oris)- dopředu od zubních oblouků Vlastní dutina ústní (Cavitas oris propria)- dozadu od zubních oblouků Dentes= zuby Gingiva= dáseň Lingua= jazyk Palatum durum= tvrdé patro Palatum molle= mekké patro Tonsilla palatina= patrová mandle Glandulae salivariae= slinné žlázy

6

7

8 Labia oris= RTY Labium superius (horní ret)
Uzdička= frenulum- fixuje ret k dásni Philtrum= rýha od nosní přepážky ke rtu Labium inferius (dolní ret) Uzdička= frenulum Angulus oris (ústní koutek)

9 Gingiva marginalis- dáseň přiložená k zubu
Gingiva= dáseň Gingiva alveolaris Gingiva marginalis- dáseň přiložená k zubu Margo gingivalis- vyvýšený okraj dásně kolem zubu Sulcus gingivalis- žlábek mezi okrajem dásně a zubem Papillae gingivales- výběžky dásní mezi jednotlivé zuby

10 Dentes= ZUBY Zuby jsou vklíněné v zubních lůžkách (alveoli dentales)
Jsou seřazeny do horního a dolního oblouku Mléčný chrup- 20 zubů, prořezávají se od měsíce Trvalý chrup- 32 zubů, prořezávání od roku

11 Vnější stavba Corona dentis (korunka)- viditelná část
Collum dentis (krček)- přechod, kryt dásní Radix dentis (kořen) Cavitas dentis- zubní dutina

12 Plochy na korunce zubu:
Facies vestibularis= plocha obrácená do předsíně Facies lingualis= plocha obrácena proti jazyku- dolní zuby Facies palatinalis= plocha obrácena proti patru- horní zuby Histologická stavba Dentium- zubovina= základní hmota zubu Enamelum- sklovina= pokrývá korunku Cementum- cement= pokrývá krček a kořen

13 Typy zubů: 1,2- Dentes incisivi (I)- ŘEZÁKY
Jeden kořen, jeden kanálek 3- Dentes canini (C)- ŠPIČÁKY 4,5- Dentes premolares (P)- TŘENOVÉ ZUBY Jeden kořen, jeden kanálek, ale horní první premolár má 2 kořeny a 2 kanálky 6,7,8- Dentes molares (M)- STOLIČKY Horní stoličky většinou 3 kořeny, 4 kanálky a dolní stoličky 2 kořeny a 3 kanálky

14

15 Dočasné zuby (20 zubů) – dočasná (prvá) dentice (u dětí).
Stálé zuby (32 zubů) – stálá (druhá) dentice. Z morfologického hlediska chybějí v dočasné dentici premoláry. Dočasný a/nebo stálý chrup může být: úplný – kompletní: jsou prořezány všechny zuby sledované dentice, neúplný: chybí z jakéhokoliv důvodu alespoň jeden zub sledované dentice. Do tohoto výčtu dnes nezapočítáváme třetí stoličky – zuby „moudrosti“. Za úplný zubní oblouk se považuje 28 zubů.

16 Zubní vzorec: Postavení zubů v oblouku zakreslujeme do dentálního kříže. Strany pravá a levá v dentálním kříži odpovídají stranám pacienta a ne stranám ošetřujícího. Proložíme-li rima oris horizontální rovinu a středem obličeje rovinu sagitální, dostaneme tzv. dentální kříž.

17

18 Dělí zubní oblouky na 4 kvadranty.
Postavení zubů vzhledem k horizontální rovině: 2 kvadranty jsou nad ní, takže v maxile, z toho jeden vpravo a druhý vlevo, 2 kvadranty jsou pod ní, takže v mandibule, z toho opět jeden vpravo a druhý vlevo. Postavení zubů vzhledem k sagitální rovině: 2 kvadranty jsou vpravo, z toho jeden v maxile a druhý v mandibule, 2 kvadranty jsou vlevo, z toho opět jeden v maxile a druhý v mandibule.

19 Stálé i dočasné zuby jsou označeny arabskými číslicemi
Stálé i dočasné zuby jsou označeny arabskými číslicemi. V každém kvadrantu je 7‒8 (případně 5) zubů. Pro rozlišení stálé a dočasné dentice je zavedeno číslování jednotlivých kvadrantů, kvadranty se číslují arabskými číslicemi ve směru chodu hodinových ručiček. Kvadranty pro stálé zuby jsou značeny číslicemi 1-4; kvadranty pro dočasné zuby číslicemi 5-8. Postavení zubu v oblouku je dáno dvojčíslím, kde na místě desítek stojí číslo kvadrantu a na místě jednotek číslo zubu.

20

21 Staré značení vycházelo z počátečních písmen latinského názvu typu zubu a jeho pořadí v zubním oblouku. Mléčné zuby- i1,i2,m1,c,m2 Trvalé zuby- M1, I1, I2, P1, C, P2, M2, M3 (Pořadí podle sledu prořezávání zubů)

22 Lingua= JAZYK Svalový orgán
Má vlastní svaly které mění jeho tvar, a dále svaly které se do něj upínají a mění jeho polohu Mechanické zpracování potravy, fonace, artikulace, vnímání chuti (chuť. receptory)

23 ČÁSTI A PLOCHY

24 ÚTVARY NA HŘBETU

25 ÚTVARY V OBLASTI KOŘENE

26 Slinné žlázy Velké slinné žlázy
Na dně dutiny ústní je uložena: - glandula sublingalis (podjazyková žláza) Mimo dutinu ústní jsou uloženy: - glandula parotis (příušní žláza) - glandula submandibularis (podčelistní žláza) Drobné slinné žlázy Drobné slinné žlázy jsou uloženy hlavně ve sliznici vestibula, sliznici patra a jazyka. Produkují sliny neustále.

27 PŘÍUŠNÍ PODJAZYKOVÁ PODČELISTNÍ

28 SOUSTAVA KOSTRY 1. Kosti mozkové a obličejové části (česky, hlavně ty v červeném obdélníku) 2. Dolní čelist 3. Horní čelist- tvrdé patro + Pro doplnění- měkké patro 4. Spodina očnice 5. Čelistní kloub

29

30 KOSTRA HLAVY maxilla (horní čelist), os palatinum (patrová kost),
NEURORANIUM (mozková část) SPLANCHNOCRANIUM (obličejová část) os occipitale (kost týlní), os sphenoidale (kost klínová), os ethmoidale (kost čichová), os temporale (kost spánková), os frontale (kost čelní), os parietale (kost temenní), os lacrimale (kost slzní), os nasale (kost nosní), vomer (kost radličná) maxilla (horní čelist), os palatinum (patrová kost), os zygomaticum (lícní kost), mandibula (dolní čelist), os hyoideum (jazylka), ossicula auditus (sluchové kůstky

31

32

33

34 1. Kosti mozkové a obličejové části (česky, hlavně ty v červeném obdélníku)

35 2. Dolní čelist Dolní čelist
Ze skript: Dolní čelist= mandibula Tělo Vzestupné rameno zakončené processus articularis a muscularis a odděluje je incisura mandibulae Překlad pro pochopení: Dolní čelist Vzestupné rameno- zakončené výběžkem pro skloubení (čelistní kloub), výběžkem pro úpon svalu, mezi oběma výběžky je zářez

36 TĚLO VZESTUPNÉ RAMENO Výběžek pro skloubení Výběžek pro úpon svalu
(Processus articularis) (Processus muscularis) Zářez (incisura mandibulae) TĚLO VZESTUPNÉ RAMENO

37 3. Horní čelist, tvrdé patro
Horní čelist= maxilla Podílí se na tvorbě tvrdého patra Podílí se na tvorbě spodiny očnice

38 PALATUM = PATRO je horizontální přepážka oddělující ústní dutinu od dutiny nosní. Má dvě části: palatum durum a palatum molle. Palatum durum − tvrdé patro v přední části, které je vyztuženo kostěným patrem − palatum osseum. Palatum molle − měkké patro tvoří zadní část.

39 Tvrdé patro Tvrdé patro:
Ze skript: Tvrdé patro= palatum durum: - ossa incisiva (praemaxillaria), - processus palatini maxillarum, - laminae palatinae ossium palatinorum Překlad pro pochopení: Tvrdé patro: Mezičelist- přední část tvrdého patra, jsou v ní uloženy řezáky Horní čelist- její patrový výběžek- střední část tvrdého patra Kost patrová- její patrová (horizontální) ploténka- zadní část tvrdého patra

40 Horní čelist Kost patrová Mezičelist Tvrdé patro
(její patrový výběžek) Kost patrová (její patrová/horizontální ploténka) Mezičelist Tvrdé patro

41 Pro doplnění- PALATUM MOLLE
Měkké patro je na rozdíl od tvrdého patra pohyblivá ploténka Má vazivový podklad- pokračování kostí patrových Začínají zde svaly měkkého patra V klidu se měkké patro sklání šikmo dozadu a dolů. Uprostřed zadního okraje vyčnívá uvula palatina.

42 Palatum molle spolu s kořenem jazyka a stěnami hltanu vytváří přechod dutiny ústní do hltanu (faues). V místě tohoto přechodu se ke kořenu jazyka a ke stěně hltanu z měkkého patra z obou stran sbíhají dvě slizniční řasy: arcus palatoglossus − přední oblouk arcus palatopharyngeus − zadní oblouk Mezi nimi je patrová mandle – tonsilla

43

44

45 4. Spodina očnice Spodina očnice je tvořená:
Ze skript: spodina očnice: - corpus maxillae, - okraj ossis zygomatici, - processus orbitalis ossis palatini Překlad pro pochopení: Spodina očnice je tvořená: Horní čelist- část jejího těla Kost lícní- její okraj Kost patrová- její výběžek k očnici

46 Kost lícní Kost patrová Horní čelist

47 5. Čelistní kloub Čelistní kloub:
Ze skript: čelistní kloub= articulatio temporomandibularis: - capitulum mandibulae (na krčku fovea pterygoidea), - fossa mandibularis (os temporale), - tuberculum articulare Překlad pro pochopení: Čelistní kloub: Hlavice čelistního kloubu (na kosti dolní čelisti) (Fovea pterygoidea je jamka pro úpon svalu) Jamka čelistního kloubu (na spánkové kosti) Hrbolek před jamkou, je také součásti kloubu

48 ČELISTNÍ KLOUB Kloubní jamka Kloubní hlavice Kost spánková
Dolní čelist Kloubní jamka Kloubní hlavice ČELISTNÍ KLOUB

49 Rozštěpy rtu, čelisti a patra
patří mezi jedny z nejčastějších vrozených vývojových vad Rozštěpy vznikají mezi 6. –12. týdnem těhotenství tím, že nedojde k přirozenému spojení střední a boční části obličeje Jednostranný x oboustranný

50 Rozštěp patra= Palatoschisis
Rozštěp rtu- jednostranný X oboustranný= Cheiloschisis Rozštěp rtu i patra- jednostranný X oboustranný= Cheilopalatoschisis

51

52 Před a po operaci

53 SOUSTAVA SVALOVÁ Svaly hlavy Svaly mimické Žvýkací svaly Svaly krku

54 Mimické/výrazové svaly
Svaly lebeční klenby Svaly oční štěrbiny Svaly nosu Svaly boltce Svaly kolem ústní štěrbiny

55

56 Žvýkací svaly Upínají se na dolní čelist Žvýkací pohyby
Inervovány z větví n. mandibularis (n. V3) 4 svaly na pravé i levé straně: Musculus temporalis= spánkový sval Musculus masseter= žvýkač Musculus pterygoideus medialis= přístřední křídlový sval Musculus pterygoideus lateralis= boční křídlový sval

57 Spánkový sval Musculus temporalis
Udržuje klidovou polohu dolní čelisti (zavřená ústa) Zvedá (elevace) dolní čelist

58 Žvýkač Musculus masseter Zvedá dolní čelist (elevace) Klinika:
Může být přetížený (žvýkačka, stres)- pacient si stěžuje na bolest zubů (horních nebo dolních stoliček) ne na bolest ve svalu.

59 Křídlové svaly Musculus pterygoideus medialis, lateralis
Zase elevace dolní čelisti Pohyby čelisti do strany- třecí žvýkací pohyby Otevíraní úst

60 Svaly krku Povrchové krční svaly Nadjazylkové svaly (suprahyoidní)
Podjazylkové (infrahyoidní) Kloněné svaly (skaleny) Hluboké krční svaly (prevertebrální)

61 Cévní zásobení Překlad:
Ze skript: V trigonum caroticum se arteria carotis communis dělí na arteria carotis externa a arteria carotis interna. Po zevní straně arteria carotis communis leží vena jugularis interna. Po arteria carotis communis probíhá tenký r. descendens n. hypoglossi, za cévami je uložen n. vagus. Překlad: V krkavicovém trojúhelníku* se společná krkavice (tepna) dělí na 2 větve (tepny)- vnější a vnitřní krkavici. Zevně od společné krkavice jde vnitřní jugulární žíla. Spolu s nimi zde prochází sestupné raménko podjazykového nervu a bloudivý nerv.

62 * Krkavicový trojúhelník- topografická oblast na krku vymezena třemi svaly, prochází zde zmíněné struktury - Je to místo, kde lze hmatat tep na krkavici (případně krkavici vyšetřit pohmatem, poslechem, ultrazvukem nebo k ní operačně přistoupit

63 Vystupují z ní jednotlivé větve
Na cévním zásobení v oblasti dutiny ústní a obličeje se podílí hlavně vnější krkavice Vystupují z ní jednotlivé větve Jazyková tepna- pro jazyk Lícní tepna- pro tvář Čelistní tepna Žvýkací svaly Hluboké části obličeje Zuby Dále zásobuje- štítnou žlázu, hltan, záhlaví, boltec atd..

64 Vnější krkavice (a. carotis externa) Společná krkavice
Vnitřní krkavice (a. carotis interna) Vnější krkavice (a. carotis externa) Společná krkavice (a. carotis communis)

65

66 Inervace Na inervaci se podílí nervy motorické a senzitivní (příp. smíšené) Nervy motorické jsou zodpovědné za pohyb Nervy senzitivní za citlivost Případně jeden nerv obsahuje obojí

67 Nervus facialis: nerv smíšený Nervus glossopharyngicus: nerv smíšený
Ze skript: Nervus trigeminus: Větve: - I. větev – n. ophtalmicus: n. frontalis, n. lacrimalis, n. nasociliaris, - II. větev – n. maxillaris: n. zygomaticus, n. infraorbitalis, nn. pterygopalatini, - III. větev – n. mandibularis: větve svalové k inervaci žvýkacích svalů, n. buccalis, n. auriculotemporalis, n. lingualis, n. alveolaris mandibularis. Nervus facialis: nerv smíšený Nervus glossopharyngicus: nerv smíšený Nervus vagus: nerv smíšený Nervus hypoglossus: nerv motorický

68 Nervus trigeminus= Trojklaný nerv (n. V)
Hlavně senzitivní Má tři hlavní větve Nervus opthalmicus= oční nerv Nervus maxillaris= čelistní nerv Nervus mandibularis= sáňový nerv Obsahuje motorická vlákna pro žvýkací svaly

69

70 Nervus facialis= Lícní nerv (n. VII)
nerv smíšený Nervus glossopharyngeus= Jazykohltanový nerv (n. IX) Nervus vagus= Bloudivý nerv (n. X) Nervus hypoglossus= Podjazykový nerv (n. XI) nerv motorický

71 Mízní uzliny Ze skript:
Lymphonodi praeauriculaares et parotidici Lymphonodi submandibulares Lymphonodi submentales Lymfatické uzliny nacházející se kolem ušních boltců, pod dolní čelistí

72


Stáhnout ppt "Kurz zubní instrumentářka"

Podobné prezentace


Reklamy Google