Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematika pre 5. a 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematika pre 5. a 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Matematika pre 5. a 9. ročník
Výstupné testovanie vedomostí žiakov PaedDr. Katarína Poláčiková

2 Matematika pre 5. a 9. ročník
-test približne 20 minút -10 úloh -úlohy s otvorenou formou odpovede -úlohy s uzavretou formou odpovede -testované všetky matematické zručnosti

3 I. Chápanie čísla ako pojmu vyjadrujúceho kvantitu; zápis celku rôznymi spôsobmi
II. Numerické zručnosti III. Práca so znakmi (symbolmi) IV. Orientácia a práca s tabuľkou V. Grafické vnímanie VI. Práca s diagramom a grafom VII. Poznanie rovinných útvarov a práce s nimi VIII. Priestorová predstavivosť IX. Funkcia ako vzťah medzi veličinami X. Správnosť logickej úvahy

4 Testy pre 5. ročník

5 I. Chápanie čísla ako pojmu vyjadrujúceho kvantitu; zápis celku rôznymi spôsobmi
Z čísel vypíšte tie, ktoré majú väčší počet stoviek ako jednotiek: 141, 462, 619, 1261, 2748 Ktoré z uvedených číslic treba vyčiarknuť, aby číslo bolo čo najväčšie A) 2,3,5 B) 4,3,8 C) 2,4,3 D) 2,7,3

6 II. Numerické zručnosti
Vypočítaj a výsledky zoraď od najväčšieho po najmenší: B) (21+3).14 C) D) 360: III. Práca so znakmi, symbolmi Ktorá rovnosť je správna? 1m 2 cm=12cm B) 3cm 50 mm=80 mm C) 12 kg=1200g D) 2 h=200 min

7 IV. Orientácia a práca s tabuľkou
Koľko rokov žili slávni matematici? Matematik Rok narodenia Rok úmrtia Dĺžka života Pytagoras 580 pred n.l. 497 pred n.l. Euklides 365 pred n.l. 300 pred n.l. Eratostenes 275 pred n.l. 196 pred n.l. René Descartes 1596 1650 V. Grafické vnímanie Koľko rôznych úsečiek je na obrázku?

8 VI. Práca s diagramom a grafom
Žiaci 5.A. mali za úlohu spraviť anketu o obľúbenom športe. Martin údaje znázornil stĺpcovým diagramom. Ktorý šport je najobľúbenejší? Ktorý šport je najmenej obľúbený? Koľko žiakov rado športuje?

9 VII. Poznanie rovinných útvarov a práce s nimi
Domček na obrázku sa skladá zo štvorca a trojuholníka, ktorý má všetky strany rovnaké. Akú dlhú červenú čiaru nakreslila Martinka, keď štvorec má obvod 12 cm?

10 VIII. Priestorová predstavivosť
Koľko červených kociek potreboval Miško na stavbu, ak červené kocky tvoria tretinu stavby? 18 B) 12 C) 6 D) 54

11 VIII. Priestorová predstavivosť
Janko našiel takýto čiastočne vyfarbený obrázok a chcel si z neho poskladať kocku. Ktorú kocku nemohol poskladať?

12 IX. Funkcia ako vzťah medzi veličinami
Od súčinu čísel 25 a 7 odpočítaj ich súčet. X. Správnosť logickej úvahy Radko a Filip chodia spolu do triedy. Na hodine telesnej výchovy stoja v rade podľa veľkosti. Za Radkom stojí 8 chlapcov. Jedným z nich je aj Filip. Pred Filipom stojí 8 chlapcov. Medzi Radkom a Filipom stálo 5 chlapcov. Koľko chlapcov chodí do triedy?

13 Testy pre 9. ročník

14 I. Chápanie čísla ako pojmu vyjadrujúceho kvantitu; zápis celku rôznymi spôsobmi
Vyjadri zlomkom v základnom tvare, aká časť štvorca je nezafarbená. Koľko percent štvorca je zafarbených?

15 II. Numerické zručnosti
Ktorý výraz má hodnotu 0, keď a=2? III. Práca so znakmi, symbolmi Zisti, koľko celých záporných čísel vyhovuje nerovnici A) B) 3 C) D) 5

16 IV. Orientácia a práca s tabuľkou
Do tabuľky napíšte rozdiel výrazov v stĺpci a v riadku: + 3a+2b-ab 3a2+2ab-3b2 a2+4ab-6b 5a+4b-3ab 2a2+3a-4b2 V. Grafické vnímanie Štvorec ABCD má strany dĺžky 6 cm. Čo je väčšie: obsah štvorca ABCD alebo súčet obsahov štyroch mesiačikov?

17 VI. Práca s diagramom a grafom
Mama dovolila Jožkovi, aby si z vrecúška zobral jeden cukrík. Jožko cukríky nevidí. Množstvo cukríkov z každej farby znázorňuje graf. Aká je pravdepodobnosť, že si Jožko zoberie oranžový cukrík?

18 VII. Poznanie rovinných útvarov a práce s nimi
Na obrázku sú nakreslené trojuholníky. Rozhodnite, či sú medzi nimi zhodné trojuholníky a ktoré sú to. Dĺžky sú uvedené v cm. Ohrada na chov koní má mať tvar pravouhlého lichobežníka s výmerou 400 m2. Koľko metrov dosiek budú potrebovať na jej oplotenie, ak dosky budú uložené nad sebou v piatich radoch?

19 VIII. Priestorová predstavivosť
Martin z kociek objemu 1 cm3 postavil veľkú kocku, ktorej povrch 216 cm2 zafarbil. Z každého rohu odobral jednu malú kocku. Aký bol objem takto vzniknutého telesa? Koľko percent farby by Martin ušetril, keby namiesto veľkej kocky natrel len tú časť jej pôvodného povrchu, ktorá zostala po odobratí malých kociek z vrcholov veľkej kocky? Objem vzniknutého telesa je ____ cm3. Martin by ušetril približne ____% farby.

20 IX. Funkcia ako vzťah medzi veličinami
Katka má k guľôčok, Petra má o 20 guľôčok viac ako Katka a Lenka má o 30 guľôčok menej ako Petra a Katka spolu. Koľko guľôčok majú všetky 3 dievčatá? X. Správnosť logickej úvahy Fľaša a pohár majú rovnakú hmotnosť ako krčah. Fľaša má takú istú hmotnosť ako pohár a tanier. Dva krčahy majú rovnakú hmotnosť ako tri taniere. Akú hmotnosť má fľaša, ak hmotnosť pohára je 100 g?

21 Ďakujem za pozornosť.


Stáhnout ppt "Matematika pre 5. a 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google