Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvíjame zručnosť žiakov ZŠ pracovať s tabuľkami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvíjame zručnosť žiakov ZŠ pracovať s tabuľkami"— Transkript prezentace:

1 Rozvíjame zručnosť žiakov ZŠ pracovať s tabuľkami
Katarína Krišková Marián Kireš ODF ÚFV PF UPJŠ Festival fyziky Tvorivý učiteľ fyziky 7. –

2 Zručnosť pracovať s tabuľkami
Žiak vie: získať informácie z tabuľky, správne vypísať hlavičku tabuľky, správne zapísať údaje do vopred pripravenej tabuľky, navrhnúť tabuľku pre zápis údajov.

3 ŠVP Charakteristika predmetu fyzika „Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje tabelárnou a grafickou formou.“

4 ŠVP Ciele predmetu „aplikujú empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov; komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú komunikáciu.“

5 ŠVP Výkonový štandard zaznamená namerané údaje správnym zápisom,
vyhľadá hodnotu v tabuľkách, navrhne k meraniam tabuľku, zaznamená časový priebeh to tabuľky a grafu.

6 Úrovne rozvoja zručnosti
Zručnosť pracovať s tabuľkami získanie informácií z tabuľky, doplnenie informácií do tabuľky, modifikácia tabuľky, vytvorenie novej tabuľky.

7 Učebnice Početnosť aktivít rozvíjajúcich zručnosť pracovať s tabuľkami v učebniciach fyziky ZŠ zručnosti ročník 6. 7. 8. 9. Získanie informácií z tabuľky 13 12 6 8 Doplnenie informácií do vopred pripravenej tabuľky 32 25 10 Modifikácia tabuľky 2 5 1 Vytvorenie novej tabuľky 4

8 Učiteľ - zmapovať vstupnú úroveň žiakov,
začleňovať aktivity na rozvoj danej zručnosti (z učebnice, iných zdrojov, …), zistiť úroveň rozvoja začlenením vhodnej aktivity, záver – vyhodnotenie rozvoja jednotlivých zručností.

9 Doplnok – 1. úroveň 1. získanie informácií z tabuľky

10 Doplnok – 2. úroveň 2. doplnenie informácií do tabuľky

11 Doplnok – 3. úroveň 3. Modifikácia tabuľky pracovný list

12 Doplnok – 4. úroveň 4. vytvorenie novej tabuľky Dva prístupy
tabuľky smerujúce ku grafom, tabuľky smerujúce ku spracovaniu nameraných hodnôt (výpočet priemernej hodnoty, chyby merania). Zmena / prispôsobenie zadaní úloh

13 Záver Nedúfať, že sa žiaci zručnosť nejako nadobudnú, ale systematicky a cielene rozvíjať.

14 Ďakujem za pozornosť


Stáhnout ppt "Rozvíjame zručnosť žiakov ZŠ pracovať s tabuľkami"

Podobné prezentace


Reklamy Google