Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivácia k učeniu Tretí pracovný seminár regionálnych spolupracovníkov aktivity 4.1 projektu HKV Čingov 22.2.-24.2. 2013 Rohozná 27.2.-1.3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivácia k učeniu Tretí pracovný seminár regionálnych spolupracovníkov aktivity 4.1 projektu HKV Čingov 22.2.-24.2. 2013 Rohozná 27.2.-1.3."— Transkript prezentace:

1 Motivácia k učeniu Tretí pracovný seminár regionálnych spolupracovníkov aktivity 4.1 projektu HKV Čingov Rohozná Smolenice – Ivana Vasiľová

2 Motivácia Motivácia dáva odpoveď na otázku: „Prečo sa človek správa tak, ako sa správa?“ „Aké sú pohnútky, motívy, hybné sily jeho správania?“ Termínom motivácia sa označujú faktory, ktoré: 1. vyvolávajú (podmieňujú vznik) 2. udržiavajú (spôsobujú trvanie) 3. usmerňujú (určujú jeho charakter a zacielenie) správanie.

3 DMV - Dotazník motivácie výkonu M-2 - Dotazník motivácie k učeniu
Motivácia výkonu DMV - Dotazník motivácie výkonu Pardel, Maršálová, Hrabovská, 1992 Motivácia k učeniu M-2 - Dotazník motivácie k učeniu Pavelková, 2002; Farková, 2007 © Psychodiagnostika, © Pavelková, doplnené Farková

4 Moji žiaci sú prevažne:
A Vysoko motivovaní učiť sa. B Dostatočne motivovaní učiť sa. C Málo motivovaní k učeniu. D Vôbec nie sú motivovaní k učeniu.

5 Výsledky hlasovania

6 Motivácia k učeniu Základ motivačných postojov dieťaťa k učeniu sa kladie v rodine! Škola by však tiež mala byť podnetným prostredím a mala by vzbudzovať u žiakov záujem o učenie nielen v zmysle vonkajších motívov, ale aj v zmysle vnútorných snažení. Motivácia je výsledkom interakcie medzi: osobnosťou žiaka, rodičmi, školou, učiteľmi, spolužiakmi atď. © Pavelková, doplnené Farková

7 Nemotivovanosť Motivácia je tak zložitá, že nie je možné vytvoriť jednoduchý návod, ktorý by z nemotivovaných žiakov spravil žiakov túžiacich po štúdiu. Učiteľ môže v triede vytvoriť prostredie, ktoré motivuje. Učiteľ je ten, kto môže žiakovi podať informáciu (vedomosť) takým spôsobom, ktorý vzbudí u žiaka záujem, motiváciu a tým aj jeho aktivitu. © Pavelková, doplnené Farková

8 Aspekty motivácie k učeniu
© Pavelková, doplnené Farková

9 Yerkes – Dodsonov zákon
Anxiozita podporujúca výkon Anxiozita brzdiaca výkon Stredne náročné úlohy Ťažké úlohy Ľahké úlohy

10 Výkonová motivácia je vyššia u:
A B C chlapcov rovnako vysoká dievčat u všetkých

11 Výsledky hlasovania

12 Výkonová motivácia © Psychodiagnostika

13 Anxiozita podporujúca výkon je vyššia u:
A B C chlapcov rovnako vysoká dievčat u všetkých

14 Výsledky hlasovania

15 Anxiozita podporujúca výkon
© Psychodiagnostika

16 Anxiozita brzdiaca výkon je vyššia u:
A B C chlapcov rovnako vysoká dievčat u všetkých

17 Výsledky hlasovania

18 Anxiozita brzdiaca výkon
© Psychodiagnostika

19 Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami z našej vzorky
d = ,111 d = ,280 d = ,193 d = ,309 d = ,327 d = ,165 d = ,116 d = ,654 d = ,372 p = ,000 p = ,000 p = ,000 p = ,000 p = ,000 p = ,000 p = ,000 p = ,000 p = ,000 © Psychodiagnostika, © Pavelková, doplnené Farková

20 Rozdiely medzi žiakmi gymnázia a SOŠ našej vzorky
d = ,178, p = ,000; d = ,128, p = ,002; d = ,172, p = ,000 © Psychodiagnostika, © Pavelková, doplnené Farková

21 Motivácia vz. prospech © Psychodiagnostika, © Pavelková, doplnené Farková

22 Ďakujem Vám za pozornosť!


Stáhnout ppt "Motivácia k učeniu Tretí pracovný seminár regionálnych spolupracovníkov aktivity 4.1 projektu HKV Čingov 22.2.-24.2. 2013 Rohozná 27.2.-1.3."

Podobné prezentace


Reklamy Google