Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dôverujem vám KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dôverujem vám KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave"— Transkript prezentace:

1 Dôverujem vám KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave

2 KAM? PROSPERUJÚCA (UDRŽATEĽNÁ) KOMUNITA SPOLOČNOSŤ V ÚPADKU
AUTONÓMNY ROZVOJ ZMOBILIZOVANÁ A ROZVÍJAJÚCA SA ŠKOLA 2023 ŠKOLA 2013 KAM? SPOLOČNOSŤ V ÚPADKU POSTUPNÝ ZÁNIK ŠKOLA NESCHOP-NÁ ZMENY 2023

3 ? Výzva: 1. ŠKOLA DNES Čakať alebo
hľadať cesty ku kvalitatívne novému vzdelávaniu údaje → informácie → znalosti → múdrosť

4 ČO ROBIŤ? CHCEME NIEČO DOSIAHNUŤ? SME UNAVENÍ? VYHORENÍ?
ROZMÝŠĽANIE BOLÍ? ZA TIETO PENIAZE ROZMÝŠĽAŤ? MôŽE SI UČITEĽ BEZ ROZMÝŠĽANIA UDRŽAŤ/ NÁJSŤ SVOJ STRATENÝ STATUS? DOSIAHNUŤ OSOBNÚ SPOKOJNOSŤ/NAPLNENIE? POTREBUJEME ROZUMIEŤ VLASTNEJ SITUÁCII (teda rozmýšľať a spoločne hovoriť)

5 ZÁSADNÁ ZHODA OHĽADOM ŠKOLY
čas prežitý: učitelia zmysluplne efektívne radostne žiaci rodičia spoločnosť

6 REALITA VäČŠINY ŠKôL nezáujem ťažkosti slabá spolupráca PREČO? odpor
neefektívnosť vyčerpanie ľudí PREČO? Veď všetci chcú v zásade to isté!?

7 ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA?
osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy Skupina A: Úloha 1. Popíšte stav personálu školy, v ktorej chýbajú prieniky hodnôt v troch nasledujúcich kategóriách.

8 ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA?
osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy Skupina B: Úloha 2. Popíšte stav personálu školy, v ktorej sú prieniky hodnôt v troch nasledujúcich kategóriách.

9 VÝSLEDOK – VYČERPANOSŤ, ODPOR
osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy ENTROPIA = zbytočne vynakladaná energia požiadavka na zmenu vedenia

10 VÝSLEDOK – ENERGIA ŽIVOTA
osobné hodnoty hodnoty súčasnej školy hodnoty očakávanej školy RADOSŤ Z PRÁCE SPOKOJNOSŤ S VEDENÍM ŠKOLY

11 3 ZÁKLADNÉ OTÁZKY AKÉ SÚ MOJE OSOBNÉ HODNOTY?
AKÉ HODNOTY SÚ V „PODPALUBÍ“ NAŠEJ SÚČASNEJ ŠKOLY? AKÉ HODNOTY BY MALI HÝBAŤ NAŠOU ŠKOLOU TAK, ABY NAPLNILA NAŠE OČAKÁVANIA?

12 3. Plnospektrálny model rozvoja ORGANIZÁCIE
od potrieb k vedomiu rast inklúzie SPOLOČNÉ DOBRO 7. Služba 6. Vonkajšia spolupatričnosť 5. Vnútorná svornosť 4. Transformácia 3. Sebaúcta 2. Vzťahy 1. Prežitie Richard Barrett Abraham Maslow SEBAAKTUALIZÁCIE 4. Sebaúcty 3. Lásky a príslušnosti 2. Bezpečia 1. Fyziologické

13 4. Rozširujúce sa vedomie identity
ĽUDSTVO – SPOLOČENSTVO ŽIVOTA NÁRODNÝ ŠTÁT OBEC – ŠTVRŤ (MIESTNA KOMUNITA)   ŠKOLA – ORGANIZ. – PODNIK  TRIEDA – PRAC. KOLEKTÍV RODINA

14 Základné rozmery modelu
7. Celá spoločnosť 6. Miestna komunita 5. Duch a hodnoty školy 4. Tvorivosť a inovácie 3. Zmysluplná činnosť 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie PROSPERITA (UDRŽATEĽNOSŤ) – VYŽADUJE ZASTÚPENIE VŠETKÝCH ÚROVNÍ MODELU

15 5. SYMBOLIKA ÚROVNÍ MODELU
7. Celá spoločnosť 6. Miestna komunita 5. Duch školy a hodnoty 4. Tvorivosť a inovácie 3. Zmysluplná činnosť 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie „voda“ – zbavenie sa strachu a sústredenia sa na seba ČO BY SME . MALI ROBIŤ? „vegetácia“ – spoločné dobro „voda“ AKO SME NA TOM? „pôda“ – osobné potreby

16 POTREBY/HODNOTY TRIEDY A ŠKOLY
Úroveň Potreby triedy Potreby školy 7 Služba Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná školská vízia. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

17 POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy 7 Služba
Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná školská vízia. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

18 POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy 7 Služba
Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná školská vízia. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

19 POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy 7 Služba
Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná školská vízia. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

20 POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy 7 Služba
Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná vízia školy. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

21 POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy 6 Vonkajšia
Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná vízia školy. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

22 POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy 7 Služba
Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na globálne/ celospoločenské otázky/ zapojenosť 6 Vonkajšia spolupatričnosť Pozornosť zameraná na školskú komunitu/ zapojenosť. Pozornosť zameraná na miestnu komunitu/ zapojenosť 5 Vnútorná kohézia Duch triedy. Spoločné hodnoty triedy a spoločná vízia. Duch školy. Spoločné hodnoty školy a spoločná vízia školy. 4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Účasť študentov na vedení triedy. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského zboru, rodičov a žiakov na riadení školy. 3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti procesov v triede. Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú k efektívnosti školy. 2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi. 1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne materiálne vybavenie. Osobné bezpečie a zodpovedajúce finančné zabezpečenie.

23 6. FÁZY ZAVÁDZANIA MODELU
Prezentácia modelu rozvoja školy Príprava vstupnej diagnostiky Vstupná diagnostika Interpretácia výsledkov/ opatrenia Realizácia opatrení Výstupná diagnostika Zhodnotenie/ optimalizácia proc. 8/ 9 9/ 10 1011 11 12 1/ 4 4/ 5 6/ 7

24 E 3% 25% 25% 22% PRIENIK A - - PRIENIK B PRIENIK C
61,2 % ,2 % ,2% ,3% E % % % % PRIENIK A PRIENIK B PRIENIK C E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy A = 1∩2 miera vloženia sa učiteľov do činností v škole (motivácie) B = 2∩3 miera súhlasu učiteľov so smerovaním školy (súdržnosti) C = U∩Z miera hodnotového zladenia učiteľov a žiakov (spolupráce)

25 E 20% 32% 27% 29% PRIENIK A PRIENIK B
61,2 % ,2 % ,2% ,3% E % % % % PRIENIK A PRIENIK B E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy (neefektivita) A – miera vloženia sa žiakov do činností v škole (motivácia) B – miera súhlasu žiakov so spôsobom vzdelávania v škole

26

27

28

29

30

31

32

33

34 V oblasti vzdelávania sú len dve cesty
unavujúce motivujúce 7. Celá spoločnosť 6. Zapojenie do komunity 5. Duch a hodnoty školy 4. Tvorivosť a inovácie 3. Efektívne vzdelávanie 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie OSOBNÉ HODNOTY  OSOBNÉ HODNOTY  OČAKÁVANÁ KULTÚRA ŠKOLY  SÚČASNÁ KULTÚRA ŠKOLY  STRATA ENERGIÍ SÚČASNÁ KULTÚRA ŠKOLY  OČAKÁVANÁ KULTÚRA ŠKOLY  LIMITUJÚCE FAKTORY PRIENIK HODNôT

35 Reflexia o súčasnej a očakávanej škole z pohľadu
pedagógov (1) žiakov (2) zameraná na spoluprácu

36 7. SLUŽBY ŠKOLE príprava osôb (riaditeľ, pracovný tím, pedagógovia)
vstupné a výstupné diagnostiky spracovanie výsledkov a vypracovanie správy s grafickými výstupmi asistenciu pri interpretácii výsledkov asistenciu pri návrhoch a voľbe opatrení asistenciu pri realizácii opatrení (animácia školy, programy, tréningy, víkendové pobyty, vzdelávania pre učiteľov i žiakov) možnosť zapojenia sa do neformálnej komunikačnej siete dynamicky sa rozvíjajúcich škôl

37 PRÍNOS PRE ŠKOLU - zlepšovanie podmienok pre kvalitné vzdelávanie
konzistentný model autonómneho rozvoja školy zmobilizovanie kolektívu a zapojenie okolia spoznanie/ odstraňovanie limitujúcich faktorov objavenie potenciálu ďalšieho rozvoja školy vytvorenie kultúry efektívneho vzdelávania záujem rodičov o ďalšiu existenciu vašej školy zvýšenie sebavedomia a hrdosti ľudí na to, čo spoločne dosiahli

38 8. ČO K TOMU ŠKOLA POTREBUJE?
základné materiálne a personálne zabezpečenie školy konsenzus riaditeľa a väčšiny pedagogického zboru pokiaľ ide o vyskúšanie tohto modelu záujem venovať čas osobnému a profesijnému rozvoju (základom nie sú financie)

39 Hlasovanie si môžete odskúšať na webovom sídle:
skolazdola.vario.sk Heslo: xxxxx Kto má záujem o komunikáciu, prípadne spoluprácu, môže si prevziať informačný leták.

40 ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POZORNOSŤ


Stáhnout ppt "Dôverujem vám KPŠ PF Trnavská univerzita v Trnave"

Podobné prezentace


Reklamy Google