Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Halotrónové hasiace prístroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Halotrónové hasiace prístroje"— Transkript prezentace:

1 Halotrónové hasiace prístroje

2 Halotrónové hasiace prístroje nahradili, v súčasnosti už nevyrábané, halónové hasiace prístroje, ktoré boli vylúčené pre poškodzovanie životného prostredia. Princíp hasenia: tento typ hasiacich prístrojov pomáha zdolať požiar hlavne chemickým mechanizmom hasenia, keďže hasivo účinne ničí radikály horľaviny . Majú však aj významný fyzikálny účinok - chladiaci a dusivý efekt.

3

4

5 Hasivo: Halotrónový hasiaci prístroj obsahuje ako hasiacu látku chemikáliu hexafluoropropán.
Využitie: Halotrónové hasiace prístroje sú nielen šetrné k prírode, ale aj nevytvárajú zbytkové usadeniny a nespôsobujú koróziu, kvôli čomu sú vhodné na hasenie jemnej mechaniky, umeleckých diel, laborátornej techniky, elektroniky a pod. Hasivo je nevodivé, takže je možné s nimi hasiť aj predmety pod elektrickým prúdom. Neodporúčajú sa však používať na hasenie v uzavretých priestoroch bez vetrania, pretože aktívna látka sa teplom rozkladá na zdraviu škodlivé látky.

6

7 HalÓnové hasiace prístroje
Halónové hasiace prístroje sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36, hexafluorpropán. Elektricky nevodivé hasivo je bez koróznych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné. Je vhodné hlavne pre hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, archívov, telefónnych ústrední, múzeí, vojenskej techniky a pod.

8

9

10 Zásady bezpečnosti Udržiavať poriadok v pivniciach, na povalách a v iných spoločných priestoroch, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu zásahu jednotky požiarnej ochrany; Nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (povaly, pivnice, garáže), na osvetlenie v týcto priestoroch nepoužívať zápalky sviečky a pod.; Dbať na to, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory boli zasklené alebo opatrené sieťkou; Nevykonávať práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre ktoré je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov; Udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, nevakonávať neodborné opravy a nezriaďovať provizórne elektrické vedenie; Nezamykať dvere na spoločných chodbách vedúce od bytov k výťahom, do schodísk a iných priestorov, ktoré slúžia ako únikové cesty; Neskladovať rôzny materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil prístup k rozvodovým zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody alebo stažil záchrané práce;

11 Terézia Jandurová 7.B CHÉMIA Zdroj : Internet


Stáhnout ppt "Halotrónové hasiace prístroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google