Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÉ ČASY SLABÝCH SLOVES PŘEDPONY ODLUČITELNÉ A NEODLUČITELNÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÉ ČASY SLABÝCH SLOVES PŘEDPONY ODLUČITELNÉ A NEODLUČITELNÉ"— Transkript prezentace:

1 MINULÉ ČASY SLABÝCH SLOVES PŘEDPONY ODLUČITELNÉ A NEODLUČITELNÉ
Autor: Katka Česalová Datum: Cílový ročník: 6. – 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Německý jazyk 2. stupeň Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Minulé časy slabých sloves Předpony odlučitelné a neodlučitelné Metodický list/anotace: žáci se seznámí se zásadami tvoření minulých časů slabých sloves a systémem odlučitelných a neodlučitelných předpon Očekávaný výstup: žáci na základě uvedených pravidel správně tvoří minulé časy slabých sloves, orientují se v používání předpon odlučitelných, vyjmenují neodlučitelné předpony a použijí je ve větách Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 – 15 let

3 V němčině se běžně používají dva minulé časy – PRÉTERITUM A PERFEKTUM.
U slabých – pravidelných – sloves se oba tyto minulé časy tvoří naprosto pravidelně a jednoduše: PRÉTERITUM: SLOVESNÝ ZÁKLAD + PŘÍPONA –TE kaufen: kauf + te = ich kaufte machen: mach + te = ich machte

4 POZOR! Préteritum stojí v oznamovací větě na druhém místě – stejně jako sloveso v přítomném čase a časuje se! v 1. a 3. osobě singuláru je bez další koncovky : 1. ich kaufte er, sie es kaufte v ostatních osobách má běžné koncovky, které používáme při časování v přítomnosti: kaufen- kupovat: ich kaufte wir kauften du kauftest ihr kauftet 3. er, sie, es kaufte sie, Sie kauften

5 Která slovesa jsou slabá - pravidelná? Např.:
machen – dělat lernen – učit se arbeiten – pracovat rechnen - počítat kaufen – kupovat spielen – hrát si turnen – cvičit erzählen - vyprávět malen – malovat basteln- kutit zeichnen – kreslit packen - balit kochen – vařit fotografieren - fotit reisen – cestovat einkaufen - nakupovat wandern – putovat auspacken – vybalit baden – koupat se …..a mnohá další…… 

6 ÚKOL: Zkuste vytvořit tyto tvary a zapište je do sešitu: dělali jsme malovala vy jste vařila, paní Nováková vy jste si hrály, děti počítal jsem balil jsi cvičila kupovali jsme fotografovali

7 Řešení: wir machten sie malte Sie kochten, Frau Nováková ihr spieltet, Kinder ich rechnete du packtest sie turnte wir kauften sie fotografierten

8 POMOCNÉ SLOVESO haben + PŘÍČESTÍ MINULÉ sein PŘÍČESTÍ MINULÉ:
2) PERFEKTUM: POMOCNÉ SLOVESO haben + PŘÍČESTÍ MINULÉ sein PŘÍČESTÍ MINULÉ: PŘEDPONA GE- + SLOVESNÝ ZÁKLAD + PŘÍPONA –T kaufen: ich habe ge + kauf + t = ich habe gekauft machen: er hat ge + mach + t = er hat gemacht Časujeme pouze pomocné sloveso, tvar příčestí minulého se nemění!

9 Časování: kaufen – kupovat: ich habe gekauft wir haben gekauft du hast gekauft ihr habt gekauft 3. er, sie, es hat gekauft sie, Sie haben gekauft Důležité: u sloves vyjadřujících pohyb nebo změnu stavu používáme pomocné sloveso SEIN!!! wandern – putovat: ich bin gewandert reisen – cestovat: wir sind gereist Tato zásada platí u všech typů sloves!!!!!

10 ÚKOL: Zkuste vytvořit tyto tvary – tentokrát v perfektu: dělali jsme malovala vy jste vařila, paní Nováková vy jste vyprávěly, děti počítal jsem balil jsi cvičila kupovali jsme fotografovali

11 Řešení: wir haben gemacht sie hat gemalt Sie haben gekocht, Frau Nováková ihr habt gespielt, Kinder ich habe gerechnet du hast gepackt sie hat geturnt wir haben gekauft sie haben fotografiert

12 Ale tak úplně jednoduché to ani u pravidelných sloves zase nebude!
Němčina má jednu (pro cizince ne tak úplně příjemnou) záležitost a to jsou PŘEDPONY!  Rozlišuje totiž předpony ODLUČITELNÉ (těch je hodně, a tudíž se je nazpaměť učit nebudeme) a NEODLUČITELNÉ, které se naučíme a budeme je umět správně používat.  NEODLUČITELNÉ PŘEDPONY: BE-, GE-, EMP-, ENT-, ER-, VER- ZER-, MISS-

13 Použití předpon odlučitelných:
PRÉTERITUM: předponu dáme na konec věty (stejně jako u přítomného času): einkaufen – nakupovat B.: Wir kauften heute lange ein. Dnes jsme dlouho nakupovali. auspacken – vybalit B.: Ich packte meinen Koffer aus. Vybalila jsem svůj kufr.

14 2) PERFEKTUM: odlučitelnou předponu vložíme do příčestí minulého před předponu ge- :
einkaufen – nakupovat B.: Wir haben heute lange eingekauft. Včera jsme dlouho nakupovali. auspacken – vybalit B.: Ich habe meinen Koffer ausgepackt. Vybalila jsem svůj kufr.

15 Použití předpon neodlučitelných:
PRÉTERITUM: předpony zůstávají u slovesa: verkaufen - prodat B.: Der Vati verkaufte das Auto. Tatínek prodal auto. erzählen – vyprávět B.: Die Mutti erzählte uns das Märchen. Maminka nám vyprávěla pohádku.

16 2) PERFEKTUM: v příčestí minulém zůstávají předpony u slovesného základu a NEPŘIDÁVÁ SE PŘEDPONA GE- : verkaufen – prodat B.: Der Vati hat das Auto verkauft. Tatínek prodal auto. erzählen – vyprávět B.: Die Mutti hat uns das Märchen erzählt. Maminka nám vyprávěla pohádku.

17 POZOR: PŘEDPONU GE- NEDÁVÁME DO PŘÍČESTÍ MINULÉHO JEŠTĚ V PŘÍPADĚ SLOVES KONČÍCÍCH NA –IEREN:
fotografieren - fotografovat B.: Wir haben den Hund fotografiert. Fotografovali jsme psa. montieren – montovat B.: Der Opa hat das Regal montiert. Děda smontoval poličku.

18 Přelož věty, použij préteritum i perfektum:
Petr reagoval správně. 2) My jsme ten dům neprodali. 3) Monika vyprávěla mamince tu historku. 4) Fotografovala jste včera, paní Nováková?

19 Správné řešení: Peter reagierte richtig. Peter hat richtig reagiert. 2) Wir verkauften nicht das Haus. Wir haben nicht das Haus verkauft. 3) Monika erzählte der Mutti die Geschichte. Monika hat der Mutti die Geschichte erzählt. 4) Fotografierten Sie gestern, Frau Nováková? Haben Sie gestern fotografiert, Frau Nováková?

20 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky
Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

21 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "MINULÉ ČASY SLABÝCH SLOVES PŘEDPONY ODLUČITELNÉ A NEODLUČITELNÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google