Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

"Dobry den" "Grüß Gott" Alfred Klepatsch (Mein Ur-ur-Großvater ist 1812 in Nedweditz geboren) (Můj prapradědeček se narodil roku 1812 v Nedvědicích) Bürgermeister.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ""Dobry den" "Grüß Gott" Alfred Klepatsch (Mein Ur-ur-Großvater ist 1812 in Nedweditz geboren) (Můj prapradědeček se narodil roku 1812 v Nedvědicích) Bürgermeister."— Transkript prezentace:

1 "Dobry den" "Grüß Gott" Alfred Klepatsch (Mein Ur-ur-Großvater ist 1812 in Nedweditz geboren) (Můj prapradědeček se narodil roku 1812 v Nedvědicích) Bürgermeister seit Starosta od roku 1991 Mein Thema / Mé téma: „Der Weg einer ländlichen Grenzgemeinde in Richtung Energieunabhängigkeit“ „Cesta venkovské pohraniční obce k energetické nezávislosti“

2 Windhaag bei Freistadt Fläche: 42,8 km² Seehöhe: 721 m
Plocha: 42,8 km² ca. 43 % Wald z toho cca 43 % lesa Seehöhe: Nadmořská výška: 721 m (660 bis 1040 m) Einwohner: Počet obyvatel: 1734

3 Geschichte / Sehenswertes von Windhaag
Historie / pozoruhodnosti Windhaagu Komponist und Musiker Anton Bruckner Skladatel a hudebník Anton Bruckner 5 Museen muzeí Vielzahl meist kleiner Energieprojekte führte zu verschiedenen Auszeichnungen Množství většinou malých energetických projektů vedlo k různým vyznamenáním

4 Wo steht Windhaag heute? Kde je Windhaag dnes?
HOLZHEIZUNGEN / VYTÁPĚNÍ DŘEVEM Alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde werden seit Jahren von einer Hackschnitzelheizung versorgt Všechny veřejné budovy obce jsou již 20 let vytápěny z výtopny na štěpku

5 Viele kleine vollautomatische Hackschnitzelheizungen
Mnoho malých plně automatických kotelen na spalování štěpky Die meisten Häuser heizen zu mindest teilweise noch mit Holz. Většina domů topí alespoň částečně ještě dřevem Holz-Pelletsheizungen nehmen stark zu Silně přibývá vytápění dřevem/peletami

6 SONNENENERGIE FÜR WARMWASSER SLUNEČNÍ ENERGIE PRO OHŘEV TEPLÉ VODY
Ca m2 Sonnenkollektoren Zhruba 1200 m2 slunečních kolektorů SONNENENERGIE FÜR STROMERZEUGUNG SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE Bereits 13 Häuser erzeugen Strom auf dem Dach Již 13 domů vyrábí elektřinu na střeše

7 WASSERKRAFT / VODNÍ ENERGIE
Vor 100 Jahren gab es in Windhaag 14 Wasserwerke Před 100 lety bylo v obci Windhaag vodních elektráren Zwei sind heute noch in Betrieb und erzeugen heute ca kWh im Jahr. Dvě jsou ještě dnes v provozu a vyrábějí dnes zhruba kWh ročně.

8 WINDKRAFT / VĚTRNÁ ENERGIE
1999 wurden zwei Windräder mit jeweils 660 KW Leistung errichtet V roce 1999 byly postaveny dvě větrné elektrárny, každá s výkonem 660 KW Bürgerbeteiligungsprojekt Projekt s účastí občanů Jährlich werden KWh erzeugt Ročně se vyrobí KWh PFLANZENÖL statt DIESELÖL ROSTLINNÝ OLEJ místo DIESELU Die ersten Windhaager fahren bereits mit Pflanzenöl První obyvatelé Windhaagu již jezdí na rostlinný olej

9 Für die vielfältige Nutzung erneuerbarer Energieformen erhielt Windhaag 2002 in Berlin den EUROPÄISCHEN SOLARPREIS Windhaag obdržel v roce 2002 v Berlíně EVROPSKOU SOLÁRNÍ CENU za mnohostranné využívání obnovitelných zdrojů energie 2005 wurde Windhaag in Wien als Energieregion der Zukunft ausgezeichnet. V roce 2005 byl Windhaag vyznamenán ve Vídni jako Energetický region budoucnosti

10 Wie wurde dies erreicht? / Jak toho bylo dosaženo?
Keine finanziellen Förderungen von Energieprojekten durch die Gemeinde Žádné finanční podpory energetických projektů ze strany obce Gemeinde fördert Beratung und Information Obec podporuje poradenství a informovanost Temelin-Widerstand stärkte das Bewusstsein der Bevölkerung für nachhaltige Energieprojekte Odpor proti Temelínu posílil povědomí obyvatelstva pro trvale udržitelné energetické projekty Preisauszeichnungen waren/sind Motivation Vyznamenání a ceny byly / jsou motivací

11 po dalekém, nekonečném moři.“
A.d.Saint-Exupéry: „Willst du ein Schiff bauen, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ „Chceš-li postavit loď, pak nesbubnovávej muže, aby opatřili dříví, připravili nářadí, zadávali úkoly a přidělovali práci, ale uč muže touze po dalekém, nekonečném moři.“

12 Wie geht es weiter? / Jak to půjde dál ?
Wir wollen der Bevölkerung / Besuchern eine Gesamtperspektive aufzeigen Chceme ukázat obyvatelstvu / návštěvníkům celkovou perspektivu Umfassende Energieerhebung durchgeführt Provedeno obsáhlé energetické statistické šetření Sonderausstellung„Energieunabhängigkeit“ Zvláštní výstava „Energetická nezávislost“

13 Von ca. 50 Windhaagern gemacht
Zhotoveno zhruba 50 obyvateli Windhaagu Zweisprachiges, grenzüberschreitendes Projekt Dvojjazyčný přeshraniční projekt

14 Energieeinsparungen verkleinern das Energiefass von ÜBERMORGEN
Unser Weg nach ÜBERMORGEN in die Energieunabhängigkeit Naše cesta do POZÍTŘÍ do energetické nezávislosti. Energieeinsparungen verkleinern das Energiefass von ÜBERMORGEN Úspory energie zmenšují sud energie v POZÍTŘÍ Vorhandene Energiepotenziale füllen das Energiefass von ÜBERMORGEN Potenciály energie k dispozici naplňují sud energie v POZÍTŘÍ

15 Václav Havel: „Hoffnung ist nicht
die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht!“ „Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl, lhostejno jak to dopadne !“

16 Energieunabhängigkeit
Was wir HEUTE denken und planen streben wir MORGEN an, um es ÜBERMORGEN zu erreichen. O čem přemýšlíme a co plánujeme DNES, o to se ZÍTRA budeme snažit, abychom toho POZÍTŘÍ dosáhli. Energieunabhängigkeit Energetická nezávislost Wer, wenn nicht ich ? Wann, wenn nicht jetzt ? Wo, wenn nicht hier ? Kdo, když ne já ? Kdy, když ne ted’? Kde, když ne tady ?

17 Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Děkuji za pozornost a přeji
„Wettershuttle“ Symbol für Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne Symbol pro trvalou udržitelnost v rozsáhlém smyslu Danke für Ihre Aufmerksamkeit, alles Gute! / Děkuji za pozornost a přeji Vám vše nejlepší!


Stáhnout ppt ""Dobry den" "Grüß Gott" Alfred Klepatsch (Mein Ur-ur-Großvater ist 1812 in Nedweditz geboren) (Můj prapradědeček se narodil roku 1812 v Nedvědicích) Bürgermeister."

Podobné prezentace


Reklamy Google