Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍPONY -SKÝ / -CKÝ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍPONY -SKÝ / -CKÝ"— Transkript prezentace:

1 PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍPONY -SKÝ / -CKÝ
Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Helena Baculáková Název: VY_32_INOVACE_01_A_5_PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PŘÍPONY –ský / - cký Téma: TVAROSLOVÍ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

2 Autor Mgr. Helena Baculáková Vytvořeno dne 23. listopadu 2011 Odpilotováno dne 24. listopadu 2011 ve třídě VI.A, VI.B Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Tvarosloví Téma Přídavná jména - přípony –ský / - cký Klíčová slova Přípony –ský, -cký, výslovnost a psaní hláskových skupin vzniklých při tvoření

3 TVOŘENÍ SLOV ODVOZOVÁNÍM přípona –ský
podstatné jméno přípona = přídavné jméno č.jednotné č.množné (r.m.živ.)__________ venkov ský venkovský venkovští Jičín ský jičínský jičínští Trutnov ský trutnovský trutnovští Vrchlabí ský vrchlabský vrchlabští Ostrava ský ostravský ostravští ________________________________________________________________________ 1. Končí-li podstatné jméno na samohlásku, odtrhne se koncovka, poté se připojí -ský. 2. Vytvořené přídavné jméno se píše s malým písmenem – není název! 3. V žádném českém slově nenajdeme za sebou 2 x s (-ss-) ! (Brandýs – brandýský)

4 TVOŘENÍ SLOV ODVOZOVÁNÍM přípona -cký
podstatné jméno přípona = přídavné jméno č.jednotné č.množné (r.m.živ.)_______ Olomouc ký olomoucký olomoučtí chlapec ký chlapecký chlapečtí vesnice ký vesnický vesničtí Chotěvice ký chotěvický chotěvičtí Německo ký německý němečtí Afrika ( k > c ) ký africký afričtí ____________________________________________________ 1. Končí-li základové slovona samohlásku, odtrhne se koncovka, poté se připojí -ký. 2. Pozor na hláskové změny: k > c

5 Výslovnost hláskových skupin
> skupiny ts, ds ………… výslovnost → c tš, dš …………… → č zs ………………… → s > Psaná podoba se řídí podle toho, jak bylo slovo utvořeno! děti → dět+ský [ďeckí] → dět+ství [ďectví] vítěz → vítěz+ství [vítěství] Francouz → francou+zský [francouskí]

6 Doplň správné tvary podstatné jméno přídavné jméno č.jednotné č.množné (r.m.živ.) Kanada ______________ obyvatel _______________ obyvatelé Jičín _______________ ___________________ Krkonoše _______________ ___________________ Nová Paka _______________ ___________________ letec _______________ ___________________ hora _______________ ___________________ Francouz _______________ ___________________ jezdec _______________ ___________________ Kostelec _______________ ___________________ Mexiko _______________ ___________________ Praha _______________ ___________________ město _______________ ___________________ kůň ________________ ___________________

7 Převeď do čísla množného
maličký brouček - _______________________ droboučký skřítek - _______________________ staroměstský otec - _______________________ řáholecký loupežník - _______________________ vysoký voják - _______________________ hezký chlapec - _______________________ hradecký primátor - _______________________ písecký obyvatel - _______________________ hebounký papírek - _______________________

8 Doplň správné tvary přídavných jmen utvořených od podstatných jmen uvedených v závorkách
(dítě) ____________ hračky, kolem (vesnice) ______________ stavení, (lesník) _______________ učni, (král)____________ vyslanci!, do (Hradec) ____________ obchodů, (moře)___________ živočichové, s (Čechy) ___________ výrobky, (otrok) ____________ dělníci, (Nymburk) _____________ (žáci), (Tunisko) ____________ hotelů, (Lužice) _____________ jazykem, (Plzeň) _____________ lékaři, (Hostinné) _______________ radní (č.mn.), (Řecko)_________ překlady, (Krkonoše) _______________ lyžaři, (město) ______________ stráž, (Kroměříž) ________________ náměstím, (Polsko) ____________ vědci, (Francouz) ______________ studenti, (Aš) ________ podnikatelé, (hasič) ____________ soutěže, (muž) _____________ potomci

9 ANOTACE Tvoření přídavných jmen tvrdých pomocí přípony -ský od podstatných jmen, jejichž kořen / kmen končí na různé souhlásky mimo c, k – číslo jednotné + množné Přídavná jména tvrdá utvořená pomocí přípony –cký od podstatných jmen, jejichž kořen / kmen končí na c, k (číslo jednotné i nožné) Výslovnost a psaní hláskových skupin vzniklých z odvozování (ts, ds, tš, dš) Pracovní listy + interaktivní tabule: a) nácvik tvoření přídavných jmen pomocí přípon –ský / -cký v čísle jednotném a přípon –ští / -čtí v čísle množném a) převádění spojení adjektiva a substantiva z čísla jednotného do množného b) tvoření přídavných jmen od jmen podstatných (v různých tvarech) POUŽITÉ ZDROJE Vše z vlastních zdrojů Prezentace obsahuje animace.


Stáhnout ppt "PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍPONY -SKÝ / -CKÝ"

Podobné prezentace


Reklamy Google