Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVNÍ DRUHY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVNÍ DRUHY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné"— Transkript prezentace:

1 SLOVNÍ DRUHY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
Autor: Mgr. Helena Baculáková Název: VY_32_INOVACE_01_A_1_SLOVNÍ DRUHY Téma: TVAROSLOVÍ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

2 Autor Mgr. Helena Baculáková Vytvořeno dne 1. února 2012 Odpilotováno dne 10. února 2012 ve třídě VII.A Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Tvarosloví Téma Slovní druhy Klíčová slova Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, částice, citoslovce, slovní druhy ohebné a neohebné

3 MAJÍ RŮZNÉ TVARY, MĚNÍ KONCOVKY
SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ MAJÍ RŮZNÉ TVARY, MĚNÍ KONCOVKY lze je skloňovat lze je časovat NEOHEBNÉ jejich tvary se nemění

4 OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY POŘADÍ SLOVNÍ DRUH CHARAKTRISTIKA OTÁZKA 1.
Podstatná jména Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, činností, dějů a stavů Ukazujeme: ten ta to 2. Přídavná jména Vyjadřují vlastnosti podstatných jmen Jaký? Který? Čí? 3. Zájmena Zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují 4. Číslovky Vyjadřují počet, pořadí, počet druhů a násobek Kolik? Kolikátý? Kolikery? Kolikrát, kolikanásobný? 5. Slovesa Vyjadřují děj, stav, změnu stavu

5 NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY POŘADÍ SLOVNÍ DRUH CHARAKTERISTIKA OTÁZKA 6.
příslovce vyjadřují bližší okolnosti děje (místo, čas, způsob …) Kde? Kam? Kudy? Kdy? Jak dlouho? Jak, jakým způsobem? 7. předložky vyjadřují bližší okolnosti děje, řídí pád jména (podstatného, přídavného, zájmena, číslovky) 8. spojky spojují slova do několikanásobného větného členu, spojují věty do souvětí 9. částice uvozují samostatné věty, vyjadřují postoj mluvčího k obsahu, naznačují druh věty(rozkaz, přání, zvolání…) 10. citoslovce vyjadřují nálady, city a vůli mluvících, hlasy a zvuky

6 Algoritmus určování slovních druhů
Je to slovo OHEBNÉ NEOHEBNÉ Skloňuje se? Časuje se? Co vyjadřuje? Co vyjadřuje? Co vyjadřuje? Otázka? Otázka? Otázka? podstatné jméno přídavné jméno zájmeno číslovky slovesa příslovce předložky spojky částice citoslovce

7 Určuj slovní druhy dle algoritmu a nadepiš slovní druh.
V Krkonoších napadl čerstvý sníh. Pokryl všechny kopce, málo ho nenapadlo ani v údolích. Lesní zvěř zůstala náhle hladová. Lesníka čekala obtížná cesta. Křup, křup, křupalo mu pod nohama. Obtížně stoupal vzhůru do kopce. Už aby tam u krmelce byl! Ještě jej čeká cesta zpátky. Ale výsledek jej bude těšit, neboť zvířata nebudou mít hlad.

8 ANOTACE Výklad: a) Dělení druhů slov podle schopnosti měnit koncovky na slova ohebná a neohebná b) Přehled ohebných slovních druhů, vlastnosti c) Přehled neohebných slovních druhů, vlastnosti d) Nácvik algoritmu určování slovních druhů Procvičování určování druhů slov dle naučeného algoritmu – práce na interaktivní tabuli + pracovní listy POUŽITÉ ZDROJE Obrázky i texty z vlastních zdrojů Prezentace obsahuje animace.


Stáhnout ppt "SLOVNÍ DRUHY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné"

Podobné prezentace


Reklamy Google