Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST"— Transkript prezentace:

1 ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Téma 5. Technologie výroby řeziva, dýh, překližovaných desek a aglomerovaných materiálů.    Obor: Truhlář Ročník: První Zpracoval: Ing. Křupala Karel TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně v 19 vyučovacích hodinách. Ve Vsetíně dne …………………………………….. podpis autora TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

3 5. Technologie výroby řeziva, dýh, překližovaných desek a aglomerovaných materiálů.
Pilařská výroba, hlavní pilařské výrobky. Pilařská výroba je základním odvětvím dřevozpracujícího průmyslu. Zpracovává pilařskou surovinu, tj. surové kmeny a průmyslové výřezy jehličnaté a listnaté. Surový kmen je kulatina v celé délce po odvětvení. Průmyslové výřezy jehličnaté i listnaté se vyrábějí ze všech druhů využitelných dřevin ve čtyřech jakostních třídách. Z nich je I. a II. Jakost určena pro dýhárenskou výrobu, III. a IV. jakost jsou průmyslové výřezy pro pilařskou výrobu. Nejmenší průměr pilařských výřezů na tenčím čele je 15 cm, nejmenší délka 3m. Průmyslové výřezy označujeme názvem kulatina. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

4 Hlavní pilařské výrobky Hlavní produkty pilařské výroby jsou: řezivo, přířezy, pražce a štěpky. Řezivo je základním sortimentem pilařské výroby. Řezivo vzniká podélným rozřezáním kulatiny. Řezivo má rovnoběžné nejméně dvě protilehlé plochy. Řezivo dělíme podle tvaru a velikosti příčného průřezu na: - deskové ( prkna, fošny) - hraněné ( hranoly, hranolky) - polohraněné ( trámy, polštáře) - drobné ( latě,lišty) Deskové řezivo musí mít šířku větší, nebo rovnou dvojnásobku tloušťky. Tloušťka prken je do 40 mm, fošny mají tloušťku od 40 do 100 mm. Deskové řezivo se vyrábí omítané nebo neomítané. Omítané řezivo má ořezané boky do pravého úhlu s plochami a jsou obvykle rovnoběžné. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

5 Řezivo – názvosloví, průřezy
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

6 Rozřezaný výřez na prkna a fošny
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

7 Podle toho, z které části kulatiny je deskové řezivo vyrobeno, se rozděluje na: - dřeňové (obsahuje dřeň), - středové ( letokruhy na čele svírají s plochou co největší úhel, má největší tvarovou stabilitu), - boční ( letokruhy svírají s plochou malý úhel, vlivem nerovnoměrného sesychání má větší sklon k borcení), - krajinová prkna ( krajní řezivo, které má celou levou plochu alespoň dotčenou pilou), - krajiny ( okrajové kusy s oblou levou plochou, tvoří využitelný odpad). Hraněné řezivo má plochu příčného průřezu menší než dvojnásobek tloušťky. Tloušťka hranolů je nad 100 mm a plocha průřezu větší než 100 cm². Hranolky mají tloušťku menší než 100 mm a plochu příčného průřezu 25 – 100 cm². Polohraněné řezivo má dvě protilehlé strany rovnoběžné a další dvě oblé. Polštáře mají tloušťku max. do 100 mm, trámy mají tloušťku nad 100 mm. Drobné řezivo má malou plochu příčného průřezu, a to latě 10 – 25 cm² a lišty do 10 cm². Přířezy řeziva jsou polotovary vyrobené z řeziva v určitých rozměrech a vlhkosti. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

8 Pražce tvoří zvláštní skupinu výrobků
Pražce tvoří zvláštní skupinu výrobků. Dělí se na pražce pro železniční dopravu, mostní, výhybkové a bagrové. Vyrábějí se hlavně z tvrdých listnatých dřevin DB aj. Štěpky jsou malé kusy dřeva o rozměrech asi 25 x 25 x 5 mm. Používají se na výrobu aglomerovaných materiálů a na chemické zpracování dřeva, např. na celulózu. Drobný odpad je tvořen kůrou, pilinami a drobnými odřezky. Část se zpracovává na aglomerované materiály a část na brikety nebo se spaluje. b) Technologie výroby řeziva Výroba řeziva je rozčleněna do několika technologických úseků: - skladování a ochrana kulatiny, - krácení kulatiny na výřezy a úprava výřezů, - pořez výřezů na řezivo, - úprava a třídění řeziva. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

9 Skladování a ochrana řeziva
Skladování a ochrana řeziva. Výrobní proces začíná přejímkou kulatiny do pilařského závodu. Při přejímce se kontroluje množství a sortiment dodané kulatiny. Potom se kulatina dopraví do skladu kulatiny, kde se uloží na hromady, zvané skládky. Kulatina se může ukládat jeřábem, čelisťovým nakladačem nebo vysokozdvižným vozíkem. Uloženou kulatinu je nutno chránit před houbami a hmyzem. Ochrana kulatiny se provádí suchým nebo mokrým způsobem. Suchá ochrana spočívá ve snížení vlhkosti dřeva pod hranici životaschopnosti hub. Kulatina se předem odkorňuje a jednotlivé vrstvy kulatiny se prokládají stejnou kulatinou. Výška skládek do 2 m. Proti hmyzu se provádí postřik ochrannou látkou. Mokrá ochrana se provádí uložením kulatiny do bazénů s vodou, nebo se skládky uložené na suchu postřikují vodou. Účelem mokré ochrany je udržet vlhkost dřeva nad hranicí životaschopnosti hub a hmyzu ( nad 80%). Krácení kulatiny na výřezy a úprava výřezů. Podle toho, jak dlouhé řezivo se má vyrábět, se kulatina příčně krátí na výřezy. Před krácením se měří průměry a délky kulatiny. Zkracování se provádí kotoučovou pilou s průměrem kotouče asi třikrát větším než je průměr kulatiny, nebo řetězovou pilou. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

10 Výřezy se odkorňují protože obsahují mechanické nečistoty, které otupují řezné nástroje. Odkorňovače mohou být různého provedení např. rotorové (CAMBIO), frézovací nebo ozubenými řetězy. Odkorněné výřezy procházejí detektory kovů, které zjišťují jestli ve dřevě nejsou kovové předměty např. zarostlé hřebíky, skoby, střely apod., které by způsobily poškození nástrojů při pořezu. Výřezy s obsahem kovů se zpracovávají zvlášť. Dále se může provádět redukce výřezů a odstraňování kořenových náběhů. K odstraňování kořenových náběhů a redukci tloušťky se používají řetězové pily nebo frézovací stroje. Třídění, skladování a ochrana výřezů. Třídění výřezů Tříděním se vytváří skupiny stejných výřezů, které se potom zpracují hromadným pořezem. Základními kritérii pro třídění jsou: - druh dřeviny, - čepový průměr, - délka, - jakost. Třídění se provádí rozvozem výřezů na skládky pomocí řetězového dopravníku nebo mechanizovaným rozvozem. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

11 Skladování výřezů Výřezy po roztřídění se rozváží na jednotlivé skládky kde se ukládají na betonové nebo dřevěné impregnované pražce. Výška těchto skládek je do 3 m. Ochrana výřezů Provádí se postřikem, který se řídí podle teploty a vlhkosti vzduchu. V zimním období se postřik neprovádí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

12 Práce ve skladě kulatiny
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

13 Pořez výřezů na řezivo. Vlastní pořez výřezů se provádí v pilařském závodě v tzv. pilnici. Z pilnice vychází řezivo, štěpky, piliny a další odpad. Hlavními stroji v pilnicích mohou být: rámové, pásové a kotoučové kmenové pily nebo frézopilové agregáty, na nichž se provádí podélné rozřezávání výřezů na řezivo. Vedlejšími stroji jsou pily na úpravu řeziva (zkracovací, omítací). Pořez výřezů se provádí hromadně nebo individuálně: - hromadný pořez znamená rozřezání celého výřezu najednou na desky nebo prizmu a potom desky na rámových pilách nebo frézopilových agregátech. Používá se hlavně při výrobě jehličnatého a měkkého listnatého řeziva; - individuální pořez znamená postupné odřezávání desek z výřezu, obvykle na kmenových pásových pilách. Používá se hlavně při výrobě tvrdého listnatého řeziva. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

14 Pořez výřezů na řezivo hromadným způsobem a individuálně.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

15 Hromadný pořez se provádí na ostro, prizmováním nebo speciálními účelovými způsoby: a) Pořez na ostro Při tomto způsobu se celý výřez najednou rozřeže jedním průchodem rámovou pilou na neomítané řezivo boční a středové. Boční řezivo jsou obvykle prkna menších tlouštěk, středové jsou fošny větších tlouštěk. Výtěžnost je velká. b) Pořez prizmováním Prizmování je nejvíce používaný způsob výroby omítaného jehličnatého řeziva. Rozlišujeme prizmování jednoduché, dvojité, hranolování a se stupňovitou prizmou. - jednoduché prizmování je pořez prováděný dvěma průchody rámovou pilou. Při prvním průchodu se vyrobí prizma a několik kusů bočního řeziva. Druhým průchodem se prizma rozřeže na omítané řezivo stejné šířky a z boků prizmy je několik kusů bočního neomítaného řeziva. Rámové pily jsou obvykle pro tento způsob dvě, umístěné za sebou. Při jedné rámové pile se provádí prizmování tzv. zpátkováním. To znamená, že celá dávka výřezů se nejdříve pořeže na prizmy, potom se přestaví pilové listy a prizmy se rozřežou na řezivo na stejném stroji. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

16 Nejčastěji používané způsoby pořezu výřezů
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

17 - dvojité prizmování Používá se pro pořez měkké listnaté kulatiny velkých průměrů. Získává se tak omítané řezivo menší šířky, ale velmi kvalitní. Při prvním průchodu se vyříznou dvě středové fošny, několik kusů bočního řeziva a dvě prizmy, kter= se druhým průchodem rozřežou na omítané řezivo. - hranolování Provádí se na pilařských linkách s frézopilovými stroji nebo linkách s pásovými pilami sestavenými za sebou. -prizmování se stupňovitou prizmou Provádí se na moderních frézopilových agregátech. Štěpkovací frézy nejdříve odfrézují obvodovou část výřezu do tvaru stupňovité prizmy, která se v další části stroje rozřeže pilovými kotouči na omítané řezivo. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

18 c) Účelové způsoby pořezu Účelové způsoby jsou zaměřeny na výrobu řeziva s určitým průběhem letokruhů a se speciálním určením. Např. výroba radiálního řeziva nebo tangenciálního řeziva. Jsou to způsoby pořezu: segmentový, Moreau, Cantibay a na čtvrtky. Tyto způsoby pořezu jsou používány málo. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

19 Úprava a třídění řeziva
Úprava a třídění řeziva. Jehličnaté řezivo se obvykle vyrábí a dodává jako omítané vyrobené prizmováním. Toto řezivo se dále třídí podle rozměrů a podle jakosti, předsouší a svazkuje pro expedici. Řezivo vyrobené z bočních oblých částí výřezu a prizmy se nejdříve zkracuje, omítá a potom se třídí. Listnaté řezivo se vyrábí a dodává většinou neomítané a jeho další úprava spočívá v třídění podle rozměrů a jakosti. Zkracování bočního řeziva se provádí na jednokotoučových nebo vícekotoučových zkracovacích pilách odřezáním úzké části. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

20 Omítání se provádí na dvoukotoučových pilách, které mají jeden kotouč pevný a druhý pohyblivý. Pohyblivý kotouč se nastavuje na potřebnou šířku desky. Deska se pohybuje do stroje a pilové kotouče odřezávají zaoblené sbíhavé boky. Řezivo tím dostane tvar pravoúhlého průřezu, ale různých šířek. Třídění řeziva může být jednostupňové nebo dvoustupňové. Jednostupňově se řezivo třídí najednou podle rozměrů i jakosti obvykle v menších provozech. Při dvoustupňovém třídění se nejdříve třídí podle rozměrů, potom se předsouší a pak se třídí podle jakosti. Třídění rozměrové se provádí na základě naměřených rozměrů tloušťky, šířky a délky, které se měří ručně nebo automaticky laserovými měřiči. Po vytřídění se řezivo prokládá do hrání k předsušení. Předsoušení řeziva se provádí nejčastěji na tzv. dopravní vlhkost, tj. 20 – 22% z důvodu snížení hmotnosti pro dopravu a pro ochranu před napadením dřevokaznými houbami a plísněmi. Přirozené předsoušení se provádí ve skladech řeziva na volném prostranství. Předsoušení probíhá za stejných podmínek jako přirozené sušení. Umělé předsoušení se provádí v komorových nebo tunelových předsušárnách při teplotách kolem 40°C. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

21 Omítání řeziva TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

22 c) Výroba dýh. Dýhy jsou materiál vyrobený podélným dělením přírodního dřeva na tenké listy nebo pásy. Surovinou pro výrobu dýh je dýhárenská kulatina z domácích i cizokrajných dřevin. Základní sortiment dýh Podle použití pro další zpracování rozlišujeme dýhy na okrasné a konstrukční (technické). Okrasné dýhy jsou určeny k výrobě dýhových sesazenek. Dýhové sesazenky vznikají sesazením dýh podle kresby a jejich spojením do větších ploch. Používají se k dýhování viditelných ploch výrobků a na vrchní vrstvy překližovaných desek k výrobě nábytku. Konstrukční dýhy se používají k výrobě překližovaných desek, k poddýhování plochy konstrukčních desek, k dýhování neviditelných ploch dílců a k výrobě tvarových překližek a lamelovaných dílců. Dýhy můžeme rozdělit i podle průběhu letokruhů jakou kresbu vytváří např. : - dýhy s radiální kresbou neboli proužkovou - dýhy tangenciální s fládrovou kresbou - dýhy z kořenových hlav, tzv. kořenice TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

23 - dýhy s kresbou očkovou - dýhy vyrobené kónickým loupáním určené pro dýhování kruhových stolových desek TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

24 Druhy dýh podle kresby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

25 Použití dýh s očkovou kresbou na nábytku
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

26 Způsoby výroby dýh. Dýhy se vyrábějí krájením, loupáním, řezáním nebo zvláštními způsoby. Krájením se vyrábějí především okrasné dýhy. Kresbu krájených dýh můžeme ovlivnit způsobem uložení dýhárenského výřezu na stůl stroje. Tloušťka dýh 0,6 – 0,8 mm. Loupáním se vyrábějí hlavně technické dýhy, ale i okrasné dýhy s kresbou ovlivněnou upevněním výřezu v loupacím stroji. Tloušťka loupaných dýh je 0,6 – 3,5 mm. Řezáním se zpracovává na dýhy kulatina bez předchozí plastifikace, která by ovlivnila fyzikální vlastnosti dřeva ( akustické – používané na hudební nástroje), nebo kulatina, která nesnáší hydrotermickou úpravu. Tloušťka řezaných dýh je 0,8 – 4 mm. Speciálním způsobem se vyrábějí lamidýhy (ARO dýhy), které mají páskovou texturu. Jsou určeny pro sektorový nábytek, protože umožňují opakovatelnost kresby, která je na všech dílcích stejná a je možné sestavy libovolně přestavovat. K výrobě lamidýh se používají krájené i loupané dýhy, které se vrství a slepují do bloků tak, že vlákna jednotlivých vrstev dýh jsou rovnoběžná. Bloky se lepí v lisech a potom se z nich krájejí okrasné dýhy. Dýhové listy se pak sesazují do sesazenek určených k dýhování dílců. Další způsob je kónické loupání dýh, které se podobá ořezávání tužky ořezávátkem. Vznikají tak okrouhlé listy dýh se zvláštní kresbou. Tyto dýhy se používají většinou pro kruhové stolní desky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

27 Způsoby výroby dýh. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

28 Výroba lamidýh. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

29 Druhy ARO dýh TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

30 Technologie výroby dýh krájením a loupáním
Technologie výroby dýh krájením a loupáním. Výroba dýh se skládá z těchto fází: - skladování a ochrana kulatiny, - příprava kulatiny ke zpracování, - zpracování na dýhy, - sušení dýh, - úprava a skladování dýh Skladování a ochrana kulatiny Dýhárenská kulatina patří k nejhodnotnější dřevařské surovině, proto je důležité ji vhodně skladovat a chránit tak, aby se uchovala její jakost před zpracováním. Skladuje se: - na skládkách s vodním postřikem, přičemž intenzita postřiku závisí na klimatických podmínkách a ročním období, - ve vodních bazénech, je to nejdokonalejší ochrana kulatiny. Kulatina musí být úplně ponořena ve vodě. Chrání se tak hlavně drahé dřeviny na výrobu okrasných dýh. Ve vodě se může skladovat i měkká listnatá kulatina, kdy voda poskytuje měkkému dřevu plastifikaci před loupáním na dýhy. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

31 Příprava kulatiny ke zpracování Příprava zahrnuje příčné dělení (krácení) kulatiny na dýhárenské výřezy, tj. špalky, odkorňování špalků, podélné dělení špalků určených ke krájení a plastifikaci špalků. Krácení kulatiny na špalky se provádí kotoučovými nebo řetězovými pilami. Délka špalků odpovídá délce krájecího nebo loupacího nože příslušného stroje. Odkorňování špalků se provádí na stejných odkorňovacích zařízeních jako u pilařských výřezů. Podélné dělení špalků určených ke krájení dýh se volí podle druhu dřeviny a podle požadované kresby dýh: - jednoduchým dělením na poloviny pro tangenciální krájení. Používá se pro dřeviny BK, JV, BR a OR; - jednoduchým dělením na poloviny pro radiální krájení. Při tomto způsobu dostáváme kresbu proužkovou; - dělení na čtvrtiny se provádí u výřezů velkých průměrů pro výrobu dýh s radiální kresbou; - dělení na párové prizmy určené pro hodně velké průměry cizokrajných dřevin. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

32 Příklady dělení výřezů pro krájení dýh.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

33 Plastifikace špalků pro výrobu okrasných dýh se provádí nepřímým pařením nebo ohřevem ve vodě. Špalky pro výrobu technických dýh se plastifikují pařením přímým nebo nepřímým podle druhu dřeviny a určení dýhy. Překližkárenská kulatina se může plastifikovat v celých délkách před krácením na špalky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

34 Zpracování na dýhy Krájení dýh je to postupné odkrajování listů dřeva z dýhárenských špalků nebo hranolů na vodorovných nebo svislých krájecích strojích nožem, proti kterému působí přítlačná lišta, která dřevo v okolí břitu stlačuje, aby se dosáhlo žádané jakosti dýhy. Funkce přítlačné lišty spočívá ve zhuštění dřeva před řeznou hranou (břitem). Tím dochází ke zvýšení pružné deformace a zabránění vzniku trhlin na levé straně dýhy. Pro lepší kvalitu dýh a snadnější krájení se nůž nepohybuje úplně kolmo na směr vláken, ale mírně zešikma. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

35 Podle principu krájení rozlišujeme dva druhy krájecích strojů: - horizontální - špalek je upevněn na stole kráječky, po ukrojení listu dýhy se zvedá nahoru o tloušťku dýhy a pak se zase odkrojí další dýha. Do řezu se pohybuje nůž s přítlačnou lištou v suportu vratným horizontálním pohybem. Rychlost krájení je asi 45 – 60 řezů za minutu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

36 Horizontální kráječky dýh
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

37 Nakrájené dýhy a jejich úprava
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

38 - vertikální - špalek je upnut k suportu a pohybuje se do řezu vratným vertikálním pohybem. Suport s nožem a tlačnou lištou se vždy posune o tloušťku dýhy směrem ke špalku. Výkon je 70 – 85 řezů za minutu. - horizontální kráječky pro podélné krájení - špalky se pohybují proti noži podél vláken pomocí přítlačných a podávacích válců, nůž je umístěn zdola. Funkci přítlačné lišty plní sám špalek, který je přitlačován na nůž válci. Tímto způsobem lze krájet i mikrodýhy o tloušťkách 0,15 – 4 mm. Mikrodýhy se podlepují papírem nebo tenkou textilií. Používají se pro dýhování rovných nebo tvarovaných ploch. Dýhy odebírané od krájecích strojů se skládají tak, jak byly za sebou nakrájeny, aby se dodržela návaznost kresby na sousedních listech. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

39 Schéma svislého (vertikálního) krájení dýh
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

40 Schéma vodorovného (horizontálního) krájení dýh
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

41 Loupání dýh. Před loupáním se špalek upíná do vřeten loupacího stroje
Loupání dýh. Před loupáním se špalek upíná do vřeten loupacího stroje. Kresbu loupané dýhy lze ovlivnit způsobem upnutí špalku, které může být centrické nebo excentrické. Centricky loupaný špalek se upíná ve středu špalku. Při excentrickém loupání je špalek upnut mimo střed. Suport s nožem a přítlačnou lištou se posouvá přímočarým pohybem proti špalku, který se otáčí. Aby tloušťka dýhy byla stále stejná, se zmenšováním průměru špalku se současně zvětšuje rychlost posuvu nožového suportu a otáčení špalku. Počet otáček se plynule mění od 60 do 400 otáček za minutu. Na začátku loupání se odlupují nerovnoměrné kousky dýh (tyto jsou na použity na DTD). Pak se odlupují větší kusy dýh, které se pak slepují do sesazenek a jsou určeny na vnitřní dýhy překližek. Po zarovnání špalku na válec se odlupuje pravidelný dlouhý pás dýhy s nevýraznou kresbou. Tyto dýhy jsou hlavně na výrobu překližek a překližovaných materiálů. Naloupané pásy dýh se stříhají na formáty pro výrobu překližek. Excentricky se loupe špalek na dýhy s výraznou kresbou radiální nebo tangenciální a používají se i jako okrasné dýhy. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

42 Loupání dýh TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

43 Excentrické loupání dýh
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

44 Excentrické loupání dýh
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

45 Loupačka dýh a zásobník cívek s naloupanou dýhou
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

46 Sušení dýh. Vyrobené dýhy mají po plastifikaci vysokou vlhkost, proto se musí sušit. Suší se v sušárnách válečkových nebo pásových a zvlášť cenné dýhy (kořenice) se suší přirozeně v krytých prostorách při mírně zvýšené teplotě. Válečkové i pásové sušárny využívají pro sušení proudící teplý vzduch ( 90 – 180°C), o rychlosti proudění 1 -2 m/s. Doba sušení dýh je odvislá od tloušťky dýh a je 2 – 60 minut. Vysušené dýhy se třídí na listy bez vad a s vadami, které se pak vyspravují. Úprava a skladování dýh. U loupaných dýh se vyspravují vady vystřižením a vlepením oválných záplat a přelepením trhlin. Kořenice se upravují na požadované rozměry a balí se do svazků po menším počtu listů. Podformátní dýhy se slepují do sesazenek na požadované formáty. Krájené dýhy se skládají do svazků po 16 až 32 listech (násobky čtyř, tj. počtu dýh na jednu sesazenku). Čela a boky se zastřihují na svazkových nůžkách. Svazky se svazují motouzem. Dýhy jsou ve svazku složené za sebou tak jak byly nakrájeny. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

47 Sušení dýh TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

48 d) Výroba překližek. Překližky jsou překližované konstrukční desky vyrobené z lichého počtu dýh slepených na sebe. Směr vláken sousedních vrstev je obvykle vzájemně kolmý. Překližky se vyrábějí hlavně z loupaných dýh, vrchní dýhy u truhlářských překližek mohou být z okrasných krájených dýh. Vrchní dýhy překližky se nazývají překližovačky, střední dýha je střed, a mezi středem a překližovačkou jsou vložené dýhy zvané vložky. Pro překližovačky se používají dřeviny BK, BR, TP,BO a z cizokrajných dřevin např. gabon. Pro středy a vložky jsou dýhy ze SM, JD,BO, TP a OS. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

49 Lepidla používaná k lepení dýh jsou močovinoformaldehydová (UF), pro vnitřní použití, nebo fenolformaldehydová (PF) pro překližky vodovzdorné. Pro lepení se připravuje lepící směs, která obsahuje lepidlo, tužidlo, mouku, zpěňovadla, retardéry a pro získání potřebné viskozity se přidává voda. Pro lepení mikrodýh se používají lepící fólie. Aby se vyloučilo bobtnání a sesychání jednotlivých vrstev a tím borcení překližky, musí se při výrobě překližek a všech ostatních překližovaných desek dodržovat pravidlo symetrie. Pravidlo symetrie znamená, že jednotlivé vrstvy dýh stejně vzdálené od středu na obě strany musí být ze stejné dřeviny, musí mít stejný směr vláken, stejnou tloušťku, stejnou vlhkost a musí být vyrobeny stejným způsobem. Hlavní druhy překližek. Truhlářské překližky jsou určeny pro použití v interiéru, pro výrobu nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Pro viditelné plochy nábytku se dýhují okrasnými dýhami. Tento druh překližek se lepí močovinoformaldehydovými lepidly. Stavební překližky jsou o větších tloušťkách tj. vícevrstvé. Slouží jako betonářské bednění. Jsou vodovzdorné a mají velkou životnost. Lepené jsou fenolickými lepidly. Letecké překližky jsou vyrobené z velmi tenkých dýh o malých tloušťkách. Jsou lepené fenolickými lepicími fóliemi, aby dýhami neprosakovalo tekuté lepidlo. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

50 Letecké překližky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

51 Obalové překližky jsou překližky nižších jakostních tříd, s vyšším rozsahem vzhledových vad a jsou obvykle vodovzdorné. Pro obaly na potraviny se překližky lepí zdravotně nezávadnými melaminformaldehydovými lepidly (MF). Tvarové překližky mají použití ve výrobě nábytku např. výlisky sedadel, opěradlových desek, zásuvek, aj. Jsou obvykle z BK dýh. Speciální překližky například elektropřekližky a překližované trubky. Jsou vodovzdorné. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

52 Ukázka výrobků z lamelovaného dřeva
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

53 Technologie výroby překližek
Technologie výroby překližek. Výrobní proces se skládá z těchto fází: - příprava dýh, - příprava a nanášení lepicí směsi, - lisování, - dokončovací práce. Příprava dýh. Zahrnuje tyto operace: třídění, spojování do formátů, opravu dýh. Po vysušení a vytřídění se jednotlivé listy menších rozměrů spojují do požadovaných formátů překližek. Spojují se lepící páskou, tavným vláknem nebo slepením na hranách. Příprava a nanášení lepicích směsí. Lepidlo s přísadami, které lepidlo zahušťují , aby neprosakovalo přes dýhy (technická mouka, zpěňovadla, aj.) se míchá s tvrdidlem v bubnových míchačkách. Tato směs se nanáší válcovými nanášečkami oboustranně na každou druhou dýhu. Do lepicích směsí pro vodovzdorné překližky se nepřidává mouka, protože snižuje vodovzdornost. Nános lepicí směsi UF lepidla je 200 – 220 g/m². Po složení počtu souborů odpovídající počtu etáží lisu, se tyto převezou k lisu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

54 Lisování. Dýhy s nánosem lepidla se skládají na sebe podle počtu vrstev. Vrstva dýh určená pro jednu překližku se nazývá soubor. Po složení potřebného počtu souborů, který odpovídá počtu etáží lisu, se soubory obvykle mechanicky zasouvají do etáží lisu. Etáže mají vyhřívané lisovací desky. Teplota při lisování závisí na druhu lepidla. UF lepidla vytvrzují při lisovacích teplotách kolem 100°C, fenolická kolem 145°C. Lisovací tlak se pohybuje mezi 1 až 2 MPa. Doba lisování je 8 až 10 minut. Po ukončení lisování se překližky vysouvají z lisu a chladí se 15 minut studeným vzduchem. Dokončovací práce. Po ochlazení překližek se provádí tyto operace: - ořezání na příslušný formát, - opravy vadných míst (tmelením, vyspravením dýhou), - broušení ploch, - třídění do jakostních tříd, - skladování v krytých skladech, překližky jsou uložené na sebe do hrání bez prokládání. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

55 Překližky – různé druhy
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

56 e) Výroba laťovek. Laťovky jsou konstrukční desky vyrobené oboustranným překlížením laťovkového středu dýhami. Laťovkový střed je vyroben ze smrkového a jedlového řeziva – latěk, dýhový plášť je obvykle z měkkých listnatých dřevin, hlavně TP, OS. Zvláštní druhy laťovek, tzv. dýhovky, mají střed vyrobený z pásků smrkových dýh. Hlavní druhy laťovek Laťovky se rozdělují podle konstrukce laťovkového středu na laťovky s lepeným středem a s nelepeným středem. Nelepené středy se zhotovují spojením latěk motouzem nebo tavným vláknem. Lepené středy se zhotovují slepením jednotlivých latěk k sobě, rozřezáním desek slepených na sebe do bloku (tzv. blokové středy), slepením užších přířezů středového řeziva (tzv. S středy),anebo rozřezáním bloků slepených dýh (dýhovky). Laťovky pro výrobu nábytku se rozdělují podle počtu vrstev na tří a pětivrstvé. Třívrstvé laťovky jsou oplášťované dýhou z měkkých dřevin. Směr vláken plášťové dýhy musí být kolmý na směr vláken laťovkového středu. Jsou určené pro další dýhování a dodávají se nebroušené. Brousí se až před dýhováním okrasnou dýhou. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

57 Pětivrstvé laťovky jsou zadýhované další dýhou, obvykle okrasnou, která má směr vláken kolmý oproti dýze oplášťování. Tyto jsou určené pro úpravu povrchu lakováním. Pro pigmentové NH se použijí povrchy z technické dýhy – BK. Technologie výroby laťovek. Výroba laťovek je rozdělena do několika fází: - výroba laťovkových středů, - příprava dýhových plášťů, - oplášťování laťovkových středů, - dokončování laťovek, - třídění a dokončování laťovek. Výroba laťovkových středů a) Nelepené středy motouzové Boční řezivo SM a JD vysušené na 6 – 8 % se srovná, tloušťkuje a potom se rozřezává vícelistými kotoučovými pilami na laťky. Laťky se třídí a zkracují v místech vad dřeva. Laťky se skládají na stůl motouzového stroje. Krajní pilový kotouč krátí laťovkový střed na délku. Ostatní pilové kotouče nařezávají příčně přes laťky drážky, do kterých se strojně vtláčí motouz. Motouz spojuje laťky a dává laťovkovému středu soudržnost potřebnou do doby než bude oplášťován. Místo motouzu se používá i tavné vlákno, které má stejnou funkci jako motouz. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

58 b) Lepené středy - střed se slepených latěk: laťky se vyrobí z bočního SM řeziva obdobně jako pro motouzové středy. Laťky se k sobě lepí bodově asi po 10 cm; - blokové středy: boční deskové řezivo se slepí do spárovek, tak aby na jedné ploše spárovky byly jen pravé strany. Spárovky se slepí na sebe do bloků tak, aby k sobě přiléhaly stejné plochy (tj. pravá k pravé a levá k levé). Bloky se potom rozřežou na laťkové středy, které se tloušťkují; - dýhové středy: loupané SM dýhy tloušťky 2 mm se slepí na sebe do bloků tak , že vlákna sousedních dýh jsou rovnoběžná. Bloky slepených dýh se rozřezávají na pásy tvořící středy. Dýhovky větších tlouštěk mohou mít i dvojité středy oddělené střední dýhou. Oplášťovávají se dvěma vrstvami dýh. Tyto laťovky mají největší tvarovou stabilitu a vysokou pevnost. - Středy „S”: jsou vyráběny ze středového řeziva, které má stejnoměrné sesychání, čímž se minimálně bortí a dává laťovce velkou tvarovou stabilitu. Slepují se bodově. Jsou však nákladné a vyrábějí se minimálně. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

59 Příprava dýhových plášťů
Příprava dýhových plášťů. Dýhové pláště jsou vyrobeny z loupaných dýh měkkých dřevin tlusté alespoň 1 mm. Po vysušení těchto dýh se na nich vyspraví vady. Oplášťování laťovkových středů. Lepicí směs z UF lepidla se nanáší válcovou nanášečkou na vnitřní plochy dýhového pláště a přiloží se na obě plochy laťovkového středu. Směr vláken dýhy musí být kolmý na směr vláken laťovkového středu. Laťovky se lisují ve víceetážovém lisu při teplotě 105°C a tlaku 1 MPa po dobu 10 – 12 minut. Dokončování laťovek, třídění a skladování . Další úprava laťovek spočívá ve formátování, broušení případně dýhování okrasnou dýhou. Nakonec se vyrobené laťovky třídí, vyspravují se vady a skladují se v krytých skladech uložené vodorovně na sebe do hrání. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

60 Konstrukce laťovek a) laťovky s laťkovým středem b) laťovky s dýhovým středem
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

61 Dýhovky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

62 f) Výroba BIO desek. BIO desky jsou překližované konstrukční desky podobné laťovkám, které slouží jako spárovky, proti nimž mají mnohem větší tvarovou stálost. Jsou vyrobeny z masivního dřeva jako spárovky, jsou však překližované ze tří vrstev masivního dřeva. Střední vrstva je z užších přířezů bočního řeziva (lamel) obvykle SM, JD nebo BO. Povrchové vrstvy jsou z lamel stejných dřevin nebo jiných např. OL,TR,BR a BK. Dřevní vlákna povrchových vrstev a středu jsou navzájem na sebe kolmá. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

63 Technologie výroby Výroba BIO desek se člení na několik částí: - výroba povrchových a středových lamel, - lepení středů, - lisování BIO desek, - dokončovací práce. Výroba povrchových a středových lamel: Lamely se získávají podélným rozřezáním bočního řeziva zkráceného a čtyřstranně opracovaného. Lamely povrchové jsou široké 80 – 140 mm, středové 30 – 40 mm. Tloušťka povrchových lamel je 5 – 8 mm. Tloušťka středové vrstvy je závislá ne požadované tloušťce celé desky. Lepení středů: Na boční plochy středových lamel se na válcových nanášečkách nanáší lepidlo a lamely se sesazují k sobě jako spárovky. Na plochy slepených středů se oboustranně nanese lepidlo. Lisování BIO desek: Na boční plochy povrchových lamel se nanese lepidlo. Spodní vrstva povrchových lamel se sesadí a složí k sobě, na ni se položí slepený střed a navrch se sesadí a složí vrchní vrstva lamel s nánosem lepidla na bočních plochách. Soubor povrchových lamel a středu se lisuje v hydraulickém lisu, v němž se vyvíjí tlak shora i zboku, aby se povrchové lamely současně s lepením na plochu také přitlačily a slepily k sobě. Lisuje se při 100°C asi 10 minut. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

64 Dokončovací práce: Vylisované desky se 24 hodin klimatizují a pak se vyspraví případné vady. Desky se formátují brousí a balí do balíků. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

65 g) Výroba voštinových desek
g) Výroba voštinových desek. Voštinové desky jsou konstrukční desky složené z dřevěného rámu, výplně a pláště. Vyrábějí se v hrubých rozměrech výrobků např. hladké vnitřní dveře. Obvodový rám voštinové desky je ze SM řeziva. V místech upevnění kování je rám zesílen přilepením přídavných špalíků tzv. příložek z vnitřní strany. Vnitřní výplň tvoří papírové voštiny (podobné včelím plástům), proužky vlnité lepenky (tzv. Izovelová výplň), mřížka vytvořená vzájemným přeplátováním pásků DVD nebo výplň z kukuřičných stvolů ( tzv.Likusové desky). Účelem výplně je zabránit prohýbání pláště dovnitř rámu. Plášť je zhotoven obvykle z tvrdé DVD, překližky nebo tenké DTD. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

66 Technologie výroby. Výroba je rozčleněna do těchto úseků: - výroba rámu, - příprava pláště, - oplášťování rámu, - dokončovací práce. Výroba rámu: Deskové řezivo o vlhkosti 8 – 10 % se krátí na hrubou délku a podélně se rozřeže na vlysy, které se čtyřstranně opracují na přesnou tloušťku a šířku. Pak se vlysy krátí na přesné rozměry, zhotoví se na nich frézováním konstrukční spoje např. samosvorné, které se nelepí, nebo se spojí na tupo a zesponkují se. Dovnitř rámu určeného pro dveřovky se vlepí a přisponkují příložky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

67 Příprava pláště: DVD (Sololit) se rozřeže na formáty dveřovek s přídavky na opracování. Rubové strany plášťů se brousí. Na vybroušené plochy se válcovou nanášečkou nanese močovinoformaldehydová lepicí směs. Oplášťování rámu: Na plochu pláště s nánosem lepidla se položí rám. Dovnitř rámu se vloží výplň a rám se přikryje druhým pláštěm s nánosem lepidla. Připravené soubory desek se lisují ve víceetážovém lisu při teplotě 105°C a tlaku asi 0,5 MPa po dobu 8 – 10 minut. Pak se desky nechají volně na vzduchu vychladnout. Dokončovací práce: Voštinové desky se jeden den klimatizují, pak se formátují na požadované rozměry. U dveřovek se provádí frézování polodrážky pro osazení dveří do zárubně, dlabání nebo vrtání otvorů pro závěsy, dlabání otvoru pro zámek, atd. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

68 Voštinové desky v různém provedení
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

69 h) Výroba dřevotřískových desek – DTD
h) Výroba dřevotřískových desek – DTD. Dřevotřískové desky (DTD), dřevovláknité desky (DVD), a desky z jiných lignocelulózových materiálů např. : pazdeřové desky , speciální – pojené minerálními pojivy patří do skupiny tzv. aglomerovaných desek. Výroba aglomerovaných desek spočívá ve dvou fázích výroby: 1. Desagregace dřeva – tj. rozdělení dřevní hmoty na malé rovnoměrné částečky. 2. Aglomerace částeček dřeva – tj. spojování do velkých plošných celků působením tlaku, teploty a většinou za použití lepidla. Dřevotřískové desky jsou aglomerované materiály vyrobené slepením a slisováním dřevních třísek. Surovinou pro výrobu dřevních třísek je rovnané průmyslové dříví a průmyslový dřevní odpad. Rovnané průmyslové dříví jsou tenké sortimenty z lesní výroby nepoužitelné pro pilařskou výrobu. Průmyslovým odpadem jsou např. krajiny, odřezky po krácení a omítání řeziva, kousky dýh, zbytkové válečky po loupání aj. Pilařský odpad může být již rozsekaný na štěpky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

70 Hlavní druhy dřevotřískových desek
Hlavní druhy dřevotřískových desek. Podle orientace třísek vzhledem k ploše desky rozlišujeme DTD: - plošně lisované dřevotřískové desky, které mají třísky uložené rovnoběžně s plochou desky, - výtlačně lisované dřevotřískové desky (pěchované) s třískami orientovanými kolmo k ploše desky. Plošně lisované dřevotřískové desky rozdělujeme na jednovrstvé, třívrstvé a vícevrstvé. Povrchové vrstvy jsou obvykle z jemných třísek a středové vrstvy z hrubých třísek. Třísky v jednotlivých vrstvách mohou být rovnoběžné nebo jsou orientované (OSB). Plošně lisované desky se používají ve výrobě nábytku, na oplášťování rámů, na obklady stěn nebo podlahové dílce apod. OSB desky se používají hlavně ve stavebnictví na dřevěné stavby, oplášťování, dřevěné panely, podlahy, stropy apod. Výtlačně lisované dřevotřískové desky jsou plné, nebo desky větších tlouštěk jsou vylehčené otvory. Tyto desky mají malou ohybovou pevnost proto se v konstrukcích umisťují ve svislé poloze a musí být oplášťovány (obvykle DVD). Používají se hlavně na příčky rozdělující prostory stavby. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

71 Podle orientace třísek vzhledem k ploše desky rozlišujeme dva typy DTD: 1. plošně lisované desky, a – jednovrstvé, b – třívrstvé, c – vícevrstvé, 2. výtlačně lisované desky, d – plné, e – vylehčené otvory, 3. desky s orientovanými třískami – OSB. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

72 Výtlačně lisovaná DTD TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

73 Technologie výroby dřevotřískových desek
Technologie výroby dřevotřískových desek. Výroba DTD i všech ostatních aglomerovaných materiálů spočívá: - v rozdělení dřevní hmoty na drobné částečky ( dezintegrace, desagregace) - ve pojení drobných částeček působením tepla, tlaku a lepidla (aglomerace) Výroba DTD je rozdělena do těchto úseků: - příprava suroviny, - roztřískování - sušení a třídění třísek - nanášení lepidla, vrstvení třískového koberce, - lisování - dokončovací práce. Příprava suroviny: spočívá v úpravě vlhkosti dřeva, odkorňování, krácení suroviny, hledání kovů a sekání odpadu na štěpky. Optimální vlhkost dřeva pro roztřískování je 50 – 70 %. Tenká kulatina se odkorňuje z důvodu otupování roztřískovacích nožů. Dále prochází surovina detektorem kovů. Drobný odpad se seká na štěpky. Roztřískování: probíhá ve dvou stupních. Nejdříve se surovina třískuje v roztřískovačích různých konstrukcí např. pomocí nožových válců, kotoučů s noži nebo frézovacími hlavami. Druhý stupeň třískování je pro zjemnění třísek v domílacích zařízeních. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

74 Sušení a třídění třísek Vyrobené třísky se suší na vlhkost, která odpovídá prostředí použití DTD. Sušárny jsou bubnové s vyhřívaným bubnem, pásové s teplým vzduchem, nebo vznosové, kde se třísky vznášejí v horkém vzduchu. Potom se třísky třídí přes síta nebo proudem vzduchu na hrubé a jemné (jemné třísky jsou vzduchem unášeny dále než hrubé). Nanášení lepidla, vrstvení třískového koberce Lepicí směs UF lepidla se nanáší na třísky v nanášecím zařízení soustavou trysek, současně se třísky míchají a tím se lepidlo na ně roztírá. Při plošném lisování se třísky s nánosem lepidla vrství na dopravník a vytvoří třískový koberec, který se pomocí válců předlisuje na menší tloušťku a zhustí se. Pilovým kotoučem se potom rozdělí na určené formáty a ty se lisují ve víceetážových lisech asi 8 minut při 180⁰C. Při výtlačném lisování se třísky s lepidlem pěchují pěchovacím pístem mezi svislé lisovací desky, vzniklý pás DTD se dosouší a vytvrzuje ve vyhřívaných komorách. Dokončovací práce Desky se chladí vzduchem, řežou na požadované rozměry, ukládají se do hrání v krytých skladech ke klimatizaci. Potom se brousí, případně laminují fólií. Pěchované desky se musí oplášťovat DVD pro zvýšení ohybové pevnosti. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

75 Technologie výroby desek s orientovanými třískami – OSB Desky jsou třívrstvé, z tzv. páskových třísek – dlouhých obdélníkových třísek z jehličnatého dřeva. Třísky pro povrchové vrstvy jsou velmi tenké, ale široké, jsou uspořádané svou délkou ve směru délky desky. Středové třísky jsou menší, uspořádané napříč. Tímto vzájemným překlížením vrstev získávají desky vysokou pevnost v obou směrech požadovanou pro použití ve stavebnictví. Lepí se vodovzdornými lepidly s přidáním parafinu. Úprava suroviny, roztřískování, úprava třísek, nanášení lepidla Provádí se v podstatě stejným způsobem jako u běžných DTD. Vrstvení třískového koberce Používá se speciální zařízení, které umožňuje orientaci třísek v jednotlivých vrstvách. Orientace třísek probíhá mechanicky nebo v elektrostatickém poli. Při mechanické orientaci padají třísky mezi svislé deskové vodící plochy umístěné nad dopravníkem tak blízko sebe, že se třísky nemohou otočit napříč. Při orientaci v elektrostatickém poli padají třísky mezi deskové elektrody umístěné nad dopravníkem a orientují se ve směru siločar elektrostatického pole. Lisování, dokončování Koberec se předlisuje, rozřeže na formáty, ty se lisují 10 min. při 200⁰C a 0,4 MPa. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

76 Po ochlazení se desky klimatizují, ořezávají se na požadované rozměry a brousí se. Ukázka OSB desky v příčném řezu a na plochu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

77 Způsoby vrstvení třískového koberce OSB desek
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

78 Příklad použití OSB desek
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

79 ch) Výroba dřevovláknitých desek Dřevovláknité desky (DVD) se vyrábějí z jehličnatého i listnatého dřeva. Podle stupně slisování a zhuštění rozlišujeme: - tvrdé dřevovláknité desky lisované vysokým tlakem, tenké, používají se na oplášťování rámových konstrukcí (např. na dveře), na záda skříní, apod. (např. Sololit), - polotvrdé dřevovláknité desky lisované nižším tlakem, používají se jako konstrukční desky na běžné plošné dílce i na rámové dílce (MDF desky), - měkké dřevovláknité desky nelisované, pouze předlisované a sušené, používají se jako izolační desky pro tepelnou a zvukovou izolaci (např. Hobra, Izoplat). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

80 Dřevovláknité desky se vyrábějí mokrým, suchým nebo polosuchým způsobem. Mokrý způsob je bez lepení, vlákna jsou spojena zplstěním (vzájemným propletením a propojením mokrých vláken) a slisováním. Při suchém a polosuchém způsobu se používají lepidla. Nevýhodou mokrého způsobu je nutné čištění odpadních vod. Technologie výroby měkkých a tvrdých dřevovláknitých desek mokrým způsobem Dřevní vlákna musí být pro dobré zplstění co nejdelší, proto se v mokré technologii používá jehličnaté dřevo (má delší vlákna než listnaté). Výroba je rozdělena do těchto fází: - rozsekání suroviny na štěpky, - rozvlákňování štěpek, - přidávání chemikálií, - tvorba vláknitého koberce, - lisování, tepelné zušlechťování, - klimatizace, - dokončovací práce. Sekání suroviny na štěpky Provádí se v sekačkách, příliš hrubé štěpky se domílají. Vlhkost štěpek pro rozvlákňování je kolem 40%. Štěpky se skladují ve vertikálních zásobnících. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

81 Rozvlákňování V rozvlákňovacím zařízení se štěpky plastifikují parou a potom se rozvlákňují, zpravidla mechanicky mezi dvěma rýhovanými mlecími kotouči. Rozemletá mazlavá hmota se potrubím dopravuje do nádrže s vodou. Přidávání chemikálií Vláknitá hmota se vodou zředí, aby se přidané chemikálie rovnoměrně smíchaly s vlákny. Do tvrdých DVD se přidává velmi malé množství syntetické pryskyřice a parafin, do měkkých velmi malé množství kalafuny (odolnost proti vodě). Tvorba vláknitého koberce Vláknitá hmota vytéká z nádrže na pás ze síta, kde se odvodňuje, voda se přes síto odsává a potom vytlačuje válci. Tím se vláknitý koberec zhustí a předlisuje a dále se příčně dělí kotoučovým nožem na formáty. Lisování, tepelné zušlechťování Měkké DVD se jen předlisují, formáty desek se suší v sušárně asi 2,5 hod. při 150°C. Tvrdé DVD se lisují ve víceetážových hydraulických lisech, které mají na lisovacích deskách síta pro odvod vytlačované vody a páry. Lisovací tlak je až 5 MPa, teplota 200 – 220°C, doba 8 – 10 min. Při vysoké teplotě se taví lignin a spojuje vlákna. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

82 Klimatizace Desky mají po lisování velmi malou vlhkost pro další zpracování, proto se uloží do komor s vlhkým vzduchem aby výsledná vlhkost byla asi 6 – 8%. Dokončovací práce Desky se formátují na stanovené rozměry, případně laminují fólií nebo upravují nátěrem (Sololak). DVD tvrdá vyrobena mokrou cestou je na rubu drsná s otiskem síta. Na lícové straně je hladká. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

83 Využití měkké DVD TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

84 DVD povrchově upravené - ukázky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

85 Technologie výroby měkkých a tvrdých dřevovláknitých desek suchým způsobem Surovinou je jehličnaté i listnaté dřevo. Suchá vlákna se nemohou zplstit, musí se pojit lepidlem – fenolickými pryskyřicemi s přidáním parafinu. Výroba štěpek je stejná jako při mokrém způsobu Rozvlákňování probíhá v různých typech zařízení, například mezi rýhovanými kotouči. Přidávání chemikálií Suchá vláknitá hmota se míchá s pryskyřicí a parafinem. Tvorba vláknitého koberce Vláknitá hmota se vrství na dopravník, tvoří se vláknitý koberec, který se předlisuje válci a rozřeže na rozměry lisu. Lisování, klimatizace Měkké desky se nelisují, pouze předlisují. Tvrdé desky se lisují ve víceetážových lisech při 220°C, asi 1 minutu při 8 MPa, potom ještě 2 min. při 3 MPa. Potom se desky chladí vzduchem a klimatizují se v krytých skladech. Dokončovací práce Desky se formátují na požadované rozměry, případně laminují fóliemi. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

86 DVD tvrdá vyrobena suchou cestou, je oboustranně hladká
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

87 Technologie výroby polotvrdých dřevovláknitých desek Surovinou je dřevo jehličnaté i listnaté. Technologie kombinuje mokrý i suchý způsob. Výroba štěpek Způsob je stejný jako u ostatních DVD. Rozvlákňování V rozvlákňovacím zařízení se štěpky plastifikují parou při 160°C a rozvlákňují mezi mlecími kotouči jako při mokrém způsobu. Sušení vláken, míchání s lepidly Rozvlákněná hmota se suší v sušárně. Po vysušení se míchá se směsí močovinoformaldehydové a melaminformaldehydové pryskyřice s přidáním parafinu. Tvorba vláknitého koberce Na dopravník se vrství vlákna do podoby koberce, který se předlisuje válci a příčně rozdělí na rozměry lisovacích desek. Lisování, klimatizace, dokončovací práce Desky se lisují v jedno nebo víceetážových lisech při 180 – 200°C. Po ochlazení a klimatizaci se brousí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

88 Ukázky polotvrdých DVD - MDF
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

89 Polotvrdé DVD - ukázky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

90 Ukázka MDF desek pro výrobu ohýbaných nábytkových dílců
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

91 i) Výroba aglomerovaných desek z jiných lignocelulózových materiálů Výroba pazdeřových desek Lněné a konopné pazdeří používané jako surovina pro pazdeřové desky (PAD) jsou zbytky dřevnatých stonků těchto rostlin po zpracování na textilní vlákna, zpracovává se tedy jinak nevyužitelný odpad. Pazdeří má potřebnou velikost, netřískuje se, ani nesuší. Další postup výroby je stejný jako u dřevotřískových desek. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

92 Výroba kůrových desek Při této výrobě se rovněž používá odpad –kůra z jehličnatých dřevin a piliny. Rozsah výroby je velmi malý. Kůra se máčí ve vodě, rozdrtí se na drobné částečky, ty se míchají s pilinami, které snižují tvrdost. Směs se míchá s fenolickou pryskyřicí a parafinem. Vrství se koberec, který se předlisuje, lisuje a suší v sušárně. Desky se ořezávají na požadované rozměry. Používají se ve stavebnictví jako izolační desky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

93 j) Kontrolní otázky 1. Vyjmenujte a charakterizujte hlavní výrobky pilařského průmyslu a jejich použití Vysvětlete co znamená pořez individuální a hromadný a jaké je jejich využití Popište způsoby hromadného pořezu Jak se upravuje boční řezivo Vyjmenujte hlavní druhy dýh a uveďte jejich využití ve výrobě Proč se provádí plastifikace dýhárenské kulatiny Charakterizujte způsoby plastifikace dýhárenské kulatiny Jaký je význam přítlačném lišty při krájení a loupání dýh Vysvětlete co jsou lamidýhy a jaké je jejich využití. 10. Uveďte a charakterizujte hlavní druhy překližek a jejich použití ve výrobě. 11. Co znamená pravidlo symetrie při výrobě překližovaných desek. 12. Popište výrobu různých druhů laťovkových středů. 13. Popište výrobu BIOdesek a srovnejte jejich vlastnosti se spárovkami. 14. Popište výrobu voštinových desek a jejich použití. 15. Popište co jsou aglomerované materiály a jaký je jejich význam pro úsporu dřevní hmoty. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

94 16. Jaký je rozdíl mezi vlastnostmi dřevotřískových desek plošně a výtlačně lisovaných. 17. Popište postup výroby plošně lisovaných dřevotřískových desek. 18. Co je to orientace dřevních třísek a jakými způsoby se třísky orientují. 19. Vyjmenujte druhy dřevovláknitých desek podle stupně slisování a uveďte jejich využití. 20. Proč se do dřevovláknitých desek přidává parafín. 21. Popište průběh lisování dřevovláknitých desek při výrobě mokrou cestou. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

95 7. Zdroje Literatura: 1. Křupalová Z., Technologie pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva nakladatelství SOBOTÁLES. 2. Wolfgang N. a kolektiv, Příručka pro truhláře, nakladatelství SOBOTÁLES. 3. Časopisy: TRUHLÁŘSKÉ LISTY Dřevařský magazín LIGNUM. 4. Prospektové materiály. 5. Vlastní materiály. Odkazy ze dne TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google