Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2011."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2011

2 Přehled o zjištěné trestné činnosti, objasněných trestných činech a objasněnosti za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 trestná činnost celkem 74 122 94 (+0,1 %) počet tr. činů na 10 tis. obyvatel 587 objasněno trestných činů 15 584 1 598 (+11,4 %) stíháno osob 14 482 1 277 (+9,7 %) objasněnost 21,0 % (+2,1 %) zkrácené přípravné řízení – stíháno osob 6 087 1 089 (+21,8 %) počet tr. činů 5 822 1 060 (+22,3 %) celkem objasněné trestné činy (spáchané v roce 2011 + dodatečně objasněné spáchané před 31. 12. 2010) 18 060

3

4 Územní rozložení kriminality (porovnání 2011 – 2010) Podle počtu zjištěných trestných činů Obvodní ředitelství Praha I 16 953 nárůst 884 TČ (správní obvod Praha 1, 6, 7, část Praha 17) Obvodní ředitelství Praha II 15 467 nárůst 98 TČ (s právní obvod Praha 2, 5, 13, 16, část Praha 17) Obvodní ředitelství Praha III 18 217 nárůst 924 TČ (správní obvod Praha 3, 8, 9, 14,18,19, 20, 21) Obvodní ředitelství Praha IV 23 329 pokles -1 859 TČ (správní obvod Praha 4, 10, 11, 12,15, 22)

5 Podle počtu trestných činů na 10 tisíc obyvatel Obvodní ředitelství Praha I 799 Obvodní ředitelství Praha II 679 Obvodní ředitelství Praha III 507 Obvodní ředitelství Praha IV 513

6

7 Pachatelé trestné činnosti porovnání 2011 - 2010 Recidivisté spáchali 10 349 trestných činů (+1 121) tj. 57,3 % (+1,5 %), z celkem objasněných trestných činů (včetně dodatečně objasněných), trestně stíháno jich bylo 7 415 (+889), podíl z celkem stíhaných osob představuje 51,2 (+1,8 %), spáchali trestných činů (podíl z objasněných TČ): krádeží prostých 2 628 (tj. 77,7 %), ostatní kriminality 2 619 (tj. 67,5 %), zbývající kriminality 1 756 (tj. 44,2 %) krádeží vloupáním 966 (tj. 82,0 %), násilné kriminality 698 (tj. 47,6 %),

8 Cizinci spáchali 2 781 TČ (+368) tj. 15,4 % (+0,8 %) z celkem objasněných trestných činů, 474 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí, 275 trestných činů násilné kriminality tj. podíl 18,7 % – z toho 68 loupeží (24,7 %). Mládež a děti celkem spácháno 475 TČ (+103) tj. 2,6 % (+0,3 %) z celkem objasněných trestných činů, z toho dětmi bylo spácháno 140 TČ (+25) tj. 0,8 % (+0,1 %) z objasněných trestných činů, na objemu kriminality spáchané mládeží se podílí 29,5 % (-1,4 %).

9

10

11

12 Porovnání dlouhodobého vývoje trestné činnosti na území hlavního města Prahy V roce 1999 zjištěn nejvyšší počet trestných činů od roku 1989 (120 166), současně evidován nejvyšší počet objasněných trestných činů 37 642, 1999 – 2010 (s výjimkou roku 2002 a 2009) zaznamenán trvalý pokles kriminality (celkem o 46 138 trestných činů tj. o 38,4%), v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu zjištěných trestných činů (74 122 trestných činů, +94, tj. o 0,1 %), nárůst kriminality v roce 2011 zaznamenán např. u trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí (+518), krádeže jiné na osobách (+294) a poškozování cizí věci (+252), naopak k poklesu kriminality došlo u trestných činů majetkového charakteru; jako příklad lze uvést pokles u trestných činů krádeží věcí z motorových vozidel (-1 605) a krádeží motorových vozidel (-654).

13 Porovnání dlouhodobého vývoje objasněnosti na území hlavního města Objasněnost 1999 – 2011 se pohybovala v rozmezí 31 – 18 %, nejnižší objasněnost od roku 1990 zaznamenána v roce 1993 – 18,2 %. Důvody poklesu objasněnosti Změny ve způsobu vykazování kriminální statistiky (vykazování dílčích útoků, typické pro trestnou činnost na úseku drog, porušování autorských práv a podvodů), dále např. vykazování padělků měny (nyní 1 ks padělané bankovky evidován jako 1 trestný čin) v minulosti vykazováno podle typové, druhové shodnosti a odborných vyjádření). Objasněnost v roce 2011 V roce 2011 bylo objasněno 15 584 trestných činů, což je o 1 598 více než v roce 2010. Celková objasněnost dosáhla 21 % a je o 2,1 % vyšší než v roce 2010. Jedná se o nejvyšší objasněnost od roku 2007.

14

15 Přehledy vývoje jednotlivých druhů trestné činnosti za období 2007 – 2011 Obecná kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 200775 3899 43912,52-3,21 200870 5107 72310,95-6,47 200971 5498 44511,80+1,47 2010 63 5098 25112,99 -11,24 2011 63 2079 35214,80 -0,48

16

17 Násilná kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 20072 7481 33648,62-10,92 20082 4351 07344,07-11,39 20092 3371 09346,77-4,02 2010 2 2841 15950,74 -2,27 2011 2 2541 26756,21 -1,31 V období 5 let došlo k poklesu o -494 trestných činů (-17,98 %)

18

19 Celkem zjištěné loupeže Nejvyšší počet loupeží byl zaznamenán v roce 1999 – 1 845 TČ a v roce 2004, kdy jich bylo evidováno 1 825, 2005 – 2008 trvalé snižování počtu evidovaných trestných činů, za sledované období o -774, tj. -43,1 %, v roce 2009 byl zaznamenám mírný nárůst (+32 TČ), v letech 2010 a 2011 došlo k výraznému snížení počtu loupeží, v roce 2011 bylo zjištěno 661 TČ (-169, -20,4 %), objasněno bylo 293 TČ, objasněnost činila 44,3 % (+8,2 %), z toho na finančních institucích zjištěno 26 TČ (-31), objasněno 15 TČ (-13), objasněnost 57,7 % (+8,6 %).

20

21 Majetková kriminalita rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 200768 3834 6396,78-3,37 200864 3913 9706,17-5,84 200965 6154 6967,16+1,90 2010 57 3594 1237,19 -12,58 2011 56 0164 2367,56 -2,34

22

23 Krádeže vloupáním rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 20079 1537658,36-7,14 20089 1715586,08+0,20 200910 4648898,50+14,10 2010 10 7597947,38 +2,82 2011 10 3858358,04 -3,48

24

25 Vloupání do rodinných domů a bytů Od roku 2009 je sledován posun zájmu pachatelů, kteří se dopouští této trestné činnosti, z velkých sídlišť na okraji Prahy do staré neudržované zástavby v centru města (Vršovice, Vinohrady, Žižkov), kde jsou většinou nedostatečně zabezpečeny vchodové dveře domů i bytů, v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 došlo k významnému poklesu počtu vloupání do bytů (pokles o 10,3 %) a do rodinných domů (pokles o 30 %); celkem zjištěno 2 332 TČ (-421), objasněno 320 (-1), objasněnost 13,7 % (+2 %).

26

27 Krádeže prosté rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 200754 2872 7655,09-3,37 200850 6742 6735,27-6,66 200950 5463 0546,04-0,25 2010 42 0512 5656,10 -16,81 2011 40 8922 7436,71 -2,76 V období 5 let došlo k poklesu o -13 395 trestných činů (-24,67 %)

28 Krádeže prosté Do krádeží prostých řadíme zejména krádeže věcí z automobilů, krádeže motorových vozidel, kapesní krádeže, krádeže jiné na osobách a krádeže v jiných objektech, krádeže prosté zásadním způsobem ovlivňují stav kriminality v Praze a její objasněnost, podíl na celkové kriminalitě činí v roce 2011 - 55 %, zatímco u ostatních krajských ředitelství se tento podíl pohybuje v rozmezí cca 26 % až 41 %.

29

30 Krádeže dvoustopých motorových vozidel Tato trestná činnost kulminovala na území hlavního města Prahy v roce 2002, kdy bylo zjištěno 10 500 TČ, od té doby se tento počet meziročně snižuje, v roce 2011 bylo evidováno celkem 3 660 (-654) krádeží motorových vozidel, objasněno 143 (-23), objasněnost činí 3,9 % (jako v roce 2010), celkově od roku 2003 – 2011 došlo v Praze ke snížení počtu odcizených vozidel o 6 840 TČ, tj. o 65,1 %.

31 Důvody poklesu počtu odcizených motorových vozidel Aktivní činnost policistů SKPV zařazených na úseku krádeží motorových vozidel, prevence a kontroly vrakovišť a servisů, důsledná hlídková činnost policistů pořádkové a dopravní služby krajského ředitelství, cílené bezpečnostní akce v místech, kde dochází k této trestné činnosti, úspěšná realizace organizovaných skupin, aktivní spolupráce s městskou policií.

32

33 Krádeže věcí z motorových vozidel Stejně jako u krádeží motorových vozidel kulminovala tato trestná činnost na území hlavního města Prahy v roce 2002, kdy bylo zjištěno 30 354 trestných činů, v roce 2011 evidováno celkem 12 078 (-1 605) krádeží věcí z motorových vozidel, objasněno 461 (-92) TČ a objasněnost představuje 3,8 % (-0,2 %), celkově od roku 2003 – 2011 došlo v Praze ke snížení počtu těchto trestných činů o 18 276, tj. o 60 %.

34 Důvod poklesu počtu zjištěných případů krádeží věcí z motorových vozidel Pravidelné a důsledné kontroly v místech, kde dochází k prodeji kradených věcí (zastavárny, bazary, plně využívány zákonné postupy dle živnostenského zákona, spolupráce s pracovníky živnostenského úřadu), pravidelné bezpečnostní akce (např. parkoviště u velkých OC), preventivní akce – např. „Auto není trezor“.

35

36 Kapesní krádeže Počet zjištěných kapesních krádeží zůstal v roce 2011 obdobný (-62) jako v roce 2010, kdy bylo v Praze registrováno nejméně kapesních krádeží od roku 2004, v roce 2011 evidováno celkem 7 407 kapesních krádeží (-62), objasněno 139 (+1), objasněnost činí 1,9 %.

37

38 Mravnostní kriminalita Rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 200719211861,46-11,52 20081658652,12-14,06 200918311462,30+10,91 2010 20712158,45 +13,11 2011 23311750,21 +12,56

39

40 Hospodářská kriminalita Rokzjištěnoobjasněnoobjasněnost meziroční rozdíl zjištěných TČ v % 20076 9843 59151,42-13,18 20087 2422 93940,58+3,69 20096 8552 37634,66-5,34 20106 2742 22435,45-8,48 20116 4712 45037,86+3,14

41 Hospodářská kriminalita v roce 2011 Celkem zjištěno 6 471 trestných činů, v porovnání s rokem 2010 došlo k mírnému nárůstu (+197), objasněno 2 450 trestných činů (+226), objasněnost činí 37,9 % (+2,4 %), podíl na celkové kriminalitě činí 8,7 %, nejvyšší počet zjištěných trestných činů představuje neoprávněné držení platebního prostředku 2 034 (+71 ), podvodů zjištěno 1 340 (-313), padělání a pozměňování peněz zjištěno 967 (+130), na celkové škodě způsobené trestnou činností se hospodářská kriminalita podílí 63,8 %.

42 Děkuji za pozornost Ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy plk. Mgr. Martin Vondrášek


Stáhnout ppt "Zpráva o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google