Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř."— Transkript prezentace:

1 N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř edn í ch š kol á ch Opera č n í ho programu Vzd ě l á v á n í pro konkurenceschopnost Čí slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290 Čí slo a n á zev kl íč ov é aktivity: III/2 – Inovace a zkvalitn ě n í výuky prost ř ednictv í m ICT Čí slo DUM: VY_32_INOVACE_27Hur18 N á zev DUM: Odborná dokumentace Jm é no autora: Ing. Jan Hurtečák Ro č n í k: Oboje 2. ročník P ř edm ě t: Základy elektrotechniky + Elektrické stroje a přístroje Vzd ě l á vac í obor: Mechanik elektrotechnik + Elektromechanik pro zařízení a přístroje Kl íč ov á slova: Stavební zákon, vliv na životní prostředí, EIA, Anotace: Výčet základních dokumentů vázaných k MVE dle platné legislativy Druh u č ebn í ho materi á lu: Prezentace O č ek á vaný výstup: Žák se orientuje v základních zákonech a vyhláškách vázaných k MVE Metodika u č ebn í ho materi á lu: Spustit klávesou F5

2 ODBORNÁ DOKUMENTACE

3 Odborná dokumentace Stavební návrh a povolení - stavební zákon č.183/2006 Sb. Zhodnocení vlivu na životní prostředí - povolení o nakládání s vodami - zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

4 Dále je nutné provést vyhodnocení dopadů na životní prostředí, tzv. EIA - zákon č. 100/2001 Sb.

5 Další dokumenty vztahující se k MVE Licence pro podnikání v energetice, kterou uděluje energetický regulační úřad dle zákona č. 458/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.

6 Zákon č. 401/2000 Sb. o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb. a 214/2001 Sb.

7 Posuzování dokumentace v praxi - odborné posudky

8 Použité prameny a literatura: 1. ZÁRYBNICKÝ, M.: Černé poklady, Praha 2003, 48 stran. 2. NECHLEBA, M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství, SNTL, Praha 1962, 676 stran. 3. HOLATA, M.: Malé vodní elektrárny- projektování a provoz, Academia Praha, 2002, 271 str., ISBN 80 – 200 – 0828 - 4 4. BEDNÁŘ, J.. Malé vodní elektrárny 2 Turbíny, SNTL, Praha 1989, ISBN 80 – 901985 – 0 - 3 8. 5. ŘÍHA, J. A KOL.: Hydrotechnické stavby II, VUT Brno, 2006, 103 stran, ISBN 80 – 901985 – 0 - 3 6. PETROV, G.N. Elektrické stroje 2 :Asynchronní stroje-synchronní stroje, Praha Academia, 1982, ISBN 80 – 901985-0-3 7. DUŠIČKA, P., GABRIEL, P., HODÁK, T., ČIHÁK, F., ŠULEK, P.: Malé vodní elektrárny, vydavatelství JAGA, Bratislava 2003, 161 stran, ISBN 80 – 901985 – 0 - 3 8. KORNIAK, D.: Potenciál vodní energetiky v České republice, Brno 2010, 58 stran. 9. Materiály, obrázky a podklady poskytnuté firmou MAVEL a.s 10. AUTOR NEUVEDEN. jadrnicek [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.jadrnicek.com/proveditelne-studie-dokumentace-odborne-posudky-v- oblasti-tepepne-a-spalovaci-techniky-merici-a-regulacni-techniky.html 11. Archiv autor

9 Autorem materiálu u všech jeho součástí, není- li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák


Stáhnout ppt "N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř."

Podobné prezentace


Reklamy Google