Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř."— Transkript prezentace:

1 N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř edn í ch š kol á ch Opera č n í ho programu Vzd ě l á v á n í pro konkurenceschopnost Čí slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290 Čí slo a n á zev kl íč ov é aktivity: III/2 – Inovace a zkvalitn ě n í výuky prost ř ednictv í m ICT Čí slo DUM: VY_32_INOVACE_27Hur14 N á zev DUM: Elektrická zařízení MVE Jm é no autora: Ing. Jan Hurtečák Ro č n í k: Oboje 2. ročník P ř edm ě t: Základy elektrotechniky + Elektrické stroje a přístroje Vzd ě l á vac í obor: Mechanik elektrotechnik + Elektromechanik pro zařízení a přístroje Kl íč ov á slova: Generátor, rozvodna, blokový transformátor Anotace: Popis elektrického zařízení MVE Druh u č ebn í ho materi á lu: Prezentace O č ek á vaný výstup: Źák popíše hlavní části elektrického zařízení MVE a vysvětlí jeho funkci Metodika u č ebn í ho materi á lu: Spustit klávesou F5

2 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MVE

3 Elektrické zařízení MVE a její připojení do sítě Generátor a jeho vývody Rozvodna generátorových vývodů Blokový transformátor a jeho vývody Venkovní rozvodna

4 Elektrické zařízení MVE a její připojení do sítě Transformátor vlastní spotřeby Elektrické motory pomocných zařízení Budiče generátorů a pomocná zařízení

5 Elektrické generátory: Podle potřeby dodávky elektrické energie můžeme využít tři základní typy generátorů, a to malonapěťové (do 50 V), nízkonapěťové (50-1000 V) a vysokonapěťové generátory (nad 1000 V). -Dále se pak ještě dělí na střídavé a na stejnosměrné

6 Malonapěťové generátory se používají pro menší výkony a často pracují do samostatné sítě, většinou ve spojení s akumulátorem Stejnosměrné generátory (dynama) vyrábějí stejnosměrný proud Jejich výhodou je možnost použití v širokém rozsahu otáček

7 Střídavé generátory jsou vhodné pro většinu MVE Volit můžeme mezi synchronními a asynchronními generátory Volba generátoru je podřízena požadavkům provozovatele MVE a distribuční sítě, k níž je MVE připojena

8 Přívod vody k MVE

9 Použité prameny a literatura: 1. ZÁRYBNICKÝ, M.: Černé poklady, Praha 2003, 48 stran. 2. NECHLEBA, M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství, SNTL, Praha 1962, 676 stran. 3. HOLATA, M.: Malé vodní elektrárny- projektování a provoz, Academia Praha, 2002, 271 str., ISBN 80 – 200 – 0828 - 4 4. BEDNÁŘ, J.. Malé vodní elektrárny 2 Turbíny, SNTL, Praha 1989, ISBN 80 – 901985 – 0 - 3 8. 5. ŘÍHA, J. A KOL.: Hydrotechnické stavby II, VUT Brno, 2006, 103 stran, ISBN 80 – 901985 – 0 - 3 6. PETROV, G.N. Elektrické stroje 2 :Asynchronní stroje-synchronní stroje, Praha Academia, 1982, ISBN 80 – 901985-0-3 7. DUŠIČKA, P., GABRIEL, P., HODÁK, T., ČIHÁK, F., ŠULEK, P.: Malé vodní elektrárny, vydavatelství JAGA, Bratislava 2003, 161 stran, ISBN 80 – 901985 – 0 - 3 8. KORNIAK, D.: Potenciál vodní energetiky v České republice, Brno 2010, 58 stran. 9. Materiály, obrázky a podklady poskytnuté firmou MAVEL a.s 10. Archiv autor

10 Autorem materiálu u všech jeho součástí, není- li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák (Obrázek poskytla firma MAVEL a.s)


Stáhnout ppt "N á zev a adresa š koly: Integrovan á st ř edn í š kola Cheb, Obrn ě n é brig á dy 6, 350 11 Cheb Zlep š en í podm í nek pro vzd ě l á v á n í na st ř."

Podobné prezentace


Reklamy Google