Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_03 Název materiáluSložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_03 Název materiáluSložení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_03 Název materiáluSložení atomového jádra AutorMgr. Pavel Lintner Tematická oblastFyzika Tematický okruhKvantová fyzika Ročník4 Datum tvorbyleden 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Složení atomového jádra

3 Chemický prvek – tvořen atomy se stejným nábojem jádra bez ohledu na hmotnost Nuklid – tvořen atomy jen jednoho druhu (s jádry o stejném náboji i hmotnosti) Izotopy prvku – nuklidy téhož prvku (v periodické soustavě prvků patří na stejné místo) Prvky vyskytující se v přírodě jsou většinou směsí více izotopů. Dva různé nuklidy téhož prvku mají zcela shodné chemické vlastnosti, nelze je tedy žádnými chemickými metodami oddělit, je to možné pouze pomocí fyzikálních metod na základě jejich rozdílných atomových hmotností. Existenci izotopů lze vysvětlit tak, že atomové jádro je tvořeno dvěma druhy částic – kladně nabitými protony a přibližně stejně těžkými elektricky neutrálními neutrony. Tyto částice označujeme společným názvem nukleony.

4 Nuklidová mapa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NuclideMap_stitched_small_preview.png Online verze na http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ [1]

5 Existenci neutronu předpověděl ve 20. letech 20. století E. Rutherford. Experimentálně jeho existenci prokázal v r. 1932 J. Chadwick – neutrony objevil v záření vznikajícím při ostřelování beryllia částicemi alfa. Hypotézu o složení jádra z protonů a neutronů vyslovili nezávisle na sobě W. Heisenberg a D. D. Ivaněnko. Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony. Počet protonů je vyjádřen protonovým (atomovým) číslem Z, počet neutronů neutronovým číslem N a počet nukleonů nukleonovým (hmotnostním) číslem A. Platí A = Z + N.

6 James Chadwick (1891 – 1974) anglický jaderný fyzik objevil neutron zabýval se výzkumem štěpení uranu 235 – určil kritické množství r. 1935 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za objev neutronu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cha dwick.jpg [2]

7

8 Hmotnostní spektrometr: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mass_Spectrometer_Schematic.svg Pracuje na principu zakřivování trajektorie letících kladně nabitých částic magnetickým polem. Porovnáním dostředivé a magnetické síly lze určit ze zakřivení trajektorie hmotnost částice. [3]

9 Použité zdroje: ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta. 1. vydání. Praha: Galaxie, 1993. 183 s. ISBN 80-85204-19-3. SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2006. 515 s. ISBN 80-7196-307-0. Použité obrázky: [1] Wikimedia Commons [online]. 2. 4. 2008. [cit. 6. 1. 2013]. Dostupný na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NuclideMap_stitched_small_preview.png [2] Wikimedia Commons [online]. 11. 8. 2007. [cit. 6. 1. 2013]. Dostupný na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chadwick.jpg [3] FYSON, Devon. Wikimedia Commons [online]. 2008. [cit. 6. 1. 2013]. Dostupný na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mass_Spectrometer_Schematic.svg


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_03 Název materiáluSložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google