Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/08_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO M TEMA: Příbuzná slova po M ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/08_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO M TEMA: Příbuzná slova po M ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/08_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO M TEMA: Příbuzná slova po M ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.0822

2 ANOTACE Materiál je určen pro žáky ZŠ praktické – 5. ročník, slouží k pochopení slov, která jsou příbuzná se slovy vyjmenovanými, upozorňuje na rozdíly pravopisu v podobně nebo stejně znějících slovech. Materiál je určen k použití při práci na interaktivní tabuli. Datum vytvoření : říjen 2011 Datum ověření : 30.11. 2011 Učitel postupně seznamuje žáky s příbuznými slovy k jednotlivým vyjmenovaným slovům. Žáci doplňují neúplná slova, podtrhávají slova a určují příbuznost slova ke slovu vyjmenovanému. Žáci zvládali doplnění neúplných slov, pracovali aktivně.

3 Příbuzná slova po M Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : M_ jsme muzikanti, m_ se máme dobře, m_ jsme žáci 6.B, jedeme m_ i vy, m_ všichni, m_ spíme, um_vat podlahu, m_čka na nádobí, m_t se v potoce, m_ji si obličej, nem_jí okna, vym_dlený chlapec, nam_dlit si tvář, m_dlina z mýdla, om_t si ruce, um_té talíře, sm_t špínu, čisté um_vadlo, bytrá m_sl, m_slivec na posedu, těžký prům_sl, vym_šlený příběh, přem_šlet o životě, nesm_slný boj, nedom_šlený konec, skvělá m_šlenka, byl to om_l, zm_lit se, velký om_l, zm_lená neplatí, pom_lený člověk, neom_lná dívka, prom_šlený zločin, dom_šlivec. my - mýt - myslit - mýlit se

4 Příbuzná slova po M Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Mnoho hm_zu, hm_zí larva, užiteční hm_zožravci, odhm_zit pokoj, m_ška s m_šákem, m_ší díra, malá m_šička, past na m_ši, m_ší kožíšek, m_šina na půdě, hlem_ždí krok, dva hlem_ždi, o hlem_ždích. hmyz - myš - hlemýžď

5 Příbuzná slova po M Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Na m_tině, vym_cený les, Vysoké M_to, v_mítit paseku, platit m_tné, nikomu neodem_kej, pozam_kej byt, nedom_kavost chlopní, přes den nezam_káme, sm_k v zatáčce, sm_kat sm_čcem, sm_čka na tkaničce, vysm_čit podlahu, saně se sm_kají, sm_čcový orchestr, přesm_čka v řeči, horský průsm_k, kovář dm_chá, rozdm_chávání ohně, dm_chadlo u krbu, nerozdm_chávej hádky. mýtit - zamykat - smýkat - dmýchat

6 Příbuzná slova po M Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Ochm_řený ptáček, letí chm_říčko, ochm_řené pampelišky, neochm_řené kuře, chm_říčka ptáčat, nesmíš se ochom_tat, nachom_tat se u havárie, výlet do Litom_šle, zámek v Litom_šli. Další slova s y - ý : Kamýk, Mydlovary, myrta, mýtus, mytologie, mykologie, mystifikovat chmýří - nachomýtnout se - Litomyšl

7 Pozor na rozdíly v psaní těchto slov ! my (všichni) mi (já) mýt (umývat) mít (vlastnit) myla (umývala) milá (příjemná) mýlí se (plete se) milí (přátelé)

8 Pozor na rozdíly v psaní těchto slov ! vymýtit (les) vymítat (ďábla) dmýchat (rozfoukávat) míchat (v míse) mys (výběžek do moře) miss (slečna)

9 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : My jsme muzikanti, my se máme dobře, my jsme žáci 6.B, jedeme my i vy, my všichni, my spíme, umývat podlahu, myčka na nádobí, mýt se v potoce, myji si obličej, nemyjí okna, vymydlený chlapec, namydlit si tvář, mydlina z mýdla, omýt si ruce, umyté talíře, smýt špínu, čisté umyvadlo, bystrá mysl, myslivec na posedu, těžký průmysl, vymyšlený příběh, přemýšlet o životě, nesmyslný boj, nedomyšlený konec, skvělá myšlenka, byl to omyl, zmýlit se, velký omyl, zmýlená neplatí, pomýlený člověk, neomylná dívka, promyšlený zločin, domýšlivec. my - mýt - myslit - mýlit se

10 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Mnoho hmyzu, hmyzí larva, užiteční hmyzožravci, odhmyzit pokoj, myška s myšákem, myší díra, malá myšička, past na myši, myší kožíšek, myšina na půdě, hlemýždí krok, dva hlemýždi, o hlemýždích. hmyz - myš - hlemýžď

11 Příbuzná slova po L - řešení Doplň y - ý a podtrhni příbuzná slova : Ochmýřený ptáček, letí chmýříčko, ochmýřené pampelišky, neochmýřené kuře, chmýříčka ptáčat, nesmíš se ochomýtat, nachomýtat se u havárie, výlet do Litomyšle, zámek v Litomyšli. chmýří - nachomýtnout se - Litomyšl

12 Citace archiv autora ilustrace : www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: MŠ a ZŠ Veselí n.M., Kollárova 1045 AUTOR: Iveta Salfická NÁZEV: VY_32_INOVACE_13/08_PŘÍBUZNÁ SLOVA PO M TEMA: Příbuzná slova po M ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google