Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_09 Název materiáluBiocenóza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_09 Název materiáluBiocenóza."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_09 Název materiáluBiocenóza AutorJana Lagnerová Tematická oblastBiologie 1 Tematický okruhEkologie Ročník4 Datum tvorbyzáří 2012 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 SPOLEČENSTVO = BIOCENÓZA = „živá“ část ekosystému = soubor populací různých druhů na určitém biotopu (= místo, které organismům poskytuje podmínky pro život) stabilní společenstvo je schopné autoregulace sebeobnovování vývoje = sukcese biocenózu lze rozdělit na : fytocenózu (tu lze dále dělit na společenstvo mechů, kapradin, dvouděložných krytosemenných rostlin,...) zoocenózu (tu lze dělit na společenstvo měkkýšů, sladkovodních ryb,...) mikrobiocenózu

3 Vztahy (interakce) ve společenstvu a)vnitrodruhové = konkurence potravní, teritoriální, sexuální,... + hierarchické a sociální a)mezidruhové protokooperace komenzálismus mutualismus amenzálismus predace parazitismus konkurence vztahy velice složité a neustále se vyvíjejí

4 dlouhodobý samovolný postupný vývoj ve složení společenstva od strukturně jednoduššího společenstva s malým počtem druhů po společenstvo druhově bohaté je nazýván sukcese společenstva finální stádium sukcese = KLIMAX = vytvoření vyváženého ustáleného stabilního společenstva na daném biotopu sukcese : a) primární - osidlování nově vzniklých ostrovů, hald, náspů,.... - probíhá poměrně pomalu b) sekundární - na již osídlených, ale narušených biotopech - na mýtinách lesů, na vypálených mezích,.... - probíhá rychleji

5 Stabilita společenstva je závislá na a) diversitě = druhové pestrosti čím větší počet druhů na biotopu, tím větší stabilita největší diversita v tropických deštných pralesích, na korálových útesech, … nejmenší na pouštích, v tajze, … b) zachování podmínek biotopu při pozvolných změnách podmínek možnost přizpůsobení při náhlých a rozsáhlých změnách (požár, vykácení lesa, …) dojde k porušení stability společenstva biocenózy stabilní - existuje schopnost autoregulace, přizpůsobování, sukcese např. tropický deštný les,... přírodní a přirozené biocenózy nestabilní - např. pole, zahrady,.... umělé biocenózy

6 Stratifikace (rozvrstvení) společenstva a)v prostoru 1.vertikální  rostlinná patra R 1, R 2, R 3,.... kořenové patro (kořeny + oddenky + edafon +...) E 0... mechové patro (mechorosty + lišejníky + drobní živočichové +...) E 1... bylinné patro (traviny + vytrvalé byliny + hmyz + hlodavci +...) E 2... keřové patro (keře + ptáci + hmyz +...) E 3... stromové patro (stromy + ptáci + hmyz + kuny + veverky +...) 2. horizontální (vodorovné) zjišťuje rozdíly mezi pobřežím a volným oceánem, okrajem a středem lesa,.... b)v čase změny vázané na změny teploty, vlhkosti, množství světla, … sezónní (změny druhů např. od jara do léta ve smíšeném lese) dlouhodobé (změny druhů např. po melioracích)

7 Použité zdroje: Hančová, H. & Vlková, M. Biologie I. v kostce, dotisk 2. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. 112 s. ISBN 80-7200-340-2. Jelínek, J. & Zicháček, V. Biologie pro gymnázia, 7. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 574 s. ISBN 80-7182-177-2. Šlégl Jiří aj. Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia, 1. vydání. Praha: Fortuna, 2002. 160s. ISBN 80-7168-828-2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Biocen%C3%B3za


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_09 Název materiáluBiocenóza."

Podobné prezentace


Reklamy Google