Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.17 Nástup Habsburků na český trůn. První habsburští králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.17 Nástup Habsburků na český trůn. První habsburští králové."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.17 Nástup Habsburků na český trůn. První habsburští králové Název sady: Pozdní středověk a počátky novověku Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Tato výkladová prezentace si klade za cíl seznámit žáky s nástupem Habsburků na český trůn a s prvními českými králi z tohoto rodu. Obsahuje doprovodný obrazový materiál a animace.

2

3  29. srpna 1526 bitva u Moháče  Ludvík Jagellonský, král uherský a český, se v ní pokusil zastavit tureckou expanzi do Uher, avšak neuspěl  při útěku Ludvík zahynul = vymřela česko-uherská větev Jagellonců  českým králem zvolen Ferdinand I. Habsburský  Ludvík Jagellonský měl za manželku Marii Habsburskou; jeho sestra Anna Jagellonská si vzala za manžela bratra Marie – Ferdinanda Habsburského

4  Ferdinand I. 1526 - 1564  Maxmilián II. 1564 - 1576  Rudolf II. 1576 - 1611  Matyáš 1611 – 1619 (Fridrich Falcký 1619 – 1620 )  Ferdinand II. 1617 - 1620 - 1637  Ferdinand III. 1637 - 1657

5  1526 získali český trůn Habsburkové ( vládli 1526 – 1918 = 392 let )  spojili tak země české, uherské a rakouské  prvním králem byl zvolen Ferdinand I.  Ferdinandův bratr Karel byl císařem a vládl také ve Španělsku a v Nizozemí = Habsburkové byli nejmocnějším rodem v Evropě Ferdinand I. Karel V.

6  schopný a vzdělaný vladař  zavázal se potvrdit a zachovávat všechna privilegia stavů (rozdělení moci), ale začal jejich práva omezovat  usiloval o vybudování silného státu, který by řídil panovník (absolutismus)  zavedl vyšší daně – odpor šlechty a měst  aby posílil katolickou církev, přivedl do Prahy jezuity

7  dětství prožil ve Španělsku  katolík  matka Jana I. Kastilská, zvaná Šílená, trpěla duševní chorobou, držena přes 50 let v izolaci  manželka Anna Jagellonská  spolu 15 dětí  po odstoupení bratra Karla, španělského krále, získal titul císaře  nástupce – Maxmilián II. (syn)

8 1. protihabsburské povstání českých stavů  1546 – 1547  král potřeboval vojenskou pomoc proti protestantům na území Německa  aniž by to projednal se stavy, povolal do boje zemskou hotovost  stavové to považovali za porušení svých výsad a odmítli  po porážce protestantů české stavy potrestány (někteří stavové uprchli, jiní popraveni, ztratili majetek, města ztratila privilegia, musela odevzdat zbraně, byla pod kontrolou, cenzura…)

9  vlády se ujal po smrti otce  získal vzdělání, ovládal několik jazyků  sympatizoval s nekatolickým vyznáním  manželka Marie Španělská  16 dětí  měl zálibu v chovu divokých zvířat  pro tato zvířata nechal v Praze postavit budovu – Medvědí (Lví) dvůr – u Pražského hradu

10  1566 – 1568 vedl válku s Osmanskou říší, byl poražen a Turkům musel platit roční rentu  1575 čeští nekatoličtí stavové vydali dokument Česká konfese – zaručoval náboženské svobody pro nekatolické církve  dokument nepodepsal, ale slíbil, že jej bude dodržovat  česká šlechta na oplátku přislíbila nástupnictví Rudolfu II.(nejstarší syn) Maxmilián II. s rodinou

11  král český, uherský, chorvatský, císař římský  Otec : Maxmilián II. + Matka : Marie Španělská (bratranec a sestřenice)  dědové – bratři  vychováván na dvoře španělského krále Filipa II. (katolík)  výborné vzdělání  zájem o umění a alchymii (předvědecký obor – zájem o fyziku, chemii, medicínu, astrologii a magii)

12  byl pro náboženskou toleranci  za své sídlo zvolil po Vídni Prahu (+Vídeň ohrožena Turky)  trpěl „melancholií“ (zádumčivostí, apatií, depresemi)  spory s rodinou, bratrem Matyášem  do Prahy zváni učenci, umělci, sídlili zde vyslanci z různých zemí  Rudolfova nemoc se zhoršovala, k depresím se přidávaly projevy syfilisu  pokusil se i o sebevraždu 15 letý Rudolf, ve Španělsku

13  1609 vydal Majestát = povolil svobodu vyznání  o vládu, vzhledem k Rudolfově nemoci, usiloval jeho bratr Matyáš  Rudolf nakonec donucen k abdikaci (= vzdal se vlády)  králem 1611 zvolen Matyáš  zůstává na Pražském hradě, formálně nadále císařem  zemřel 1612 (po nedůstojné pitvě pochován ve svatovítské katedrále)  významná je jeho sběratelská činnost  neoženil se, právoplatného potomka neměl  se svou milenkou, Kateřinou Stradovou, měl 6 dětí  nejstarší syn - Julius Caesar markýz d’Austria (duševní porucha, schizofrenik, vrah)

14  arcivévoda rakouský, král český, uherský a chorvatský, císař římský  syn Maxmiliána II., mladší bratr Rudolfa II.  ctižádostivý  ve 20 letech místodržícím v Nizozemí  1606 jmenován rodinou tajně hlavou rodu  za slib náboženských a politických svobod získal vládu nad Moravou, Rakouskem a Uhrami  věrnost Rudolfovi zachovaly Čechy, Slezsko a Lužice

15  1611, po nuceném odstoupení Rudolfa, Matyáš i českým králem  1612 císařem  váhavý a slabý panovník  podpořil katolíky  sídlem opět Vídeň  neměl syna  nástupcem Ferdinand Štýrský jako Ferdinand II.  katolík

16  1618 čeští stavové zahájili české stavovské povstání a Ferdinanda sesadili z českého trůnu  českým králem zvolili Fridricha Falckého 1619 -1620 „zimní král“  vévoda falcký (utíká po bitvě na Bílé hoře)  protestant  stavové jej zvolili díky jeho vazbám na nekatolické panovníky (Anglie, Nizozemí), jejich spoléhali na pomoc – ti ji ale neposkytli

17  vnuk Ferdinanda I.  přísný katolík, nestrpěl nekatolíky  ještě za života Matyáše, který neměl nástupce, zvolen 1617 českým králem  čeští stavové jej zvolili za podmínky, že bude dodržovat Rudolfův majestát ale  prosazoval absolutismus a katolické náboženství  potlačoval politická práva stavů

18  1618 čeští stavové zahájili české stavovské povstání a Ferdinanda sesadili 1619 z českého trůnu  za pomoci španělských Habsburků potlačil povstání českých stavů (bitva na Bílé hoře) a opět se ujal vlády v českých zemích

19  měl vojenské nadání  horlivý katolík  po smrti Albrechta z Valdštejna vrchním velitelem císařských vojsk  v Čechách pokračoval v rekatolizaci a v upevňování absolutismu  uměl česky  nechal odvést české korunovační klenoty do Vídně  zřídil v Praze Karlovo-Ferdinandovu univerzitu

20 Použité zdroje VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Středověk a počátky novověku pro 7.ročník ZŠ. Brno: Nová škola, s.r.o., 2008, ISBN 80-7289-089-1 MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátků novověku. Liberec: Dialog, 2002, ISBN 80-86218-82-1 SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-336-4 ilustrace klipart www.office.microsoft.com MICHAEL, Nick. Wikipedie.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Emperor_Ferdinand.jpg VERMEYEN, Jan Cornelisz. Wikipedie.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carlos_I_Y_V.jpg BOCKSBERGER, Hans. Wikipedie.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpg HANS MALER ZU SCHWAZ. Wikipedie.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Annajagiello.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1527_Maximilian-2.jpg?uselang=cs HANS VON AACHEN. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_von_Aachen_003.jpg ARCIMBOLDO, Giuseppe. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giuseppe_Arcimboldi_003.jpg

21 Použité zdroje COELLO, Alonso Sánchez. Wikipedia.cz. [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Archdukerudolf.jpg SUSTERMANS, Justus. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justus_Sustermans_015.jpg LUCAS VAN VALCKENBORCH. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucas_van_Valckenborch_003.jpg JAN VAN DEN HOECKE. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_den_Hoecke_015.jpg?uselang=cs HANS VON AACHEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matthias_- _Holy_Roman_Emperor_(Hans_von_Aachen,_1625).jpg?uselang=cs MICHIEL VAN MIEREVELT. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_V._von_der_Pfalz.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_Ferdinand_II._1614.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_13.1.17 Nástup Habsburků na český trůn. První habsburští králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google