ISSS 2003 BusinessInfo.cz Portál státní správy pro malé a střední podnikatele Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu Michal Sontodinomo, CzechTrade.

Slides:Advertisements
Podobné prezentace
EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ Zahraniční síť MPO Zpravodajství pro export One-Stop-Shop pro exportéry.
Advertisements

I. Dálkový přístup k postupům řešení životních situací Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele.
REDAKČNÍ SYSTÉMY REDAKČNÍ SYSTÉMY aplikace určené k publikování informací na internetu redakční systémy používají on-line redakce, státní instituce,
Centrální elektronická podatelna a úřední deska Městský rok informatiky.
GORDIC ® + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb DRMS FORUM Ing. Jakub Fiala vedoucí týmu CA Technologies programátor,
PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Celostátní síť pro venkov
Informační technologie pro IZS a krizové řízení
Absolventská práce 2002 Aplikace XML rozhraní v prostředí krajského úřadu Autor : Marek Cop Vedoucí : Ing. Petr Pavlinec 2002.
1 Česká asociace rozvojových agentur Regionální inovační infrastruktura a inovační proces v krajích Manfred Hellmich Praha 29. listopadu 2005.
MF, MZe, MV, MZV, MMR, MICR... ARP, SČC, ČEB, EGAP, HK ČR, SPaD, SOČR, SČMVD.. BusinessInfo.cz Portál veřejné správy pro podnikání a export.
2006 Bleskové zpravodajství pomocí RSS/RDF/Atom – roční bilance Ing. Petr Palisa, Triada, spol. s r. o.
JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Novinky na webovém serveru Ministerstva vnitra
Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 ePUSA – elektronický portál územních samospráv Krajský úřad Plzeňského krajeMinisterstvo vnitra.
Portál - kultura a historie Prahy Ivan Seyček Miroslav Váňa Lada Králová Magistrát hl. m. Prahy ePraha ISSS/LORIS/V4DIS Portál – kultura.
Prezentace Internetový portál Plzeňského kraje jako komunikační nástroj Plzeňský kraj Odbor informatiky Ing. Jaroslav Antoš, Ph.D.
Realizační tým ICZ duben 2005
Způsoby podávání projektů na úrovni krajů Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Havlíčkův Brod, 18. –
Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘEDSTAVENÍ II. ETAPY PROJEKTU Ing. Břetislav Moc IBM Česká republika spol.
ISSS 2008 VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Duben 2008 / Prezentace syndikovaného výzkumu pro vybrané Krajské úřady / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s.
Inspirační databanka pro podporu strategického řízení rozvoje lidských zdrojů v krajích Národní vzdělávací fond, o.p.s. M. Mandíková, Z. Palán, I. Sládková,
Informační systém BOZP v ČR (IS BOZP)
Integrace BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy ISSS 2007, Hradec Králové Ing. Jan Pokorný, Ministerstvo informatiky Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo.
Informace jsou základním předpokladem úspěšného podnikání.
Portál veřejné správy spolupráce s BusinessInfo CS – Zákaznická řešení pro státní správu Ing. Jitka Novotná Ministerstvo informatiky.
Koncepce internetizace knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR ISSS 2004.
Internetové poradenství na portálech e-Governmentu Jana Andrýsková, Jiří Hřebíček Provozně ekonomická fakulta, MZLU Brno.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Dosavadní zkušenosti s obdobnými.
Portálová řešení pro kraje a obce Jan Toman zástupce pro školství a samosprávu společnost Microsoft v ČR a SR Miloš Sobotka systémový inženýr společnost.
1 Možnosti podpory exportu ze strany státu v návaznosti na strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období PSP ČR, 29. června 2012.
1 Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, Praha 9 tel.: , fax:
Portál veřejné správy Stav projektu, služby zajišťované Českým Telecomem Pavel Paták.
ISSS 2003 Koncept využitelných stávajících datových zdrojů pro Portál veřejné správy ISSS 2003 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Václav Koudele.
Seminární práce z předmětu SIPOL
ISSS 2003 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY Základní koncepce a prototyp Ing. Břetislav Moc
KI ISVS Klíčové projekty a koncepce rozvoje Hradec Králové, Petr Moldan.
Iniciativa EQUAL v ČR. Iniciativa EQUAL Samostatná forma pomoci ze strukturálních fondů týkající se mezinárodní spolupráce při prosazování nových prostředků.
Pilotní projekt Ústřední evidence podnikatelů – RŽP ISSS 2004 Hradec Králové Ing. Jan Pokorný odbor projektů životních situací.
ISSS 2003 ePUSA Elektronický portál územních samospráv – stav projektu Ostrava
Digitální Česko – veřejná konzultace Ing. Jan Duben ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Podpora podnikání ze SF EU OP Podnikání inovace Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a.
Zjednodušení orientace na portálech veřejné správy Jaroslav Svoboda - Ministerstvo vnitra ČR Iva Zelenková - Ministerstvo informatiky ČR Konference ISSS,
Zapojení se do "evropských" procesů a diskusí o sociálním začleňování Sociální inkluze ve světle současného vývoje a nového programovacího období Seminář.
Ministerstvo informatiky ČR ISSS, Hradec Králové, duben 2005.
1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/ PORTÁL Ing. Petr Kolář Praha, Celostátní.
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Moderní zdroj statistických informací.
Portál veřejné správy Prezentační část
Centrální elektronická podatelna a úřední deska ISSS 2006.
Březen – měsíc internetu podeváté aneb Na úřad přes internet Jaroslav Winter BMI sdružení ISSS, Hradec Králové
ISSS 2003 ePUSA – Elektronický portál územních samospráv – stav projektu ISSS 2003 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Václav Koudele.
Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Portál veřejné správy portal.gov.cz Ing. Dana Bérová
informační portál MPSV Ing. Petr Hortlík , IT expert
Specializovaná elektronická média pro veřejnou správu Solón Deník veřejné správy.
ISSS 2003 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Dana Bérová Ministerstvo informatiky.
Portál veřejné správy CS – Zákaznická řešení pro státní správu Ing. Vladimír Hořejší Ing. Jitka Novotná Ministerstvo informatiky.
Krajský rok informatiky 2006 Václav Koudele vedoucí projektu.
Ing. Marek Šmíd, MBA Institut pro veřejnou správu Praha
Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Mgr. Lukáš Prokeš zástupce náměstka ministra ředitel odboru Podpora exportu a ekonomická diplomacie 11 Podpora exportu a ekonomická diplomacie.
Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji Interaktivní softwarový program určený pro poskytovatele sociálních služeb, zadavatele a také pro.
Integrovaný regionální operační program – obecný úvod, hodnocení Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR
Regionální inovační strategie Libereckého kraje
Michal Kubáň Martin Nečaský Tomáš Pecha 31. března 2017
INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007–2013
Michal Šperling - EUREDIS
Informační zdroje české veřejné správy
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Václav Koudele
RNDr. Vladimír Krajčík Ph.D.
SLUŽBY CZECHTRADE PRO EXPORTÉRY
Transkript prezentace:

ISSS 2003 BusinessInfo.cz Portál státní správy pro malé a střední podnikatele Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu Michal Sontodinomo, CzechTrade

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Důvody vzniku portálu  Roztříštěnost informací a zdrojů státní správy  „Uživatelská“ poptávka podnikatelů  Nesrozumitelnost informací ze státní správy pro uživatele  Úspěšnost obdobných projektů v zahraničí (Kanada, US, Singapore, Irsko) Cíle  Usnadnit přístup a zlepšit orientaci v informacích a službách státní správy  Organizovat informace dle potřeb uživatelů  Vybudovat integrovaný systém informací pro podnikatele: – On-line portál na Internetu, – Uspořádat do kategorií, Aktuální, Průřezové, Vyhledávání.. – Nástroj pro vkládání, organizaci, publikování a řízení obsahu

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Koncept eGov portálů dle potřeb uživatelů Portál veřejné správy – Government On-line Občané Podnikatelé CizinciDalší Zdraví Práce Rodina Bydlení Vzdělání Začátek Financování Zaměstnanci Daně Podpora státu Export Imigrace Obchod Studium Zahraniční politika Kultura

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Současná situace Garant a správce programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Koordinátor: CzechTrade/Česká agentura na podporu obchodu Spuštění do provozu: březen 2002 Současný stav: provoz centrální verze, rozvoj dalších modulů, aktualizace obsahu, průběžné doplňování dle potřeb podnikatelů Spolupracující subjekty: 21+  MPO, MF, MZe, MZV, MMR, MPSV, MI  ARP, ČEB, CzechInvest, EGAP, SČC, ČCCR, CRR, ČMZRB, EIC  HK ČR, SPD, SOČR, SČMVD, KZPS, PK ČR…(otevřený systém)

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Poskytované informace a info služby  Novinky a zprávy ze státní správy důležité pro podnikatele  Zákony a legislativní normy  Seznamy informačních zdrojů, seznamy akcí  Životní situace podnikatele (dle standardu ÚVIS)  Vytváření průřezových/oborových dokumentů – návody jdoucí skrze několik institucí a úřadů  Poradna: nalézáme cesty k řešení problémů uživatel má problém a neví, jak a kde najít řešení  Další služby: semináře, rady, odpovědi – přidaná hodnota a konzultace k „pouhým“ informacím.

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Dokumenty a info zdroje dle hlavních oblastí Vyhledávání v dokumentech,info a institucích Novinky ze státní správy, Zpravodajství ČTK, Kalendář akcí Průvodci/ Životní situace podnikatelů Partneři/ seznam služeb státní správy Novinky na portále Poptávky Diskusní fórum, ankety BusinessInfo.cz - pilíř pro podnikatele v rámci PVS ukázka

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Kalendář akcí Přínosy portálového řešení a integrace akcí: Na 1 místě Všechny instituce Časově řazené Řazené dle druhu On-line přihlášení Vyhledávání Plánovací nástroj veřejné správy

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003  Zasílání novinek z regionů, rozvojové plány  Upozornění na akce, obchodní mise (Kalendář akcí)  Nové programy pro podnikatele (regionální)  Požadavky na výklad informací a správních postupů  Náměty na rozvoj: požadavky od podnikatelů Poskytování dat a informací pro Portál veřejné správy a možnosti využití pro kraje a obce (odbor živnost í a služeb pro podnikatele)  Odběr novinek na portále  Odběr novinek ze státní správy pro podnikatele  Kalendář akcí pro podnikatele  Životní situace/průvodci (centrální)  Zákony týkající se podnikání – aktualizované  Odkazové místo pro výklad metodiky  Seznamy a databáze informačních zdrojů BusinessInfo PVS, obce a kraje Může poskytovat Získává Může poskytovat Získává

ISSS 2003 PARTNER PROJEKTU PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

ISSS Správce a provozovatel: Dodavatel služby: Hlavní řešitelé: Partneři projektu:

Portál veřejné správy © 2002 IBM Corporation ISSS 2003 Michal Sontodinomo Koordinátor projektu CzechTrade/ Česká agentura na podporu obchodu Tel.: E.mail: Miloslav Marčan Gestor projektu Ministerstvo průmyslu a obchodu Tel.: E.mail: Redakce portálu: Děkuji za pozornost