Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur."— Transkript prezentace:

1 Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur

2 1. Podnikové informační systémy (ERP systémy) 2. Životní cyklus implementace ERP systémů 3. Modely dodávky služeb ERP systémů 4. BPR 5. BPM

3

4 ROKSYSTÉMCHARACTERISTIKA 60s – 70s MRPMaterial Resource Planning systems: důraz na bilancování mezi materiálem, plánem a kusovníky 80sMRPIIManufacturing Resource Planning: důraz na bilancování požadavků (plánu) a kapacit 1972ERP: End-to-end aplikaceERP jako „end-to-end application“ 1978ERP: mainframová architekturaMonolitická architektura, specifické platformy 1992ERP: C/S architekturaVrstvená architektura, vertikalizace funcionality, SME řešení, podpora e-business, stále specifické platformy 2000ERP IISystémová integrace, collaborative commerce, object oriented, specifické platformy 2004ERP – integrační platformaTCO snížení, BI – Business intelligence 2005ERP - kompozitní platformaKompozitní architektura: nová logika aplikací založená na integraci komponent různých aplikací 2006Enterprise SOA – procesní platforma : KONEC ERP ????? Service oriented architecture, technologicky neutrální

5  aplikační software "nad" běžnými aplikacemi (CRM, controlling, workflow apod.), která v jednotlivých aplikacích spouští řadu transakcí podle předem daného postupu příslušejícího k určitému podnikovému procesu. Jedná se o novou vrstvu aplikační logiky, která na rozdíl od klasických point-to-point (rozhraní) řešení umožňuje mnohem efektivnější a pružnější provoz a správu aplikací.

6 ERP II C-commerce (Collaborative) EIP (enterprise information portal) BPM (business process management) Rozšířený ERP E-commerce CRMAPS SCMMIS ERP procesyodvětv. řešení personalistika EIS simulace MRP II kapacity nákup mat. dílenské řízení obchod MRP prováděcí plán kusovníky stavy zásob Enterprise SOA

7  Rozsah: multifunkční (multiprocesní) na úrovni:  back-end systému (uvnitř podniku bez vazeb na okolí),  front-end systému s vazbami na okolí (portály, procesy zásobování využívající internetové aplikace, business inteligence, samoobslužné HR)  Podstata: integrované  pokud datová položka vstoupí do systému v rámci jedné funkce/procesu, způsobuje automatickou změnu dat v jiných funkcích/ procesech (např. automatické generování nákupních objednávek),  integrované systémy pracují s jedním centrálním datovým zdrojem, který je sdílen různými útvary  Struktura: modulární  V ČR celkem 130 produktů http://www.systemonline.cz/prehledy-produktu/?skup=1&kat=4

8

9

10  Řešení původně vyvíjená pro SME jako alternativa k systémům pro velké organizace  Příklady:  Helios Orange  ABRA G3  Altec (výrobní podniky)

11  Cenové zvýhodnění bez omezení (QI Start Edition)  Další výhody (QAD EA Rapid, Karat Express)  pevně daný a garantovaný rozsah služeb,  přesně specifikované komplementární produkty (server, databázový stroj atd.),  přednastavené procesy pro vybraná odvětví,  implementační metodika, uzpůsobená k rychlému a úspornému zavedení systému  Cena 200 000 Kč (včetně databázového serveru, implementačních prací a zaškolení všech uživatelů  Ostrý provoz - do jednoho měsíce po podpisu smluv

12  "odlehčená ERP řešení" - limitována v některých vlastnostech (např. v budoucím rozšíření o další moduly, počtu současně pracujících uživatelů, omezení funkcí ve srovnání s původní verzí systému, možnostech zakázkových úprav nebo šíře a komfortu servisních služeb)  nutné před pořízením takového řešení dobře zvážit jeho využití a další rozvoj  Příklady:  Vision32 LE (limitovaný počet položek některých agend)  Money S4 (omezení vývoje zákaznických modulů a funkcí)  ABRA G2 (limitovaný počet současně pracujících uživatelů)

13  ERP –evidence a nakládání se zdroji podniku  CRM – podpora vztahů se zákazníky  SCM – podpora řízení výrobků od příchodu materiálu, evidenci, skladování, zpracování až po vyskladnění a expedici  BI – sofistikovaná analýza dat získaných při provozní činnosti podniku  EIS – manažerská aplikace, multi-dimenzionální OLAP kostky, agregace dat, časové řady, vazby

14

15

16

17

18  Možnosti implementace ERP systémů:  Vodopádový model (stále převažuje)  Agilní model

19  Příklad vodopádového modelu (ASAP)

20 © SAP AG 2009. All rights reserved. / Page 20 1. Project Preparation The project is formally initiated, and planning is well under way. 2. Business BlueprintThe project team gathers requirements and conducts the conceptual design of the solution. 3. Realization The solution is built and the integration tested; performance tests are planned. 4. Final Preparation End users are trained; this is the final check before the cutover to the new system solution. 5. Go Live and Support The solution receives confirmation, ongoing support is in place, and the project is closing. 6. RunSAP The operability of the solution is ensured.

21 © SAP AG 2009. All rights reser ved. / Page 21 DeliverablesPurpose Initial Planning and Preparation Define the project goals, scope and objectives Identify, on-board and train Team Members Project Scope Defined Implementation Plan & Rollout Strategy Detailed Scope Document Costs and Benefits Validation Project Standards Project Infrastructure Knowledge Transfer Approach Implementation Workplan Master Data Design Interface List Testing Strategy Data Cleansing Strategy Milestones & Key Decisions Corporate Review Completed Scope Defined Project Team Staffed and Trained Project Team Organization, Responsibilities and Location Roll-out Plan Mandates/Constraints Policies for To Be Finance Organization System Retirement Objectives/Mandates/ Constraints Training Budget and Approach Key Stakeholders for Communications Identified Implementation Plan in Place

22 © SAP AG 2009. All rights reserved. / Page 22 Deliverables Project Plan Update Complete, documented and signed off Business Process Hierarchy and Design Value Association on Process Level Solution Design Gap Identification and Resolution Solution Landscape and Architecture Assessment of Organization and Business Process Changes Confirmation of Implementation Date Purpose To create a body of work, know as Business Blueprint that Aligns business requirements to the SAP business model Documents the TO-BE process models Describes the solution design Identifies additional functional and technical requirements Obtains business sign-off on requirements and design Blueprinting is dedicated to support value delivery Milestones & Key Decisions Completed and signed off Process Design Completed and signed off Solution Design Completed and signed off gap identification and resolution Phase Quality Assessment Communication Plan

23 © SAP AG 2009. All rights reser ved. / Page 23 DeliverablesPurpose Build and Test a Complete Business and System Environment Develop Training Material and End User Documentation Obtain Business Approval Test Data and Configuration Business Process Procedures Quality Assurance System Environment Production System Environment Develop and Test Interfaces, Conversions and Reports Evaluate and Enhance Security and Controls End-User Training Material and Plan End-User Training System Environment Data Conversion Plan User Acceptance Test Milestones & Key Decisions Project Team Trained (Realization) Final Design and Configuration Integration Test End-User System Infrastructure User Acceptance Phase Quality Assessment Readiness Review

24 © SAP AG 2009. All rights reser ved. / Page 24 DeliverablesPurpose Prepare System for Production Release Prepare the Internal and External Organization for Go-Live Data Converted Cut-Over Plan End-Users Trained End-User System Ids Created System Support Organization in Place Help Desk Technical Support Operational Production System Environment Milestones & Key Decisions Organizational Changes Implemented Go/No-Go Decision

25 © SAP AG 2009. All rights reser ved. / Page 25 DeliverablesPurpose Business Owns and Executes New Business Processes and Systems Monitor Business Process Results Monitor Production Environment Establish Center of Excellence for Support and Enhancements Live Production Environment Operational Help Desk Cut-Over and Conversion Activities Completed Post Go-Live End-User Training Updated Business Case Lessons Learned Go-Live Project Close Milestones & Key Decisions

26 © SAP AG 2009. All rights reser ved. / Page 26 DeliverablesPurpose Run implemented SAP solution Optimize solution operation by implementing SAP Operation standards Assessment of Operation Standards for optimize solution operation Identify scope Setup project schedule for implementing For each relevant Operation Standard Design of processes, organization and roles, blueprint for tool usage Setup of processes, organization and roles, tool setup Transition into production incl. training and rollout Operating Identification of Operation Standards for optimize solution operation Design, Setup and Operation of SAP Operations Standards Tool implementation (mostly SAP Solution Manager scenarios for operation) Milestones & Key Decisions

27

28  Druhy metodik projektů (Microsoft Dynamics)  The Rapid project type  The Standard project type  The Enterprise project type  The Upgrade project type

29  implementace standardního řešení –minimální počtem customizací  Omezený počet činností  25 uživatelů, malé a střední podniky  Důležitá předimplementační Diagnostik phase – 90% souhlas

30  Nejčastější  Aktivity všech cross phase procesů  Střední a velké organizace, max 250 uživatelů  70 – 80% souhlas

31  Více než 250 uživatelů  Více řešení ve více lokalitách  Pro každou,lokalitu podrobné postupy  Klíčoví uživatelé – koncoví uživatelé

32  Upgrady nejsou automatické – důvod customizace stávající verze  Typické činnosti:  1. přenesení úprav stávajících objektů do nových (merge objektů),  2. vytvoření nové databáze v poslední verzi NAV,  3. obnova původní databáze do nové,  4. upgrade dat,  5. import upravených objektů do systému  Pozn.:  NAV 2013 je objektově orientovaným systémem složeným ze sedmi různých typů objektů (př. Tabulka)  Možná pouze úprava či tvorba nových objektů, ne však vytváření nových typů objektů

33  SaaS (on-demand) – koncový uživatel nevlastní licence a SW, platí univerzální poplatek za čerpání služby (méně časté, průměrná doba 4,3 roku)  Multi-instance: každý uživatel má svoji konfiguraci systému  Multi-tenant: více organizací užívá stejnou instalaci, specifika konfigurace se týkají pouze rolí v podniku a přístupových práv  Hosted: uživatel si koupí/pronajme licence na užívání SW od poskytovatele (Value Added Reseller), který provozuje systém v „hostovaném centru“. Uživatel platí poplatky za technickou údržbu a upgrady, má vlastní instalaci – průměrná doba 7,1 roku)  On-premise: tradiční prodej licencí vázaný na podmínky/omezení (počet uživatelů, budova, organizace,..)

34 CharakteristikaOn-premise ERP Hostované ERP poskytované skrze webové rozhraní Cloudové ERP Zprostředkováno přes internet Proprietární síťové technologie (WAN, atp.) Speciální infratruktura jako Citrix, Microsoft Ano, využívá speciálních funkcí klientských zařízení Škálovatelnost a elasticita Fixní, předem daný počet licencí/objemu dat či transakcí, jakákoliv změna možná pouze po novém vyjednávání Flexibilní podmínky ve smlouvě umožňují měnit počet uživatelů/objem transakcí (např. na měsíční bázi) Plná elasticita, neomezená, okamžitě dostupná škálovatelnost Měření využití služeb Fixní poplatek odvislý od počtu registrovaných uživatelů a využívaných modulů Flexibilita omezená předem stanovenými hranicemi počtu uživatelů, využívaných služeb atd. Pay-per-use Sdílení technologií Izolovaný, plně dedikovaný HW, OS, DBMS atd. Sdílení DBMS/společný data pool Plně sdílená aplikační logika, multitenantní prostředí Založeno na službáchBěžné vlastnosti produktu Služby s minimální konfigurací, limitované vlastnosti produktu Outsourcing celých procesů, BPO

35 Další charakteristiky Flexibilita licencí Opakující se licence ve vlastnictví zákazníka Pronajímané licence, často s účastí třetí pronajímající strany Zákazník není vlastníkem licence, služba je poskytována čistě na základě kdykoliv zrušitelného předplatného Správa zajišťovaná poskytovatelem Ne Základní system management Řešení kompletně spravováno providerem Míra anonymity umístění datPřesně známé Více předdefinovaných lokací/datacenter Neznámé Zabezpečení datPod kontrolou zákazníka Zabezpečení dle možností, využívání identity managementu Rozšířené možnosti identity managementu a master data managementu Jednoduchost přechodu na jiné řešení Tradiční způsob migrace dat, nulová podpora ze strany dodavatele Podpora extrakce dat ze strany „starého“ a „nového“ poskytovatele je oddělená Migrace a její správa zajišťována providerem, úplná flexibilita při volbě systému Vliv na cyklus upgradůPod kontrolou zákazníka Společné rozhodnutí providera a zákazníka Plně determinované vůlí providera, ale vůči uživatelům transparentní SW změny ze strany poskytovatele Plně pod kontrolou zákazníka, změnu uskutečňuje vnitřní IT oddělení nebo systémový integrátor Menší updaty a patche spravované providerem Plně kontrolované providerem, změny se mohou uskutečnit ze dne na den

36

37

38

39

40  1. vlna: Process Improvement (60. – 70. léta)  2. vlna: BPR (90. léta)  3. vlna: Business Process Management (2000+)  4. vlna???  Borderless enterprises, seamless processes, real-time business  Privátní a veřejné procesy – IT se přetransformuje do nové komodity opírající se o společnou infrastrukturu (podobně jako komunikační nebo energetické sítě)

41  Postup, který optimalizuje podnikové procesy tak, aby přinášely maximální efekty při optimální spotřebě podnikových zdrojů. Výsledkem BPR je řada podstatných změn nejen v podnikových procesech, ale i v organizační a kvalifikační struktuře podniku, ve způsobech organizace práce a řízení  Zakladatelé Hamer a Champy popsali BPR původně jako „masivní restrukturalizaci podnikových procesů“  ERP systémy –změna: přizpůsobení specifických podnikových procesů standardním procesům, podporovaných daným ERP systémem

42  BPM  představuje nejvyšší úroveň modelování podnikových procesů za pomoci standardů  BPM bez SOA – analytici ignorují integraci, postup shora dolů, upřednostňuje management  SOA bez BPM – integrace aplikací bez propojení s procesy, postup zdola nahoru – upřednostňují IT specialisté  Jeden z nástrojů propojení IT a business procesů  Směr zdola – nahoru (IT perspektiva): nástroje pro řízení IT služeb ITSM  Směr shora-dolů (business perspektiva): nástroje pro řízení procesů BPM

43  CMDB – definuje množinu konfiguračních položek (CIs), přehled o zdrojích  Autodiscovery nástroje – odhalují HW a SW zdroje v provozním prostředí  Nástroje pro modelování služeb a jejich vazeb na business procesy (Service impact modelling tools)  Nový druh SW nástrojů: BSM – business service management tools  Příklady: BMC; CA; Compuware; HP; IBM Tivoli; Indicative; Interlink Software; Novell Managed Objects

44

45  Umělé jazyky pro mapování existujících event. nových procesů  Souhrn pravidel skládajících se ze syntaxe (notace) a sémantiky (významu)  Tři mezinárodně akceptované BPM jazyky: UML, BPMN, EPC

46  EPC (Event Process Chain)  Klasický ARIS standard pro modelování procesů  Uživatelsky orientovaný BPM  BPMN (Business Process Management Notation)  Doplněk k BPEL (Business Process Execution Language) – varianty k UML (Unified Modeling Language,problém modelovat procesy)  Vazba na spustitelné jazyky, SOA  Vhodný spíše pro technicky orientovaný BPM  Trend: propojení mezi standardy např.  Oracle Business Process Analysis Suite  IDS Scheer: BPA nástroj, verze 7.0.2 podporuje standard BPMN

47  Nejsou jednotné  Příklad ARIS:  Úroveň přehledu procesů (vazby mezi procesy v rámci agendy (domény, organizace)  Úroveň procesu (kontextový model vazeb mezi subprocesy, dokumenty, produkty..)  Úroveň podprocesů – popis všech podprocesů procesu (eEPC, popis všech činností podprocesu, aktéři,V/V)  Úroveň činnosti – popis jedné činnosti v procesu

48

49

50

51

52  Zobrazení agendy/procesu (vazba na ostatní agendy/procesy)  Zobrazení subprocesů (výčet)  Zobrazení činností –  podrobné grafické rozpracování subprocesu do jednotlivých dílčích kroků – činností  Tabulka popisu objektů NázevTypPopisZnalostní základna Aplikační podpora Vlastník Doručená objednávka událostDoručení osobně, elektronicky, poštou obchodník činnost rozhodnutít erminátore xterní model atd. Zákon č., §E-mail Formulář MS Word Evidence oznámení atd.

53

54

55

56


Stáhnout ppt "Vývoj podnikových informačních systémů a jejich architektur."

Podobné prezentace


Reklamy Google