Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Košice, 18.-19.9. 2002 J ednotná informační brána z pohledu služeb Jindřiška Pospíšilová Karolína Košťálová Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Košice, 18.-19.9. 2002 J ednotná informační brána z pohledu služeb Jindřiška Pospíšilová Karolína Košťálová Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Košice, 18.-19.9. 2002 J ednotná informační brána z pohledu služeb Jindřiška Pospíšilová Karolína Košťálová Národní knihovna ČR

2 Obsah Informace o projektu Přínos JIB CASLIN pro služby JIB CASLIN a jeho složky Konspekt a JIB CASLIN není součástí prezentace, bližší informace : –http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/konspekt.htm –http://www.wln.org/products/aca/conspect.htm

3 Projekty a instituce JIB Současný stav Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK– ÚVT) Portál STM – LI (STK + 11) Jednotná informační brána – VISK 8, 2 linie: 1.Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku 2.Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Česko-slovenský virtuální souborný katalog CASLIN (NK ČR + SNK)

4 Projekty a instituce JIB Budoucnost do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy univerzit, Nové knihy, Knižní novinky + některé slovenské knihovny) aktivní účast dalších českých i slovenských knihoven vítána JIB je volně přístupná i ostatním (pasivním, neboli v projektu nezúčastněným) institucím, nabízí jim však pouze volné zdroje

5 Možnost dvojího přístupu aneb proč je lepší aktivní účast

6 Cíle JIB CASLIN integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nového zpřístupnění zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

7 Cíle – rok 2002 Do konce roku 2002 by měla být do projektu aktivně (tj. ve smyslu zpřístupnění zdrojů) zapojena většina „hlavních“ českých knihoven (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy univerzit, SKAT, Nové knihy, Knižní novinky) a řady slovenských knihoven (virtuální česko-slovenský SK CASLIN), většina knihoven STM a řada dalších zahraničních knihoven a zdrojů (jejich nabídka v originální znalostní bázi neustále roste, výběr pro JIB bude záležet na zájmu uživatelů o jednotlivé zdroje. Kromě zahraničních plnotextových zdrojů budou připojeny i plnotextové zdroje domácí (v této oblasti probíhají jednání o respektování potřebných standardů). Rozšíří se využívání funkce stahování záznamů (bude k dispozici pro různé systémy). JIB bude fungovat též v anglické verzi.

8 Cíle – po roce 2002 Bude pokračovat připojování dalších zdrojů a institucí.  Bude pokračovat zdokonalování existujících funkcí a přidávání nových funkcí.  Bude zahájena aplikace konspektu v dalších českých knihovnách.  Bude zahájena kooperace českých knihoven v oblasti budování fondů.  Bude zahájena kooperace českých knihoven a dalších institucí při budování tematických bran.  Bude pokračovat školení o JIB na různých úrovních.  Prezentace JIB bude zastoupena na významných domácích akcích i akcích zahraničních (referát na konferenci IFLA 2003).  Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK, případně v kombinaci s dalšími celonárodními programy Ministerstva kultury a dalších resortů. JIB se stane ještě více využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven a uplatní se i v dalších „neknihovnických“ oblastech.

9 Přínos JIB CASLIN Současný stav: různé zdroje je třeba prohledávat separátně různé zdroje mají různá (více či méně uživatelsky vlídná) uživatelská rozhraní a různé způsoby vyhledávání uživatel se musí k různým zdrojům opakovaně přihlašovat pod různými hesly výsledek je často nula nebo naopak několik tisíc hitů výstup přichází v různých, často neslučitelných podobách

10 Přínos JIB CASLIN Cílový stav: dochází k souběžnému zpřístupnění sekundárních informací o dokumentech i vlastních primárních dokumentů (integrace plných textů) všechny zdroje jsou zpřístupněny v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní, způsob vyhledávání je jednotný uživatel se nemusí opakovaně přihlašovat pod různými hesly. Přihlásí se jen jednou, systém ho "prověří" a dále již pracuje se zdroji, k nimž má přístup a pohybuje se ve vlastním, předem nadefinovaném prostředí výsledkem jsou relevantní informace, uživatel má možnost výsledek snadno korigovat, slučovat, ukládat, posílat atd. výstup přichází v jednotné podobě jsou nabízeny přidané služby

11 JIB CASLIN a jeho složky MetaLib (nástroj pro základní vyhledávání v heterogenních informačních zdrojích) SFX (nástroj, který soustřeďuje na jednom místě nabídku všech relevantních souvisejících přidaných služeb)

12 M etaLib – otázky a odpovědi Kde hledat informace?  tematický výběr zdrojů přístupných v JIB CASLIN podle kategorií Konspektu Jak přistupovat k licencovaným zdrojům?  možnost výběru způsobu autorizace přístupu k těmto zdrojům různými způsoby podle preferencí zdrojových databází Jak vytvořit dotaz?  MetaLib vytváří snadno ovladatelné rozhraní, které je jednotné pro všechny zdroje Jak porovnávat seznamy výsledků?  nástroj na slučování nalezených záznamů a odstraňování duplicity

13 M etaLib – otázky a odpovědi Jak se zbavit duplicitních záznamů z více zdrojů?  nástroj na slučování nalezených záznamů a odstraňování duplicity Jak uchovávat dotazy, jejich výsledky a záznamy?  registrovaní uživatelé si mohou vytvořit vlastní profil, ukládat formulace dotazu a jeho výsledky, zároveň si mohu uchovávat z nabídky MetaLibu „oblíbené/nejvíce využívané“ zdroje

14 Informační zdroje v MetaLibu Prohledávatelné v prostředí JIB CASLIN Odkazové (neprohledávatelné v prostředí JIB CASLIN)

15

16 Informační zdroje v MetaLibu Volné Placené (omezené podle licence, nutno sladit autentikace na obou stranách) Omezení zdrojů lze řešit přes autorizaci podle: loginu IP adresy (současné řešení) skupiny zdrojů statusu uživatele instituce

17

18 Jaký zdroj je možné v MetaLibu prohledávat zdroj musí mít rozhraní Z39.50 nebo musí mít jinou možnost komunikace na internetu (http apod.) provozovatel musí dodat seznam parametrů svého zdroje (adresu serveru a port, název databáze, profil - indexy, jméno/heslo, znaková sada záznamů) musí být vyjasněny licenční otázky provozování

19 Prohledavatelné zdroje v MetaLibu – katalogy ČR Volné zdroje CASLIN – souborný katalog ČR katalogy NK ČR (NKC, KKL, SLK) souborný katalog Univerzity Karlovy katalog Vědecké knihovny v Olomouci katalog Moravské zemské knihovny katalog Státní technické knihovny katalog Krajské vědecké knihovny v Liberci katalog Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě katalog Univerzitní knihovny Univerzity v Pardubicích katalog Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje katalog Národního filmového archivu další katalogy se průběžně testují

20 Prohledavatelné zdroje v MetaLibu – katalogy zahraniční Volné zdroje katalogy evropských a amerických knihoven Licencované zdroje OCLC – WorldCat (knihy, periodika, hudebniny, elektronické, zvukové a AV dokumenty)

21 Prohledavatelné zdroje v MetaLibu – článkové databáze Volné zdroje ANL, ANAL, KKL Licencované zdroje EBSCO - Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, Health Source:Consumer Edition, MasterFILE Premier, Medline, Newspaper Source (národní licence)

22 Prohledavatelné zdroje v MetaLibu – článkové databáze Licencované zdroje - pokračování ProQuest 5000 – ABI/Inform (národní licence) OCLC – ArticleFirst, ECollections, ERIC, NetFirst, PapersFirst, ProceedingsFirst (konsorcium OCLC) SilverPlatter – Medline Plus, Philospher´s Index, Embase (přístupné v UK)

23 Současná omezení MetaLibu MetaLib je optimalizován pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 40 zdrojů v jedné kategorii Info Gateway 10 současně prohledávaných zdrojů k dosažení nejpřesnějších výsledků je nutné použít vyhledávání podle konkrétních polí time-out 60 sekund nebezpečí dočasného vyčerpání licencí konverze na MARC 21 Slučovat lze pouze do 150 záznamů problémy s češtinou v určitých částech ML  v průběhu podzimu 2002 nová verze ML

24 SFX nástroj, který soustřeďuje na jednom místě nabídku všech relevantních souvisejících přidaných služeb přidané služby: –informace o výpůjčním statusu –abstrakt, plný text –informace o autorovi –příbuzné dokumenty podle slov z názvu –recenze –elektronické dodávání dokumentů –… 20 standardně definovaných služeb

25 A&I e-print Plný text OPAC MVS Citace Web eTOC

26 SFX cíle a jejich služby katalogy v systémech Aleph, TinWeb  informace o výpůjčním statusu Ebsco, ProQuest 5000, ScienceDirect  abstrakt, plný text VPK STK  elektronické dodávání dokumentů Britannica  informace o autorovi Amazon.com  recenze Google, Altavista, Excite …  příbuzné dokumenty podle slov z názvu

27

28

29

30

31

32

33

34 OpenURL umožňuje přenášet metadata z informačního zdroje na SFX server http://sfx.aaa.edu/menu?genre=article&issn= 1234-6781&volume=12&issue= 3&spage=1&epage=8&date=1998& aulast=Smith&aufirst=Paul

35 Limity SFX vazba na ISSN, ISBN link-to syntaxe cílů, úroveň prolinkování úplnost OpenURL, limity konverze MetaLibu kódování

36 Jak připojit knihovnu do JIB CASLIN dodat hesla a rozsahy IP adres (tzn. musí být vyjasněny licenční otázky placených zdrojů) dodat přehled licencovaných zdrojů  všichni uživatelé získají z PC knihovny přístup k licencovaným zdrojům knihovny a volným zdrojům propojení báze uživatelů (v současné době testováno)

37 Jak se přihlásit do JIB používat anonymní přístup HOST nebo Zaregistrovat se = vytvoření osobního profilu  z PC připojené knihovny přístup k volným i licencovaným zdrojům  mimo knihovnu přístup pouze k volným zdrojům

38 http://www.jib.cz e-mail: jib-support@cuni.cz další informace: http://jib-info.cuni.cz


Stáhnout ppt "Košice, 18.-19.9. 2002 J ednotná informační brána z pohledu služeb Jindřiška Pospíšilová Karolína Košťálová Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google