Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná informační brána Projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy Bohdana Stoklasová Pavel Krbec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná informační brána Projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy Bohdana Stoklasová Pavel Krbec."— Transkript prezentace:

1 Jednotná informační brána Projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy Bohdana Stoklasová Pavel Krbec

2 Obsah - referát Vznik projektu – důvody Cíle projektu, účastníci MetaLib a SFX aneb základní SW zajištění projektu Výhled do budoucna

3 Přístup http://www.jib.cz

4 Další informace Stánek JIB stále základní informace + demo kompletní informace + demo stahování záznamů – 22.5. odpoledne

5

6 Další informace Skládačka

7

8 Vznik projektu -důvody Hybridní knihovny + heterogenní zdroje => nové možnosti, nové problémy Nároční uživatelé („konkurenční“ internetové služby) Nutnost kvalitativně nových služeb (nové přístupy a nástroje) Potřeba koordinace využití nástrojů a zdrojů mezi NK a UK

9 Cíle Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nového zpřístupnění Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

10 Projekty a instituce JIB Současný stav Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK–ÚVT) Portál STM – LI (STK + 11) Jednotná informační brána – VISK 8 – příprava projektu (technické i personální zajištění celonárodní (nadnárodní) dimenze, nové služby

11 Projekty a instituce JIB Budoucnost do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, VKOL, KNAV, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy universit) účast dalších českých i slovenských knihoven vítána (CASLIN, KOLIN?)

12 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Současný stav: různé zdroje je třeba prohledávat separátně různé zdroje mají různá (více či méně uživatelsky vlídná) rozhraní a různé způsoby zadávání dotazů uživatel se musí k různým zdrojům opakovaně přihlašovat pod různými hesly výsledek je často nula nebo naopak tisíce hitů výstup přichází v různých, často neslučitelných podobách

13 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Cíl: souběžné zpřístupnění sekundárních informací o dokumentech i vlastních primárních dokumentů (integrace plných textů) všechny zdroje jsou zpřístupněny v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní, způsob zadávání dotazů je jednotný uživatel se nemusí opakovaně přihlašovat pod různými hesly. Přihlásí se jen jednou, systém ho "prověří" a dále již pracuje se zdroji, k nimž má přístup a pohybuje se ve vlastním, předem nadefinovaném prostředí výsledkem jsou relevantní informace, uživatel má možnost výsledek snadno korigovat, ukládat, posílat atd. výstup přichází v jednotné podobě jsou nabízeny přidané služby

14 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Nástroje (podrobněji P. Krbec):

15 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Současný stav: nízká úroveň popisu fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost) nedostatek prostředků na budování „klasických“ fondů (příčiny), plýtvání v nedostatku, nedostatečná argumentace pro zlepšení situace, slabiny ve strategii budování fondů malá vůle ke kooperaci

16 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Cíl: jednotný a jednoznačný, standardní, mezinárodně srozumitelný popis fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost) získání prostředků na budování „klasických“ fondů, ukončení plýtvání v nedostatku, přesvědčivá argumentace pro zlepšení situace, kvalitní, jednotná a vzájemně koordinovaná strategie budování fondů velká vůle ke kooperaci (nutnost)

17 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Nástroje: Metoda konspektu

18 Co a k čemu je konspekt Souborný popis (charakteristika) fondu určité knihovny bez podrobných bibliografických informací. Poskytuje standardizovaný formát a metodiku (kódy a indikátory) charakterizující povahu fondů. Umožňuje komunikaci o fondech a jejich porovnávání, poskytuje jednotný a srovnatelný přehled.

19

20 Příklady aplikace NK ČR - konspekt přehled fondů hodnocení fondů strategie budování fondů

21 Hierarchie 24 předmětových kategorií – bez vazby na konkrétní klasifikaci 500 skupin konspektu (DDT, UDC, LC) 4000 předmětů

22 Předmětové kategorie 1. Antropologie, etnografie 2. Biologické vědy 3. Divadlo, film, tanec 4. Ekonomické vědy, obchod 5. Filozofie a náboženství 6. Fyzika a příbuzné vědy 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 9. Hudba 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 11. Jazyk, lingvistika a literatura 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 13. Lékařství 14. Matematika 15. Politické vědy 16. Právo 17. Psychologie 18. Sociologie 19. Technika, technologie, inženýrství 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace 21. Umění, architektura, muzeologie 22. Výchova a vzdělávání 23. Výpočetní technika 24. Zemědělství

23 Skupiny konspektu DDCSlovní vyjádření MDTSlovní vyjádřeníPoznámka 306Culture and Institutions 316. 7 Sociologie kulturyKulturní kontext společenského života 390Customs, Etiquette, Folklore 39Etnologie. Etnografie. Folklor 391Customs and Personal Appearance 391Oděv, móda, ozdoby

24 Metodika úrovně kvality fondu (CL, AC, GL) jazykové pokrytí ochrana fondu _____________________ popis porovnávání hodnocení jednoduchá a jednotná prezentace

25

26

27

28 3 STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBOLI ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY 3a ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují: Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů Obsáhlou sbírku všeobecných časopisů a rejstříků/abstraktů Vedle prací v primárním jazyce fondu díla v dalších jazycích jsou omezeny na jazykové učební pomůcky pro lidi nemluvící primárním jazykem a reprezentativní sbírku známých autorů v původním jazyce. Definovaný přístup k příslušným elektronickým zdrojům Tyto fondy uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále vzdělávají. 3b STŘEDNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují: Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů a vybrané specializované monografie a referenční zdroje

29 Kódy jazykového pokrytí Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovně fondů. Rozsah fondů v primárním jazyce země a knihovny, stejně tak jako rozsah dalších jazyků ve fondech pomůže určit indikátory úrovně fondu pro každou jeho část. Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozšiřuje úroveň fondů. Jako doplněk primárního nebo převažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyků je nezbytné pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. Všeobecně lze říci, že čím vyšší je úroveň hodnocení, tím bohatší či rozsáhlejší pokrytí dalších jazyků se očekává. Jazykové indikátory mohou být přidány k indikátorům kvality stavu fondů, akviziční politiky i strategie budování fondů tam, kde je to vhodné. PPrimární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích SZahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním WZahrnuje dokumenty v mnoha jazycích

30

31

32

33 Využití konspektu - nejen pro popis fondů „rozcestí“ při vstupu do informační brány rozdělení odpovědností v kooperativních projektech … další možnosti

34

35

36

37 Jak funguje jednotná informační brána – pohled do zákulisí: MetaLib, SFX, zajištění provozu v ÚVT UK

38 MetaLib: ‘Princip hlavního vchodu´ T Series UK,T Series UPOL, Aleph NK ČR (katal. a plné texty), Aleph VKOL, Embase, Medline, PubMed, WoS (před dokončením), vše od: OCLC, EBSCO, Proquest, CASLIN-SK ČR

39 Jediný vstupní bod do všech hetorogenních zdrojů Jednotné rozhraní pro tvorbu dotazů Paralelní vyhledávání ve všech zvolených cílových objektech Prezentace výsledků – INDIVIDUÁLNĚ podle cílových objektů nebo KONSOLIDOVANĚ (s užitím merge a deduplikace) Navigace SFX - přidané služby Autentikace a autorizace uživatele Personalizace MetaLib: Hlavní rysy

40 Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Co to je Znalostní báze Znalostní báze

41 Co jsou typické zdroje? Knihovní OPAC Databáze elektronické časopisy Tématické brány Vyhledávače Znalostní báze - popis zdrojů

42 Práce MetaLibu se zdrojem “přejdi na” MetaLib zobrazísloučeníNab. Služby (uloží,... Přidané služby SFX Vyhledá data, stáhne Anal. data Vnitřní Formát

43 Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Popis zdrojů Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

44 Katalogizace zdrojů Deskriptivní info, popisující zdroj až na úroveň “přejdi na”. Např: Jméno, typ, lokace, subject, popis, URL, jazyk.

45

46 Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Popis uživatele Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

47 Znalostní báze: Autorizace Autorizace ve dvou úrovních: Filtrování zdrojů Zprostředkování “odskoků” (tj. přidání jména instituce (ID) a hesla) Autorizovaný uživatel Neautorizovaný uživatel - host

48 Obor Kastomizované a personalizované služby: Popis a administrace uživatelů Uživatelský profil e-schránka Zprávy, vzkazy Historie Autentikace a autorizace

49 Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Vyhledávání Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

50 Heterogenní prostředí zdrojů ALEPH Z39.50 HTTP jiné Univerzální brána Vyhledávání v heterogenních zdrojích

51

52

53

54

55

56 Abstrakty e-print Plné texty OPAC ILL Přehled citací Odkazy na www eTOC (obsahy) SFX: Princip ‘rozhledny’

57 Sestaví OpenURL (NISO standard od 2002), pošle: metadata, ident. uživ., ident. zdroje server Open URL (příklad): http://octopus.ruk.cuni.cz:8888/sfx_test?sid=TINWEB:Sample&genre =book&aulast=Pánek&aufirst=Petr%20&title=Kašmírská%20otázka% 20v%20OSN%20&&date=1998&pid=lp=octopus.ruk.cuni.cz,Port=990 9,ServiceClass=ALL

58 OURL, metadata Zpracuje OURL, metadata, odešle personif. nabídku služeb Zvolíme službu Odskok na službu Přidaná služba

59

60 Universal Gateway User Admin Information Gateway SFX Server Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze SFX Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

61 MetaLib jakožto SFX zdroj A&I e-print Full Text MetaLib Citations Web eTOC ILL

62 MetaLib jakožto SFX zdroj Full Text Exempláře (holdings) Doručování dokumentu Příbuzné zdroje Info o autorovi S F X služby Uživatel Metadata OpenURL

63 JIB - příklad Návrat Sherlocka Holmese (Jiří Pavlík)

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Statistiky Kolikrát uživatelé stiskli SFX tlačítko u určitého zdroje? Kolikrát se plný text článku objevil v SFX nabídce? Pokud se plný text článku objevil v SFX nabídce, kolikrát jej uživatelé vybrali?

74 Cíle – rok 2002 Do konce roku 2002 by měla být do projektu aktivně (tj. ve smyslu zpřístupnění zdrojů) zapojena většina „hlavních“ českých knihoven (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, Knihovna Akademie věd, Knihovna Národního muzea + souborné katalogy univerzit) a řady slovenských knihoven (virtuální česko-slovenský SK CASLIN?), většina knihoven STM a řada dalších zahraničních knihoven a zdrojů (jejich nabídka v originální znalostní bázi neustále roste, výběr pro JIB bude záležet na zájmu uživatelů o jednotlivé zdroje). Proběhla úspěšná jednání o připojení Nových knih s vedením Literárních novin, po zprovoznění pevné linky bude připojen i tento významný zdroj. Kromě zahraničních plnotextových zdrojů budou připojeny i plnotextové zdroje domácí (v této oblasti probíhají jednání o respektování potřebných standardů). Bude přidána funkce stahování záznamů. JIB bude fungovat též v anglické verzi.

75 Cíle – rok 2002 Bude pokračovat budování souboru věcných autorit NK a předávání zkušeností z této oblasti dalším knihovnám. Bude pokračovat aplikace konspektu v NK a předávání zkušeností z této oblasti dalším knihovnám. Ve školicím centru NK již byl zahájen cyklus celodenních školení o JIB, další školení proběhnou v rámci projektu Portál STM a na úrovni krajů. Prezentace JIB bude zastoupena domácích akcích (Infórum, Automatizace knihoven, Knihovny současnosti, RUFIS, Kongres SVU - Plzeň) i v zahraničí (Konference o souborných katalozích -Tallin) a v tisku (materiály z uvedených akcí, Národní knihovna, Knižnica, zájem projevila další zahraniční periodika), v závěru roku bude vydána u příležitosti ukončení pilotního projektu VaV menší monografie v češtině i angličtině.  ???Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK???.  JIB se stane široce využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven.

76 Cíle –po roce 2002 Bude pokračovat připojování dalších zdrojů a institucí.  Bude pokračovat zdokonalování existujících funkcí a přidávání nových funkcí.  Bude zahájena aplikace konspektu v dalších českých knihovnách.  Bude zahájena kooperace českých knihoven v oblasti budování fondů.  Bude zahájena kooperace českých knihoven a dalších institucí při budování tematických bran.  Bude pokračovat školení o JIB na různých úrovních.  Prezentace JIB bude zastoupena na významných domácích akcích i akcích zahraničních (referát na konferenci IFLA 2003).  Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK, případně v kombinaci s dalšími celonárodními programy Ministerstva kultury a dalších resortů. JIB se stane ještě více využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven a uplatní se i v dalších „neknihovnických“ oblastech.

77 Přístup http://www.jib.cz

78 Další info http://jib-info.cuni.cz jib-support@cuni.czib-support@cuni.cz

79

80

81 Technické a personální zajištění ÚVT Technické zajištění –Octopus: server Compaq DL380 CPU: 2 x Pentium III 930 MHz paměť: 4 GB RAM rychost síťového rozhraní: 100 Mb/s disky: 9 GB pro systém + 2 zrcadlené disky 18 GB OS: Red Hat Linux 7.1 Personální zajištění –12 pracovníků (4 přepočtené plné úvazky)

82 Základní prameny Jednotná informační brána CASLIN / Bohdana Stoklasová // Ikaros [online]. – (2002), č. 1 [cit. 2002-02-01] http://ikaros.ff.cuni.cz/2002/c02/jib.htm Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů / Bohdana Stoklasová // Ikaros [online]. – (2000), č. 10 [cit. 2000-12-01] http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/konspekt.htm http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/konspekt.htm


Stáhnout ppt "Jednotná informační brána Projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy Bohdana Stoklasová Pavel Krbec."

Podobné prezentace


Reklamy Google