Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monča Křenková, Kačka Veselá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monča Křenková, Kačka Veselá"— Transkript prezentace:

1 Monča Křenková, Kačka Veselá
Raný středověk Monča Křenková, Kačka Veselá

2 Raný středověk obecně dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech rozvíjí se románská kultura rodové zřízení se rozpadá ve Středomoří zaniká antická otrokářská společnost vznikají samostatné raně feudální státy, ovlivněné románskou kulturou (např. Franská říše) Poslední římský císař Romulus Augustulus (zánik říše Západořímské)

3 Románský sloh Nejvýrazněji se prosadil v církevní architektuře - tzv. sakrální stavby (k náboženským účelům) st. Výzdoba kamenné reliéfy (rostlinné, zvířecí, geometrické i figurální motivy) především na vstupních portálech mozaika (podlahy, stěny i klenby staveb) desková malba, sklomalba výroba nástěnných koberců (tapisérií). 12. stol. - světská architektura hradní stavitelství, panovnické paláce, tržní osady v podhradí (ty pak během 12. a 13. stol. přerůstají v města. U nás - Praha, Brno, Olomouc, Žatec, Cheb), rotundy a baziliky

4 Rotunda ve Znojmě Říp - kaple sv. Jiří Bazilika sv. Prokopa

5 Vzdělanost ve středověku
nebyl kladen přílišný důraz snaha získat čistě praktickou (řemeslnou či válečnickou) dovednost nejprve prostřednictvím klášterů (mniši), později v městském prostředí - neklášterní školy a první univerzit nárůst > postupná přeměna středověké společnosti v novověkou Učenec se svými žáky – středověká iluminace

6 Mnišství důležitá úloha vedle papežství vznik
západní mnišství - 3.st. Egypt - První mniši (sv. Antonín) žili jako poustevníci a opovrhovali světským životem. Později se začali sdružovat v určitá společenství a vznikali kláštery. Od 6. st. kláštery s pevnou organizací života, s pevným řádem. Řeholníci (řeholí => řeholník) museli se zdržovat v klášterech být poslušní příkazů svých nadřízených (představený kláštera = opat) skládali sliby poslušnosti, čistoty a chudoby modlitby, rozjímání, pracovních povinností zaměření řeholí bylo jiné > benediktini – studium a opisování knih; františkáni - péče o chudé a nemocné vznikaly i mnohé ženské řehole a kláštery (klarisky, voršilky, karmelitky apod.) Kláštery se staly středisky vzdělanosti, vznikaly při nich školy, nemocnice i útulky pro sirotky. V neklidných dobách sloužily jako obranné pevnosti pro blízké obyvatele.

7 Tanec Tanec Nedochovaly se žádné zápisy o provedení tance. Jen stručné zprávy z církevních spisů (většinou odsuzující a káravé), zmínky kronikářů a pár výtvarných děl. V raném středověku se tanec nijak nedělil, ale později se už mohl třídit na lidový a dvorský. Za taneční profesionály lze považovat žakéry. Tančívalo se při různých svátcích (slunovraty, májové slavnosti, dožínky, narození, dospění, svatby, pohřby...). Původní funkce byla rituální. Byly to řetězové tance, párové tance, tance v kruhu, v řadách bez držení, v trojicích a čtveřicích. Od 4.st. církev začala napomínat věřící, aby upustili od pohanských způsobů tance, od 7.st. se pak množí zákazy týkající se buď nekřesťanského tance nebo vůbec tance na posvátných místech.

8 Hudba Hudba se začala vyvíjet v závislosti na křesťanství v Evropě.
Dělí se na liturgickou (duchovní) a světskou. Liturgická bohoslužebná (mše), gregoriánský chorál (jednohlasý, vokální), neumatická notace (zaznamenávání nad text), duchovní hry (biblické pasáže),… Světská Lidová – žádné výrazné památky (chudina byla negramotná), studentské písně, vznik 2-3 hlasých skladeb,… Rytířská – trubadúři, truvéři, témata jako např. chrabrost Nástroje smyčcové - viella drnkací - loutna, harfa klávesové -varhany dechové - zobcové flétny, píšťaly, rohy bicí nástroje

9 Konec Tak jak se vám sedělo?


Stáhnout ppt "Monča Křenková, Kačka Veselá"

Podobné prezentace


Reklamy Google