Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Raný středověk Monča Křenková, Kačka Veselá. Raný středověk obecně dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech rozvíjí se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Raný středověk Monča Křenková, Kačka Veselá. Raný středověk obecně dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech rozvíjí se."— Transkript prezentace:

1 Raný středověk Monča Křenková, Kačka Veselá

2 Raný středověk obecně dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech rozvíjí se románská kultura rodové zřízení se rozpadá ve Středomoří zaniká antická otrokářská společnost vznikají samostatné raně feudální státy, ovlivněné románskou kulturou (např. Franská říše) Poslední římský císař Romulus Augustulus (zánik říše Západořímské)

3 Románský sloh Nejvýrazněji se prosadil v církevní architektuře - tzv. sakrální stavby (k náboženským účelům). 10.-11.st. Výzdoba –kamenné reliéfy (rostlinné, zvířecí, geometrické i figurální motivy) především na vstupních portálech –mozaika (podlahy, stěny i klenby staveb) –desková malba, sklomalba –výroba nástěnných koberců (tapisérií). 12. stol. - světská architektura –hradní stavitelství, panovnické paláce, tržní osady v podhradí (ty pak během 12. a 13. stol. přerůstají v města. U nás - Praha, Brno, Olomouc, Žatec, Cheb), rotundy a baziliky

4 Rotunda ve Znojmě Říp - kaple sv. Jiří Bazilika sv. Prokopa

5 Vzdělanost ve středověku nebyl kladen přílišný důraz snaha získat čistě praktickou (řemeslnou či válečnickou) dovednost nejprve prostřednictvím klášterů (mniši), později v městském prostředí - neklášterní školy a první univerzit nárůst > postupná přeměna středověké společnosti v novověkou Učenec se svými žáky – středověká iluminace

6 Mnišství důležitá úloha vedle papežství vznik –západní mnišství - 3.st. Egypt - První mniši (sv. Antonín) žili jako poustevníci a opovrhovali světským životem. Později se začali sdružovat v určitá společenství a vznikali kláštery. Od 6. st. kláštery s pevnou organizací života, s pevným řádem. Řeholníci (řeholí => řeholník) –museli se zdržovat v klášterech –být poslušní příkazů svých nadřízených (představený kláštera = opat) –skládali sliby poslušnosti, čistoty a chudoby –modlitby, rozjímání, pracovních povinností –zaměření řeholí bylo jiné > benediktini – studium a opisování knih; františkáni - péče o chudé a nemocné –vznikaly i mnohé ženské řehole a kláštery (klarisky, voršilky, karmelitky apod.) Kláštery se staly středisky vzdělanosti, vznikaly při nich školy, nemocnice i útulky pro sirotky. V neklidných dobách sloužily jako obranné pevnosti pro blízké obyvatele.

7 Tanec –Nedochovaly se žádné zápisy o provedení tance. Jen stručné zprávy z církevních spisů (většinou odsuzující a káravé), zmínky kronikářů a pár výtvarných děl. –V raném středověku se tanec nijak nedělil, ale později se už mohl třídit na lidový a dvorský. –Za taneční profesionály lze považovat žakéry. –Tančívalo se při různých svátcích (slunovraty, májové slavnosti, dožínky, narození, dospění, svatby, pohřby...). Původní funkce byla rituální. –Byly to řetězové tance, párové tance, tance v kruhu, v řadách bez držení, v trojicích a čtveřicích. –Od 4.st. církev začala napomínat věřící, aby upustili od pohanských způsobů tance, od 7.st. se pak množí zákazy týkající se buď nekřesťanského tance nebo vůbec tance na posvátných místech.

8 Hudba Hudba se začala vyvíjet v závislosti na křesťanství v Evropě. Dělí se na liturgickou (duchovní) a světskou. Liturgická –bohoslužebná (mše), gregoriánský chorál (jednohlasý, vokální), neumatická notace (zaznamenávání nad text), duchovní hry (biblické pasáže),… Světská –Lidová – žádné výrazné památky (chudina byla negramotná), studentské písně, vznik 2-3 hlasých skladeb,… –Rytířská – trubadúři, truvéři, témata jako např. chrabrost Nástroje –smyčcové - viella –drnkací - loutna, harfa –klávesové -varhany –dechové - zobcové flétny, píšťaly, rohy –bicí nástroje

9 Konec Tak jak se vám sedělo?


Stáhnout ppt "Raný středověk Monča Křenková, Kačka Veselá. Raný středověk obecně dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech rozvíjí se."

Podobné prezentace


Reklamy Google