Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem České republiky Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/ Název: Investice do rozvoje vzdělání Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace IČO: , tel:

2 NÁZEV MATERIÁLU: Prameny poznání dějin a měření času
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady: Dějiny pravěku a starověku Číslo materiálu : VY_INOVACE_RU_D.1.A-7 Autor: PhDr. Stanislav Rubáš Ověření ve výuce: Třída (v TK): 1.A Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

3 METODICKÝ LIST VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU/ANOTACE
Název: Paleolit a mezolit (St. a stř. doba kam.) Anotace: Prezentace zabývající se Starší a střední dobou kamennou ve světě i v Evropě. Časové zařazení vč. charakteristik jednotlivých období. Autor: PhDr. Stanislav Rubáš Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Student se orientuje v dané problematice a dokáže popsat rozdíly v jednotlivých etapách doby Paleolitu i Mezolitu. Speciální vzdělávací potřeby: - Klíčová slova: Paleolit, mezolit, Altamíra, Lascaux, Homo sapiens, venuše… Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence k učení Druh učebního materiálu: Prezentace Druh interaktivity: Aktivita Cílová skupina: Student Třída Kvinta Vzdělávací oblast Člověk a společnost Tématický okruh, téma Pravěk Vazby na ostatní materiály: (Seznam dokumentace)

4 Paleolit palaios = starý + lithos = kámen stáří : 2,5 – 3 mil. let
počet lidí: asi 125 tisíc začíná v době, kdy první archantropini začali záměrně opracovávat kamenné valouny, aby z nich vytvořili primitivní nástroje prameny: tábořiště lovců se zbytky přístřešků a chýší, hroby, pozůstatky skeletů, nástroje, zbraně, šperky.. suroviny: kámen, dřevo, kost, mamutí kly, kůže

5 základem hospodářství – lov zvěře, rybolov, sběr – mluvíme o tzv
základem hospodářství – lov zvěře, rybolov, sběr – mluvíme o tzv. přisvojovacím způsobu života (tedy nevýrobní, neproduktivní) neexistovala trvalá sídliště vztah mezi mužem i ženou byl diferenciovaný, tj. muži = lovci a ženy = sběračky potravy, udržovatelky rodu znalost organizovaného lovu velkého stádní zvěře pomocí maskovaných pastí, štvaní zvěře na skalní srázy, používání luku atd.. používání znakové i řečové komunikace sdružování do tlup a rodů – osob – v rámci zachování existence se sdružovaly v tzv. „sňateční sítě“ – musela mít min lidí, tj. cca 20 tlup

6 Bydleli pod skalními převisy – s tím souvisí i výtvarné jeskyní umění
Altamíra (Španělsko) = tzv. Sixtinská kaple pleistocenního člověka, nalezena 1875 Lascaux (Francie) – objevena 1940 (při zmizení psa), malby koní - vstup zakázán – ničily ji řasy (z CO2)

7 v ČR – jeskyně Šipka u Štramberka, Kůlna v Moravském Krasu
3. Chauvet (Vallon – Pont - d´Arc) (Francie) – malby stáda sobů, koní, bizonů, zubrů, nosorožců, ale také otisky lidských rukou a abstraktní ornamenty…černá a červená barva. v jednoduchém obrysu zvířete se zobrazovaly důležité tělesné orgány, např. srdce vrcholem abstrakce jsou tzv. makarónové obrazce (vznikají tažením prstů v měkkém materiálu) – stylizují zvíře – často až do nesrozumitelnosti úspěch lovu měl být zajištěn magickými kouzly před obrazy zvířat v jeskyni. Zásahy zvířat šípy, zobrazením zvířat chycených do pastí v ČR – jeskyně Šipka u Štramberka, Kůlna v Moravském Krasu

8 hudba: muzické projevy – dupání, tleskání, bubnování
- později primitivní nástroje: mušle, znělé kosti, kámen, tyč, blána…. nejstarší paleolit (3-1 mil. let) – starý pleistocén - východní Afrika (Hadar, Keňa, Olduwai, Tanzanie) - homo habilis, homo erectus - valounová industrie (peble tools) – olduvan starý paleolit (1 mil.-300 tis. let) – střední pleistocén - homo erectus - bydlí pod širým nebem i v jeskyních - v Evropě – valounová industrie s úštěpy - v SZ Evropě – klínová industrie – pěstní klíny

9 střední paleolit (300 – 40 tis
střední paleolit (300 – 40 tis.) – mladý pleistocén - homo sapiens (neandertálský člověk) - jeskyně Šipka, Kůlna - dílny „ateliéry“ - vynález: rozněcování ohně, pohřby, léčitelství - rozvíjí se ŠI (štípaná industrie) mladý paleolit (40 – 10 tis.) - homo sapiens sapiens - populační růst – Beringovou úžinou se dostali až na americký a australský kontinent - přisvojovací ekonomika (organizovaný lov – vynález luku a šípu) - předzásobování, dlouhodobá tábořiště Nálezy: náčelnické hole, na francouzské ulici v Brně se našel tzv. „Kouzelník z Brna“ plastiky a rytiny: „Věstonická Venuše“, „Willendorfská venuše“ - o ní prof. Absolón prohlásil : „..je to impresionistická hyperstylizovaná sexuálně-biologická soška“ - medailonky, náhrdelníky, „panovy flétny“..

10 Mezolit stáří 8 – 6 tis. let, počátek holocénu
lov lukem, vynález bumerangu, používání pastí, lapacích sítí…dokonce lov se psem rybolov – monoxyly s vesly, harpuny … sběr tvořil 1/3 obživy (lovecký způsob života se používá někde i dodnes) populační exploze tábořiště na březích jezer, na zvýšených terasách řek i v meandrech řek první prokazatelná bojová střetnutí – za pomocí luku (mezolitický luk střílel šípy s kamennou šipkou silou až 30 kg do vzdálenosti 200 m – experimentálně zjištěno, že tento kamenný hrot měl větší průraznost než hrot ocelový) stavěly se tzv. bázové osady – tj. zimní příbytky (našly se kuchyňské odpadky) – odtud pořádali výpravy za obživou znalost saní, lyží, textilní materiál rozvoj duchovního života

11 Brentjes, B.: Zlatý věk lidstva, Praha 1973
Obrazové přílohy: úvodní obrázek: Homo erectus: Altamíra: Altamíra2: Lascaux: Lascaux2: Chauvet: Chauvet2: píšťala: píšťala2: more-than years monoxyl: luk: Použitá literatura: Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997, ISBN Julínek, S.: Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 1995, ISBN Pečírka, J. a kol.: Dějiny pravěku a starověku I., Praha 1986, Š 1092/ Brentjes, B.: Zlatý věk lidstva, Praha 1973


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google