Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem České republiky Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/34.0004 Název: Investice do rozvoje vzdělání Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace IČO:71220321, tel: 519 428 245 http://gymnazium.velke-pavlovice.cz

2 NÁZEV MATERIÁLU: Prameny poznání dějin a měření času Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady: Dějiny pravěku a starověku Číslo materiálu : VY_INOVACE_RU_D.1.A-7 Autor: PhDr. Stanislav Rubáš Ověření ve výuce: Třída (v TK) : 1.A Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

3 METODICKÝ LIST VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU/ANOTACE Název:Paleolit a mezolit (St. a stř. doba kam.) Anotace:Prezentace zabývající se Starší a střední dobou kamennou ve světě i v Evropě. Časové zařazení vč. charakteristik jednotlivých období. Autor:PhDr. Stanislav Rubáš Jazyk: Čeština Očekávaný výstup:Student se orientuje v dané problematice a dokáže popsat rozdíly v jednotlivých etapách doby Paleolitu i Mezolitu. Speciální vzdělávací potřeby: - Klíčová slova:Paleolit, mezolit, Altamíra, Lascaux, Homo sapiens, venuše… Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence k učení Druh učebního materiálu:Prezentace Druh interaktivity:Aktivita Cílová skupina:Student TřídaKvinta Vzdělávací oblastČlověk a společnost Tématický okruh, témaPravěk Vazby na ostatní materiály: (Seznam dokumentace) -

4 Paleolit palaios = starý + lithos = kámen stáří : 2,5 – 3 mil. let počet lidí: asi 125 tisíc začíná v době, kdy první archantropini začali záměrně opracovávat kamenné valouny, aby z nich vytvořili primitivní nástroje prameny: tábořiště lovců se zbytky přístřešků a chýší, hroby, pozůstatky skeletů, nástroje, zbraně, šperky.. suroviny: kámen, dřevo, kost, mamutí kly, kůže

5 základem hospodářství – lov zvěře, rybolov, sběr – mluvíme o tzv. přisvojovacím způsobu života (tedy nevýrobní, neproduktivní) neexistovala trvalá sídliště vztah mezi mužem i ženou byl diferenciovaný, tj. muži = lovci a ženy = sběračky potravy, udržovatelky rodu znalost organizovaného lovu velkého stádní zvěře pomocí maskovaných pastí, štvaní zvěře na skalní srázy, používání luku atd.. používání znakové i řečové komunikace sdružování do tlup a rodů – 25-30 osob – v rámci zachování existence se sdružovaly v tzv. „sňateční sítě“ – musela mít min. 500 lidí, tj. cca 20 tlup

6 Bydleli pod skalními převisy – s tím souvisí i výtvarné jeskyní umění 1. Altamíra (Španělsko) = tzv. Sixtinská kaple pleistocenního člověka, nalezena 1875 2. Lascaux (Francie) – objevena 1940 (při zmizení psa), malby koní - vstup zakázán – ničily ji řasy (z CO2)

7 3. Chauvet (Vallon – Pont - d´Arc) (Francie) – malby stáda sobů, koní, bizonů, zubrů, nosorožců, ale také otisky lidských rukou a abstraktní ornamenty…černá a červená barva. v jednoduchém obrysu zvířete se zobrazovaly důležité tělesné orgány, např. srdce vrcholem abstrakce jsou tzv. makarónové obrazce (vznikají tažením prstů v měkkém materiálu) – stylizují zvíře – často až do nesrozumitelnosti úspěch lovu měl být zajištěn magickými kouzly před obrazy zvířat v jeskyni. Zásahy zvířat šípy, zobrazením zvířat chycených do pastí v ČR – jeskyně Šipka u Štramberka, Kůlna v Moravském Krasu

8 hudba: muzické projevy – dupání, tleskání, bubnování - později primitivní nástroje: mušle, znělé kosti, kámen, tyč, blána…. nejstarší paleolit (3-1 mil. let) – starý pleistocén - východní Afrika (Hadar, Keňa, Olduwai, Tanzanie) - homo habilis, homo erectus - valounová industrie (peble tools) – olduvan starý paleolit (1 mil.-300 tis. let) – střední pleistocén - homo erectus - bydlí pod širým nebem i v jeskyních - v Evropě – valounová industrie s úštěpy - v SZ Evropě – klínová industrie – pěstní klíny

9 střední paleolit (300 – 40 tis.) – mladý pleistocén - homo sapiens (neandertálský člověk) - jeskyně Šipka, Kůlna - dílny „ateliéry“ - vynález: rozněcování ohně, pohřby, léčitelství - rozvíjí se ŠI (štípaná industrie) mladý paleolit (40 – 10 tis.) - homo sapiens sapiens - populační růst – Beringovou úžinou se dostali až na americký a australský kontinent - přisvojovací ekonomika (organizovaný lov – vynález luku a šípu) - předzásobování, dlouhodobá tábořiště Nálezy: náčelnické hole, na francouzské ulici v Brně se našel tzv. „Kouzelník z Brna“ plastiky a rytiny: „Věstonická Venuše“, „Willendorfská venuše“ - o ní prof. Absolón prohlásil : „..je to impresionistická hyperstylizovaná sexuálně-biologická soška“ - medailonky, náhrdelníky, „panovy flétny“..

10 Mezolit stáří 8 – 6 tis. let, počátek holocénu lov lukem, vynález bumerangu, používání pastí, lapacích sítí…dokonce lov se psem rybolov – monoxyly s vesly, harpuny … sběr tvořil 1/3 obživy (lovecký způsob života se používá někde i dodnes) populační exploze tábořiště na březích jezer, na zvýšených terasách řek i v meandrech řek první prokazatelná bojová střetnutí – za pomocí luku (mezolitický luk střílel šípy s kamennou šipkou silou až 30 kg do vzdálenosti 200 m – experimentálně zjištěno, že tento kamenný hrot měl větší průraznost než hrot ocelový) stavěly se tzv. bázové osady – tj. zimní příbytky (našly se kuchyňské odpadky) – odtud pořádali výpravy za obživou znalost saní, lyží, textilní materiál rozvoj duchovního života

11 Obrazové přílohy: úvodní obrázek: http://humanorigins.si.edu/http://humanorigins.si.edu/ Homo erectus: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sangiran_Homo_erectus_Diorama.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sangiran_Homo_erectus_Diorama.jpg Altamíra: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira,_bison,_museum_02.JPG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira,_bison,_museum_02.JPG?uselang=cs Altamíra2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira-1880.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira-1880.jpg?uselang=cs Lascaux: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_II.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_II.jpg?uselang=cs Lascaux2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux2.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux2.jpg?uselang=cs Chauvet: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chauvethorses.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chauvethorses.jpg Chauvet2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paintings_from_the_Chauvet_cave_(museum_replica).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paintings_from_the_Chauvet_cave_(museum_replica).jpg píšťala: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0057-Ancient-British-Canoes-q75-500x225.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:0057-Ancient-British-Canoes-q75-500x225.jpg?uselang=cs píšťala2: http://en.wikinoticia.com/Technology/general-technology/118035-the-oldest-musical-instruments-in-europe-have- more-than-40000-yearshttp://en.wikinoticia.com/Technology/general-technology/118035-the-oldest-musical-instruments-in-europe-have- more-than-40000-years monoxyl: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0057-Ancient-British-Canoes-q75-500x225.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:0057-Ancient-British-Canoes-q75-500x225.jpg?uselang=cs luk: http://www.vinedi.sk/sk/obchod/obchod.php?k=1&id=10http://www.vinedi.sk/sk/obchod/obchod.php?k=1&id=10 Použitá literatura: Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997, ISBN 80-210-1706-6 Julínek, S.: Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 1995, ISBN 80-210-1225-0 Pečírka, J. a kol.: Dějiny pravěku a starověku I., Praha 1986, Š 1092/1986-30 Brentjes, B.: Zlatý věk lidstva, Praha 1973


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google