Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

THEODORE DREISER Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "THEODORE DREISER Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 THEODORE DREISER Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 THEODORE DREISER (1871–1945) americký prozaik z rodiny zchudlého německého přistěhovalce, měl mnoho sourozenců – od dětství se musel o sebe starat sám studoval sociologii, pracoval jako novinář

3 Tvorba: psal sociálněkritické romány obdivoval Balzaca a byl ovlivněn naturalismem vycházel z osobní zkušenosti jedince, který vyrůstal ve špatných sociálních podmínkách kritizoval „americký sen“ (snadno a rychle zbohatnout) – ukazoval, že touha po penězích a kariéře deformuje lidské city jeho postavy jsou sobecké, pokrytecké, bez cti – využívají každou příležitost ve svůj prospěch

4 Americká tragédie psychologický román řeší problém zločinu a trestu, lidské touhy po bohatství a úspěchu vychází ze skutečného případu, kdy muž utopil svou milenku, protože mu překážela v kariérním vzestupu hlavní hrdina Clyde Griffith se rozhodne podobným způsobem zabít těhotnou milenku (pracují spolu v továrně) – je překážkou v jeho sňatku s bohatou dívkou rozhodne se ji opustit – vyřeší to „nehodou“ – při projížďce na loďce Roberta spadne do vody – Clyde jí nepomůže a ona se utopí po dlouhém vyšetřování je obviněn, a ačkoli jí smrt nakonec způsobí nechtěně, je odsouzen k trestu smrti (skončí na elektrickém křesle)

5 Hlavní myšlenka obviňuje společnost, která povýšila úspěch a bohatství nade vše a pokřivila systém hodnot ve vědomí mladých lidí – ti pak dělají vše pro to, aby zbohatli a získali společenskou prestiž … A tam se pak ustrašeně rozhlížel kolem. Neboť teď – právě teď nastal proti jeho vůli onen okamžik, kterému se dlouho vyhýbal – který je však jeho pánem. Na břehu žádný hlas, postava ani zvuk. Žádná cesta, chatrč ani dým! A nastal okamžik, který sám sobě přichystal nebo který pro něj něco přichystalo a jenž teď rozhodne o jeho osudu! Okamžik činu – okamžik vyvrcholení! Teď je třeba jen se rychle a divoce přitočit na tu nebo onu stranu – vyskočit – vzepřít se o levý nebo pravý bok a převrhnout loďku; a kdyby se mu to nepodařilo, musí loďku rychle rozhoupat, a kdyby měla Roberta příliš mnoho námitek, musí ji udeřit aparátem nebo veslem. Dokáže to – dokáže to – rychle a prostě, jen kdyby měl teď dost duchapřítomnosti a odvahy, a pak rychle odplave za svou svobodou – za úspěchem – samozřejmě – za Sondrou a štěstím - za novým, velkolepějším, krásnějším životem, než jaký kdy poznal. …

6 … A zatím v jeho očích panenky čím dál víc rostly a byly kalnější; jeho tvář, tělo i ruce byly napjaty, staženy v křeči; seděl zmrtvěle, nehybná vyrovnanost jeho duševního stavu byla čím dál zlověstnější, ale nezračila se v ní vlastně krutá a odvážná ničivá síla, nýbrž přímý příslib nějakého vytržení nebo křeče. A Roberta si náhle všimla zvláštnosti jeho chování – uvědomila si něco z té příšerné choromyslnosti, z tělesné i duševní zamlženosti, jež byla v podivném a bolestném protikladu s tímto místem, a zvolala: „Co je, Clyde? Clyde! Co se děje? Co se to s tebou stalo? Vypadáš tak – tak podivně – tak – tak – Vždyť takhle jsem tě ještě nikdy neviděla. Co je to s tebou?" Náhle vstala nebo se spíše jen předklonila, plazila se po rovném dně a snažila se přiblížit k němu, neboť se zdálo, že již spadne kupředu do loďky – nebo stranou do vody. A když Clyde v tom okamžiku vycítil hloubku své neschopnosti, svou zbabělost a nemohoucnost tváří v tvář takové chvíli, hned se poddal přílivu utajeného hněvu nejen na sebe, nýbrž i na Robertu – na její sílu – na moc života, který ho takto strhuje zpět. Ale přece se bál jakýmkoli způsobem jednat – chyběla mu vůle – měl jenom dost vůle říci jí, že se s ní nikdy, nikdy neožení – že neodjede a neožení se s ní, i kdyby všechno prozradila – že miluje Sondru a zůstane jen u ní – ale ani to nedokázal říci. Hněval se, byl zmaten a rozpálen.

7 Když se Roberta k němu přiblížila, když ho chtěla vzít za ruku a odejmout mu aparát, aby jej položila do loďky, ohnal se po ní, ale ani tentokrát v tom nebyl jiný úmysl než oprostit se od ní – od jejích doteků – proseb – útěšných projevů účasti – zbavit se navždy její přítomnosti – Bože! … … Když Roberta klesla poprvé pod vodu a pak se vynořila, levý bok převracející se loďky ji udeřil do hlavy a její zkřivená tvář byla obrácena ke Clydovi, který zatím již měl hlavu nad hladinou. Byla omráčena, otřesena hrůzou, bolestí a strachem zbavena rozumu – zbavil ji rozumu strach z vody a utonutí, jímž celý život trpěla, i rána, kterou ji Clyde tak náhodně a takřka nevědomky zasadil. „Pomoc! Pomoc!“ „Proboha, topím se, topím se. Pomoc! Můj Bože!“ „Clyde, Clyde!“ A pak ten hlas v jeho sluchu! „Ale tohle – tohle – není to snad právě to, co jsi zamýšlel a co sis v té chvíli přál – co jsi chtěl ve své veliké tísni? Hle! Vždyť přes tvůj strach, přes tvou zbabělost, toto – toto bylo pro tebe vykonáno. Náhoda – náhoda tvoje zamyšlená rána ušetří ti nyní námahu s tím, co ses snažil vykonat a k čemu jsi neměl odvahu! Chceš snad teď, když toho není třeba, protože je to náhoda, chceš jí snad jít na pomoc a znovu se tak vrhnout do hrůz porážky a neúspěchu, které tě tak mučily a od kterých jsi teď tímhle osvobozen?

8 Mohl bys ji zachránit. Ale nemuselo by se to podařit! Hle, jak kolem sebe bije. Je omráčena. Sama je neschopna se zachránit, a kdyby ses k ní přiblížil, mohla by ve své šílené hrůze přivodit i tvoji smrt. Ale ty toužíš žít! A kdyby žila ona, nestál by tvůj život od nynějška za nic. Utiš se na okamžik – na zlomek minuty! Vyčkej – vyčkej – nedej se pohnout k soucitu. A pak – pak – Vidíš! Dívej se. Je konec. Už klesá. Nikdy, nikdy ji už neuvidíš živou – nikdy. A tam pluje po vodě tvůj klobouk – jak sis přál. A tam na loďce visí na čepu vesla její závoj. Nech jej tam. Což tím nebude potvrzeno, že to byla náhoda?“ A pak už nic – několik vlnek – klid a slavnost této úžasné scény. … … A zatím co pak Clydovi ještě zněl v uších zvuk Robertiných výkřiků, zatím co viděl ještě před sebou poslední, šílený, bledý, prosebný pohled jejích očí, ze všech sil plaval truchlivě a pochmurně ke břehu. A vždyť ji konec konců vlastně nezabil. Ne, ne. Díky Bohu za to. Nezabil. Ale nezabil ji přece jen (to již vystupoval na blízký břeh a vytřásal vodu z kalhot)? Nezabil ji? Vždyť odmítl jít jí na pomoc, když ji mohl zachránit a když přece bylo jeho vinou – byť se to stalo náhodou – že spadla do vody. A přece – a přece – …

9 Theodore Dreiser Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Elektronická učebnice literatury, © Abeceda, občanské sdružení wikipedia.cz


Stáhnout ppt "THEODORE DREISER Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google