Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 1 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Metody a systémy sběru a vyhodnocení dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 1 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Metody a systémy sběru a vyhodnocení dat."— Transkript prezentace:

1 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 1 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Metody a systémy sběru a vyhodnocení dat & Manufacturing Execution Systems (MES)

2 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 2 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Cíle automatizace z hlediska vývoje v ČR  1990 – 1995 –Modernizace vybavení elektro – rozváděče, kabeláže (Simatic S5, AB PLC/SLC atd.) –Instalace řídicích systémů PLC/HMI  1995 – 2000 –Základní cíle automatizace samozřejmě zůstaly –Rozvoj „tzv. průmyslových sítí“ –Sběr dat za účelem sledování výroby, protokoly, tisk křivek- –Instalace jednoduchých tzv. „Historických databází“ s protokoly a křivkami  2000 – 20XX –Nástup tzv. systémů MIS/MES – Manufacturing Information/Execution Systems –Popis procesů v podniku normou S95 –Popis řízení dávkových procesů normou S88 –Růst požadavků na kvalitu, dohledání historie, optimalizaci výroby atd …

3 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 3 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Pozice systémů průmyslového IT v modelu CIM CONTROL MES Manufacturing Systems Strategy ERP SAP (FI/CO, MM, IM, PM, SD, QM,PP,HR) DataWarehousing EIS Informační systémy Řídicí systémy

4 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 4 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Cíle implementace jednoduchého systému sběru, sledování a vyhodnocení výrobních dat  Monitorování historie výrobních procesů  Ukládání historie procesních dat  Uživatelsky konfigurovatelná prezentace výsledků  Varianty tiskových výstupů  Možnosti jednoduchých scriptů pro zpracování hodnot  Přenos dat do dalších SW produktů

5 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 5 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Jednoduché systémy sběru a vyhodnocení dat - architektura PROCESNÍ DATABÁZE komunikace, archivace, výpočty, Technologie 1 PLC & HMI Technologie 2 PLC & HMI Technologie N PLC & HMI WWW stránky Specializované aplikace MS Office Automatický nebo ruční přenos dat Laboratorní data Komunikace do dalších SW produktů Řídicí systémy MES Podnikové informační systémy Informační systémy

6 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 6 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Procesní databáze  Práce v reálném čase – uložení dat nutných pro řízení kvality nebo legislativou předepsané dokumenty  Nepřetržitý sběr dat  Komprese ukládaných „analogových hodnot“  Většinou Boxcar-Backslope Algoritmus  Rozhraní pro PLC a HMI

7 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 7 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Vstupy dat  Automatické přenosy dat –Použití OPC serverů  Komunikační rozhranní založené na technologiích COM/DCOM  On-line připojení na základě standardů průmyslových komunikačních standardů –Profibus (DP, FMS), Interbus, Modbus … – Ethernet (ISO Transport, TCP/IP) –Souborový přenos  Jednoduché, levné – není on-line  Ruční zadávání dat –Připojení pomocí standardních produktů (Excel, Access) –Speciální aplikace přes otevřená rozhraní OLE

8 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 8 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Příklad OPC technologie pro vstup dat CIMIO OPC Client OPC Server 1.1 OPC Server 1.m HMI 1.2.1 OPC Server PLC 1.1.1 Industrial network 1 Ethernet OPC Gateway 1 PLC 1.1.2PLC 1.1.3PLC 1.m.1PLC 1.m.2PLC 1.m.3 CIMIO OPC Client OPC Server n.n OPC Server n.p HMI n.o.1 OPC Server PLC n.n.1 OPC Gateway n PLC n.n.2PLC n.n.3PLC n.p.1PLC n.p.2PLC n.p.3 Real Time DataBase Industrial network 2 Industrial network m Industrial network n Industrial network o Industrial network p

9 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 9 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Výstupy  Typické klientské aplikace –Přístup na aktuální hodnoty, interpolované, průměrné hodnoty, sumy, maxima, minima, –Start + Stop události pro dávky, šarže, kroky... –Alarm Messages, Operator Messages –Charakteristiky šarží a protokoly  Speciální klientské aplikace –Aplikace na bázi ODBC nebo OLE

10 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 10 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Záznam a zobrazení dat  Record all Process/Plant Data  Store Data in Realtime Database and Process Historian  Replay History Time

11 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 11 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Záznam a zobrazení dat Utilisation SPC KPI’s

12 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 12 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Záznam a zobrazení dat Publish via Manufacturing Portal

13 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 13 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Záznam a zobrazení dat podle dávek (Batch)  Model the Batch  Create the Batch Record  Replay Batch Records Time 1/3 14 Feb, 200215 Aug, 2002 1/41/51/61/71/8 Time 1/3 14 Feb, 200215 Aug, 2002 1/41/51/61/71/8 Batch Records

14 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 14 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Sledování výrobních dat – kusová výroba Integrated Material Tracking

15 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 15 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Integrace s dalšími IT systémy  Connect Applications  Configure Integration Logic  Record & Replay Hub SAP LIMS IP21 EBR

16 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 16 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Příklad jednodušší aplikace Klientské aplikace Server IT network Industrial Network PLC 1PLC 2PLC n

17 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 17 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Příklad složitější aplikace Klientské stanice s aplikacemi Server Síť MES OPC Gateway 1 PLC Industrial Network 1 OPC Gateway 2 PLC Industrial Network 2 OPC Gateway m PLC Industrial Network n IT síť

18 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 18 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Nový ekonomicko-kvalitativní pohled na výrobu  Základní požadavky –EFEKTIVITA VÝROBY –SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ –KVALITA VÝROBY –DOHLEDÁNÍ HISTORIE VÝROBKU

19 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 19 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Nová typ informačních systémů MES – Manufacturing Execution Systems  Integrace dat v prostoru –Připojení výrobních a laboratorních systémů  Integrace dat v čase –Archivace dat s definovanou přesností a po definovanou dobu  Integrace dat kontinuálního procesu a dat jednotlivých výrobků  Integrace dat s ekonomickými systémy CÍL: MAXIMALIZACE EFEKTIVITY A KVALITY VÝROBY Z HLEDISKA VŠECH UKAZATELŮ

20 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 20 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Nová kvalita – MES (originální text z MES Journal)  MES promotes the application of best-practise, strategies and innovation in managing manufacturing operations, quality and in achieving plant-floor execution excellence.  MES takes in information from all the other enterprise systems to ensure intelligent use of the production requirements information in the plant.  MES functionalities are described and defined by the ISA S95 standard.

21 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 21 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt ISA S95 Production data collection Production execution Production resource management Production dispatching Production tracking Production performance Detailed production scheduling Production schedule Product definition management Level 2 Process Control Production Performance analysis Production capability Product definition

22 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 22 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Příklady některých sledovaných parametrů  Productivity and Effectivity, Excess Works  B.O.S. charts – EOL rejects, scrap, output, etc.  KPI's for production  Employee Planning (operatives, long-term planning)  OEE for each Production Line  Results for different Production Cost Centres  Evidence of operators and their production attendance  Operators training level evidence  Production Quality results  Idle times and overtimes  Machine breakdowns  Weekly production performance  Daily production performance

23 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 23 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt S 95 Manufacturing Model Business Planning & Logistics Manufacturing Operations & Control Production Management Systems Batch Control Discrete Control Continuous Control Level 4 Level 3 Levels 2,1,0

24 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 24 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt S 95 MES Architektura Manufacturing Database 3 Presentation Layer 2 Applications Layer 1 Database Layer Visualization KPI Reporting Ad Hoc Reporting Batch Tracking Product Trace EBR Alarm & Event Mgt Tracking & Traceability Reporting & Analysis Production Workflow Weighing & Dispensing Recipe MGT Integration Manufacturing Portal Process

25 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 25 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt MES Implementation Process – Time-table FDS Development Commissioning – HW Commissioning – SW Testing Finalization Project StartProject End URS

26 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 26 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt MES Benefits – I  Cost saving (reduction of manual work)  Correct information regarding any process  Historical overview of production data and targets achievement  Prompt identification of problems and opportunity for immediate reaction  Implementation of record management and evidence – simple data accessibility and no risk of data loss  Wider and immediate reports accessibility for relevant employees without any special SW installations  Better flexibility to customer demands  Information presented clearly – management decision process improvement  Removal of duplicate and useless data collection  Standardized calculation method of indicators with impossibility to influence neither the source nor the report data  Facilitate the continuation of improvements introduced by B.I.T.  Full support – ISO/TS, VDA, BPM, OE, lean production, etc.

27 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 27 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Implementace MES systémů - realita  Značný zájem o systémy „sběru dat“  Nutné budovat síťovou infrastrukturu  Heterogenní prostředí PLC, HMI  Jak definovat „která data potřebujeme“ a kolik jich opravdu potřebujeme  Co má systém skutečně „dělat“ – jaké protokoly, jaké křivky a reporty  Spolehlivé aplikace jsou relativně náročné  Nutnost podrobné „funkční specifikace“ –„Co Čech to odborník na počítače

28 Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 28 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Implementace MES systémů – závěr ???


Stáhnout ppt "Systémová Integrace Dodávky Automatizační Techniky 1 www.sidat.cz 0205_Manufacturing Execution Systems_CZE.ppt Metody a systémy sběru a vyhodnocení dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google