Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokus o reformu v Československu 1968 Dagmar Zemanová Zdroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokus o reformu v Československu 1968 Dagmar Zemanová Zdroj:"— Transkript prezentace:

1 Pokus o reformu v Československu 1968 Dagmar Zemanová Zdroj:

2 Opakování 1.Kdy a proč došlo v Československu k prvním větším projevům nespokojenosti s komunistickým režimem? 2.Jaké změny přinesla ústava z roku 1960? 3.Jaký byl hospodářský vývoj v ČSSR v 60.letech? 4.Jak se vyvíjela čsl.společnost v 60.letech?

3 Opakování 1.Květen 1953, po měnové reformě – způsobila ožebračení milionů lidí 2.Název státu – Československá socialistická republika, zakotvena vedoucí úloha KSČ, nový státní znak, dovršení socialismu 3.Hospodářské problémy, nedostatek zboží, neefektivní organizace práce, zaostávání za Západem 4.Konzumní způsob života, spotřební zboží, zájem o západní kulturu, nová vlna umělců – spisovatelé, filmoví tvůrci

4 Pokus o reformu v Československu 2.polovina 60.let – sílící kritika společenského a hospodářského stavu  potřeba reforem (zejména ekonomických) příchod mladší generace komunistických politiků – nahradili starší stalinisty, proreformní politika Alexandr Dubček, Oldřich Černík, Ota Šik, František Kriegel, Josef Smrkovský atd.

5 Alexandr Dubček Slovák, vyrostl v SSSR kariéra v KSS (Komunistická strana Slovenska) proreformní politik oblíbený, skromný leden 1968 – 1.tajemník ÚV KSČ 1969 odvolán 70.léta – v ústraní, pod dohledem StB návrat 1989, předseda Federálního shromáždění 1992 – zemřel po autonehodě Zdroj:

6 Alexander Dubček Zdroj:

7 Situace v KSČ – spory mezi dvěma skupinami komunistů konzervativní – prosovětští, zachování tvrdého režimu a plánovité ekonomiky proreformní – částečné zavedení prvků tržní ekonomiky, uvolnění společenského života

8 Leden 1968 změny ve vedení KSČ v čele proreformní politici první tajemník strany – Alexandr Dubček – populární politik mezi veřejností Zdroj:

9 Společensko-politické uvolnění vznik nových organizací – nekomunistické Junák (obdoba Skautu), Sokol (obnovena dříve zakázaná činnost), KAN (Klub angažovaných nestraníků), K-231 (sdružení politicky pronásledovaných lidí) příprava obnovení činnosti Sociálně demokratické strany Zdroj:

10 Politický program duben 1968 Akční program KSČ Najdi na straně 124, co obsahoval politický program nového vedení KSČ. Zdroj:

11 Politický program Akční program KSČ prvky tržního hospodářství v ekonomice demokratizace veřejného a politického života i nadále zakotvena vedoucí úloha KSČ dodržování lidských práv federativní uspořádání státu

12 Stupňování krize rozpor mezi očekáváním veřejnosti a politickým programem KSČ otevřený odpor vůči KSČ rozpor uvnitř strany – konzervativci X reformisté uvolnění cenzury – kritičtější články, časopisy, noviny

13 Uvolnění cenzury Zdroj: /

14 Dva tisíce slov autor Ludvík Vaculík požadavky na pokračování reforem 0627_dvatisiceslov.htm Zdroj:

15 Mezinárodní reakce rostoucí kritika SSSR a ostatních komunistických zemí vůči ČSSR požadavek zrušit reformy, zavést cenzuru, likvidovat opozici červen 1968 – tzv. varšavský dopis pěti komunistických zemí Najdi v učebnici na straně 125, které země podepsaly tzv. varšavský dopis.

16 Zdroj:

17 Jednání v Černé nad Tisou utajené jednání mezi představiteli ČSSR a SSSR příslib zavést cenzuru a zastavit vliv nekomunistických sil demonstrace na podporu Dubčeka a reformních komunistů

18 Zdroj: jaro-ve-fotografiich-symbolech-a-textech-iii- cervenec-21-srpen-1968/http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prazske- jaro-ve-fotografiich-symbolech-a-textech-iii- cervenec-21-srpen-1968/

19 Zdroj:

20 Invaze do Československa v noci z 20.na 21.srpna 1968 pět armád socialistických zemí (SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko) nejvíce vojáků z SSSR na základě tzv. zvacího dopisu – podepsán konzervativními komunistickými funkcionáři, údajná hrozba kontrarevoluce v ČSSR

21 Srpen 1968 Zdroj:

22 Srpen 1968 Zdroj:

23 Srpen 1968 Zdroj:

24 Okupační vojska v Brně Zdroj:

25 Invaze do Československa označeno jako „bratrská pomoc“ vedoucí představitelé státu odvlečeni do SSSR, později nuceni podepsat tzv. Moskevské protokoly – souhlas s invazí výjimka – František Kriegel v zemi spontánní odpor vůči okupantům

26 Odpor proti okupaci demonstrace ve městech rozhovory s okupačními vojáky šíření letáků, nápisy na budovách ničení směrových tabulí – matení okupačních vojsk ilegální vysílání rozhlasu a televize (oficiální vysílání přerušeno okupanty)

27 Okomentuj obrázek Zdroj:

28 Zdroj: /brno-zpravy.aspx?c=A090820_174123_brno_jaghttp://www.ceskatelevize.cz/porady/ zacatek-konce/http://brno.idnes.cz/prohlednete-si-snimky-vpadu-sovetu-ktere-dosud-nebyly-publikovany-1pm- /brno-zpravy.aspx?c=A090820_174123_brno_jag

29 Videa https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddD qJa8 https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddD qJa8 https://www.youtube.com/watch?v=1- rMF3fFFHY https://www.youtube.com/watch?v=1- rMF3fFFHY https://www.youtube.com/watch?v=KHrav33L 8Lw https://www.youtube.com/watch?v=KHrav33L 8Lw

30 Oběti okupace Vyhledej v učebnici na straně 127, kolik obětí si vyžádaly první dny okupace. roku-1968-f9i-/domaci.aspx?c=A080806_135014_domaci_pje Zdroj:

31 Oběti okupace Do konce roku 1968 celkem 108 mrtvých. Nejčastější příčiny: dopravní nehody, střelná zranění, výbuchy munice. Nejmladší dvouletý slovenský chlapec, nejstarší dvaaosmdesátiletá žena.

32 Po srpnu – čsl.političtí představitelé podepisují souhlas s okupací (Moskevské protokoly) – zklamání veřejnosti! říjen 1968 – zákon o československé federaci – rovnoprávné postavení České a Slovenské socialistické republiky

33 Leden 1969 „Pochodeň číslo 1“ Jan Palach ( ) student Filozofické fakulty UK – sebevražda upálením ma protest proti okupaci a pasivitě společnosti pohřeb se stal velkou protikomunistickou demonstrací Zdroj:

34 Památník J.Palacha Zdroj: eum%2C_Prag.jpg eum%2C_Prag.jpg

35 Protesty proti okupaci Jan Zajíc ( ) Evžen Plocek ( ) další sebevraždy (J.Hlavatý, M.Lefčík, R,Siwiec, aj.) březen 1969 – vítězství hokejistů nad SSSR – oslavy narušeny provokacemi StB – potlačeny VB srpen 1969 – demonstrace 1.výročí okupace – potlačeny československými orgány – Veřejná bezpečnost, Lidové milice – oběti na životech Přečti si v učebnici na straně 130 informace o událostech srpna 1969.

36 Zdroj: https://udalosti.signaly.cz/1302/pochoden-c-2, lhttps://udalosti.signaly.cz/1302/pochoden-c-2http://www.jihlavske-listy.cz/clanek3821-plocek-cestnym-obcanem-politici-zatim-vahaji.htm l Jan Zajíc Evžen Plocek

37 Situace v KSČ duben 1969 – odvolán Dubček proreformní komunisté odvolávání a vylučováni ze strany – později ztráta zaměstnání a existenční problémy Zdroj:

38 Situace v KSČ – čistky mezi řadovými komunisty – vyhazovy ze zaměstnání, problémy dětí (nemožnost studia) tzv. prověrkové komise – proti úředníkům, učitelům, v ozbrojených silách, technicko- hospodářští pracovníci – nutnost souhlasit s okupací celkově postiženo cca ½ milionu lidí

39 Poučení z krizového vývoje... prosinec 1970 dokument konzervativních komunistů Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII.sjezdu KSČ okupace označena za „bratrskou pomoc“ pokus o reformu označen jako „kontrarevoluce“ Zdroj: a-spolecnosti-po-xiii-sjezdu-ksc/http://knihy.inzertal.cz/inzerce/pouceni-z-krizoveho-vyvoje-ve-strane- a-spolecnosti-po-xiii-sjezdu-ksc/

40 Normalizace období 1970 – 1989 u moci konzervativní komunisté prezident Gustáv Husák stagnace společenského i hospodářského života únik od politiky, ztráta iluzí, apatie Zdroj: Gustáv Husák ( )

41 1968 Zápis 2.pol.60.let – hospodářské problémy – potřeba reforem uvolnění společenského života, méně cenzury kritičtější projevy směrem k politice KSČ (noviny, literární díla, umění) rozkol uvnitř KSČ – konzervativci X reformisté leden 1968 – vítězství reformistů – v čele strany Alexander Dubček

42 1968 Zápis tzv. Pražské jaro – od ledna do srpna 1968 vznik nekomunistických organizací a hnutí (Junák, Sokol, KAN, K-231) Akční program KSČ – reformní kroky (ekonomika, politický systém) roste kritika a výhružky z SSSR a dalších socialistických zemí

43 1968 Zápis 21.srpen 1968 – vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa – pod vedením SSSR demonstrace a odpor obyvatel proti okupaci leden 1969 – sebevražda Jana Palacha a dalších duben 1969 – odvolání Dubčeka, nástup konzervativců srpen 1969 – demonstrace k výročí okupace potlačeny čsl. orgány

44 Normalizace Zápis – čistky v KSČ, prověrkové komise, ztráta zaměstnání pro vyloučené členy strany, problémy pro rodiny roste vlna emigrace do zahraničí (inteligence, experti) normalizace – léta – upevnění komunistického režimu


Stáhnout ppt "Pokus o reformu v Československu 1968 Dagmar Zemanová Zdroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google