Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové směry v darwinismu ? Co je darwinismus? Co není darwinismus v dnešní biologii?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové směry v darwinismu ? Co je darwinismus? Co není darwinismus v dnešní biologii?"— Transkript prezentace:

1 Nové směry v darwinismu ? Co je darwinismus? Co není darwinismus v dnešní biologii?

2 200 150

3 16.11. 1619 ► METODA 390 Jednotný, totálně spojitý a obecně závazný obraz světa 500 more geometrico!

4 Naturalists frequently speak of the skull as formed of metamorphosed vertebrae: the jaws of crabs as metamorphosed legs; the stamens and pistils of flowers as metamorphosed leaves; but it would in these cases probably be more correct, as Professor Huxley has remarked, to speak of both skull and vertebrae, both jaws and legs, &c.,--as having been metamorphosed, not one from the other, but from some common element. Naturalists, however, use such language only in a metaphorical sense: they are far from meaning that during a long course of descent, primordial organs of any kind--vertebrae in the one case and legs in the other--have actually been modified into skulls or jaws. Yet so strong is the appearance of a modification of this nature having occurred, that naturalists can hardly avoid employing language having this plain signification. On my view these terms may be used literally; and the wonderful fact of the jaws, for instance, of a crab retaining numerous characters, which they would probably have retained through inheritance, if they had really been metamorphosed during a long course of descent from true legs, or from some simple appendage, is explained.

5 And as natural selection works solely by and for the good of each being, all corporeal and mental endowments will tend to progress towards perfection. It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other, and dependent on each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. These laws, taken in the largest sense, being Growth with Reproduction; Inheritance which is almost implied by reproduction; Variability from the indirect and direct action of the external conditions of life, and from use and disuse; a Ratio of Increase so high as to lead to a Struggle for Life, and as a consequence to Natural Selection, entailing Divergence of Character and the Extinction of less-improved forms. Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved. The terms used by naturalists of affinity, relationship, community of type, paternity, morphology, adaptive characters, rudimentary and aborted organs, &c., will cease to be metaphorical, and will have a plain signification. When we no longer look at an organic being as a savage looks at a ship, as at something wholly beyond his comprehension; when we regard every production of nature as one which has had a history; when we contemplate every complex structure and instinct as the summing up of many contrivances, each useful to the possessor, nearly in the same way as when we look at any great mechanical invention as the summing up of the labour, the experience, the reason, and even the blunders of numerous workmen; when we thus view each organic being, how far more interesting, I speak from experience, will the study of natural history become!

6

7 Louis Agassiz's additions to the French translation of his Essay on Classification. Agassiz, L. 1869. De l'Espece et de la Classification en Zoologie. pp.375-391 Part 3, Chapter 7: Le Darwinisme. - Classification de Haeckel Balliere, Paris, 394 pp.Le Darwinisme. - Classification de Haeckel Louis Agassiz: Essay on Classification (1859) I have for Darwin all the esteem which one has to have; I know the remarkable work that he has accomplished, as much in Paleontology as in Geology, and the earnest investigations for which our science is indebted. But I consider it a duty to persist in opposition to the doctrine that today carries his name. I indeed regard this doctrine as contrary to the true methods that Natural History must inspire, as pernicious, and as fatal to progress in this science. It is not that I hold Darwin himself responsible for these troublesome consequences.... Of all the theories that shed light on Natural History natural, his is the only that has also been noisily cheered under the name of its author. Nearly all the writers who have discussed it identify it under the name of darwinsim. This is a significant fact; it proves that, immediately and in spite of a common background of benevolence in the appreciation, one admits that there is in the doctrine something other than this in that the masses generaly noticed it. This that Darwin presented as a theory about the origin of species is not a result gradually achieved by laborious researches applied to the solution of some point of detail in order to rise afterwards to a general and embracing synthesis; no, this is a doctrine that from the conception descends to facts, and seeks for facts to support one idea. It is not astonishing that a such a set of views has been decorated with the name of Unisme. Is this praise or reproval? I don't know, but the fact remains. Darwinsim will be a phase through which Natural History will pass in the course of this century. 150

8 Kontinentální akcenty a hereze Darwin je mrtev...

9 100 1909: Die Geschichte der biologischen Theorien (nejcitovanější kniha české biologie) V nadšení pro Darwinovu teorii nepochybně spočívá nejcharakterističtější rys této epochy: věřilo se, že se pomocí evoluční teorie, pomocí boje o život a nauky o postupném pokroku konečně podaří všechno vysvětlit. Od té doby se nálada veřejnosti proměnila a víra ve všemocnost Darwinových principů se vytratila, přesto však mnohé myšlenky oné epochy nadále žijí v moderních naukách....

10 100 1909: Die Geschichte der biologischen Theorien (nejcitovanější kniha české biologie) Pro tuto epochu charakteristická specializace vědecké práce a masová produkce objevů měla však i jisté stinné stránky: specialisté příliš ponoření do zkoumání své oblasti, vytyčené často jen vnějšími hranicemi, ztratili styk s obecnými problémy biologie, diskuse o biologických teoriích sloužila nezřídka jako nešikovně přehozená zástěrka pro bezduchost pozitivní práce.

11 100 1909: Die Geschichte der biologischen Theorien (nejcitovanější kniha české biologie) Byl učiněn bezpočet nových objevů, tím se však pojem objevu zploštil a objevy přišly o svou zřídkavost, jež jim dodávala na vzácnosti, díky touze po objevu za každou cenu degenerovalo někdy bádání v řemeslnou mravenčí práci, soustředění bádání ve vysokoškolských laboratořích mělo za následek, že věda, jež má ze své podstaty spočívat ve svobodné tvorbě nezávislých individualit, se někdy stávala mrtvým úřadem...

12 Populační genetika: NEW SYNTHESIS Biologický druh – reprodukční kontinuum, speciace a RIM Allopatrická speciace a sorting Microeoluce vs. Makroevoluce Atd. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution!

13 Populační genetika: NEW SYNTHESIS Radikální genocentrismus (a genocentrický oportunismus) 70-80.let Základní jednotkou, substrátem i akčním faktorem evoluce je replikátor – gen, mem

14 Souvislé působení přírodního výběru dtto mutační rychlosti atd. Graduální povaha evolučních transformací Spojitost jednotlivých faktorů evoluční dynamiky Genetická informace – úplný záznam evoluční historie a ultimátní operand evolučních procesů Kritika radikálního adaptacionismu Teorie přerušovaných rovnováh a ekologický čas FAD radikálních inovací – náhlé, synchronní v různých liniích (◄změna kontextu)

15 Morris 2000 Kambrická explose Vše podstatné v evoluci živočichů (vymezení tělních plánů, ustavení hlavních kmenů a jejich vývojového potenciálu) se událo během 40 mil. let (1% historie Země)

16 Willi Henning Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik. Deutscher Zentralverlag, Berlin 1950. =Phylogenetic Systematics. Univ. of Illinois Press, Urbana 1966. Formálně objektivní, bezesporná a universálně použitelná METODA fylogenetické analýzy

17 Benton and Donoghue 2007 Explose instrumentálních možností, (např. PCR (*1984), počítače) ► molekulární fylogenetika: formálně jednoznačný a extrémně produktivní nástroj rekonstrukce fylogenese ► explose detailní fylogenetické informace Fylogenese Metazoa, rekonstruovaná z kompletních genomů!!

18 Simmonson et al. 2005 Symbiogenese: K. S. Mereschkovsky (1855-1921) 1926: "Symbiogenesis and the Origin of Species" Ivan Wallin 1927: "Symbionticism and the Origins of Species" Lynn Margulis 1981: Symbiosis in Cell Evolution ►

19 Genomická symbiogenese Zřejmě široce rozšířený jev i na organismální úrovni – i v mikroevolučních kontextech 2n druhy: R.lessonae, R.ridibunda Genomický symbiont: R.esculenta Velmi časté u rostlin – srv. polyploidisace (30-60% spp.) Vysoké taxony rostlin s prokázanou konstituční alloploidií

20 FIG. 1. (a) Phylogeny for live biological species (A-E) and two geographically separated populations (C1 and C2) of C. Branch widths are proportional to the populations’ or species’ sizes and also indicate a geographic orientation. Thus, A is a peripheral isolate from C1, and B arose within the range of C2. The sundering agents are intrinsic RIBs (black areas), extrinsic barriers to gene flow (gray areas), or both in temporal order of appearance (gray then black). (b) Simplified “stick” representation of the phylogeny in a. FIG. 2. Same phytogeny as in Fig. 1 but here depicting organismal pedigrees through 21 discrete generations leading to the present. The two lines tracing from each male (■) or female (○) in any generation identify the parents of that individual. They also describe the geographic dispersal of offspring (which is assumed to be distance-limited) and the mating events.Fig. 1 „Fylogeografická revoluce“ v populační genetice

21 FIG. 3. Identical phylogeny and pedigree to Fig. 2, but here in which the four allelic transmission pathways that are mutually exclusive in every generation have been highlighted by arrows. (Upper Left) Matrilineal pathway reflecting the “F → F→ F → F…” transmission route (e.g., of mtDNA). (Upper Right) Patrilineal pathway reflecting the “M → M → M → M…” transmission route (e.g., of the Y chromosome). (Lower Left) Generation-to- generation pathway through alternating genders “M → F → M → F….” (Lower Right) The reciprocal of the latter, “F → M → F → M….” Heavy arrows mark transmission routes through this pedigree that extend to the current generation; light arrows mark the same respective transmission routes that terminated before reaching the extant generation.Fig. 2 From: Avise and Wolenberg 1997 matrilinearpatrilinear Nezávislé historie jednotlivých genů, rozhodující úloha kontextu (nositele genů, a areálové historie

22 Leon Croizat a Panbiogeografie: Místo výskytu, home range, areál apod. je základním výrazem jsoucnosti každé biotické jednotky Histore druhů je historií jejich areálů Zdrojem speciací je rozpad areálu v důsledku vzniku barier Evoluce – sled speciačních událostí - je biotickým by- produktem změn Zemského povrchu

23 Postmoderní situace v evoluční biologii 90.-00. léta: pluralita názorů a koncepcí: majorisace kriteria (konceptuální a metodické) konsistence ► omezení oblasti působnosti (zóny totální spojitosti) jednotlivých koncepcí ► partikularisace tématu, resignace na kalvínovsko-descartovské vytčení úkolu věd

24 Doména „genetických“ jevů Doména „ekologických“ jevů

25 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena Stochastické mnohofaktorové interakce organismů v proměnlivém prostředí: doména jedinečných nepředvídatelných událostí Struktura a funkce genomu, semanika molekulárních regulací a jejich syntagmatické vzorce (signální kaskády, moduly, spínače etc.) Historical-narrative explanations only: stories Open to testing and nomological- deductive explanations

26 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena Stochastic multifactored interactions of organisms in a variable environment : a domain of impredictable, unique events Genome structure and function, semantics of molecular regulation, and its syntagmatic patterns (signalling cascades, modules of molecular regulation, triggers etc.)

27 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena What makes the boundary ? Domain of organisms

28 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena Domain of organisms Pathways by which the genes produce organisms

29 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena Domain of organisms Pathways by which the genes produce organisms Domain of EVO-DEVO 1999 10

30 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena Prospective regulation: Responding to cues never met before Retrospective regulation: by signalling from an inherited programme Organismal perspective EVOLUTION

31 Domain of „genetic“ phenomena Domain of „ecological“ phenomena Prospective regulation: Responding to cues never met before Retrospective regulation: by signalling from an inherited programme Organismal perspective EVOLUTION Vývojové zdroje plasticity fenotypu a jeho adaptivního potenciálu Nový rozvrh EVO-DEVO „evolution is the control of development by ecology“ (Van Valen 1973):

32 V tomto rozvrhu: EVO–DEVO: interface mezi ekologickým a genetickým pohledem na organismy – přístup otevírající nové obzory i v kontextu srovnávacích a systematických disciplin

33 Evoluční vývojová biologie EVO-DEVO at the perieruptional period

34 Evoluce: „Postmoderní syntéza“? „Moving from a gene- centric view of causality in evolution to a pluralistic, multi-level causality“ „Sources of plasticity“ „Thermodynamics and self-organization“ „Evo-devo was the synthesis between evolution and developmet – now it is what needs to be done to get there“

35 Evoluce – superposice apomorfií, evolučních novinek, modularit – a kontextů, které je produkují

36 Základní požadavek: respektování odlišností a specifik jednotlivých modelů a konceptuálních/metodických rámců – ohled na (kontextuální) jedinečnost vývojové události Má smysl (a lze?) za těchto okolností hledat společné rysy, obecniny typu zákonů klasických (moderních) věd?

37 ano Přinejmenším proto, že organismy – více než cokoliv jiného – svou jsoucností dotvrzují jednotu světa v mnohosti, odlišnosti a autonomii (nespojitosti) jeho obyvatelů Svět jako komplex reálných ekologických a evolučních událostí... neoddělitelnost jakéhokoliv projevu života od jeho kontextuálního pozadí

38 Wanted: Konceptuální a metodické nástroje otevírající možnost nereduktivního pojednávání těchto skutečností. ustavování komplexity a její fixace: modularita, strukturace živých subjektů apod. Informační (a fysická) rozhraní jako universální doména vyvstávání komplexity

39 Fysickou manifestací rozhraní – tvary organických jsoucen ►tvarovost – základní vlastnost živého Tvar – centrální charakteristika biologických makroobjetů a tradiční předmět zájmu (viz. Morfologie): synchronní záznam strukturní dynamiky příslušné interakce a kontextuální historie objektu

40 Morphology. This is the most interesting department of natural history, and may be said to be its very soul. Morphology. -- We have seen that the members of the same class, independently of their habits of life, resemble each other in the general plan of their organisation. This resemblance is often expressed by the term 'unity of type;' or by saying that the several parts and organs in the different species of the class are homologous. The whole subject is included under the general name of Morphology. This is the most interesting department of natural history, and may be said to be its very soul. Objekt: organismy Jediný svět Multi- dimensionalita, nespojitost, anisotropní čas Konceptuální akcenty post- postmoderního darwinismu (srv. nápadná shoda se vstupní exposici problému u Darwina samého

41 „More geometrico“ More geometrico

42


Stáhnout ppt "Nové směry v darwinismu ? Co je darwinismus? Co není darwinismus v dnešní biologii?"

Podobné prezentace


Reklamy Google