Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum:10.6. 2013 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od meziválečné doby po současnost Téma: Imaginativní próza Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČF3_Mtv_04 Ověřen ve výuce dne: 15.10. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s Vladislavem Vančurou jakožto tvůrcem imaginativní prózy Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o imaginativní próze Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: imaginativní próza, Vladislav Vančura

4 Imaginativní próza Vladislav Vančura

5 Vladislav Vančura (1891 –1942) Obr.1

6 Vladislav Vančura Řazen do kategorie imaginativní prózy (projevuje se vliv avantgardy, využívá obraznost, asociace, souvisí s fantazií) První předseda uměleckého sdružení Devětsil 12.5. 1942 zatčen Gestapem, zastřelen v Kobylisích

7 Základní rysy Vančurova díla Jazykové experimenty, kombinace archaismů a knižních výrazů, obraty z lidového jazyka, metafory Archaizace, přejímá složité větné konstrukce humanistické češtiny Přímočaré, nekomplikované postavy, loupežníci, vrazi, milenky, podivíni, snílci

8 Literární dílo Povídkové soubory – Amazonský proud, Dlouhý, Široký, Bystrozraký Pekař Jan Marhoul – román, o dobrotivém pekaři, který skončil jako dělník v pekárně, která mu kdysi patřila Rozmarné léto – humoristická novela Markéta Lazarová – historický román ze středověku

9 Literární dílo Obrazy z dějin národu českého – toto dílo mělo posílit národní sebevědomí v pomnichovské době Romány – Pole orná a válečná, Útěk do Budína Povídky – Luk královny Dorotky Dětská knížka – Kubula a Kuba Kubikula

10 Filmové adaptace Markéta Lazarová Rozmarné léto Konec starých časů Luk královny Dorotky Ukázka: Markéta Lazarová: https://www.youtube.com/watch?v=fXzVwmWnnec

11 Úkoly Najdi na internetu základní informace o uměleckém spolku Devětsil. Pokus se charakterizovat jazyk Vančurových děl.

12 Řešení Informace o Devětsilu například zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svaz_modern%C3%AD_kultu ry_Dev%C4%9Btsilhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Svaz_modern%C3%AD_kultu ry_Dev%C4%9Btsil Jazyk Vančurových děl například zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Van%C4% 8Durahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Van%C4% 8Dura

13 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-06-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladislav_Vancura.jpg PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, 1997. s. 23 - 24

14 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google