Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina pro Souborný katalog ČR Praha, 3.6.2014 PhDr. Eva Svobodová - Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina pro Souborný katalog ČR Praha, 3.6.2014 PhDr. Eva Svobodová - Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina pro Souborný katalog ČR Praha, 3.6.2014 PhDr. Eva Svobodová - Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR

2 Koncepce rozvoje SK ČR Koncepce rozvoje SK ČR do roku 2010 Koncepce rozvoje SK ČR Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s jeho budováním a v poskytování a rozvíjení jím nabízených služeb Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informaci o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích. Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext. Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny Zatraktivnit SK ČR pro uživatele Zlepšit informace o SK ČR Splněny cíle ? ANO – NE?

3 SK ČR v číslech 5.711.365 záznamů 12.438.626 odběrů /připojených sigel z toho 11.739.979 odkazů do lokalních ktg. (z toho cca 50.000 využito měsíčně uživateli) z 381 knihoven zasílajících záznamy nebo připisujících siglu - všechny zobrazitelné na mapě z nalezeného záznamu (dalších 46 v testování ) 31.825 připojených digit.kopii a 113.592 plných textů přímo v záznamu + propojení : google books a obálkový server 45.411 odeslaných obj. MVS od 1.12.2006 45.411 odeslaných obj. MVS od 1.12.2006

4 Statistiky návštěv SK ČR v letech 2007-2010 a dnes

5 Koncepce rozvoje SK ČR Koncepce rozvoje SK ČR do roku 2010 Koncepce rozvoje SK ČR Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s jeho budováním a v poskytování a rozvíjení jím nabízených služeb Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informaci o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích. Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext. Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny Zatraktivnit SK ČR pro uživatele Zlepšit informace o SK ČR Členové PS pro SK ČR se shodli, že cíle Koncepce byly splněny.

6 … rozšířit počet knihoven …

7 Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR listopad 2007 – 1755 dávek / květen 2014 -2660 dávek

8 Proč knihovny nezaslaly ještě ani jednu dávku? nemají finance na doplňování fondu/ není co zpracovávat nemají finance na doplňování fondu/ není co zpracovávat roční přírůstek je malý – stačí posílat 1x ročně roční přírůstek je malý – stačí posílat 1x ročně výměna pracovníků, dlouhodobá nemoc … výměna pracovníků, dlouhodobá nemoc … přechod na nový knihovnický systém přechod na nový knihovnický systém mají jiné priority (pravidelně knihovny upomínáme) mají jiné priority (pravidelně knihovny upomínáme) Přispívat denně? : Přispívat denně? : Přispíváme! Nemůžeme. Proč? Přispíváme! Nemůžeme. Proč?

9 Letos přijato -2660 dávek ZaslánoVstupADDUPDNEWPřijato 70049167849134255941133203610587302

10 K aktuálnějšímu stavu SK ČR přispívá i možnost on-line aktualizovat údaje v bázi SK ČR 329 knihoven má možnost on-line upravovat údaje v SK ČR (údaje o vlastnictví dokumentu, odpisy, zprávy pro správce) (údaje o vlastnictví dokumentu, odpisy, zprávy pro správce) - v roce 2007 to bylo 188 knihoven - v roce 2007 to bylo 188 knihoven Tuto možnost využily knihovny v roce 2007 (listopad): 29.700 x 2014 (květen) : 26.170 x Pro srovnání Pracovníky OSK v listopadu 2007 – 22.177 upravených záznamů v SK ČR v květnu 2014 – 15.706 upravených záznamů v SK ČR (+ 21.140 smazaných při ručním odstraňování duplicit )

11

12 Zatraktivnění SK ČR pro uživatele …

13

14 Záznam najde i Google … hledání v SK ČR U nás Vás najde i Google.. hledání v ADR

15 OPAC je mrtev ? Možnosti dalšího vyhledávání - EDS

16 Koncepce rozvoje knihoven ČR...

17 Prezentace nové koncepce na Seminářích účástníků SK ČR 2010 - Koncepce rozvoje knihoven ČR - 25.listopadu 2010 – Dr. Vít Richter 2010 - Koncepce rozvoje knihoven ČR - 25.listopadu 2010 – Dr. Vít RichterKoncepce rozvoje knihoven ČR - 25.listopadu 2010Koncepce rozvoje knihoven ČR - 25.listopadu 2010 2012 - Centrální portál knihoven a SK ČR - Karolína Košťálová 2012 - Centrální portál knihoven a SK ČR - Karolína KošťálováCentrální portál knihoven a SK ČRCentrální portál knihoven a SK ČR 2013 - Příprava Centrálního portálu českých knihoven - Vít Richter 2013 - Příprava Centrálního portálu českých knihoven - Vít RichterPříprava Centrálního portálu českých knihovenPříprava Centrálního portálu českých knihoven ….následují citace z prezentace z roku 2013 ….následují citace z prezentace z roku 2013

18 … citace z prezentace z roku 2013 : Příprava Centrálního portálu českých knihoven - Vít Richter Příprava Centrálního portálu českých knihoven Příprava Centrálního portálu českých knihoven

19 CPK a Souborný katalog ČR CPK a Souborný katalog ČR SK ČR – jeden z důležitých integračních zdrojů SK ČR – jeden z důležitých integračních zdrojů Rozšíření funkcionality Rozšíření funkcionality –Informace o dostupnosti dokumentu –Periodika – přizpůsobit službám EDD Adresář knihoven Adresář knihoven citace z prezentace z roku 2013 : Příprava Centrálního portálu českých knihoven - Vít Richter Příprava Centrálního portálu českých knihoven Příprava Centrálního portálu českých knihoven

20 Hlavní závěry z průzkumů Knihovny i uživatelé mají o CPK zájem Knihovny i uživatelé mají o CPK zájem Stejně jako v JIB, tak i v CPK budou mít z hlediska využití větší význam české než zahraniční zdroje Stejně jako v JIB, tak i v CPK budou mít z hlediska využití větší význam české než zahraniční zdroje Stejně jako v JIB, tak i v CPK budou mít z hlediska využití větší význam volné než placené zdroje Stejně jako v JIB, tak i v CPK budou mít z hlediska využití větší význam volné než placené zdroje Uživatelé nejsou ochotni do knihoven cestovat Uživatelé nejsou ochotni do knihoven cestovat Uživatelé jsou ochotni platit za dodávku dokumentů do domu Uživatelé jsou ochotni platit za dodávku dokumentů do domu Knihovny jsou ochotné obsloužit „cizí“ uživatele Knihovny jsou ochotné obsloužit „cizí“ uživatele Souborný katalog má velký význam pro knihovny, ale ne pro uživatele Souborný katalog má velký význam pro knihovny, ale ne pro uživatele JIB má velký význam pro knihovny, ale ne pro uživatele JIB má velký význam pro knihovny, ale ne pro uživatele U CPK se knihovny nejvíce obávají nutnosti vynaložení dalších finančních prostředků, za největší riziko považují nedostatek financí na pořízení a provoz kvalitních technologií pro CPK U CPK se knihovny nejvíce obávají nutnosti vynaložení dalších finančních prostředků, za největší riziko považují nedostatek financí na pořízení a provoz kvalitních technologií pro CPK U knihoven se objevuje vysoké procento odpovědí typu „nevím“, „nedovedu posoudit“. Informovanost o projektu je nedostatečná, v posledních měsících se osvědčily přednášky a workshopy přímo v knihovnách, nutno rozšířit U knihoven se objevuje vysoké procento odpovědí typu „nevím“, „nedovedu posoudit“. Informovanost o projektu je nedostatečná, v posledních měsících se osvědčily přednášky a workshopy přímo v knihovnách, nutno rozšířit … citace z prezentace z roku 2013 : Příprava Centrálního portálu českých knihoven - Vít Richter Příprava Centrálního portálu českých knihoven

21 Nová katalogizační pravidla RDA

22 Kvalita záznamů – velice různorodá Výsledky retrokonverze Výsledky retrokonverze Velmi struční údaje / údaje nepostačují k automatickému odstranění duplicit Duplicit

23 Kvalita záznamů – velice různorodá Běžná katalogizace s knihou v ruce ? Běžná katalogizace s knihou v ruce ? Příklad – chybně použitého ISBN (zobrazuje se obálka jiného díla)

24 Kvalita záznamů – velice různorodá Běžná katalogizace s knihou v ruce ? Běžná katalogizace s knihou v ruce ? Příklad – chybně použitého názvu části (použit název následujícího dílu/ název části neslouží pro zápis informace, které dílo následuje !)

25 Analýza – důvody vzniku duplicit z prezentace Zuzany Hájkové z roku 2011 z prezentace Zuzany Hájkové z roku 2011 z prezentace Zuzany Hájkové z roku 2011

26 Kvalita katalogizace – velmi různorodá Nedávno vzniklé záznamy (2013/2014) Nedávno vzniklé záznamy (2013/2014) Např : Např : http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_nu mber=005855739&local_base=SKC http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_nu mber=005855739&local_base=SKC Kvalita záznamů již uspokojivá, ale stále vznikají duplicity …

27 Ze záznamů uložených do SK ČR od.1.12014 -31.3.2014 414 záznamů s duplicitním ISBN 414 záznamů s duplicitním ISBN Analýza probíhala duben/květen – za tu dobu se v 77 případech stala z avizované duplicity multiplicita Analýza probíhala duben/květen – za tu dobu se v 77 případech stala z avizované duplicity multiplicita Ve 101 případech šlo o tolerovanou duplicitu vznikající rozdílným přístupem ke katalogizaci vícesvazkových děl (zpracování se shora (správně dle pravidel AACR2) a po jednotlivých dílech/svazcích. Ve 101 případech šlo o tolerovanou duplicitu vznikající rozdílným přístupem ke katalogizaci vícesvazkových děl (zpracování se shora (správně dle pravidel AACR2) a po jednotlivých dílech/svazcích.

28 296 titulů sloučeno

29 Počet slučovaných záznamů 2 záznamy - 202 x 2 záznamy - 202 x 3 záznamy – 59 x 3 záznamy – 59 x 4 záznamy – 21 x 4 záznamy – 21 x 5 záznamů – 11 x 5 záznamů – 11 x 6 a více záz. – 8 x 6 a více záz. – 8 x Pokolikáté bylo slučováno poprvé 249 titulů poprvé 249 titulů podruhé 38 titulů podruhé 38 titulů potřetí 5 titulů potřetí 5 titulů počtvrté 4 tituly počtvrté 4 tituly

30 Dodávání záznamů do SK ČR Přípis sigly vlastníka on-line k záznamům již dříve uloženým do SK ČR – nezpůsobuje duplicity -34 knihoven Přípis sigly vlastníka on-line k záznamům již dříve uloženým do SK ČR – nezpůsobuje duplicity -34 knihoven Pravidelné zasílání souborů dat – FTP (export dat na straně účastníka / import na straně SK ČR / statistika o importu) - 13 knihoven „AUTO“ Pravidelné zasílání souborů dat – FTP (export dat na straně účastníka / import na straně SK ČR / statistika o importu) - 13 knihoven „AUTO“ OAI protokol (Provider na straně účastníka – MARC XML -harwester na straně SK ČR / statistika o importu) – 15 knihoven /1 testuje OAI protokol (Provider na straně účastníka – MARC XML -harwester na straně SK ČR / statistika o importu) – 15 knihoven /1 testuje

31 Knihovny přispívají 381+46 MARC21251 UNIMARC138 Ex Libris(Aleph)147 LANius(Clavius/Tritius/) 133 KP-SYS(KPwin/Verbis/)76 Cosmotron(ARL)12 SVOP(Dawinci/Medvik)7 EOSi(Tinlib/T-Series)3 ostatní (Evergreen, příspívají online,...)25

32 Následují příspěvky Následují příspěvky Jarky Svobodové a Zuzany Hájkové Jarky Svobodové a Zuzany Hájkové katalogizace dle RDA, srovnání s AACR2, možné dopady na knihovny

33 Otázky pro nejbližší budoucnost UNIMARC pro RDA nedostačuje UNIMARC pro RDA nedostačuje Jak dlouho podporovat UNIMARC ? Rok ? Jak dlouho podporovat UNIMARC ? Rok ? SK ČR může přijímat záznamy jako doposud v UNIMARCU, konvertovat je do MARCU 21 … SK ČR může přijímat záznamy jako doposud v UNIMARCU, konvertovat je do MARCU 21 … ale záznamy zpracované podle RDA a zaslané do SK ČR už nebude moci ale záznamy zpracované podle RDA a zaslané do SK ČR už nebude moci v UNIMARCU vydávat (od.1.4.2015) v UNIMARCU vydávat (od.1.4.2015)

34 Jak dlouho přijímat záznamy podle AACR2 ? U retrokoverze ? U retrokoverze ? Rok dodání záznamu …. ? Rok dodání záznamu …. ? U nově zpracovaných záznamů ? U nově zpracovaných záznamů ? Rok dodání …. ? Vročení dokumentu …. ? Rok dodání …. ? Vročení dokumentu …. ?

35 Co upřednostňovat při slučování duplicitních záznamů ? - Automatické slučování při importu - „Ruční“ slučování při dodatečném nalezení duplicity AACR2 x RDA ? Kvalitu záznamu ? (jako doposud) Vlastníka záznamu (např. ABA001) ?

36 Dotazy ? Dotazy ? Podněty ? Podněty ? Nápady ? Nápady ? …. ….


Stáhnout ppt "Pracovní skupina pro Souborný katalog ČR Praha, 3.6.2014 PhDr. Eva Svobodová - Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google