Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arytmie/Arrhytmias Martin Vokurka 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arytmie/Arrhytmias Martin Vokurka 2006."— Transkript prezentace:

1 Arytmie/Arrhytmias Martin Vokurka 2006

2 Dělení arytmií I. elektrické děje poruchy tvorbu vzruchu
poruchy vedení kombinované II. lokalizace (klinický význam !) supraventrikulární (SV) ventrikulární (komorové) III. rychlost (efekt na hemodynamiku, ev. léčbu) bradyarytmie tachyarytmie IV. kontext srdeční patologie primární – „čistě“ elektrofyziologicky vzniklé sekundární – vliv hemodynam. a metabol. faktorů

3 Elektrická aktivita provázená stahem
Rychlá srdeční činnost – tachykardie Pomalá srdeční činnost – bradykardie Nadměrně zvýšená automacie – výboj „mimo pořadí„ – extrasystola (ektopický stah), ES Odblokovaná (resp. nevybitá) automacie nižších center – uniklý (escaped) stah

4 Elektrická aktivita bez adekvátní mechanické odezvy
pravidelné: míhání – flutter nepravidelné: kmitání – fibrilace Porucha vedení – blok(áda) A 1. stupeň: zpomalení (vše se převede) 2. stupeň: částečné blokování převodu (ne vše se převede) 3. stupeň: úplná blokáda (nic se nepřevede) B „anatomický“ ráz blokády – raménkové blokády

5 Used and recommended websites:

6 Atrial (supraventricular) extrasystole (SVES)
šíření impulsu komorami normální, proto je komorový komplex normální

7 Ventricular extrasystole
šíření impulsu komorami abnormální, proto je komorový komplex odlišný a širší

8 šíření impulsu komorami abnormální, ze dvou různých ektopických center, proto je komorový komplex odlišný od normálního, ale jednotlivé KES jsou i navzájem odlišné POLYTOPNÍ KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY

9 RV vs LV PVC's - Marquette-KH
Marquette Electronics Copyright 1996

10 Compensatory pauses při KES nemůže dojít k vybití impulsu v SA uzlu
při SVES dochází k vybití impulsu v SA uzlu retrográdním vedením

11 Atrial flutter síňová aktivita: F vlny
důležitý je stupeň bloku při převodu na komory rychlý (neblokovaný) převod by ohrozil pacienta velkou tachykardií

12 Atrial fibrillation síňová aktivita: nepravidelné f vlny
převod na komory je zcela nepravidelný

13 SV tachycardia (SVT)

14 Význam rychlosti tepu srdce pro jeho funkci: délka diastoly
1. náplň komory (preload) – při vysoké frekvenci se snižuje, zvyšuje se při bradykardii 2. srdeční výdej – zrychlení frekvence × tendence k poklesu preloadu, velmi pomalá frekvence srdeční výdej snižuje 3. prokrvení myokardu – vysoká frekvence zhoršuje prokrvení 4. tlak krve 5. kontraktilita – tachykardie zvyšuje kontraktilitu (vstup kalcia) 6. spotřeba kyslíku a energie – zvýšení při tachykardii

15 Ventricular tachycardia
tvarově abnormální, široký QRS komplex monomorfní (stejný tvar) či polymorfní (různý tvar)

16 Ventricular fibrilation (or flutter)
Acute situation, hemodynamic arrest – 0 cardiac output, 0 pulsation, coma, resuscitation

17 AV block 2rd degree

18 AV block 3rd degree Preexcitation, WPW syndrome

19 Bundle branch blocks (raménkové blokády)
LBBB (left, levý) RBBB (right, pravý)

20 LBBB RBBB

21 Left anterior fascicular block (LAHB)
Při blokádě předního fasciklu se zpožďuje depolarizace horní a přední části LK, což vede k tomu, že vektor QRS do této oblasti směřuje. Osa je proto více než -30°, obv. -45°až -75°.

22 Ectopic Atrial Tachycardia: 1
Electrocardiogram obtained in a 1-year-old s/p repair of tetralogy of Fallot with complete right bundle branch block and left anterior hemiblock. This tracing shows ectopic atrial tachycardia.                                                                                                                              

23 There are two types of 2nd degree AV Block
There are two types of 2nd degree AV Block. In this example of Type I or Wenckebach AV block there are 3 P waves for every 2 QRS's; the PR interval increases until a P wave fails to conduct. This is an example of "group beating".

24 Left Ventricular Tachycardia
Frank G. Yanowitz, M.D. Copyright Several features confirm this wide QRS tachycardia to be ventricular in origin. The morphology of the QRS in V1 has a distinct notch on the downstroke making it highly unlikely to be RBBB aberration. The QRS is entirely negative in lead V6. The frontal plane QRS axis is The direction of ventricular activation is from left to right and posterior to anterior, suggesting a left ventricular origin.

25 Frontal and Horizontal Plane Lead Diagram-KH
Frank G. Yanowitz, M.D.

26 Určete osu: Frontal Plane QRS Axis = +150 degrees (RAD)-KH Frank G. Yanowitz, M.D. This is an unusual right axis deviation (RAD). Lead I is negative, which usually means RAD. Lead II is the isoelectric lead, which almost always means -30 degrees; but in this example the axis is 180 degrees away from -30, or +150 degrees.

27 Frontal Plane QRS Axis = -45 degrees-KH
Určete osu: Frontal Plane QRS Axis = -45 degrees-KH Frank G. Yanowitz, M.D.

28 Frontal Plane QRS Axis = 90 degrees-KH
Určete osu: Frontal Plane QRS Axis = 90 degrees-KH Frank G. Yanowitz, M.D.

29 Frontal Plane QRS Axis = -75 degrees-KH
Frank G. Yanowitz, M.D.

30 Right Bundle Branch Block
wide QRS, more than 120 ms (3 small squares) secondary R wave in lead V1 other features include slurred S wave in lateral leads and T wave changes in the septal leads

31 A 68 year old lady on digoxin complaining of lethargy.
Atrial flutter A characteristic 'sawtooth' or 'picket-fence' waveform of an intra-atrial re-entry circuit usually at about 300 bpm. This lady was taking rather too much digoxin and has a very slow ventricular response.

32 Atrial fibrillation

33 Atrial flutter

34 Atrial fibrillation

35 Types of arrhytmias I. electrical events
disturbance in origin of the impuls disturbance in conduction combined II. localization (clinical importance !) supraventricular (SV) – atrial, junctional ventricular (V) III. resulting heart rate (effect on hemodynamics, ev. therapy) bradyarrhytmia tachyarrhytmia IV. context of heart pathology primary secondary

36 Electrical activity with contraction
Fast – tachycardia Slow – bradycardia Increased automaticity – – extrasystole (ectopic premature beat, contraction), ES Escaped contraction

37 Electrical activity without adequate contraction
regular: flutter irregualar: fibrillation Disorder of conductivity – block A 1. degree: delay (all is conducted) 2. degree: partial blocking of conductance (not all is conducted) 3. degree: complete block (nothing is conducted) B „anatomical“ character of block – branch blocks

38 Importance of heart rate for the heart function: duration of diastole
1. filling of the ventricles (preload) – decreased in high HR, increased in bradycardia 2. cardiac output – increased HR × decrease of preload in high tachycardia, very slow HR decreases CO 3. perfusion of myocardium – high HR impaires perfusion 4. blood pressure 5. contractility – tachycardia increases contractility (calcium entry) 6. oxygen and energy consumption – increased in tachycardia

39


Stáhnout ppt "Arytmie/Arrhytmias Martin Vokurka 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google