Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak to všechno začalo  Písemná svědectví o starém Egyptě sahají do doby 3000 let před naším letopočtem. Přitom starý Egypt je pohřben pod mnohými vrstvami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak to všechno začalo  Písemná svědectví o starém Egyptě sahají do doby 3000 let před naším letopočtem. Přitom starý Egypt je pohřben pod mnohými vrstvami."— Transkript prezentace:

1

2 Jak to všechno začalo  Písemná svědectví o starém Egyptě sahají do doby 3000 let před naším letopočtem. Přitom starý Egypt je pohřben pod mnohými vrstvami kultur a státních útvarů, které přerostly v současnost. Hranice země se v průběhu historie mnohokrát měnily, ale páteří země zůstal Nil se svou deltou.

3  Základní význam pro chronologii egyptských dějin mají seznamy panovníků. Zde však není situace jednoznačná, protože mnoho seznamů se nedochovalo. Některé byly i svými nástupci zničeny. Vzhledem k tomu se připouští u nejstarších egyptských dějin odchylky v datování plus-mínus 150 let, u pozdějších plus-mínus 50 let. Jako první přesné datum v historii Egypta se uznává rok 689 př. Kr., kdy byl Egypt dobyt Peršany.

4 Chronologie  1) Archaická doba  2) Stará říše  3) 1. mezidobí  4) Střední říše  5) 2. mezidobí  6) Nová říše  7) Pozdní doba  8) Makedonská doba

5 Archaická doba  asi 3000-2700 př. Kr.  Nejrozporuplnější období egyptských dějin. Je to doba, kdy se vlastně všichni egyptologové rozchází.  Oficiální názor tvrdí, že v tomto období se začaly formovat první náznaky státního zřízení v Dolním Egyptě, byly položeny základy náboženství a kultury. Egypt musel čelit nájezdům loupeživých kmenů z pouště. Z této doby máme jen velice málo informací, jak o státním zřízení, tak ekonomice.  Vládne 1. a 2. dynastie

6 Stará říše  Vládou 3. dynastie začalo po roce 2650 období Staré říše, která zanikla ve 2. polovině 22. stol. př. n. l. spolu s 6. dynastií.  Stará říše představuje prvý vrchol politické moci i kulturního rozkvětu Egypta. Hlavním městem byl Mennofer, říše byla do této doby rozdělena na správní oblasti, kraje - označované řeckým pojmem nomos. Absolutní moc panovníka a jeho bohatství došly výrazu ve stavbě mohutných hrobek - pyramid.  Vládne 3.-6. dynastie

7 1. mezidobí  Koncem Staré říše se uvolňovala centrální panovnická moc na úkor rostoucího vlivu velmožů, kteří spravovali jednotlivé nomy. To vyústilo v hlubokou hospodářskou krizi a v zánik ústřední moci. V Dolním Egyptě propuklo mohutné povstání chudých Egypťanů, sužovaných bídou a četnými válkami. Chudina dosáhla vítězství a zmocnila se majetku bohatých, kteří byli houfně vražděni. Výsledkem byl naprostý chaos, provázený hladomorem. Jižní část země zůstala těchto sociálních nepokojů ušetřena a postupně se tam upevnilo postavení vládců ve městě Veset, kteří tvořili 11. dynastii.  Vládne 7.-10. dynastie

8 Střední říše  Vesetským králům se na konci 3. tisíciletí podařilo Egypt znovu sjednotit a zahájit tak druhé období rozkvětu egyptského státu - Střední říši, která trvala až do počátku 18. století př. n. l. Většinu této doby vládli panovníci 12. dynastie, jimž se podařilo obnovit hospodářskou prosperitu země.  Hlavní město byla Ictavej.  Vládne 11.-12. dynastie

9 2. mezidobí  Vláda posledních dvou slabých panovníků 12. dynastie vyústila v tzv. druhé přechodné období, které trvalo zhruba dvě století. Vnitřní rozpory oslabovaly postupně královskou moc, která pak nebyla s to čelit postupnému pronikání kočovníků semitského původu ze syropalestinské oblasti, které známe pod pojmem Hyksósové. Ti se nejprve zmocnili vlády v deltě a později jim museli odvádět poplatky i velmožové v Horním Egyptě.

10  Hyksósové sice podlehli vyspělé egyptské kultuře, avšak přinesli do Egypta důležitou novinku - chov koní a jejich využití k tahu lehkých dvoukolých válečných vozů, které v následujících staletích usnadnily egyptskou expanzi.

11 Nová říše  Odpor proti Hyksósům vzešel z jihoegyptského Vesetu. Definitivně se je podařilo vyhnat až zakladateli 18. dynastie Ahmosovi, jehož vládou počíná roku 1551 Nová říše. V tomto období, které trvalo až do roku 1080, se vystřídaly tři dynastie - 18. až 20., za jejichž vlády dosáhl Egypt největšího územního rozmachu a kulturního rozkvětu, i když i v této době museli někteří vládcové čelit vážným vnitřním i zahraničním těžkostem.

12 Pozdní doba  Počátkem 11. století začíná závěrečná fáze vývoje egyptského státu - tzv. třetí přechodné období a Pozdní doba, která trvala až do doby Alexandra Makedonského  V zemi se střídaly dynastie libyjského a núbijského původu.  Krátce před polovinou 7. stol. př. n. l. se Egypta zmocnili Asyřané. Jejich nadvládu se podařilo setřást králům 26. dynastie

13  Vládu 26. dynastie ukončil roku 525 př. n. l.perský král Kambýses. Peršany pak vystřídal roku 332 Alexandr Makedonský a po jeho smrti vládli v Egyptě Ptolemaiovci.

14 Chrám v Abú Simbelu v Dolní Núbii  Vybudován Ramesem II.  U vstupu se tyčí do výše přes 20 metrů čtyři sedící kolosy zobrazující faraóna.  Nachází se v Luksoru spolu s menším chrámem, kde jsou vyobrazeny čtyři sochy stojícího Ramesse II. a dvě jeho manželky Nefertari.

15

16 Chrám v Karnaku a Luksoru  K výstavbě hlavního jádra těchto dvou vesetských chrámů, Luxoru a Karnaku, s hypostylovými sály a pylony, bylo třeba veškeré moci a veškerého bohatství velkých vládců i dobyvatelů přišlých z Asie.  Chrám v Karnaku byl hlavním střediskem Amonova kultu. Tvořil vlastně celé "Město bohů"

17 Karnak

18 Luksor

19 Chrám královny Hatšepsovet  Nejpodivuhodnější z faraonských panteonů, jehož nález přinesl mnohá překvapení, je chrám a zároveň hrob královny Hatšepsovet.

20 Sfinga  V sousedství pyramid v Gíze se tyčí obrovská sfinga s lidskou hlavou a lvím tělem, dlouhá 70 metrů a vysoká 20 metrů.  Byla vytesána z vápencového pahorku, který vystupoval z roviny, a doplněna velkými kamennými bloky.  Pravý význam velké sfingy byl dlouho hádankou.

21  Dnes se má za to, že je to symbol krále Raacheva, jehož pyramida stojí poblíž.  Na hlavě má sfinga klaft, královský šátek, jaký vídáme na hlavách faraonů

22 Ramesseum  Na levém břehu Nilu stojí západně od Vesetu chrám Ramesse II., jemuž se dnes znovu říká Rammeseum.  Jeho půdorys měřil 200 x 60 metrů, měl dva pylony, nádvoří lemované sloupy, velkou sloupovou síň a desítky kultovních místností.  Před druhým pylonem, resp. jeho zbytkem, leží obrovská rozbitá socha ze syenitu. Představovala Ramesse II. na trůně, měřila přes 17 metrů a vážila přes 100 tun.

23

24 Chufevova pyramida  V Gíze jsou tři velké pyramidy, ta největší pro Chufeva( řecky Cheopse), byla původně 147 m vysoká.  Je zhotovena ze 2,3 miliónů kamenných kvádrů, z nichž každý váží průměrně 2,5 tuny.  V době své slávy byly pyramidy pokryty hladkou a lesklou vrstvou vápence.

25 Údolí králů  Tajné skalní hrobky nahradily pyramidy v období Nové říše.  Měly zabránit znesvěcení hrobu.  Hroby byly vytesány do skal obklopující západní a východní části údolí. Nejstarší hrob pochází asi z roku 1495 př. n. l.  Čím byl panovník významnější a déle vládl, tím byla jeho hrobka umístěna nepřístupněji a její výzdoba byla velkolepější.

26  Údolí královen je nedaleko Údolí králů. Archeologové zde nalezli 60 hrobek a všechny pocházejí asi 18. - 20. dynastie. V některých hrobkách byly nalezeny také princové a princezny s veškerou výbavou pro posmrtný život.

27 Mumifikace  Pro život na onom světě se muselo uchovat tělo nebožtíka.  Postup při mumifikování:  1) Odborníci balzamovači vytáhli železným háčkem nosními dírkami co největší část mozku.  2) Ostrým kamenným nožem otevřeli trup, vyjmuli vnitřnosti.

28  3) Břišní dutina se pak vymyla palmovým vínem a roztokem z rozmělněných bylin. Potom ji naplnili čistou rozetřenou myrhou, kassií a různými aromatickými látkami.  4) Otvor zašili a tělo uložili na 70 dnů do natronu tak, aby bylo celé zakryto.  5) Když uplynula tato doba, tělo se omyje a zavine od hlavy až k patě do plátna nařezaného na pruhy.

29


Stáhnout ppt "Jak to všechno začalo  Písemná svědectví o starém Egyptě sahají do doby 3000 let před naším letopočtem. Přitom starý Egypt je pohřben pod mnohými vrstvami."

Podobné prezentace


Reklamy Google