Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 19.4. 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Česká literatura 2. poloviny 19. století – venkovská próza Číslo DUM:VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_09 Ověřen ve výuce dne: 2.12. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s venkovskou prózou druhé poloviny 19. století Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o české literatuře 2. poloviny 19. století. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: K.V. Rais, A. Stašek, J.Š. Baar, T. Nováková, K. Klostermann

4 Česká literatura 2. poloviny 19. století Venkovská próza

5 Popisuje život určitého kraje, regionu Zpočátku líčeno idylicky – venkované jsou stavěni do protikladu k městům (zidealizovaný venkov v Babičce Boženy Němcové) Snaha zvýraznit čistotu vesnice

6 Později je znatelná změna v obrazu venkova, snaha popsat sociální problémy daného regionu. Venkovské prostředí již není idealizováno. Témata: mezigenerační konflikty, napjaté mezilidské vztahy, nerovné postavení ženy, sociální problémy Vliv kritického realismu a naturalismu

7 Karel Václav Rais (1859 – 1926) Obr. 1 socha před budovou školy Na Habru v Hořicích obr.2

8 Karel Václav Rais Povídky – Výminkáři – zaměřeno na narušené mezigenerační vztahy Soubor próz Potměchuť – zachycení nitra člověka zničeného sobectvím. Takoví lidé jsou oběti dědičné dispozice (vliv naturalismu)

9 Kalibův zločin – román, Vojta Koliba by rád žil svůj život v míru a klidu, ale jeho okolí ho deptá a rozšiřuje o něm falešné informace. Zjistí, že dítě jeho ženy není jeho a v afektu ženu i sebe zabije. Zapadlí vlastenci – o zapadlé vesničce a vlastenectví místních lidí

10 Pantáta Bezoušek - povídka - Dobrosrdečný Bezoušek přijede do Prahy za svým synem, který zde má advokátní praxi. - konfrontace dvou světů

11 Antal Stašek (1843 – 1931) Otec a syn – bronzové sousoší spisovatelů Antala Staška a Ivana Olbrachta z roku 1960 od sochaře prof. Josefa Malejovského, Semily Obr.č.3

12 Antal Stašek Otec Ivana Olbrachta Vlastním jménem Antonín Zeman Spjat s rodným Podkrkonoším Blouznivci našich hor O ševci Matoušovi a jeho přátelích

13 Jindřich Šimon Baar (1869 – 1925) obr.4

14 Jindřich Šimon Baar Věnoval své dílo Chodsku, zobrazil zvyky, tradice, psychologii jeho obyvatel. Románová trilogie: Paní Komisařka, Osmačtyřicátníci, Lůsy

15 Tereza Nováková (1853 – 1912) Zabývá se náboženskými a sociálními proudy mezi venkovským lidem na Vysočině Jan Jílek Jiří Šmatlán Na Librově gruntě Děti čistého živého Drašar

16 Karel Klostermann (1848 – 1923) Socha Karla Klostermanna v Javorníku v jižních Čechách obr.5

17 Karel Klostermann Prózy ze Šumavy Jeho povídky a romány zachycují život šumavských sklářů, dřevorubců, vorařů, pytláků… Barvitý sloh, obrazy šumavské přírody V ráji Šumavském Ze světa lesních samot Mlhy na blatech

18 Úkoly Popiš, jak se proměňovala venskovská próza v 2. pol. 19. století. Uveď základní témata venkovské prózy. Kdo je autorem románu Kalibův zločin? Zjisti na internetu děj tohoto románu. Který autor se ve svých dílech zabýval šumavskou přírodou? Uveď některá jeho díla.

19 Odpovědi Zpočátku líčeno idylicky – venkované jsou stavěni do protikladu k městům. Později snaha popsat sociální problémy daného regionu, venkovské prostředí již není idealizováno. mezigenerační konflikty, napjaté mezilidské vztahy, nerovné postavení ženy, sociální problémy K.V. Rais. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalib%C5%AFv_zlo%C4%8Din http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalib%C5%AFv_zlo%C4%8Din Karel Klostermann. V ráji Šumavském, Ze světa lesních samot, Mlhy na blatech

20 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-19]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Vaclav_Rais_1896.png Obr. 2 Jirka23. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel-V%C3%A1clav-Rais-Statue-Ho%C5%99ice2011a.jpg?uselang=cs Obr.3 Luděk Kovář. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semily_-_souso%C5%A1%C3%AD_Otec_a_syn.jpg Obr. 4[cit. 2013-04-19]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jind%C5%99ich_%C5%A0imon_Baar.jpg Obr. 5[cit. 2013-04-19]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klostermann_Javornik.JPG?uselang=cs PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.Soft, 2008.s. 47 - 49

21 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google