Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12/20131 Modeling Road Review Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12/20131 Modeling Road Review Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 12/20131 Modeling Road Review Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

2 12/20132 Obsah 1.Rekapitulace chyb. 2.Modeling Review Road. 3.Mathematical Modeling. 4.Práce se zdroji. 5.Zkouškové příklady. 1.Rekapitulace chyb. 2.Modeling Review Road. 3.Mathematical Modeling. 4.Práce se zdroji. 5.Zkouškové příklady.

3 12/20133 Rekapitulace 1.Kopírují se stejné názvy! 2.Nejsou popsané grafy (osy, nadpis, legenda). 3.Linkujete externí soubory. 4.Linkujete ukradené soubory! 5.Nefungují odkazy navigace. 6.Neproběhne výpočet. 7.Nereagují řídicí zásahy. 8.Chybí kvantitativní grafy. 9.Chybí popisy strategií + vyhodnocení. 10.Není udělaná kalibrace vazeb. 1.Kopírují se stejné názvy! 2.Nejsou popsané grafy (osy, nadpis, legenda). 3.Linkujete externí soubory. 4.Linkujete ukradené soubory! 5.Nefungují odkazy navigace. 6.Neproběhne výpočet. 7.Nereagují řídicí zásahy. 8.Chybí kvantitativní grafy. 9.Chybí popisy strategií + vyhodnocení. 10.Není udělaná kalibrace vazeb.

4 12/20134 Modeling Road Review

5 5 All About Decision http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvan%C3%A1ct_bod%C5%AF_p%C5%AFsoben%C3%AD_pro_z%C3%A1sah_do_syst%C3%A9mu Donella Meadows (1941-2001), system dynamics, World3 Dvanáct bodů působení pro zásah do systému (podle významu a vlivu na systém) 1.) Moc měnit paradigmata, ze kterých systém vyvstává 2.) Soubor paradigmat, z kterých systém vyvstává (jeho cíle, složení, pravidla, zpoždění, parametry) 3.) Cíl systému 4.) Moc přidat, změnit systémové struktury nebo nechat je vyvíjet se či organizovat sebe samy 5.) Pravidla systému (např. stimuly, tresty, omezení) 6.) Složení informačních toků (kdo má či nemá přístup k jakým druhům informací) 7.) Zisk z vytváření pozitivních zpětnovazebních smyček 8.) Síla negativních zpětnovazebních smyček (v poměru k tomu, co se snaží tlumit) 9.) Délka zpoždění (v poměru k rychlostí změn systému) 10.) Složení stavů materiálů a toků (např. transportní síť, struktura věku populace) 11.) Velikost buferů 12.) Konstanty, parametry, čísla (např. finanční pomoc, daně, standardy) Donella Meadows (1941-2001), system dynamics, World3 Dvanáct bodů působení pro zásah do systému (podle významu a vlivu na systém) 1.) Moc měnit paradigmata, ze kterých systém vyvstává 2.) Soubor paradigmat, z kterých systém vyvstává (jeho cíle, složení, pravidla, zpoždění, parametry) 3.) Cíl systému 4.) Moc přidat, změnit systémové struktury nebo nechat je vyvíjet se či organizovat sebe samy 5.) Pravidla systému (např. stimuly, tresty, omezení) 6.) Složení informačních toků (kdo má či nemá přístup k jakým druhům informací) 7.) Zisk z vytváření pozitivních zpětnovazebních smyček 8.) Síla negativních zpětnovazebních smyček (v poměru k tomu, co se snaží tlumit) 9.) Délka zpoždění (v poměru k rychlostí změn systému) 10.) Složení stavů materiálů a toků (např. transportní síť, struktura věku populace) 11.) Velikost buferů 12.) Konstanty, parametry, čísla (např. finanční pomoc, daně, standardy) Rybník: do rybníka prší, řeka, odpad z továrny; vodu berou zemědělci, obec, továrna, odpařuje se, odtéká; cílem plný rybník čisté vody. Komentář: 1.,2. paradigmata – všeobecně uznávaná pravidla, 3. cílem čistá voda, plný rybník, 4. adaptace organismů na znečištění, 5. nové limitující zákony, 6. pravidelná měření, nové informace, 7. samočisticí funkce vody, 8. postihy za nadměrné emise, 9. prodleva od rozhodnutí k realizaci, 10. nové toky z přístavby ČOV, 11. malý rybník – rychlejší změny, 12. parametry – okolní krajina s malým vlivem na systém

6 Přednáška č. 5 The methodological modeling principles are also captured in the following list of questions and answers: Why? What are we looking for? Identify the need for the model. Find? What do we want to know? List the data we are seeking. Given? What do we know? Identify the available relevant data. Assume?What can we assume? Identify the circumstances that apply. How? How should we look at this model? Identify the governing physical principles. Predict? What will our model predict? Identify the equations that will be used, the calculations that will be made, and the answers that will result. Valid? Are the predictions valid? Identify tests that can be made to validate the model, i.e., is it consistent with its principles and assumptions? Verified? Are the predictions good? Identify tests that can be made to verify the model, i.e., is it useful in terms of the initial reason it was done? Improve? Can we improve the model? Identify parameter values that are not adequately known, variables that should have been included, and/or assumptions/restrictions that could be lifted. Implement the iterative loop that we can call “model-validate-verify-improve-predict.” Use? How will we exercise the model? What will we do with the model? Source: Source: Principles of Mathematical Modeling Modeling Principles Q/A

7 Přednáška č. 5 Source: Source: Principles of Mathematical Modeling

8 12/20138 Doplnění druhů modelů

9 9 Modely lineární – Nelineární (maximalizace zisků, minimalizace nákladů výrobních procesů) (řešení soustavy lineárních, nelineárních rovnic) Deterministické – Stochastické (elektrické modely, elektrodynamické, termodynamické modely) (známé stavy bez náhodných proměnných) Statické – Dynamické Druhy modelů 1/2 Oscilace zařízení (nelin.) Lineární model Stoch./Determ. model

10 Černá skříňka - neznámý obsah, zaměřeno na vstupy/výstupy - neznalost vnitřní struktury Bílá skříňka - známý obsah, známá funkčnost Šedá skříňka - částečně známý obsah (nedosahuje parametrů Bílé skříňky) Druhy modelů 2/2

11 11 To důležité… Podpora řízení nabývá různých forem (SW, DSS). Obsahová forma řízení je obdobná. Řízení spočívá v definici cílů a jejich realizaci. Nástroje pro řízení se aplikují v definovaném čase a prostoru. Podmíněné řízení definuje události pro realizaci cílů řízení. Forma řízení procesů může být libovolná. Při znalosti fungování se decision maker adaptuje. Různá prostředí pro řízení používají obdobné nástroje. Tvorba modelů podporuje ověřování řídicích mechanismů. Podpora řízení nabývá různých forem (SW, DSS). Obsahová forma řízení je obdobná. Řízení spočívá v definici cílů a jejich realizaci. Nástroje pro řízení se aplikují v definovaném čase a prostoru. Podmíněné řízení definuje události pro realizaci cílů řízení. Forma řízení procesů může být libovolná. Při znalosti fungování se decision maker adaptuje. Různá prostředí pro řízení používají obdobné nástroje. Tvorba modelů podporuje ověřování řídicích mechanismů.

12 12/201312 Práce se zdroji

13 Přednáška č. 5 Principles of Mathematical Modeling Dym, Clive Pages: 322 Publisher: Academic Press Location: Burlington, MA, USA Date Published: 06/2004 Language: en LC Call Number: QA401 --.D9 2004eb eISBN: 9780080470283 pISBN: 9780122265518 Dewey Decimal Number: 511/.8 OCLC Number: 648163720 Subjects: Mathematical models. Source: Source: Principles of Mathematical Modeling Searching EIZ

14 12/201314 Ukázka zkouškových příkladů

15 12/201315 ZávěrZávěr Modeling Road Review doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "12/20131 Modeling Road Review Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google