Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

81.1 Přídavná jména MĚKKÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "81.1 Přídavná jména MĚKKÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 81.1 Přídavná jména MĚKKÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Blanka Průšová Rozlišujeme přídavná jména TVRDÁ, MĚKKÁ a PŘIVLASTŇOVACÍ. TVRDÁ (vzor mladý) v 1.p.č.j. mají tyto koncovky: - v rodě mužském - ý (mladý) - v rodě ženském - á (mladá) - v rodě středním - é (mladé) MĚKKÁ ( vzor jarní) v 1.p.č.j. u všech tří rodů mají koncovku měkké – í ( jarní) PŘIVLASTŇOVACÍ (vzory otcův a matčin) v 1.p.č.j. mají tyto přípony : -ův (otcův) -in (matčin) -ova (otcova) -ina (matčina) -ovo (otcovo) - ino (matčino)

2 81.2 Co už víme? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Bezpečně poznám v textu přídavné jméno a vím, že patří mezi ohebné slovní druhy. Vím, že přídavná jména - vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. - odpovídají na otázky Jaký? Který? Čí?. Kotě si hraje v botě. Jaké kotě? V jaké botě? Malé kotě si hraje ve staré botě. Čí kotě? Ve které botě?

3 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 81.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Číslo jednotné Číslo množné

4 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pamatuj!! Pro přídavná jména měkká je vzor jarní. Podle něho se skloňují přídavná jména měkká zakončená v 1.p.č.j. ve všech rodech koncovkou měkké –í. V koncovkách přídavných jmen měkkých se píše měkké -í ( např. cizí žena). V 7.p.č.mn. mají tvary všech rodů přídavných jmen měkkých koncovku –ími. (např. čapími hnízdy, jarními květinami, honicími psy, …) 81.4 Co si řekneme nového? Tvar přídavného jména se řídí tvarem podstatného jména, k němuž náleží. Shoduje se s ním v rodě, případně životnosti, čísle a pádě. Máme-li určit rod, číslo a pád, určujeme je podle podstatného jména, ke kterému náleží.

5 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 81.5 Procvičení a příklady 1. Z daných slov odvozuj přídavná jména rodu mužského, ženského a středního. Sleduj koncovky. Např. jelen: jelení – jelení - jelení želva, krokodýl, pes, jestřáb, myš, žába, holub, ryba, koza, velryba, sysel, kočka 2. Doplňuj koncovky přídavných jmen a ověřuj si, zda jsou měkká. Přepiš dané cvičení v 1.p.č.mn. a 7.p.č.j.. ryz- kov, včel- úl, pav- pero, koroptv- mládě, sysl- nora, ps- štěkot, jestřáb- let, kos- zpěv, jarn- den, lv- stopy, ciz- pes, motýl- křídla, koz- mléko, žab- kuňkání 3. Rozděl přídavná jména do dvou sloupečků - na tvrdá a měkká: znám- tenista, bílé hus- peří, drav- orel, ryz- zlato, motýl- křídla, rozkvetl- šípkov- keř, vesel- děvčata, borov- les, rychl- posel, ochočen- zvířata, včel- med 4. Utvoř ze slov přídavná jména a užij je ve větách. pes, kočka, želva, žába, žirafa, zebra, slon, delfín, sova, včela, osel, ryba, koza

6 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 81.6 Něco navíc pro šikovné Většina přídavných jmen utvořených od jmen zvířat jsou přídavná jména měkká. Např. sokolí, žabí, soví, sobí, koroptví, orlí, krokodýlí, žirafí,….. Výjimku tvoří např.: vepřový, volský, koňský. !!! Dej pozor : Tvoříme-li přídavná jména od názvů živočichů, připojíme k slovotvornému základu –í. V těchto přídavných jménech píšeme jedno –n-. Př.: jelení, delfíní, klokaní, sloní, varaní, havraní, beraní,…. Tvoříme-li příd.jméno z podst.jména zakončeného na –n, přidáváme příponu –ný,-ní, proto musíme napsat dvě –nn-. Př.: týden – týden/ní cena – cen/ný telefon – telefon/ní kámen – kamen/ný den - den/ní čin - čin/ný

7 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 81.7 Adjectives summer day spring weather winter time autumn countryside

8 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 81.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.d 2.a 3.c 4.c

9 81.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1.http://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpghttp://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpg 2. HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3. vyd. Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6 3.Obrázky z databáze Klipart 1.http://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpghttp://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpg 2. HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3. vyd. Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6 3.Obrázky z databáze Klipart

10 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 81.10 Anotace AutorMgr. Blanka Průšová Období07 – 12/2012 Ročník5. ročník Klíčová slovaPřídavná jména měkká AnotacePrezentace popisující skloňování přídavných jmen měkkých.


Stáhnout ppt "81.1 Přídavná jména MĚKKÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google