Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 1 Operační systémy a databáze A3B33OSD Jiří Lažanský, K13133

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 1 Operační systémy a databáze A3B33OSD Jiří Lažanský, K13133"— Transkript prezentace:

1 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 1 Operační systémy a databáze A3B33OSD Jiří Lažanský, K13133 lazan@labe.felk.cvut.cz

2 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 2 Téma 1: Úvod, Technické vybavení 1.Obsah a organizace předmětu 2.Co to je Operační systém 3.Multiprogramování, sdílení času 4.Rozmanitost operačních systémů, historie 5.Základní struktura technického vybavení 6.Procesor a jeho registry 7.Instrukce a jejich vykonávání 8.Vstup a výstup 9.Režimy práce procesoru 10.Výjimečné situace, přerušení 11.Paměti a jejich hierarchie 12.Ochranné mechanismy Obsah

3 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 3 O čem tento předmět NENÍ Poznat principy práce OS a databázových systémů Naučit se systémy využívat efektivně a bezpečně –Vhodným programováním na uživatelské úrovni lze mnohdy výrazně zefektivnit běh úloh Ukážeme proč a jak –Při tvorbě složitějších systémů lze narazit na zřídka se vyskytující, o to však nebezpečnější situace –Systematická organizace dat v databázích je základem efektivního přístupu k nim a minimalizace duplicit v datech Vícenásobný přístup k datům vede na otázky řešené v operačních systémech Cíle předmětu Jaký JE účel tohoto předmětu O konkrétních implementacích konkrétních operačních systémů (OS) na konkrétních hardwarových platformách ani o konkrétních databázových systémech –Konkrétní implementace pouze jako ilustrace principů O tvorbě operačních systémů jako celků

4 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 4 Studijní podklady Předmět má dvě volně provázané části: OS a DBMS Souhrnná literatura v češtině není Tyto prezentace (stránka předmětu) : http://labe.felk.cvut.cz/vyuka/A3B33OSD/ http://labe.felk.cvut.cz/vyuka/A3B33OSD/ Cvičení částečně seminární a samostatná práce –Odkaz na cvičení z uvedené stránky –Vedoucí cvičení: RNDr. Petr Štěpán, PhD. Zkouška: –Výsledky cvičení (až 10 b.) –Test u zkoušky (až 5 b. – k pokračování ve zkoušce nutno aspoň 3 body ) –Zadané příklady/úlohy (až 15 b.) –Hodnocení: ≥ 27 & Minimálně 9 b. ze cvičení + ≥ 4.5 b. z testu→ A (výborně) ≥ 24 & Minimálně 8 b. ze cvičení → B (velmi dobře) ≥ 21 & Minimálně 7 b. ze cvičení → C (dobře) ≥ 18 → D (uspokojivě) ≥ 15→ E (dostatečně)

5 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 5 Literatura Tanenbaum A. S.: Modern Operating Systems –http://www.cs.vu.nl/~ast/books/mos2/ Stallings W.: Operating Systems: Internals and Design Principles –http://williamstallings.com/OS/OS6e.html Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S.: Database System Concepts –http://codex.cs.yale.edu/avi/db-book/ Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G.: Operating System Concepts –http://codex.cs.yale.edu/avi/os- book/OS7/os7c/index.html

6 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 6 A. S. Tanenbaum: Modern Operating Systems

7 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 7 Proč studovat OS? Pravděpodobně nikdo z nás nebude psát celý nový OS Proč tedy OS studovat? –Jde o nejrozsáhlejší a nejsložitější IT systémy inspirace a systémový pohled na řadu jiných úloh –Uplatňují se v nich mnohé různorodé oblasti softwarové inženýrství, netradiční struktury dat, sítě, algoritmy, … –Čas od času je potřeba OS upravit pak je potřeba operačním systémům porozumět psaní ovladačů, … –Techniky užívané v OS lze uplatnit i v jiných oblastech neobvyklé struktury dat, krizové rozhodování, problémy souběžnosti, správa zdrojů,... mnohdy aplikace technik z jiných disciplin (např. operační výzkum) naopak techniky vyvinuté pro OS se uplatňují v jiných oblastech (např. při plánování aktivit v průmyslu)

8 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 8 Co to je Operační systém? (1) Neexistuje žádná obecně uznávaná definice OS je programový subsystém fungující jako mezičlánek, který spojuje uživatele a hardware počítače Úkoly OS: –dohlížet na provádění výpočtů řízených uživatelskými programy –usnadňovat řešení uživatelských problémů –umožnit efektivní využití hardware počítače –učinit počítač snáze použitelný OS je –správce prostředků – spravuje a přiděluje zdroje systému –řídicí program – řídí provádění ostatních programů Jádro operačního systému – trvale ‘aktivní’ sada spolupracujících programových komponent ostatní (tzv. systémové) programy lze chápat jako nadstavbu jádra aplikační programy jsou vlastně jádrem spouštěné „rutiny“

9 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 9 Co to je Operační systém? (2) Několik koncepcí pojmu OS –systémové (jen jádro a s ním související nadstavby) –„obchodní“ (to, co si koupíme pod nálepkou OS) –organizační (včetně pravidel pro hladký chod výpočetního systému) OS jako rozšíření počítače –Zakrývá komplikované detaily hardware závislé na konkrétní výpočetní platformě –Poskytuje uživateli „virtuální stroj“, který má se snáze ovládá a programuje OS jako správce systémových prostředků –Každý program dostává prostředky v čase –Každý program dostává potřebný prostor na potřebných prostředcích

10 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 10 Skladba počítačového systému Hardware –základní výpočetní zdroje (CPU/procesor, paměť, I/O zařízení) Operační systém –řídí a koordinuje používání hardware různými aplikačními programy různých uživatelů Aplikační programy –definují způsoby, jak se zdroje výpočetního systému používají pro řešení uživatelských výpočetních úloh (kompilátory, databázové systémy, video hry, programy účetní správy, rezervace místenek, programovatelný logický automat,...) Uživatelé –lidé, stroje (řízení klimatizace budovy), jiné počítače (sítě, distribuované systémy)

11 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 11 Model počítačového systému PřekladačTextový editorPočítačová hra Databáze Systémové a aplikační programy Operační systém (jádro) Hardware počítače Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel 3 Uživatel n...

12 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 12 Různorodost operačních systémů OS „střediskových“ (mainframe) počítačů nebo „cloudů“ OS datových a síťových serverů OS multiprocesorových počítačů OS osobních počítačů a pracovních stanic OS reálného času (Real-time OS) Vestavěné OS (tiskárna, pračka, telefon,...) OS čipových karet (smart card OS)... a mnoho dalších specializovaných systémů

13 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 13 Klasické „střediskové“ počítače (1) Střediskový počítač – dnes již historický pojem V současnosti vystupují v jejich rolích podnikové servery Hlavní rysy „historických střediskových“ počítačů –Zpravidla děrnoštítkové systémy –Redukce režijního času pro přípravu výpočtů se dosahovalo řazením podobných prací/zakázek (jobs) do dávek – batch –Batch processing, automatizace řazení dávek včetně automaticky předávaného řízení mezi definovanými zakázkami (jobs) –Rezidentní řídicí program – monitor – předává řízení mezi zakázkami; když zakázka končí – řízení se vrací monitoru –Multiprogramní režim činnosti – na primitivní úrovni (aspoň z dnešního pohledu)

14 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 14 Klasické „střediskové“ počítače (2) Historický systém dávkového zpracování –Operátor přinesl děrné štítky k IBM 1401 –Zde vznikla tzv. „dávka“ (in-spooling) –Na IBM 7094 proběhlo vlastní zpracování –Výstupní IBM 1401 poslal výsledky na tiskárnu (out-spooling) Spooling se samozřejmě používá i v nejmodernějších systémech

15 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 15 OS implementující multiprogramování (1) Funkcionalita pro ovládání I/O –Řízení operací provádí výhradně operační systém (proč?) –Dva režimy práce CPU (jádro vs. uživatel) → privilegované instrukce Funkcionalita pro správu paměti –Systém musí být schopný přidělovat paměť různým zakázkám a ze zakázek odvozeným procesům dynamicky přidělovat paměť –Dvojí pohled na paměť z hlediska její fyzické konstrukce a šířky fyzických adresovacích sběrnic – fyzický adresní prostor, FAP z hlediska konstrukce adresy ve strojovém jazyku – logický adresní prostor, LAP –Ochrana oblastí paměti před neautorizovaným přístupem

16 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 16 OS implementující multiprogramování (2) Mechanismus přerušení –předávání řízení mezi aplikačním programem a „monitorem“ → implementace reakcí na asynchronní události –OS je systém řízený přerušeními Plánování práce CPU –spolupráce s generátorem časových značek (timer) – po uplynutí daného intervalu se generuje přerušení –ochrana proti trvalému obsazení CPU uživatelským procesem (záměrně, chybou,...) –OS musí být schopen volit mezi různými výpočetními procesy připravenými k činnosti Funkcionalita pro přidělování zařízení (systémových zdrojů) –dynamické přidělování –přidělování exkluzivní či sdílené

17 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 17 Systémy s přidělováním časových kvant Tzv. Time-Sharing Systems (TSS) Multiprogramování vzniklo jako nástroj pro efektivní řešení dávkového zpracování TSS rozšiřují plánovací pravidla –o rychlé (spravedlivé, cyklické ) přepínání mezi procesy řešícími zakázky interaktivních uživatelů Podpora on-line komunikace mezi uživatelem a OS –původně v konfiguraci počítač – terminál –v současnosti v síťovém prostředí Systém je uživatelům dostupný on-line jak pro zpřístupňování dat tak i programů

18 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 18 Osobní (personální) počítače – PC Typicky orientované na jednoho uživatele –v současné době ale vesměs s multiprogramováním (multitaskingem) Typizované I/O vybavení –klávesnice, myš, obrazovka, malá tiskárna, komunikační rozhraní Upřednostňovaným cílem je uživatelovo pohodlí –minimum ochran – hlavní roli hraje odpovědnost uživatele –často se nevyužívají ochranné vlastnosti CPU OS PC často adoptují technologie vyvinuté pro OS větších počítačů Mnohdy lze provozovat různé typy operačních systémů –M$ Windows, UNIXy, Linux...

19 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 19 Paralelní a distribuované systémy Paralelní systémy –více procesorů (tzv. multiprocesory) –sdílí společný FAP –všechny procesory mohou „současně” vidět stav paralelně řešené úlohy udržovaný ve sdíleném FAP –paralelní systémy jsou řízeny paralelními algoritmy –někdy též „těsně vázané“ systémy (tightly-coupled systems) Distribuované systémy –více počítačů (ne nutně shodných) –každý má samostatný FAP –komunikují periferními operacemi (komunikační spoje, síť) –stav distribuovaně řešené úlohy si musí každý zúčastněný počítač postupně získávat výměnou zpráv řízenou distribuovanými algoritmy –někdy též „volně vázané“ systémy (loosely-coupled systems)

20 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 20 Paralelní systémy Zvyšují propustnost a spolehlivost při rozumných nákladech na výpočetní systém Multiprocesorové systémy –systémy s více procesory vzájemně komunikujícími vnitřními prostředky jednoho výpočetního systému (např. společnou sběrnicí) Nesymetrický multiprocesing –každý procesor má přidělený specifický úkol –hlavní (master) procesor plánuje a přiděluje práci podřízeným (slave) procesorům Symetrický multiprocesing (SMP) –využíván většinou soudobých OS –současně může běžet více procesů na různých CPU –kterýkoliv proces (i jádro OS) může běžet na kterémkoliv procesoru

21 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 21 Distribuované systémy Rozdělení výpočtů mezi více počítačů propojených sítí –lze vyvažovat zátěž (load-sharing), výpočty se tím zrychlují i za cenu vyšší režie spojené s komunikací –zvyšuje se spolehlivost a komunikační schopnosti –každý samostatný procesor má svoji vlastní lokální paměť –vzájemně se komunikuje pomocí přenosových spojů (sítě) mechanismem výměny zpráv Vynucují si použití vhodné síťové infrastruktury –LAN, Local Area Networks –WAN, Wide Area Networks Klasifikace –asymetrické distribuované systémy – klient-server –symetrické distribuované systémy – peer-to-peer OS: –Distribuovaný OS vs. síťový OS

22 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 22 Paralelní a distribuované systémy Těsně vázaný multiprocesorový systém CPU... Paměť Sběrnice Klient... Server Síťová infrastruktura Distribuovaný systém typu klient-server

23 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 23 Real-Time systémy (RT systémy) Zpravidla řídicí zařízení v dedikovaných (vestavěných) aplikacích: –vědecký přístroj, diagnostický zobrazovací systém, systém řízení průmyslového procesu, monitorovací systémy Obvykle dobře definované pevné časové limity Klasifikace: –striktní RT systémy – Hard real-time systems omezená nebo žádná vnější paměť, data se pamatují krátkodobě v RAM paměti protipól TSS, univerzální OS nepodporují striktní RT systémy plánování musí respektovat požadavek ukončení kritického úkolu v rámci požadovaného časového intervalu použití např. v přímém průmyslovém řízení, v robotice –tolerantní RT systémy – Soft real-time systems použitelné v aplikacích požadujících dostupnost některých vlastností obecných OS (multimedia, virtual reality, video-on-demand) kritické úkoly mají přednost „před méně šťastnými”

24 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 24 Kapesní systémy Handheld Systems, Personal Digital Assistants (PDA) Charakteristiky: –Požadavek energetické úspornosti => Pomalé procesory –Omezená kapacita paměti –Zpravidla malý display –Potřeba multiprogramování, avšak obvykle bez sdílení času Mobilní telefony –Navíc podpora síťových komunikačních protokolů –Softwarové modemy

25 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 25 Základní komponenty osobního počítače

26 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 26 Komponenty „univerzálního“ počítače Tiskárny CPU Řadič disků Řadič tiskáren Řadič měniče DVD Jednotka správy paměti (MMU) Hlavní paměť Systémová sběrnice Disky Měnič DVD-RW disků

27 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 27 Souvislost operací I/O a CPU I/O = to co se děje mezi lokální vyrovnávací pamětí řadiče a vlastní fyzickou periferií I/O zařízení (periferie) a CPU by měly pracovat souběžně –mnohdy řádově odlišné rychlosti –každý řadič zařízení má lokální vyrovnávací paměť, buffer Každý řadič zařízení je odpovědný za činnost zařízení jistého typu –periferie jsou velmi rozmanité Přesun dat mezi operační pamětí a lokální vyrovnávací pamětí periférie –zajišťuje CPU programovými prostředky (tzv. programový kanál) –specializovaný hardware (tzv. DMA kanál) Řadič zařízení informuje CPU o ukončení své činnosti přerušením

28 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 28 Sběrnicový pohled na počítač

29 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 29 Centrální jednotka počítače (CPU) Základní pohled na nejdůležitější komponenty centrální jednotky počítače PC=Program Counter=Čítač instrukcí IR=Instruction Register=Registr instrukcí MAR=Memory Address Register=Adresní registr paměti MBR=Memory Buffer Register=Datový vyrovnávací registr paměti I/O AR=I/O Address Register=Adresní registr I/O I/O BR=I/O Buffer Register=Datový vyrovnávací registr I/O DBR=Data Buffer Register=Datový vyrovnávací registr řadiče CSR=Control & Status Register=Řídicí a stavový registr na řadiči

30 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 30 Registry procesoru Uživatelské registry –Uživatelsky viditelné (programově dostupné) registry –Umožňují vlastní programování a zpracování dat –Obsahují data, adresy a podmínkové kódy Řídicí a stavové registry –Obecně nedostupné uživatelským procesům –Procesor modifikuje svoji činnost jejich obsahem (řídicí) a vykazuje v nich svůj stav (stavové) –Některé z nich používá CPU pro řízení práce programů Program Counter (PC) – adresa získávané instrukce (někdy též Instruction Pointer = IP) Instruction Register (IR) – kód instrukce přečtené z paměti Program Status Word (PSW) – obsahuje: Bity podmínkových kódu a stavu (např. vlastnosti výsledku předchozí operace) Interrupt enable/disable bit System (kernel, supervisor)/User mode bit 

31 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 31 Uživatelské registry –Dostupné běžnými strojovými instrukcemi –Používány všemi programy (tj. aplikačními i systémovými) Typy uživatelských registrů –Datové – většinou univerzální použití –Adresní Obecné adresní Bázové registry Segmentační registry Indexní registry – obsahují relativní adresy Ukazatel zásobníku (Stack pointer) Příklady instrukcí: move.l D0,(A4)+ (MC 680*0) add.b (A1,D3),D0

32 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 32 Základní instrukční cyklus CPU Přípravná fáze (fetch cycle) –nahrává do procesoru instrukci podle PC a umístí její kód do IR –na jejím konci se (zpravidla) inkrementuje PC Výkonná fáze (execute cycle) –vlastní provedení instrukce –může se dále obracet (i několikrát) k paměti loop:FETCH;/* ((PC)) → IR */ Increment(PC); EXECUTE;/* proveď operaci dle (IR) */ end loop START Nahrát instrukci Vykonat instrukci STOP Přípravný cyklus Výkonný cyklus Instrukce stop Animace

33 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 33 Přerušení Přerušení normální posloupnosti provádění instrukcí –cílem je zlepšení účinnosti práce systému –je potřeba provést jinou posloupnost příkazů jako reakci na nějakou „neobvyklou” událost –přerušující událost způsobí, že se pozastaví běh procesu v CPU takovým způsobem, aby ho bylo možné později znovu obnovit, aniž by to přerušený proces „poznal“ Souběh I/O operace –Přerušení umožní, aby CPU prováděla jiné akce než instrukce programu čekajícího na konec I/O operace –Činnost CPU se později přeruší iniciativou „I/O modulu” –CPU předá řízení na obslužnou rutinu přerušení (Interrupt Service Routine) – standardní součást OS CPU testuje nutnost věnovat se obsluze přerušení alespoň po dokončení každé instrukci –existují výjimky (např. „blokové instrukce“ Intel)

34 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 34 Cyklus CPU s přerušovacím systémem Je nevyřízená žádost o přerušení, a přerušení je povoleno –spustí se obslužný podprogram přerušení, jehož adresa se získá z vektoru přerušení INTF: Boolean:=False; /* Při žádostí o přerušení → True */ loop:FETCH; Increment(PC); EXECUTE; if INTF then Ulož PSW do PSWbf; Do PSW vygeneruj slovo s indikací System mode a Interrupt disabled; Ulož PSWbf na vrchol zásobníku; Ulož PC na vrchol zásobníku; Do PC zaveď obsah příslušné položky vektoru přerušení end loop START Nahrát instrukci Vykonat instrukci STOP Přípravný cyklusVýkonný cyklus Přerušeni zakázána Přerušeni povolena Existuje žádost o přerušení? Ne Ano Přerušovací cyklus Vektor přerušení Adresy obslužných podprogramů. Vektor indexován zdrojem přerušení Aktivity při zpracování přerušení

35 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 35 Výjimky a jejich třídy Přerušení je speciálním případem výjimečné situace Synchronní (s během programu) –Programové (naprogramované) speciální instrukce (INT, TRAP) –Generované kontrolními obvody počítače: aritmetické přetečení, dělení nulou pokus o vykonání nelegální či neznámé instrukce neoprávněný pokus o přístup k paměťové lokaci (narušení ochrany paměti, virtuální paměť  ) Asynchronní (přicházející zvenčí – klasické přerušení) –I/O, časovač, hardwarové problémy (např. výpadek napájení...) Kdy se na výjimečné situace reaguje? –Standardní přerušení: Po dokončení instrukce během níž vznikl požadavek –Výjimka vysoké úrovně: Během provádění instrukce (po dokončení některé fáze provádění instrukce) – instrukci nelze dokončit –Kritická výjimka: Nelze dokončit ani cyklus přenosu dat a je nutno reagovat neprodleně

36 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 36 Organizace I/O – 2 způsoby obsluhy I/O operace: –Zpravidla přenos sekvence údajů –Přenos dat z I/O zařízení do OP – vstup –Přenos dat z OP do I/O – výstup Dva způsoby obsluhy –S aktivním čekáním (busy waiting) v systémech bez řízení IO pomocí OS žádné souběžné zpracovává ní I/O, nedořešený zůstává nejvýše jeden I/O požadavek program testuje konec IO operace opakovanými dotazy na příslušný stavový registr IO zařízení –S přerušením a OS řízeným souběžným prováděním v systémech s řízením IO pomocí OS souběžné zpracovává ní I/O s během programu(ů) I/O operaci zahajuje OS na žádost z uživatelské ho procesu uživatelský proces čeká na dokončení I/O operace – synchronní řešení I/O uživatelský proces nečeká na dokončení I/O operace – asynchronní řešení I/O, může běžet souběžně s I/O operací

37 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 37 Synchronní a asynchronní I/O operace Čas Ovladač periferie Hardware Datový přenos Proces požadující I/O Obslužná rutina přerušení čeká Událost ukončující čekáni Synchronní operace Uživat. Systém. Čas Ovladač periferie Hardware Datový přenos Proces požadující I/O Obslužná rutina přerušení pracuje Oznámení o ukončení I/O operace Asynchronní operace Synchronní operace –Obvyklé řešení Asynchronní operace –Obtížné programování Výstup – relativně schůdné Vstup: Více vyrovnávacích pamětí („houpačka“)

38 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 38 I/O s aktivním čekáním CPU zahajuje elementární přenos údajů a v „dotazovací smyčce“ čeká na připravenost dat Jednoduché Velmi neefektivní (až na zcela výjimečné případy) Použitelné jen v primitivních systémech bez multiprogramování

39 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 39 Programový I/O s přerušením CPU inicializuje elementární přenos a věnuje se jiné činnosti Když je údaj připraven, adapter ZVV vyvolá přerušení Obslužná rutina přenese data mezi DBR a pamětí Pružné – data lze při přenosu upravovat Relativně pomalé, účast CPU, řízeno programem Jen pro ZVV schopná práce v režimu start-stop –Zařízení schopná pozastavit přenos dat kdykoliv a na libovolně dlouhou dobu beze ztrát

40 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 40 Přímý přístup do paměti - DMA Určeno pro blokové přenosy dat vysokou rychlostí I/O přenosy se uskutečňují bez přímé účasti procesoru mezi periferním zařízením a pamětí –Procesor dovolí I/O modulu přímo číst z nebo zapisovat do operační paměti – kradení cyklů (cycle stealing) –Procesor zadá jen velikost a umístění bloku v paměti a směr přenosu –Přerušení se generuje až po dokončení přenosu bloku dat CPU Paměť Řadič disků

41 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 41 I/O operace s přímým přístupem do paměti CPU zadá parametry přenosu DMA jednotce Přenos probíhá autonomně bez účasti CPU DMA vyvolá přerušení po ukončení přenosu bloku (nebo při chybě) Obslužná rutina pouze testuje chybový stav a informuje OS, že přenos skončil

42 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 42 Režimy práce procesoru Dva režimy práce procesoru –Základ hardwarových ochran –Systémový = privilegovaný režim procesor může vše, čeho je schopen –Uživatelský = aplikační (ochranný) režim privilegované operace jsou zakázány –Privilegované operace ovlivnění stavu celého systému (halt, reset, Interrupt Enable/Disable, modifikace PSW, modifikace registrů MMU ) instrukce pro vstup/výstup (in, out) –Okamžitě platný režim je zachycen v PSW (S-bit) Přechody mezi režimy –Po zapnutí systémový režim S U Speciální instrukce  Jakékoliv přerušení vč. synchronního

43 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 43 Vícenásobná přerušení Sekvenční zpracování –během obsluhy jednoho přerušení se další požadavky nepřijímají (pozdržují se) –jednoduché, ale nevhodné pro časově kritické akce Vnořené zpracování –prioritní mechanismus –přijímají se přerušení s prioritou striktně vyšší, než je priorita obsluhovaného přerušení

44 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 44 Postup přijímání přerušení (1) Žádost se vyhodnotí na přípustnost (priority přerušení) Procesor přejde do zvláštního cyklu 1.Uschová se obsah stavového slova procesoru (PSW). 2.Do PSW se vygeneruje "syntetické" stavové slovo s nastaveným S-bitem. Nyní je CPU v privilegovaném režimu 3.Uschované původní PSW uloží na zásobník. Na zásobník se uloží i čítač instrukcí PC (tzv. rámec přerušení). 4.PC se nahradí hodnotou z vektoru přerušení, indexovaného zdrojem přerušení.

45 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 45 Postup přijímání přerušení (2) Procesor přechází do normálního režimu práce a zpracovává obslužnou rutinu přerušení –Obslužná rutina musí být transparentní –Obslužnou rutinu končí instrukce „návrat z přerušení“ ( IRET, RTE ) mající opačný efekt: z vrcholu zásobníku vezme položky, které umístí zpět do PC a PSW Při vhodném naformulování položek na vrcholu systémového zásobníku se instrukce návratu z přerušení používá pro přechod ze systémového do uživatelského režimu

46 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 46 Hierarchie pamětí (1) Hierarchie pamětí z pohledu rychlosti a kapacity –uvedená čísla představují pouze hrubá přiblížení –směrem dolů klesá rychlost i „cena za 1 bit“ Typy prvků používaných v hlavní paměti –RAM, ROM, EEPROM, CMOS-RAM Typická přístupová dobaTypická kapacita 1 ns< 1 KB 3ns< 16 MB 50ns32 MB– 16 GB 10ms5– 4000 GB 100s Registry Cache Hlavní paměť Pevný magnetický disk Magnetická páska 20– 1000 GB Energeticky nezávislé (persistent) Energeticky závislé (volatile)

47 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 47 Hierarchie pamětí (2) Typické údaje Úroveň1234 Označeníregistry CPUcachehlavní paměťdisk Typická velikost≤ 1 KB≤ 16 MB≤ 8 GB> 100 GB Technologie Uvnitř CPU (CMOS) CMOS SRAM CMOS DRAM magnetický disk Přístupová doba~ 0,5 ns1 – 25 ns80 – 500 ns ~ 5 ms o 4 řády pomalejší Spravováno„překladačem“hardwarem operačním systémem Obsah zálohovánv cache v hlavní paměti na disku na DVD, magnetické pásce, apod.

48 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 48 Caching, cache paměti (1) Caching je princip používaný v OS velmi často –části obsahu pomalejší paměti s vyšší kapacitou jsou podle potřeby dočasně kopírovány do paměti rychlejší Mezipaměť ležící mezi CPU a hlavní pamětí –Transparentní pro operační systém i pro programátora –Je mnohem rychlejší než operační (hlavní) paměť –Mikroprogramem řízené kopírování informací z hlavní paměti do cache paměti po blocích –Princip časové a prostorové lokálnosti běžných programů –Problém udržení konzistence více kopií těchže dat v multiprocesorových systémech Hlavní paměť CPU Cache CPU Cache Jednoslovní přenosy Blokové přenosy

49 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 49 Caching, cache paměti (2) Velikost cache –čím větší, tím častěji se najdou požadovaná data v cache, ale také roste cena Velikost přenosového bloku – kompromis: –velké bloky = dlouhé přenosy –malé bloky = časté přenosy Mapovací funkce –kam přijde blok do cache Nahrazovací algoritmus: –určuje, který blok v cache bude nahrazen –Least-Recently-Used (LRU) algoritmus Analogie –hardwarově realizované principy původně vyvinuté pro virtuální paměť

50 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 50 Struktura diskové jednotky Třírozměrná adresa bloku: cylindr, povrch, sektor Moderní LBA (lineární adresování bloků)

51 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 51 Bezpečnostní mechanismy v hardware Základní opatření –Dva režimy práce procesoru(ů)  –Vstup a výstup: Povinné a uživatelským režimem vynucené volání služeb OS I/O instrukce jsou privilegované –Uživatelský program nikdy nesmí získat možnost práce v privilegovaném režimu Např. nesmí mít možnost zapsat do PSW a změnit tak režim práce CPU (S-bit v PSW) nebo modifikovat vektor přerušení Ochrana paměti Musí zabezpečit izolaci jádra OS i aplikačních programů navzájem –Souvisí s metodami správy paměti a zobrazováním LAP do FAP  Ochrana dostupnosti CPU –Prevence před převzetím vlády jednoho aplikačního programu nad CPU –Řešení: časovač (timer) V pravidelných (privilegovaně programovatelných) intervalech vyvolává přerušení, a tak je aktivováno jádro OS Mnohdy realizován jako „periferní zařízení“ O přerušení od časovače se opírají mechanismy plánování procesoru(ů)

52 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 52 Struktura standardního PC

53 A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 53 Dotazy


Stáhnout ppt "A3B33OSD (J. Lažanský) verze: Jaro 2014 Úvod, Technické vybavení 1 Operační systémy a databáze A3B33OSD Jiří Lažanský, K13133"

Podobné prezentace


Reklamy Google