Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunistické Československo Nástup totality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunistické Československo Nástup totality"— Transkript prezentace:

1 Komunistické Československo Nástup totality
Dagmar Zemanová Zdroj:

2 Opakování Proč ve svobodných volbách v r.1946 zvítězili komunisté?
Jaká byla zahraniční politika poválečného Československa? Vysvětli pojmy: odsun Němců, pozemková reforma, znárodnění. Jak a proč Československo reagovalo na návrh připojit se k Marshallovu plánu?

3 Opakování Lákavý sociálně-ekonomický program, přidělování zabavené půdy, sympatie ke komunistům po osvobození Rudou armádou, rozčarování z politiky nekomunistických stran před a po Mnichovu... Stále sílící orientace na Sovětský svaz (zklamání z postoje západních velmocí v době Mnichova) Odsun Němců – vysídlení německého obyvatelstva z rozhodnutí Postupimské konference a na základě Benešových dekretů – zprvu neorganizovaný (divoké odsuny, násilnosti), později organizovaný, pod mezinárodní kontrolou, cca 3mil lidí, pozemková reforma – vyvlastnění půdy Němců, později velkostatkářů, církve, znárodnění – vyvlastnění majetku (většinou) bez náhrady Zpočátku se chtělo připojit, na nátlak SSSR (obava ze spolupráce se Západem) muselo odmítnout

4 Opakování Jak a kdy zareagovali nekomunističtí ministři v Gottwaldově vládě na stále sílící snahu KSČ ovládnout bezpečnostní složky a veškerý politický a společenský život? Vysvětli pojmy: demise, manifestace, generální stávka, akční výbory, Lidové milice.

5 Opakování Jak a kdy zareagovali nekomunističtí ministři v Gottwaldově vládě na stále sílící snahu KSČ ovládnout bezpečnostní složky a veškerý politický a společenský život? Vysvětli pojmy: demise, manifestace, generální stávka, akční výbory, Lidové milice. Kdy a jak se v Československu definitivně ujímá moci KSČ a zahajuje dobu totality?

6 Opakování demise 12nekomunistických ministrů, snaha o pád vlády a předčasné volby v naději na vítězství nekomunistických kandidátů Demise – odstoupení z funkce (ministra, ministerského předsedy ap.), manifestace – shromáždění většího počtu lidí s cílem vyjádřit podporu/protest, generální stávka – zastavení výroby velkého počtu podniků, institucí, úřadů ( ), akční výbory – prokomunistické komise vznikající v době Února v podnicích, institucích, úřadech ap. s cílem jejich ovládnutí, Lidové milice – prokomunistické ozbrojené oddíly, měly příp.násilně zabránit odporu nekomunistických sil – přijetí demise ministrů prez.Benešem a jejich nahrazení prokomunistickými kandidáty

7 Poúnorový vývoj komunisté postupně ovládají veškeré vládní, státní, hospodářské i kulturní instituce nekomunisté zbavováni funkcí, mnohdy perzekuováni – tzv. čistky (Akční výbory) červen 1948 – konec Sociálně demokratické strany – začleněna do KSČ Proč měli komunisté zájem o zlikvidování sociálně demokratické strany?

8 Poúnorový vývoj komunisté postupně ovládají veškeré vládní, státní, hospodářské i kulturní instituce nekomunisté zbavováni funkcí, mnohdy perzekuováni – tzv. čistky (Akční výbory) červen 1948 – konec Sociálně demokratické strany – začleněna do KSČ Komunisté se obávali politické konkurence – sociální demokracie měla podobné voliče.

9 Poúnorový vývoj 9.květen 1948 – přijata nová ústava – tzv. Ústava 9.května V učebnici na straně 108 vyhledej, co obsahovala nová ústava. Zdroj:

10 Poúnorový vývoj Ústava 9.května
ČSR – lidovědemokratická republika jednotný stát rovnoprávných národů Čechů a Slováků slovenské orgány – Slovenská národní rada a sbor pověřenců státní moc vykonávají tzv. národní výbory (krajské, okresní, místní) znárodnění přírodního bohatství, peněžnictví, velkoobchodů a podniků nad 50 zaměstnanců zaručeno soukromé vlastnictví do 50 zaměstnanců a půdy do 50 ha zaveden jednotný hospodářský plán zaručuje občanská práva, nedotknutelnost soukromého majetku, práva sociální a kulturní Která z těchto ústavně zakotvených principů totalitní režim porušoval?

11 Poúnorový vývoj Ústava 9.května
ČSR – lidovědemokratická republika jednotný stát rovnoprávných národů Čechů a Slováků slovenské orgány – Slovenská národní rada a sbor pověřenců státní moc vykonávají tzv. národní výbory (krajské, okresní, místní) znárodnění přírodního bohatství, peněžnictví, velkoobchodů a podniků nad 50 zaměstnanců zaručeno soukromé vlastnictví do 50 zaměstnanců a půdy do 50 ha zaveden jednotný hospodářský plán zaručuje občanská práva, nedotknutelnost soukromého majetku, práva sociální a kulturní Soukromé vlastnictví tzv. výrobních prostředků (půda, podniky, živnosti..) později znárodněno nebo združstevněno (vznik družstev – zemědělské, výrobní..), občanská práva (svoboda projevu, náboženského vyznání ap.) nedodržena, opoziční názory tvrdě potlačovány.

12 Poúnorový vývoj Volby 30.května 1948 – volby, atmosféra zastrašování, likvidovány pokusy o protikomunistickou agitaci jednotná kandidátka tzv. Národní fronty – (pro)komunističtí kandidáty, žádná opozice falšování výsledků 89,2 procent hlasů pro kandidátku Srovnej tento způsob „voleb“ s volbami v dnešní době.

13 Okomentuj obrázek. Zdroj:

14 Poúnorový vývoj Prezident Beneš
7.červen 1948 – abdikace prezidenta Beneše (zdravotní důvody) – odmítl podepsat ústavu nový prezident Klement Gottwald předseda vlády Antonín Zápotocký léto 1948 – XI.všesokolský slet v Praze – manifestace podpory Beneše a demokracie – zatýkání, perzekuce září 1948 Beneš – pohřeb další manifestace odporu přijat zákon „na ochranu republiky“ – opatření na likvidaci opozice

15 Edvard Beneš 1884-1948 Zopakuj klíčové okamžiky
v životě Edvarda Beneše. Zdroj:

16 Poúnorový vývoj Perzekuce
Státní bezpečnost (StB) – spolupráce se sovětskou státní bezpečností (KGB) – nejobávanější orgán, podléhá nejvyššímu vedení KSČ (někdy ani jim ne) – násilí, nezákonné postupy, zastrašování, fyzická likvidace nepřátel Kterou instituci z doby protektorátu připomínaly praktiky StB?

17 Poúnorový vývoj Perzekuce
Státní bezpečnost (StB) – spolupráce se sovětskou státní bezpečností (KGB) – nejobávanější orgán, podléhá nejvyššímu vedení KSČ (někdy ani jim ne) – násilí, nezákonné postupy, zastrašování, fyzická likvidace nepřátel Gestapo – tajná státní policie. Oběti gestapa a StB byly mnohdy stejné osoby (demokraticky smýšlející, Sokolové, účastníci nekomunistického odboje, vojáci zahraničních armád na západě...)

18 Bývalé sídlo StB Bartolomějská ulice
Budově se přezdívalo „kachlíkárna“ Zdroj:

19 Poúnorový vývoj Perzekuce
ve společnosti se šíří atmosféra strachu společenská pasivita, beznaděj a lhostejnost izolace od západního světa – uzavírání hranic emigrace lidí na Západ – s nasazením života V učebnici na straně 109 si přečti informace o tzv. Pomocných technických praporech (PTP) a táborech nucených prací. Vysvětli pak pojmy „černí baroni“ a „třídní nepřátelé“.

20 Poúnorový vývoj Perzekuce
černí baroni – příslušníci PTP (politicky nespolehlivé osoby, těžká práce v dolech, hutích a na stavbách), podle černých nárameníků třídní nepřátelé – bývalí podnikatelé, demokraticky smýšlející inteligence, živnostníci, zemědělci (kulaci) Znáš nějaké umělecké dílo, které se věnuje této době a těmto lidem?

21 Pomocné technické prapory
Zdroj:

22 Miroslav Švandrlík Černí baroni
Román Film Zdroj:

23 Poúnorový vývoj Církev
římskokatolická církev – nebezpečná opozice nařčeni ze spolupráce s Vatikánem omezení činnosti a tvrdý dohled nad církví (Státní úřad pro věci církevní, tzv. církevní tajemníci) – zákaz činnosti, příp. věznění nepohodlných kněží kolaborantské hnutí – tzv. katolická akce – pod dohledem StB 1950 – likvidace veškerých mužských a většiny ženských řeholních řádů vykonstruované soudní procesy s nejvyššími církevními hodnostáři

24 Zdroj: www.moderni-dejiny.cz

25 Mnoho kněží a řeholníků skončilo v PTP
Zdroj:

26 Poúnorový vývoj Politické procesy
nejhrůznější projev totalitní moci příslušníci nekomunistických stran příslušníci nekomunistického odboje příslušníci zahraničních jednotek na Západě katolická církev

27 Poúnorový vývoj Politické procesy
V učebnici na straně 110 vyhledej počty osob postižených vykonstruovanými politickými procesy.

28 Poúnorový vývoj Politické procesy
celkem cca občanů – 232 rozsudků smrti 178 popraveno ostatní doživotní či dlouholeté žaláře v nejhorších podmínkách

29 Poúnorový vývoj Politické procesy
Nejznámnější oběti: generál Heliodor Píka JUDr. Milada Horáková Zdroj:

30 Poúnorový vývoj Politické procesy
Heliodor Píka ( ) legionář vojenský činitel příslušník nekomunistického zahraničního odboje podílel se na vzniku zahraničních vojenských jednotek (i v SSSR) vojenský velvyslanec v Moskvě varoval před komunistickým nebezpečím obviněn ze špionáže a vlastizrady popraven Zdroj:

31 JUDr. Milada Horáková (1901-1950)
jediná popravená žena členka České strany národně sociální (ČSNS) angažovala se za práva žen zapojena do domácího nekomunistického odboje (PVVZ, PÚ) 1940 zatčena gestapem, mučení, vězněna do konce války po válce poslankyně za ČSNS, demokratické názory po Únoru zbavena všech funkcí, zůstala (tajně) politicky aktivní září 1949 zatčena, opět mučení, nezlomena vykontruovaná obvinění z velezrady, veřejný proces – zastrašení veřejnosti rozsudek smrti – protesty zahraničních osobností (Albert Einstein, W.Churchill, E.Rooseveltová) červen 1950 popravena (trýznivý způsob) ostatky zlikvidovány, obava z pohřbu a možných manifestací

32 Milada Horáková Zdroj:

33 Videa

34 Poúnorový vývoj Politické procesy
oběti i v řadách komunistů – cíl – dosáhnout naprosté poslušnosti a podřízení vliv sovětských poradců – nejbrutálnější metody výslechů i nejvyšší straničtí představitelé – atmosféra strachu předváleční komunisté (příliš čestní), interbrigadisté (španělská občanská válka) Židé

35 Rudolf Slánský (1901-1952) židovský původ (vl.jméno Salzmann)
předválečný komunistický funkcionář blízký spolupracovník a přítel Gottwalda za války v Moskvě (unesli mu dceru) člen nejvyššího vedení KSČ sám se podílel na procesech proti nekomunistickým představitelům listopad 1951 sám zatčen obviněn ze špionáže a spiknutí proti ČSR prosinec 1952 odsouzen k trestu smrti (+11 dalších funkcionářů KSČ, řada židovského původu) ani jeho ostatky se nezachovaly

36 Rudolf Slánský na vrcholu moci
Zdroj:

37 Jak na Tebe působí Rudolf Slánský v době procesu? Rudolf Slánský
Zdroj:

38 Poúnorová situace Hospodářský vývoj
pokračuje znárodňování dalších podniků a institucí - 95 procent státní sektor (1948) likvidace drobného podnikání (řemeslníci, maloobchodníci, živnostníci) – miliony lidí hospodářství řízeno centrálně komunistickou stranou – výroba podle plánů (dvouletka, pětiletka) – Státní plánovací úřad odbory podřízeny KSČ (jednotné Revoluční odborové hnutí – ROH) Jak mohlo fungovat hospodářství, které plánovalo výrobu na pět let dopředu? Které ekonomické faktory zcela ignorovalo?

39 Členy ROH byla většina pracujících.
Nejoblíbenější byly odborové rekreace, často i ty sloužily k šíření komunistické ideologie a propagandy. Zdroj:

40 Propagandou ovlivněné filmy Dovolená s Andělem a Anděl na horách
https://www.youtube.com/watch?v=KL6jRn8-Yss https://www.youtube.com/watch?v=p6ASjOuUrCA https://www.youtube.com/watch?v=tvE_HHEMFXA Zdroj:

41 Poúnorový vývoj Hospodářství
přeměna průmyslu – zaměřen na těžký průmysl – hutnictví, železářství – převažuje zbrojní průmysl průmysl spotřební a služby omezeny  trvalý nedostatek spotřebního zboží, nedostatečné služby veřejnosti (likvidace soukromého sektoru) mezinárodní obchod – jednostranně zaměřen na SSSR a další socialistické země (malá konkurenceschopnost, nedostatek surovin) vznik mezinárodní organizace Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) – diktát SSSR

42 RVHP Zdroj:

43 Zdroj: http://ceskobudejovicky. denik

44 Zdroj: http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=679&lang=1

45 Poúnorový vývoj Kolektivizace zemědělství
sovětský vzor – kolchozy a sovchozy 1949 – zákon o jednotných zemědělských družstvech (JZD) JZD – výrobní zemědělská družstva, společný majetek, půda, práce za mzdu vytváření velkých lánů polí rozpad tradičních zemědělských hospodářství většinou odpor a násilné nucení ke vstupu

46 Zdroj: http://www. moderni-dejiny

47 Poúnorový vývoj Kolektivizace zemědělství
několik etap ve vývoji JZD stupňovaná kampaň za vstup, násilí, perzekuce vyhánění z půdy, vystěhovávání do pohraničí, věznění, PTP – tzv. Akce kulak (kulak ((pěst)) – z ruš., označení pro zrádce a nepřítele rolníků) v čele JZD nezkušení a neschopní jedinci – hluboký propad dříve prosperujícího zemědělství – váznoucí zásobování potravinami, nespokojenost 1960 – přes 90 procent zemědělských podniků

48 Okomentuj obrázek: situace, zúčastnění, komické prvky...
Zdroj:

49 Propagandistický film Cesta ke štěstí 1951 Ukázka
https://www.youtube.com/watch?v=G-cr234ajx8

50 Poúnorový vývoj Zápis květen 1948 – Ústava 9.května – zakotvení komunistického režimu (znárodnění, státní správa) červen – abdikace Beneše  prezident Gottwald KSČ ovládla státní správu, hospodářství i veškerý společenský život volby – nedemokratické, zmanipulované

51 Poúnorový vývoj Zápis pronásledování opozičních sil (nekomunistické strany, příslušníci západního vojsk, nekomunistický odboj, Sokol, demokratické síly, církev) vykonstruované politické procesy, rozsudky smrti (Píka, Horáková, Slánský) věznění, pracovní tábory, PTP StB – metody Gestapa atmosféra strachu a rezignace ve společnosti

52 Poúnorový vývoj Zápis hospodářství – znárodnění veškeré výroby a služeb preferován těžký průmysl (zbrojní), nedostatek spotřebního průmyslu plánování hospodářství (nereálné cíle), RVHP zemědělství – vznik JZD, násilná kolektivizace – špatné zásobování potravinami


Stáhnout ppt "Komunistické Československo Nástup totality"

Podobné prezentace


Reklamy Google