Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií Registrační číslo:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií Registrační číslo:"— Transkript prezentace:

1 Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0150 Zahájení a ukončení: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Organizace projektu: - řešitel projektu:VŠB-Technická univerzita Ostrava - partneři: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Národní strojírenský klastr, o.s. - manažer projektu: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. - koordinátor VŠB-TUO:doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. -administrativa+koor. VŠB-TUOIng. Aleš Procházka - koordinátor CDV, v.v.i.:Ing. Alena Daňková - koordinátor NSK, o.s.:Ing. Lubomír Gogela - finanční manažer:Ing. Marcela Zahnašová

3 Zdroje financování: - celkové náklady projektu:2 852 925,13 Kč(100 %) - soukromé spolufinancování:0 Kč(0%) - přímé výnosy projektu:0 Kč(0%) - veřejné spolufinancování z toho ze strukturálních fondů:2 424 986 Kč (85%) z toho ze státního rozpočtu: 427 939 Kč (15%)

4 Rozpočet projektu podle subjektů: -VŠB-Technická univerzita Ostrava:2 141 392 Kč - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 472 616 Kč - Národní strojírenský klastr, o.s.: 238 917,13 Kč -Celkem:2 852 925,13 Kč -Kráceno oproti původnímu projektu o:144 000 Kč

5 Struktura projektu: - realizace projektu v rámci 4 klíčových aktivit (01-04) -01-Vzdělávání pracovníků VaV, podpora práce se studenty, vytváření kvalitních týmů (10 vzdělávacích modulů) -VŠB-TUO, CDV, NSK -02-Vzdělávání pracovníků VaV v problematice transferu technologií a v osvojování znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví (1 vzdělávací modul) -VŠB-TUO -03-Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace -VŠB-TUO -04-Další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti šíření výsledků VaV do praxe -NSK

6 Realizace vzdělávání v 11 výukových modulech a jejich garanti: - Modul-CDV1-Silniční doprava (garant: Ing. J. Frič, Ph.D.) - Modul-FS2-Letecká doprava (garant: doc. Ing. V. Smrž, Ph.D.) - Modul-FS3-Dopravní a manipulační technika (garant: doc. Ing. A. Slíva, Ph.D.) - Modul-CDV4-Železniční doprava (garant: doc. Ing. V.Adamec, Ph.D.) - Modul-CN5-Nanotechnologie (garant: Ing. K. Barabaszová, Ph.D.) - Modul-CN6-Nové technické materiály (garant: doc. Ing. G. S.Martynková, Ph.D.) - Modul-FS7-Transfer technologií. (garant: Ing. M. Klus) - Modul-FAST8-Dopravní stavby (garant: Ing. E. Ožanová) - Modul-FAST9-Silniční stavby (garant: Ing. D. Cihlářová) - Modul-FAST 10-Železniční stavby (garant: Ing. L. Hudeček, Ph.D.) - Modul-FAST 11-Dopravní stavitelství (garant: doc. Ing. M. Řezáč, Ph.D.)

7 Rámcová témata modulů: Modul-CDV1-Silniční doprava-řešení otázek z oblasti silniční dopravy, alternativní pohony a zdroje energie, modelování dopravních situací, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, otázky nejnovějších výzkumů v této oblasti. Modul-FS2-Letecká doprava- řízení letového provozu, nové typy letadel, VaV v oblasti letecké dopravy, nejnovější trendy apod. Modul-FS3-Dopravní a manipulační technika- dopravní stroje a zařízení v kontextu na nové technologie, výzkum v oblasti vývoje nových zařízení na dopravu materiálu

8 Modul-CDV4-Železniční doprava- doprava po železnici, nové technologie a zařízení, VaV v této oblasti a použití nových dopravních prostředků. Modul-CN5-Nanotechnologie- nanomateriály a jejich aplikace a užití pro dopravu, trendy VaV v oblasti nanotechnologií. Modul-CN6-Nové technické materiály- nové progresivnější typy materiálů pro automobilový průmysl. Modul-FS7-Transfer technologií- právní ochrana duševního vlastnictví, patenty, ochranné znánky, průmyslové známky, neprůmyslové známky, komercializace výsledků VaV, kategorizace hodnocení výsledků VaV. Modul-FAST8-Dopravní stavby Modul-FAST9-Silniční stavby Modul-FAST 10-Železniční stavby Modul-FAST 11-Dopravní stavitelství

9 Výstupy modulů: - realizace kurzů pro pracovníky VaV, následně studenty VŠ, zájemců o VV práci. Kurzy realizovány případovými studiemi se zaměřením na řešení otázek VaV v oblasti Doprava, - tvorba VV týmů, tvorba textové části (otázky řešení problematiky v oblasti Doprava, studie řešení, návrhy), - digitální verze textové části, - videa a animace, umístění na web portál, - archivace v e-learningové podobě - u vybraných modulů realizace videokonferenčního přenosu

10 Harmonogram projektu:

11 Internetové stránky projektu: http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150 Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace: http://projekt150.vsb.cz /


Stáhnout ppt "Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií Registrační číslo:"

Podobné prezentace


Reklamy Google