Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELMOCI NA KONCI 19. STOLETÍ. PRUSKO vůdčí postavou něm. politiky vůdčí postavou něm. politiky Otto von Bismarc (císařem Vilém I.) zahraniční politika:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELMOCI NA KONCI 19. STOLETÍ. PRUSKO vůdčí postavou něm. politiky vůdčí postavou něm. politiky Otto von Bismarc (císařem Vilém I.) zahraniční politika:"— Transkript prezentace:

1 VELMOCI NA KONCI 19. STOLETÍ

2 PRUSKO

3 vůdčí postavou něm. politiky vůdčí postavou něm. politiky Otto von Bismarc (císařem Vilém I.) zahraniční politika: obava z Francie → hledá spojence – R-U (Fr. Josef I.) a Rusko (Alexandr II.) → 1873 tzv. spolek tří císařů zahraniční politika: obava z Francie → hledá spojence – R-U (Fr. Josef I.) a Rusko (Alexandr II.) → 1873 tzv. spolek tří císařů vnitřní politika: příznivé hospodářské podmínky, rychlé tempo industrializace (strojírenské, železářské, zbrojní závody – hlavně oblast Porúří) vnitřní politika: příznivé hospodářské podmínky, rychlé tempo industrializace (strojírenské, železářské, zbrojní závody – hlavně oblast Porúří) - zásahy proti sociální demokracii (Něm. soc. demokracie na konci 90. let nejsilnější strana v říšském sněmu), předpisy proti katolické církvi - zásahy proti sociální demokracii (Něm. soc. demokracie na konci 90. let nejsilnější strana v říšském sněmu), předpisy proti katolické církvi

4 po nástupu Viléma II. po nástupu Viléma II. (1888-1918) – poslední něm. (1888-1918) – poslední něm. císař – neshody s kancléřem Bismarckem v otázkách zahr. politiky → B. odstoupil a Vilém nastolil nový kurz: císař – neshody s kancléřem Bismarckem v otázkách zahr. politiky → B. odstoupil a Vilém nastolil nový kurz: 1. budování námořní flotily 2. zbrojení (mimořádné výdaje na armádu) 3. představy o něm. nadřazenosti (snaha o expanzi do stř. a vých. Evropy) → zostření mezinár. napětí

5 FRANCIE

6 2. největší koloniální mocnost po Anglii 2. největší koloniální mocnost po Anglii po porážce ve válce s Pruskem se stala 3. republikou (platí reparace), časté střídání vlád po porážce ve válce s Pruskem se stala 3. republikou (platí reparace), časté střídání vlád hospodářské obtíže (ztráta Alsaska, Lotrinska = uhlí a ruda, nevýhoda malých rolnických hospodářství, nízké investice do domácího průmyslu) hospodářské obtíže (ztráta Alsaska, Lotrinska = uhlí a ruda, nevýhoda malých rolnických hospodářství, nízké investice do domácího průmyslu)

7 Paříž = centrem vědy, umění, módy (1889 Eiffelova věž) Paříž = centrem vědy, umění, módy (1889 Eiffelova věž) mezinár. ohlas Dreyfusovy aféry mezinár. ohlas Dreyfusovy aféry zahraniční politika: úspěchy v dobývání kolonií (Afrika) zahraniční politika: úspěchy v dobývání kolonií (Afrika)

8 Anglie

9 prvenství v koloniálním panství, ale koncem století ztráta průmyslového prvenství (pokles schopnosti konkurovat na světovém trhu) prvenství v koloniálním panství, ale koncem století ztráta průmyslového prvenství (pokles schopnosti konkurovat na světovém trhu) zahraniční politika: obchod s koloniemi – náhrada za ztrátu poklesu vývozu do Evropy zahraniční politika: obchod s koloniemi – náhrada za ztrátu poklesu vývozu do Evropy (největší kolonie Indie – bavlnářský průmysl, zpracování juty, zbrojařský průmysl,…r. 1885 Indický národní kongres –boj s koloniálním režimem) (největší kolonie Indie – bavlnářský průmysl, zpracování juty, zbrojařský průmysl,…r. 1885 Indický národní kongres –boj s koloniálním režimem) - 1899-1902 búrské války - 1899-1902 búrské války

10 USA Občanská válka Sever proti Jihu Občanská válka Sever proti Jihu

11 po občanské válce rychlý hospodářský vzestup, na přelomu století nejsilnější světová velmoc (USA bohatly vývozem bavlny a obilí, těžbou ropy, uhlí a železné rudy) po občanské válce rychlý hospodářský vzestup, na přelomu století nejsilnější světová velmoc (USA bohatly vývozem bavlny a obilí, těžbou ropy, uhlí a železné rudy) příčinou hosp.růstu: svoboda podnikání, demokratické politické prostředí, příliv nových přistěhovalců, mechanizace (uplatnění strojů, sériová výroba na běžícím pásu) příčinou hosp.růstu: svoboda podnikání, demokratické politické prostředí, příliv nových přistěhovalců, mechanizace (uplatnění strojů, sériová výroba na běžícím pásu)

12 2 hlavní politické strany: republikáni (zástupci velkých průmyslníků) a demokraté (zvl. farmáři) 2 hlavní politické strany: republikáni (zástupci velkých průmyslníků) a demokraté (zvl. farmáři) zahraniční politika: snaha bránit dalšímu rozšiřování evropských kolonií na americkém kontinentě zahraniční politika: snaha bránit dalšímu rozšiřování evropských kolonií na americkém kontinentě

13 1898 americko-španělská válka o Kubu (výsledek: Španělsko předalo Spojeným státům Kubu, Portoriko a část Španělské východní Indie) 1898 americko-španělská válka o Kubu (výsledek: Španělsko předalo Spojeným státům Kubu, Portoriko a část Španělské východní Indie)KubuPortorikoŠpanělské východní IndieKubuPortorikoŠpanělské východní Indie

14 Japonsko otevírá se světu (příchod Evropanů), na přelomu století modernizace – zakládány továrny, stavba železnice, budování armády otevírá se světu (příchod Evropanů), na přelomu století modernizace – zakládány továrny, stavba železnice, budování armády potlačena vzpoura samurajů (vojenská šlechta) → konstituční monarchie (císař Mucuhito) potlačena vzpoura samurajů (vojenská šlechta) → konstituční monarchie (císař Mucuhito) 1902 – spojenectví s Velkou Británií 1902 – spojenectví s Velkou Británií

15 1904-1905 – válka s Ruskem o území Koree 1904-1905 – válka s Ruskem o území Koree - 1905 bitva u Cušimy - 1905 bitva u Cušimy - vítěz Japonsko – zisk Koree, vliv v Mandžusku, - vítěz Japonsko – zisk Koree, vliv v Mandžusku, - válka poukázala na zaostalost Ruska - válka poukázala na zaostalost Ruska

16 Čína období mocenského a hospodářského úpadku (častá povstání rolníků) období mocenského a hospodářského úpadku (častá povstání rolníků) 1894-1895 –čínsko-japonská válka (vítězství moderně vyzbrojené japonské armády –zisk Thaj-wanu) 1894-1895 –čínsko-japonská válka (vítězství moderně vyzbrojené japonské armády –zisk Thaj-wanu)

17 snaha evropských mocností rozdělit v Číně sféry vlivu x odpor – r. 1900 proticizinecké povstání (nazýváno boxerské = ve znaku sevřená pěst)-povstání tvrdě potlačeno snaha evropských mocností rozdělit v Číně sféry vlivu x odpor – r. 1900 proticizinecké povstání (nazýváno boxerské = ve znaku sevřená pěst)-povstání tvrdě potlačeno úpadek moci mandžuské dynastie → úpadek moci mandžuské dynastie → 1911-1912 revoluce - svržení vládnoucí dynastie, nastolení republiky 1911-1912 revoluce - svržení vládnoucí dynastie, nastolení republiky

18 Rusko reformy Alexandra II.(1855-1881): 1861 carským manifestem 1861 carským manifestem zrušeno nevolnictví (osobní zrušeno nevolnictví (osobní svoboda nevolníků, ale bez politických práv) svoboda nevolníků, ale bez politických práv) reformy v soudnictví –nezávislost soudců a porotců, zákaz tělesných trestů reformy v soudnictví –nezávislost soudců a porotců, zákaz tělesných trestů školství – zpřístupněno pro širší vrstvy, větší volnost na univerzitách školství – zpřístupněno pro širší vrstvy, větší volnost na univerzitách armáda – vojenská služba zkrácena z 25 let na 6 let, zavedena všeobecně branná povinnost armáda – vojenská služba zkrácena z 25 let na 6 let, zavedena všeobecně branná povinnost

19 polské lednové povstání 1863-1864 = národně osvobozenecký boj v ruském záboru: polské lednové povstání 1863-1864 = národně osvobozenecký boj v ruském záboru: vznik revoluční vlády (ale nejednotné názory podnikatelů a statkářů), zpočátku podpora venkovského lidu, marně očekávaná vojenská pomoc z ciziny vznik revoluční vlády (ale nejednotné názory podnikatelů a statkářů), zpočátku podpora venkovského lidu, marně očekávaná vojenská pomoc z ciziny -povstání potlačeno, popravy, vyhnanství na Sibiř (zhoršení postavení Poláků)

20 zahraniční politika: růst územní rozlohy (Finsko, Besarábie, Kavkaz), postup na Sibiř a dálný východ zahraniční politika: růst územní rozlohy (Finsko, Besarábie, Kavkaz), postup na Sibiř a dálný východ rusko-turecká válka – 1877: rusko-turecká válka – 1877: Rusko vystupuje jako ochránce Slovanů (balkánských států), porážka Turků, mír v San Stefanu- Turecko uznalo rozhodující vliv Ruska na Balkáně Rusko vystupuje jako ochránce Slovanů (balkánských států), porážka Turků, mír v San Stefanu- Turecko uznalo rozhodující vliv Ruska na Balkáně

21 berlínský kongres – upravil san stefanský mír berlínský kongres – upravil san stefanský mír 1881 car zavražděn 1881 car zavražděn

22 Mikuláš II. (1894-1917) Mikuláš II. (1894-1917) - poslední ruský car, svržen únorovou revolucí únorovou revolucí - ve velkých městech rychlá industrializace (železářské, industrializace (železářské, textilní závody), růst počtu průmyslového dělnictva – nízké mzdy, dlouhá pracovní doba, chybí sociální zákonodárství textilní závody), růst počtu průmyslového dělnictva – nízké mzdy, dlouhá pracovní doba, chybí sociální zákonodárství → počátky dělnického hnutí (r. 1898 ustavena Sociálně demokratická strana Ruska)

23 1905 – „krvavá neděle“ = pokojná demonstrace petrohradských dělníků rozehnána jízdní gardou (střelba do davu) → stávky po celé zemi (rolnické bouře, vzpoura námořníků na křižníku Potěmkin, povstání vojáků v Kronštadtu) 1905 – „krvavá neděle“ = pokojná demonstrace petrohradských dělníků rozehnána jízdní gardou (střelba do davu) → stávky po celé zemi (rolnické bouře, vzpoura námořníků na křižníku Potěmkin, povstání vojáků v Kronštadtu) car nucen vydat manifest (1905) – vytvořena státní duma (celoruský zákonodárný orgán), uznal některé občanské svobody (volební právo) car nucen vydat manifest (1905) – vytvořena státní duma (celoruský zákonodárný orgán), uznal některé občanské svobody (volební právo)

24 Stolypinova agrární reforma Stolypinova agrární reforma - rolníci právo vystupovat z vesnické občiny a držet půdu jako soukromý majetek


Stáhnout ppt "VELMOCI NA KONCI 19. STOLETÍ. PRUSKO vůdčí postavou něm. politiky vůdčí postavou něm. politiky Otto von Bismarc (císařem Vilém I.) zahraniční politika:"

Podobné prezentace


Reklamy Google