Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.07/1.1.14/02.0049

2 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana Název materiálu: Stupňování přídavných jmen – 3. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Název sady: Sada pro technické, přírodovědné a jazykově zaměřené předměty (včetně volitelných) Ročník: 7. Autor: Mgr. Jana Chmelová Datum ověření: 23.4.2014 Anotace: V prezentaci se žáci seznamují se stupňováním jednoslabičných a víceslabičných přídavných jmen (3. stupeň) a na četných příkladech tento jev procvičují. Na závěr překládají věty pomocí 2. či 3. stupně přídavných jmen.

3 Zdroje: obrázky jsou vloženy z Klipartu Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Stupňování přídavných jmen – 3. stupeň 3. stupeň – tvoří se pomocí určitého členu the + přidáním koncovky –est JEDNOSLABIČNÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA small – the smallest cold – the coldest tall – the tallest Výjimky: 1) large – the largest white – the whitest 2) zdvojení koncové souhlásky: hot – the hottest big – the biggest red – the reddest

5 Stupňování přídavných jmen – 3. stupeň DVOJSLABIČNÁ A VÍCESLABIČNÁ PŘÍD. JMÉNA 1)Dvojslabičná příd. jm. končící na –y → pomocí the a koncovky –est změkčení y→i, dirty – the dirtiest happy – the happiest 2) Ostatní dvojslabičná a víceslabičná příd. jména – pomocí the most famous – the most famous modern – the most modern favourite – the most favourite beautiful – the most beautiful interesting – the most interesting

6 Napište 3. stupeň přídavných jmen: easy – warm – fast – friendly – wet – nice – happy – great – windy – fat – poor – important – short – cool – boring – thin – expensive –

7 Dokončete věty se 3. stupněm přídavných jmen: 1)Mount Everest is ………. mountain in the world. (high) 2)My house is ………. in the street. (large) 3)That is ………. joke I know. (funny) 4)Cindy is ………. girl in the class. (tall) 5)Lead isn´t ………. metal. (heavy) 6)The new hotel is ………. building in our town. (modern) 7)John is ……… boy in our class. (intelligent)

8 Přelož pomocí 2. či 3. stupně přídavných jmen: 1)Muži jsou silnější než ženy. 2)Tento hotel je nejlevnější ve městě. 3)Dobré zdraví je důležitější než peníze. 4)Tvůj kufr je nejtěžší ze všech. 5)Myslím, že francouzština je těžší než angličtina. 6)Leden je obvykle nejstudenější měsíc v roce. 7)Justin je nejoblíbenější chlapec v naší třídě.

9 Přelož pomocí 2. či 3. stupně přídavných jmen: 1)Men are stronger than women. 2)This hotel is the cheapest in our town. 3)Good health is more important than money. 4)Your suitcase is the heaviest of all. 5)I think French is more difficult than English. 6)January is usually the coldest month in the year. 7)Justin is the most favourite boy in our class.


Stáhnout ppt "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google