Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konrad Henlein Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konrad Henlein Název školy"— Transkript prezentace:

1 Konrad Henlein www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Konrad Henlein Označení DUM VY_32_INOVACE_10_2_16 Autor Mgr. Ivana Mišurcová Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh 2. světová válka a dějiny Třetí říše Ročník 3. ročník, septima

2 Konrad Henlein (1898 – 1945) nacista, sudetoněmecký politik a vůdce separatistického hnutí syn úředníka, absolvent obchodní akademie v Jablonci nad Nisou v roce 1916 se přihlásil do armády, během 1. světové války byl na italské frontě zajat a domů se vrátil až v srpnu 1919 po válce začal pracovat jako bankovní úředník v jablonecké České obchodní bance, později přešel do Kreditanstalt der Deutschen velmi aktivní v turnerském hnutí – cílem výchova zdatné a uvědomělé mládeže, dochází ke zpolitizování turnerstva směrem k nacionalismu učitel tělocviku v Aši, ve městě založil turnerskou školu v roce 1933 byl vydán zákon o zákazu a rozpuštění protidemokratických stran, rozpuštěna DNSAP, která byla obdobou německé NSDAP v roce 1933 Konrad Henlein zakládá politické hnutí – Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu, SHF – Sudetendeutsche Heimatfront v roce 1935 se SHF přeměnila na SdP – Sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina, tato strana nepopírala československý stát, ale využívala a zneužívala jeho demokracie

3 Konrad Henlein jako politik vyhrotil sudetoněmeckou otázku, stal se nástrojem Adolfa Hitlera SdP byla vedle Agrárníků nejpočetnější stranou, byla v opozici, v době SHK, kdy zejména v pohraničí byla velká nezaměstnanost a bída, jí její kritika zvyšovala počet příznivců s Adolfem Hitlerem se Konrad Henlein poprvé setkal v roce 1935 SdP nebyla ve 30. letech jednotná, existovaly zde různé názorové skupiny, zpočátku Henlein zastával protinacistické pozice, nakonec ve straně vítězí ostrý hitlerismus až v roce 1937 získalo radikální nacistické křídlo SdP vedené K.H.Frankem převahu, v roce 1937 se Henlein sešel s Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost společně formulovali taktiku vůči čs. vládě – „vždy žádat víc, než je možné splnit“ SdP sehrála úlohu tzv. 5.kolony A.Hitler spěchal, vzhledem k opevňování pohraničí nechtěl likvidaci Československa odkládat na sjezdu SdP v Karlových Varech vyhlásil Konrad Henlein požadavky na československou vládu – Karlovarský program tomuto datu předcházelo připojení Rakouska k Říši (13. března), které vyvolalo nadšení naprosté většiny sudetských Němců a Hitlerovy narozeniny (20.4.)

4 Konrad Henlein [1]

5 Karlovarský program – 24.4.1938 Body programu :
„Nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem. Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právní osoby za účelem zachování tohoto rovnoprávného postavení ve státě. Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení. Vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí sudetoněmecké národnostní skupiny. Ustavení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená sudetskými Němci. Odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito křivdami vznikly. Uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní zaměstnanci. Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.“

6 Klíčový rok 1938 čs. vláda s drobnými výhradami přistoupila na všechny body Karlovarského programu, SdP ale přerušila vyjednávání – snaha nedohodnout se na ničem množí se ozbrojené incidenty v pohraničí – ve dnech 13. – v několika okresech vypukl ozbrojený převrat s cílem připojit tato území k Německu převrat potlačen policií, celníky, armádou, v zasažených okresech vyhlášeno stanné právo SdP postavena mimo zákon, na její představitele byly vydány zatykače Henlein uprchl do Německa, z uprchlých bojovníků organizuje skupiny – tzv. Freikorpsy a za několik dní je opět posílá do Československa – 2. pokus o převrat, pokus znovu potlačen okres Aš byl ponechán svému osudu, Freikorps a SS ho obsadily již týden před Mnichovskou dohodou, několik stovek lidí z Aše bylo zatčeno a odvlečeno do Německa po Mnichovu se Konrad Henlein vrací zpět, Hitler ho jmenuje říšským komisařem pro sudetoněmecké oblasti jako správce těchto oblastí byl zodpovědný za veškerý teror, kterého se nacisté dopustili na Židech, Češích a německých antifašistech od se stává říšským místodržícím Konrad Henlein byl mužem s vysokou funkcí, ale omezeným vlivem

7 Konrad Henlein na konci války
v pondělí odjel Henlein z Liberce, podařilo se mu dostat na území osvobozené americkou armádou u Lokte byl zajat, v Plzni vyslýchán a vězněn když zjistil, že s ním jednají jako s válečným zločincem, podřezal si sklem z rozbitých brýlí žíly (10. květen 1945) byl pohřben v neoznačeném hrobě v Plzni

8 Konrad Henlein [2]

9 Úkoly pro studenty Konrad Henlein se velmi angažoval v turnerském hnutí v Aši. Co bylo cílem turnerů ? Kdy byla rozpuštěna DNSAP, která byla obdobou německé NSDAP ? V roce 1933 Konrad Henlein založil nové politické hnutí – Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu. (SHF) Kdy se tato SHF přeměnila na Sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina ? Kdy začal Konrad Henlein spolupracovat s Hitlerem ? Jakou taktiku zvolila SdP vůči československé vládě ? SdP sehrála úlohu 5.kolony. Vysvětli. Uveď název programu, který byl přijat na sjezdu SdP v roce 1938 a byl vnímán jako požadavky sudetských Němců vůči naší vládě. V září roku 1938 se sudetští Němci 2x pokusili o převrat, vláda vyhlásila výjimečný stav, na vůdce SdP byly vydány zatykače. Co se stalo s SdP ? Jaké funkce zastával Konrad Henlein po Mnichovu ? Jaký byl osud Konrada Henleina po válce ? Byl souzen a potrestán ?

10 Řešení Cílem turnerů bylo vychovat zdravou, fyzicky zdatnou a uvědomělou mládež, jejich vzorem byla Hitlerjugend. Hnutí bylo později zpolitizováno. DNSAP byla rozpuštěna v roce 1933. SHF se na SdP přeměnila v roce 1935. Konrad Henlein se poprvé viděl s Hitlerem v roce 1935, účinná spolupráce začala o něco později – v roce 1937. SdP zneužívala demokratického systému ČSR, cíleně vyhrotila sudetoněmeckou otázku, vůči čs. vládě zvolila taktiku – vždy žádat více, než je možné splnit. 5.kolona je termín pro označení politické skupiny, která tajně působí proti svému státu či ideologii. Výraz byl poprvé použit za španělské občanské války. Byl to Karlovarský program. SdP byla postavena mimo zákon. Byl jmenován říšským komisařem pro sudetoněmecké oblasti, v roce 1939 se stává říšským místodržícím. Pokusil se dostat do zajetí Spojenců, což se mu podařilo, když ale zjistil, že s ním jednají jako s válečným zločincem, spáchal sebevraždu.

11 Internetové a knižní zdroje - citace
NOVOTNÁ, Marie. Legenda o atentátu na Henleina [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: WIKIPEDIA.ORG. Konrad Henlein [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: WIKIPEDIA.ORG. Karlovarský program [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

12 Citace obrázků AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_ ,_Sudetenland,_Besuch_Wilhelm_Frick_%28cropped_Konrad_Henlein%29.jpg AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_ ,_Sudetenland,_Besuch_Wilhelm_Frick.jpg

13 Konrad Henlein – dokument, film
https://www.youtube.com/watch?v=HuTgI9u2mK0 - film Dny zrady (1973)


Stáhnout ppt "Konrad Henlein Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google