Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Memoriae Mundi Series Bohemica Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Memoriae Mundi Series Bohemica Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 1."— Transkript prezentace:

1 Memoriae Mundi Series Bohemica Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 1

2 Documentary heritage reflects the diversity of languages, peoples and cultures. It is the mirror of the world and its memory. But this memory is fragile. Every day, irreplaceable parts of this memory disappear for ever. Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 2

3 Historie Memoriae Mundi 1/2  1992 - UNESCO zahájilo program MEMORIAE MUNDI  1993 - První sněm International Advisory Committee (IAC) v Pultusku (Polsko)  1995 – vznik MEMORY OF THE WORLD REGISTER (nejviditelnější část projektu) Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 3

4 Historie Memoriae Mundi 2/2  Akční plán  UNESCO - koordinátor a zastřešující organizace  Ustanovení Technické a Marketingové podkomise  Příprava General Guidelines for the Programme ve spolupráci s IFLA a ICA (International Council on Archives)  Seznamu neodstranitelně poškozených knihovních sbírek a archívů  Seznam ohrožených knihoven a archívů a seznam národního kinematografického dědictví (UNESCO) Výsledky 1. sněmu IAC Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 4

5 Hlavní myšlenka Memoriae Mundi S větové literární dědictví patří všem, mělo by být plně zachováno a chráněno pro všechny. Mělo by být vždy přístupné všem bez rozdílu pro poznání kulturních zvyklostí a skutečností. Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 5

6 Posláním Memoriae Mundi Z výšení uvědomění a ochrany světového literárního dědictví a dosažení univerzálního a stálého přístupu. Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 6

7 Cíle Memoriae Mundi A) Poskytovat ochranu světovému literárnímu dědictví co nejpřiměřenějšími prostředky.  Přímá praktická pomoc, poskytování rad a informací, školení, oslovení sponzorů B) Umožnit universální přístup k literárnímu dědictví.  digitalizované kopie a katalogů na Internetu, publikování a distribuce knih, CD, DVD C) Celosvětově rozšířit povědomí o existenci a důležitosti literárního dědictví.  Registry Memoriae Mundi, reklamní a informační publikace, ochrana a přístup, kopie pro ochranu originálů Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 7

8 Kritéria výběru 1.Pravost: ověření pravosti dokumentu experty. 2.Světový význam, jedinečnost a nenahraditelnost 3.Kritérium (a) doby (b) místa (c) socio-kulturního kontextu (d) námětu a tématu (e) formy a stylu: mohou se uplatnit všechny nebo jen některé kritéria. 4.Otázky vzácnosti, celistvosti, ohrožení a managementu: důležitý je kontextuální faktor v rozhodnutí o nominaci. Je vyžadován komentář ke každé otázce. Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 8

9 Memoriae Mundi Series Bohemica MM SB je program digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky. 1992 - smlouva s UNESCO o přípravě a vydání CD Paměť světa duben 1993 - vychází CD Paměť světa 1994 - nejefektivnějšího pořizování digitálního obrazu, testy digit. kamer 1995 - na CD vydány 2 úplné rukopisy, oficiální zahájení projekt MM SB 1996 - v Praze zasedá Subkomise pro technologii, zahájeny práce na strukturaci digitálního dokumentu - zprovozněno vlastní digitalizační pracoviště v NK ČR - navrženy a aplikovány otevřené struktury digitálního dokumentu - zahájena rutinní digitalizace rukopisů v NK ČR - v NK ČR uspořádáno školení UNESCO na téma digitalizace rukopisů pro odborníky z několika zemí střední a východní Evropy Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 9

10 Memoriae Mundi Series Bohemica 1997-1998 - grant z oblasti výzkumu a vývoje - zlepšeno technologické zázemí - založen digitální archiv - vzniká databáze archivu na internetu a ověřovány jsou možnosti zpřístupnění rukopisů po internetu - prosinec 1997 publikován formát DOBM (Desciption of Old Books and Manuscripts), další předpisy a programové nástroje na CD. - digitalizovány ohrožené zvukové nahrávky - speciální projekty: vydán Katalog arabských rukopisů NK ČR, - - zpracovává se pozůstalost V. Effenbergera (významné dokumenty českého surrealismu) 1999 - vychází CD Digitization of Rare Library Materials: Storage and Access to Data (standard DOBM) - leden 1999 standard DOBM přijat Subkomisí pro technologii jako standard UNESCO pro publikace Paměti světa - digitalizace se rozšiřuje na práce i pro jiné knihovny a archivy; - výzkum a vývoj má charakter udržování standardu a testování dalších formátů Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 10

11 Memoriae Mundi Series Bohemica Archivace digitálních dat V archivu jsou z vlastní produkce ukládány 2 CD v archivní kvalitě a 1 CD v kvalitě uživatelské. Archiv bude mít za úkol i distribuci (prodej) digitálních kopií. Zpřístupnění 1) v off-line režimu v Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST NK) - plný a komfortnější přístup všem - spec. vyvinutý SW ManuFreT 2) v testovacím režimu v prostředí WWW (zatím pouze ukázky, uvažuje se o zpřístupnění celého fondu dle podmínek, ignoruje DOBM tagy) - speciálně vyvinutý plug-in ImGear, který slouží k manipulaci s JPEG podobně jako ManuFreT Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 11

12 MM SB Počet digitalizovaných dokumentů ke 31. 12. 2002: 882 Počet stran/obrazů: 425 282 Cenová kalkulace: Běžná digitalizace v Klementinu stojí 70,56 Kč vč. 5% DPH za 1 stranu (v tom zahrnuto: pořízení obrazu 49,10 Kč/1 strana, popisy dokumentu 14,- Kč/1 strana, technický servis 4,10 Kč/1 strana) pro dokumenty s více než 30 listy (60 stránek), přičemž je digitalizována celá kniha včetně desek a přídeští. Vyhledávání a rešeršní systém: Základním prostředkem pro zpřístupnění popisných dat je systém Tornado vyvinutý společností AiP. Je jádrem on-line katalogu popisů dokumentů. Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 12

13 MM SB - Digitalizace 1. Příprava optimálního nasvícení a kalibrace pracoviště. 2. Snímání referenčních tabulek GretagMecbeth a HEXACHROM 3. Snímání dokumentu. 4. Úprava základního digitálního obrazu, barevná kalibrace, individuální ICC profil. 5. Vytvoření dalších sad obrazů pro uživatelské kvalitové hladiny 6. Spojení s předem připravenými popisnými daty do elektronického dokumentu. 7. Kontrola kompletnosti a bezrozpornosti vytvořených popisů a obrazů. 8. Zhotovení požadovaného počtu kopií na CD. 9. Přiřazení bookletu s referenční tabulkou (s mimořádně dlouhou životností ve formě bookletu u CD. Tabulka je digitalizována spolu s dokumentem. To dovoluje dokonalé doladění zobrazení nebo tisku, nemožné bez porovnání originálu a reprodukce). 10. Kontrola kvality CD-R včetně protokolu s výsledky měření. 11. Výstupem je kompletně zpracovaný digitální dokument. Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 13

14 MM SB - Digitalizace Technické vybavení  1998: Čipová digitální kamera Kodak DCS 460 a kamerový scanner BetterLight 6000, 48 Mpx, plné RGB/pixel (extrémní rozlišení 6000 x 8000 pixelů, cca 144 MB)  2001: CRUSE Special Book Scanner, 78 (156)Mpx, plné RGB/pixel  2003: MEMORIA Special Book Scanner, BetterLight 6000, 48 Mpx, plné RGB/pixel RGB barevný model barevná korekce jednotlivých barev RGB - spektrofotometrická analýza vyjádřena číselně a součástí metadat Programy: Snímání: Photoshop 4.0 Twain:BetterLight, Zpracování: Photoshop 6.0 Výstupní formáty Excellent JPEG 18 MB; Normal JPEG 1 MB; Internet JPEG 150kB; Preview GIF 50kB a Gallery GIF 10kB Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 14

15 MM SB - Digitalizace Složený digitální dokument = spojení metadat a dat v jeden celek. Jeho struktura je následující: kořenový adresář (.ins) mapa digitálních objektů (.sgm) množina HTML souborů HTML provázáno s datovými soubory (GALLERY fc.gif…bc.gif) kalibrační tabulka, signatura, počet CD... Uložení CD-R Kodak Gold Ultima (650 MB/74 minut) od každého dokumentu 2 archivní disky, 3. disk ve studovně ORST měření kvality digitálního záznamu bezprostředně po jeho vypálení magnetooptická pásková robotická knihovna ADIC Scalar 1000 - 6 paralelních mechanik - kapacita 2,34 TB (65 pásek po 36 GB) Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 15

16 MM SB - Digitalizace Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 16 Scanner Betterlight

17 MM SB - Digitalizace Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 17 Proces digitalizace

18 MM SB - Digitalizace Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 18 Kalibrační tabulka

19 MASTER XML Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 19 Manuscript Access through STandards for Electronic Records Projekt MASTER byl zahájen 1. ledna 1999 a byl financován ze Fourth Framework program EU. Spolupracoval s Text Encoding Initiative (TEI) a projektem Mellonovy nadace - Electronic Access to Medieval ManuscriptS project (EAMMS), vedený Kolumbijskou universitou. Cílem bylo vytvořit popisný jazyk pro zpřístupnění rukopisů prostřednictvím internetu. Návrh DTD lze rozdělit do prostředků popisujících samotný předmět digitalizace – rukopis a do části dokumentující technické informace o digitálních obrazech zachycujících originální dokument.

20 MASTER XML Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 20 Metadata o rukopisu: informace o vlastním dokumentu (bibliografický popis rukopisu) informace o použitém digitalizačním zařízení a způsob digitalizace informace o jednotlivých digitalizovaných stránkách - např. obsah textu na stránce, popis význačných elementů na stránce apod. (včetně obrazových souborů)  kompletní podklady pro výrobu elektronické publikace

21 MASTER XML Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 21 Elementy MASTER XML Popis elementů MASTER

22 MASTER XML Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 22 Stránky o MASTER: http://www.cta.dmu.ac.uk/projects/master/http://www.cta.dmu.ac.uk/projects/master/ - stránky o projektu MASTER http://digit.nkp.cz/MMSB/1.0/dokumentace/msnkaip.htmlhttp://digit.nkp.cz/MMSB/1.0/dokumentace/msnkaip.html – přehled všech elementů a atributů http://www.tei-c.org.uk/Master/Reference/http://www.tei-c.org.uk/Master/Reference/ - popis MASTER XML http://digit.nkp.cz/knihcin/digit/vav23/MSSDTD.pdfhttp://digit.nkp.cz/knihcin/digit/vav23/MSSDTD.pdf - dokument popisující DTD pro projekt MMSB

23 Databáze Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 23 http://www.memoria.cz/engine/manuscriptorium.cgi?MainPage=../cat/ma nuscriptoriumN_cz_basic.htmhttp://www.memoria.cz/engine/manuscriptorium.cgi?MainPage=../cat/ma nuscriptoriumN_cz_basic.htm Katalog digitalizovaných tisků http://www.dbase.cz/manuscripts/http://www.dbase.cz/manuscripts/ Sdružený katalog historických fondů (Nalezeno 2558 záznamů) http://dig.vkol.cz/http://dig.vkol.cz/ - Státní vědecká knihovna v Olomouci

24 MM SB - SVKOL Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 24

25 MM SB - SVKOL Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 25

26 MM SB - SVKOL Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 26 Kalibrační tabulka

27 MM SB - SVKOL Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 27 Úplný popis

28 ODKAZY Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 28 Odkazy na instituce http://digit.nkp.cz/http://digit.nkp.cz/ - Memoriae Mundi Series Bohemica v Národní knihovně v Praze http://www.aip.cz/http://www.aip.cz/ - Albertina Icome s.r.o. http://www.unesco.org/webworld/mdm/en/index_mdm.htmlhttp://www.unesco.org/webworld/mdm/en/index_mdm.html - Memory of the World (Memoriae Mundi)


Stáhnout ppt "Memoriae Mundi Series Bohemica Memoriae Mundi Series Bohemica Karel Synek, 2004 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google